СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

военноинвалиди

Изх. № 438 от 13.11.2012 г. и вх. Рег. № 14.1.-109 МО

ДО Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЛИЧНО - СПЕШНО

ОТНОСНО: По повод Коледните и Новогодишни празници финансиране на родителите на загиналите в казармата военнослужещи и военноинвалидите

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Както всяка година в навечерието на Коледа и Новата 2013 година ние и други неправителствени организации се обръщаме към Вас и институциите ръководени от Вас – ЕООД – та и заводи за оказване на финансово внимание на тези пострадали при или по повод отбраната на страната български граждани. Това се случва за едни, а рядко и в по-символични суми за друга, НО И ЕДНИТЕ И ДРУГИТЕ СА, КАТО СЕ КАЗВА ВСЕ ЕДНИ – ПОСТРАДАЛИ И ЕДНАКВО НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ГРИЖАТА И ВНИМАНИЕТО. За различния подход нямаме обяснение, но Господ е справедлив, забавя, но не забравя.

Към момента в Съюза ни членуват 884 души родители(за разлика от 70-80 членове на друга организация) на загиналите в казармата военнослужещи и 2 182 военноинвалидите (73 от войните и 2 109 от мирно време), които очакват Вашия, а чрез Вас и на правителството Коледен и Новогодишен жест.

Като се надяваме на Вашето еднакво отношение към едни и същи пострадали защитници на родината ни родителите на загиналите в казармата военнослужещи и военноинвалидите, не ползване на подхода за различие и на съвестта Ви, чакаме да бъдем уведомени за жеста към тези хора по повод Коледните и Новогодишни празници.

Не бихме желали да получаваме сухи и схоластични отговори като, няма средства, подпомагането на другите организации е от други дарителски структури – което е направено, чрез Вашето изрично разпореждане, защото всички те са по Ваша юрисдикция, ръководство и контрол.

Защото никой не е вечен и нищо не е вечно и ще има последствия за всеки недобър християнин и мирянин.

Сега в края на мандата нека бъдем смирени и богоугодни християни и помагаме на най - заслужилите и най-бедните в беда.

С НАДЕЖДА И УВАЖЕНИЕ:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

ИНЖ.  ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ


Изх. № 437 от 13.11.2012 г. и вх. Рег. № 12 . 25-80 МО

ДО Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЛИЧНО - СПЕШНО

ОТНОСНО: Обещаните дължими средства за създаването, воденето и поддържането на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите в размер на около 50 000 лева.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за пореден път се обръща към Вас и Ви напомня, че дължите на организацията ни средства, който същата е направила при създаването, воденето и поддържането на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите. Нещо, което Вие много добре знаете, за което е говорено и писано многократно и за което вие сте обещавали два пъти на срещите ни между вас и Управителния съвет на организацията ни през 2010 и 2011 години.

Надяваме се, че вече към края на мандата си разбирате, че следва да се реализират обещанията и да не се унижават и подлагат на подигравки заслужили хора за Родината си дали живота и здравето си в редовете на армията, защищавайки я.

Не издължавайки не малката сума вие поставяте организацията ни в изключително тежко положение, защото разходите ни са значителни, особено сега в криза и особено, когато следва да извършваш ремонтни работи по сгради за които държавата е използвала но не се е грижила, а и за такива дето са наши, но са продадени от Вас.

Така, че имате средства от тези 150 000 лв. получени за продадения ни имот да възстановите средствата изразходвани от нас за създаването, воденето и поддържането на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите.

Бъдете християнин, бъдете български офицер и върнете отнетия залък от устата на военноинвалидите и военнопострадалите, за да се създаде и реализира държавната политика, задължение на държавата и Министерството на отбраната.

Чакаме Вашето разпореждане за среща и уточняваме на процедурата и нещата по възстановяване на сумата.

С  НАДЕЖДА И УВАЖЕНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

ИНЖ.  ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ


Изх. № 442 от 13.11.2012 г.

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Л   И   Ч   Н   О

 ОТНОСНО: Среща по проблемите на военноинвалидите, военнопострадалите и страната ни като цяло – 3-ти декември Световния ден на хората с увреждания

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите/СВВП/ се обръща за пореден път към Вас господин Генерал с молба и искане за среща свързана с проблемите на военноинвалидите и военнопострадалите, подготвения законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и други и се надяваме тази среща да се проведе в навечерието на 3 декември Световния ден на хората с увреждания. Ние като по-специфична група сме и хора с увреждания, но с национална насоченост и значимост.

Надявам се на тази среща в края на първия Ви мандат, за да може в началото на вторият да тръгнем вече както трябва, а и в предизборната платформа на управляваната от Вас партия „ГЕРБ” бъдат заложени правилни и изпълними обещания касаещи конкретно военноинвалидите и военнопострадалите – тези заслужили за Род и Родина български граждани пострадали при или по повод изпълнение на войнските си конституционни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България, нещо, което Вие прекрасно знаете и разбирате като български офицер и Генерал.

Надява ме се да определите ден, дата и час за тази искана от нас среща в навечерието на 3 декември.

Нека работим заедно на „ Ползу Роду и Отечество Наше”, в което нямаме никакви съмнения.

ЗА КОНТАКТИ: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната, заместник-председател на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопстрадалите и ветераните от войните към Министерски съвет - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП:

ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ДО

ДОЦ. Д-Р МАРТИН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ” КЪМ МС ГР. СОФИЯ 1000 УЛ. „МОСКОВСКА” № 5  

 ОТНОСНО: Справка за наличната информация в архива за Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в годините от 1914-1952 години

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите Ви благодари за състоялата се среща и проведения разговор по отношение на възможност за информирането ни от ваша страна за налични архивни материали в поверената Ви институция отнасящи се за нея и периода 1914-1952.

Това, което имаме като информация за имената на организацията ни през годините:

- Съюз на пострадалите от войните в България;

- Съюз на пострадалите от войните и фашизма;

-  Закриване по решение на ЦК на БКП и разпореждане № 1302 на Министерски съвет за ликвидиране на имуществото на Съюза на пострадалите от войните и фашизма;

- Дом на военноинвалида в София, ул. „Христо Белчев” № 21 и гр. Кюстендил, ул. „България” № 4;

- Офицерско дружество „Инвалид”;

- Предадени материали в Министерството на финансите при ликвидацията;

- Жезъла на организацията ни.

 Ние сме имали дружество и имоти в страната и за тях сигурно са предадени архиви към месните Ваши клонове или са дошли централно при Вас.

 Приложено, Ви предоставяме и наличната ни информация от номера на фондове от Централния исторически архив и Централния държавен архив на НРБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 С НАДЕЖДА И УВАЖЕНИЕ:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

 ИНЖ.  ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ДО НЕГОВО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО

ЕПИСКОП НАУМ  

СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ СИНОД НА

БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

 

С Ъ Б О Л Е З Н О В А Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

 

 

ВАШЕ ПРЕОСВЕЩЕНСТВО,

 

От името на Управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и лично от мое име изказвам нашите най-сърдечни и искрени съболезнования по повод кончината на достойния човек и стожер на Българската Православна Църква, Негово Светейшество Патриарх Максим.

Напусна ни завинаги човекът, посветил апостолския си живот на Вярата на православния български народ в християнските ценности. Като истински съвременен будител, в продължение на повече от 40 години, в тежки и превратни за българския народ времена, Негово Светейшество Патриарх Максим успя да запази целостта и достойнството на Българската Православна Църква и да я преведе по нелекия път на трансформацията на обществото и държавата ни. В този дълъг и тежък път Негово Светейшество успя да  предпази от политизиране и църковен разкол Българската Православна Църква, а православния ни народ от разединение.

Загубихме един голям българин и духовен пастир на православния българския народ. Малко хора днес биха могли да се похвалят с това, което той постигна, издигайки Вярата, Надеждата и Любовта към ближния на полагащото им се духовно ниво. Запазвайки устоите на православието, Негово Светейшество Патриарх Максим успя да съхрани и индивидуалността и независимостта на автокефалната ни Църква. Като организация с почти 100-годишна история, ние високо ценим делото на Негово Светейшество Патриарх Максим, който възвърна Българската Троица: Народ, Църква и Армия и отделяше необходимото духовно внимание на Христолюбивото ни войнство.     

Скърбим заедно с Вас по повод тежката загуба! Поклон пред светлата му памет! Бог да го прости, вечна му памет и Царство му небесно!

                                             

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП

7 ноември 2012 г.

гр. София                         МЛ. ЛЕЙТ. О.З. ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4 от 19 октомври 2012 г.
за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.
Чл. 2. (1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност в резултат на заболяване или злополука при или по повод на изпълнение на кадрова или наборна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния и постоянния резерв, в доброволния резерв и запаса и освидетелствани по законоустановения ред имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, който се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
(2) Лицата по ал. 1 заплащат 25 на сто от стойността на лекарствения продукт, а останалите 75 на сто от стойността му са за сметка на държавния бюджет.
(3) Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание от списъка по чл. 2, ал. 1.
(4) Лицата по ал. 3 заплащат 50 на сто от стойността на лекарствения продукт, а останалите 50 на сто от стойността му са за сметка на държавния бюджет.
(5) В случаите, когато друг правен режим предвижда по-големи облекчения при заплащането на лекарствени продукти, лицата по ал. 1 и 3 се ползват от него.
(6) В случаите, когато Националната здравноосигурителна каса е задължена за част от цената на лекарствените продукти от списъка по ал. 1, военноинвалидите и военнопострадалите по ал. 1 и 3 заплащат съответния процент от разликата до продажната цена на дребно. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
(7) Средствата по ал. 2, 4 и 6, които са за сметка на държавния бюджет, се изплащат от Агенцията за социално подпомагане (АСП) чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
(8) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.
(9) Министерството на отбраната предоставя до последно число на всеки месец информация на НЗОК за лицата, имащи качеството военноинвалид и военнопострадал.
Раздел II
Предписване на лекарствени продукти
Чл. 3. Право да предписват лекарствени продукти по реда на тази наредба имат всички лекари и лекари по дентална медицина, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична и дентална помощ.
Чл. 4. (1) Предписаните лекарствени продукти от списъка по чл. 2, ал. 1 се вписват в рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал по образец – приложение № 1.
(2) Рецептурната книжка по ал. 1 се издава от Министерството на отбраната едновременно с издаването на книжка за военноинвалид или военнопострадал.
(3) Изгубена, унищожена или приключена рецептурна книжка се заменя с нова след подаване на заявление до министъра на отбраната.
Чл. 5. (1) Лекарствените продукти се предписват на рецептурна бланка (МЗ – НЗОК № 5Б) по образец съгласно приложение № 2.
(2) Непопълнените полета в рецептурната бланка по ал. 1 се анулират със знак „Z“.
(3) Рецептурната бланка по ал. 1 се издава в два екземпляра.
(4) Лицата по чл. 3 могат да разпечатват образеца на рецептурна бланка по ал. 1, като същият съдържа задължително всички реквизити.
Чл. 6. (1) Лицата, предписващи лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1, вписват в амбулаторния лист, който се съхранява в лечебното заведение за отчетност и контрол, или в личната амбулаторна карта (ЛАК) следните данни от рецептите: код на НЗОК, МКБ код на заболяването, сигнатура, предписано количество и дните, за които е достатъчно предписаното количество.
(2) Датата на издаване на рецептата следва да съвпада с датата на издаване на амбулаторния лист/ЛАК.
Чл. 7. (1) В една рецепта се предписват до 3 лекарствени продукта от списъка по чл. 2, ал. 1.
(2) Количеството на изписаните лекарствени продукти при лечение на острите заболявания е за не повече от 10 дни, а за хроничните – за не повече от 30 дни. При хроничните заболявания срокът от 30 дни може да бъде превишен, ако изискването за ненарушаване на целостта на опаковката и определената дневна доза не позволяват да бъде спазен.
(3) Рецептите имат срок на валидност до 15 календарни дни от датата на издаване – за острите заболявания, и до 30 дни – за хроничните заболявания.
(4) В рамките на един календарен месец на един пациент могат да се издават не повече от три рецепти.
Чл. 8. На рецепта, издадена по реда на този раздел, не могат да бъдат предписвани лекарствени продукти извън списъка по чл. 2, ал. 1.
Чл. 9. (1) На лице, на което са предписани лекарствени продукти от списъка по чл. 2, ал. 1 по реда на Закона за здравното осигуряване, за същия период не могат да му бъдат предписвани същите лекарствени продукти и по реда на тази наредба.
(2) В случаите, когато лекарствен продукт, включен в списъка по чл. 2, ал. 1, се заплаща от НЗОК при по-благоприятни условия за военноинвалидите и военнопострадалите, същият се предписва и отпуска по реда, предвиден за задължително здравноосигурените лица.
Раздел III
Получаване на лекарствени продукти
Чл. 10. (1) Лекарствените продукти, предписани по реда на тази наредба, се отпускат от аптеки, открити от притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти по чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, сключили договор с НЗОК за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали.
 (2) Лекарствените продукти по ал. 1 се получават срещу представяне на рецепта, рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал, лична карта/личен паспорт и книжка за военноинвалид или военнопострадал.
 (3) При приемането на рецептите магистър-фармацевтът се задължава да:
1. проверява дали са спазени изискванията на тази наредба;
2. вписва в рецептурната книжка дата на отпускане на лекарствените продукти и партиден номер на лекарствените продукти, което удостоверява с подпис и печат.
(4) Предписания, които не отговарят на изискванията на тази наредба, не се изпълняват.
(5) При възникнало съмнение относно предписаното в рецептата магистър-фармацевтът е длъжен, преди да отпусне лекарствения продукт, да се консултира с предписалия рецептата лекар.
(6) За всеки отпуснат лекарствен продукт фармацевтът попълва колони 8, 9 и 10 на рецептурната книжка по приложение № 1 и подпечатва с печата на аптеката.
(7) Пациентът или упълномощено от него лице се подписва за получените лекарствени продукти.
 Чл. 11. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1, които получават лекарствени продукти по реда на тази наредба, заплащат в аптеките 25 на сто от стойността им.
(2) Лицата по чл. 2, ал. 3, които получават лекарствени продукти по реда на тази наредба, заплащат в аптеките 50 на сто от стойността им.
Чл. 12. (1) Националната здравноосигурителна каса чрез съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) сключва договори с аптеки, функциониращи на тяхната територия, за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали.
(2) Условията и редът за отчитане от аптеките и заплащане на лекарствените продукти по изпълнените рецепти се уреждат в договорите по ал. 1.
Чл. 13. (1) Частта от стойността на лекарствените продукти, която е за сметка на държавния бюджет, се изплаща на аптеките от съответната РЗОК на основание на сключените договори, както следва:
1. за лицата по чл. 2, ал. 1 – 75 на сто от стойността на отпуснатите лекарствени продукти;
2. за лицата по чл. 2, ал. 3 – 50 на сто от стойността на отпуснатите лекарствени продукти.
(2) Сумите по ал. 1 се изплащат на аптеките от съответната РЗОК срещу представени оригинали на изпълнените рецепти, електронен отчетен документ, опис на рецептите със стойност и фактура.
Чл. 14. Надзорният съвет на НЗОК издава по предложение на управителя на НЗОК указания по предписване, отпускане и заплащане на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1, които се публикуват на интернет страницата на НЗОК.
Раздел IV
Контрол
Чл. 15. Контролът по спазване изискванията на тази наредба относно предписване и отпускане на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1 се осъществява от органите по чл. 72 от Закона за здравното осигуряване.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Код на НЗОК“ означава буквено-цифров код, чиято първа буква отговаря на първо ниво на Анатомо-терапевтичната класификация на Световната здравна организация, възприета в Република България.
2. „Валидност на рецептата“ означава срокът, за който тя може да бъде изпълнена в аптеката.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Частта, която е за сметка на държавния бюджет, от стойността на лекарствените продукти, предписани и отпуснати след 1.07.2012 г. до влизане в сила на наредбата, се заплаща на аптеките от бюджета на Агенцията за социално подпомагане чрез Националната здравноосигурителна каса.
(2) За заплащане на стойността по ал. 1 аптеките представят в РЗОК, на чиято територия функционират, оригинали на изпълнените рецепти, електронен отчетен документ, опис на рецептите със стойност и фактура.
(3) Отчетните документи по ал. 2 се представят в 15-дневен срок от влизане в сила на наредбата.
(4) След обобщаване на информацията по ал. 2 НЗОК представя на АСП искане за трансфер на необходимите средства за разплащане.
(5) В 10-дневен срок от представяне на искането по ал. 4 АСП превежда на НЗОК необходимите средства.
§ 3. В 15-дневен срок от влизане в сила на наредбата общините представят на съответната РЗОК информация за сключените договори с аптеки за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, приетите отчетни документи и заплатени суми на аптеките след 1.07.2012 г.
§ 4. (1) В случаите, когато след 1.07.2012 г. до влизане в сила на наредбата на военноинвалида и военнопострадалия са изпълнени рецепти срещу заплащане, за които аптеките са издали фактури на името на лицето, частта от стойността на лекарствените продукти, която е за сметка на държавния бюджет, предписани по реда на отменената Наредба № 1 от 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, се изплаща от бюджета на АСП.
(2) В срок три месеца от влизането в сила на тази наредба военноинвалидите и военнопострадалите подават заявление в свободен текст до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес за изплащане частта от стойността на лекарствените продукти, която е за сметка на държавния бюджет по ал. 1, въз основа на което директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. оригинална/и фактура/и и фискален/и бон/ове;
2. копие от книжката за военноинвалид или военнопострадал;
3. оригинална/и рецепта/и за предписаните лекарствени продукти или копие от амбулаторен лист (за справка);
4. лична карта/личен паспорт (за справка);
5. копие от нотариално заверено пълномощно в случаите, когато заявлението се подава от името на упълномощено от военноинвалид или военнопострадал лице.
(4) Издаването и оспорването на заповедта по ал. 2 се извършва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) По желание на лицето, отразено в заявлението, отпуснатите средства могат да се превеждат по касов или безкасов път. Изплащането на средствата се извършва до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.
§ 5. Министерството на отбраната в 10-дневен срок от влизане в сила на наредбата предоставя на НЗОК информация за лицата, които имат качеството военноинвалид и военнопострадал.
§ 6. (1) Рецептурните книжки, издадени по реда на отменената Наредба № 1 от 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, остават валидни до изчерпване на количествата.
(2) До 31.12.2012 г. лекарствените продукти на военноинвалидите и военнопострадалите могат да се предписват и на рецептурна бланка по образец съгласно приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 21 от 2009 г.). Рецептата се издава в два екземпляра, като освен задължителните реквизити по рецептурна бланка в нея се вписва ЕГН на пациента.
§ 7. Тази наредба се издава на основание чл. 15, ал. 5 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и отменя Наредба № 1 от 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите (ДВ, бр. 9 от 2007 г.).
§ 8. Наредбата е съгласувана с министъра на отбраната.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Атанасова
 
 
                                                                                                                                                             ел. поща: svivp@abv.bg Изх. 413 от 22.10.2012 г.

   

ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТНОСНО: Наредба за условията и реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите и АКТУАЛИЗАЦИЯТА на списъка към нея

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадлите отново Ви благодари за Вашата изключителна активност, съпричасност и инициативност по повод изработването, съгласуването и реализирането на Наредба за условията и реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите и АКТУАЛИЗАЦИЯТА на списъка към нея.

Информирани сме, че след като разписахте наредбата същата е била съгласувана и от министъра на отбраната и сега следва да бъде подадена за публикация в държавен вестник. Надяваме се това да стане до края на седмицата – 26.10.2012 година, за да приключи вече шест месечната сага с лекарствените продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, тези заслужили за Род и Родина български граждани, жертвали живота и здравето си в изпълнение на войнските си конституционни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Наред с това Ви молим да издадете Ваша заповед за утвърждаване на списъка с лекарствените продукти, който следва да се изписват на правоимащите, така както това стана с ветераните и заповед № РД 28-159 от 31.08.2012 година.

ПРИНЦИПНО СПИСЪКА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЕДИН И СЪЩ С ТОЗИ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ – СПОРЕД ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИЯ В ТАЗИ ПОСОКА.

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90, г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател на СВВП - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

С УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП:

МЛ. ЛЕЙТ. О.З. ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ДО ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

ОТНОСНО: Проблема с Проекта на Наредба за условията и реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите и актуализиране на списъка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите се обръща към Вас господин Министър – председател и към ръководителите на двете министерства, които следва да подготвят съгласуват и дадат за публикация в държавен вестник промените в Наредба за условията и реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите и актуализирания списъка от лекарствените продукти към него. /Следва да отбележим, че наредбата и списъка не се отличава от този на ветераните от войните с изключение за денталната и допълнителна медицинска подкрепа за ветераните./

Вече цял месец и нещо след излизане на подобната наредба за ветераните от войните, след даденото наше становище по проект на наредбата качена на сайта на Министерството на здравеопазването, дадени хора за работна група по проблема/, а не сме получили заповед на министъра на здравеопазването за сформирането на такава/ и многократни напомняния до всички държавни институции, до момента няма никакви индикации за стъпки за решаване на проблема.

С настоящото писмо напомняме за проблема и чакаме Вашия спешен отговор в рамките на три - четири дни от получаването му или по точно от завеждането му в поверените Ви администрации.

Надяваме се, че ще бъдем разбрани правилно и се отнесете с нужното разбиране, защото многократните атаки от нашите членове, псувания, клетви и така нататък, ни принуждават да действаме доста по-безкомпромисно от тук нататък.

СЛЕД КАТО ПОЛУЧИМ ИЛИ НЕ ИСКАНИЯ РЕЗУЛТАТ В ПОСОЧЕНИТЕ ТРИ – ЧЕТИРИ ДНИ – ЩЕ ОГЛАСИМ В МЕДИИТЕ И НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ИСКАНЕТО НА ОСТАВКИТЕ ВИ И ТОВА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО – КОЛКОТО И ДА НЕИСКАМЕ ДА ДЕЙСТВАМЕ ТАКА, НО ВИЕ С ВАШЕТО БЕЗДЕЙСТВИЕ И БЕЗОТГОВОРНОСТ ПО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА НИ ПРИНУЖДАВАТЕ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ.

Господин МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Надяваме се на Вашето разбиране и практична оценка на нещата, проблема и обстановката, в която сме изпаднали и разчитаме на Вашата бърза и перфектна реакция за решението и – В КОЕТО НЕ СЕ СЪМНЯВАМЕ.

В противен случай, ще действаме по принудата описана по-горе.

„ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ” !!!

Поздрав с нашия 97 годишен девиз на организацията ни и 100 годишен на първото дружество „Военноинвалид” създадено през 1913 г. – плод на Балканските войни юбилейната годишнина, която честваме тази и следващата години.

Ние сме дали здраве и живот на България, а тя не може да ни даде една нищо и никаква Наредба вече пет месеца от спирането и през м. юни.

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90, г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател на СВВП - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ И РАЗБИРАНЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП: МЛ. ЛЕЙТ. О.З. ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

 07.10.2012 г.

Изх. № 401 от 01.10.2012 г.

 

ДО

ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

 

ГЕН. СИМЕОН СИМЕОНОВ                 ВИЦЕАДМИРАЛ ПЛАМЕН МАНУШЕВ

НАЧАЛНИК  НА ОТБРАНАТА             ЗАМ. - НАЧАЛНИК НА ОТБРАНАТА

 

ГЕН. – МАЙОР ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

ЗАМ. - НАЧАЛНИК НА ОТБРАНАТА

 

 

СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

 

ГЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ АТАНАС САМАНДОВ

КОМАНДВАЩ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДАВНЕ НА СИЛИТЕ

 

КОНТРААДМИРАЛ ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ

ЗАМ. - КОМАНДВАЩ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДАВНЕ НА СИЛИТЕ

 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАСИЛ ДИМИТРОВ

НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДАВНЕ НА СИЛИТЕ

 

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ/СВ/

 

ГЕНЕРАЛ – МАЙОР СТЕФАН ВАСИЛЕВ      

КОМАНДВАЩ НА СУХОПЪТНИТЕ  ВОЙСКИ

 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ НЕЙКО НЕНОВ

ЗАМЕСТНИК - КОМАНДВАЩ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ АНДРЕЙ БОЦЕВ

НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

 

СТАРШИНА ЛЮБОМИР ЛАМБОВ

ГЛАВЕН СЕРЖАНТ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ/ВВС/

 

ГЕНЕРАЛ – МАЙОР КОНСТАНТИН ПОПОВ    

КОМАНДВАЩ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ  СИЛИ

 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ

ЗАМЕСТНИК - КОМАНДВАЩ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ  СИЛИ

 

СТАРШИНА РУМЕН ПЕТРОВ

ГЛАВЕН СЕРЖАНТ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ  СИЛИ

 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ/ВМС/

 

КОНТРААДМИРАЛ  РУМЕН НИКОЛОВ

КОМАНДВАЩ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

 

КОМОДОР ГЕОРГИ МОТЕВ

ЗАМЕСТНИК - КОМАНДВАЩ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

 

КАПИТАН ПЪРВИ РАНГ КОСТА АНДРЕЕВ

НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА  ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

 

МИЧМАН ГЕОРГИ НИКОЛОВ

ФЛАГМАНСКИ СТАРШИНА НА  ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

 

СЛУЖБИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ДАНЧО ДЯКОВ

ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”

 

ГОСПОДИН ВЕСЕЛИН ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ”

 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

 

ПОЛК. СТОЯН СТАМАТОВ

НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

 

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ/ВМА/

 

 ГЕНЕРАЛ – МАЙОР ПРОФ. СТОЯН ТОНЕВ, Д.М.   

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

 

ОТНОСНО: 1. Воинска подкрепа на проект на Закона за именение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите – всеки военнослужещ е потенциален военноинвалид, а семействата им военнопострадали;

2. Подкрепа за поставяне въпроса на военния и икономически съвети в Министерството на отбраната за изплащане на дължимите средства в размер на около 50 000 лв. от страна на министерството на Съюза във връзка с изграждането и поддържането на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната

УВАЖАЕМИ ОФИЦЕРИ И СЕРЖАНТИ,

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ И ПОТЕНЦИАЛНИ СЪМИШЛЕНИЦИ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите на 97 годишната ни организация се обръща към Вас българските офицери и сержанти с призив обращение към за Вас за подкрепа в навечерието на 100 годишнината от Балканските войни 1912-1913 години и 100 години от учредяването на първото по рода си дружество „Военноинвалид” – родоначалник имено след Балканските войни. При което Съюзът ни учреден през 1915 и помощ за внасяне и приемане на проекта за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и изплащане на дължима сума разходвана от организацията ни за изграждането и поддържането на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната нещо, което следва да е направено и сега се прави от Министерството на отбраната, но е започнато и реализирано от нас и от залъка на военноинвалидите и военнопострадалите.

1. Молбата ни е да бъдемподкрепени по Ваша преценка как/но да ни уведомите за това Ваше решение и действие, за да обединим и синхпонизираме нещата/да бъдем подкрепени с писмени становища и лобиране пред Министерството на отбраната, Министерски съвет и Народното събрание за внасяне иприемане на проектозакона за именение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Това е, проектът, разработен и подготвен на база предложенията и мненията на всички организационни структури в страната и с участието на всичките 5 000 члена на организацията. (целия изборен електорат).

Така, че можем спокойно да кажем, че проекта е „Глас НАРОДЕН, Глас БОЖИИ”.

Тези заслужили за Род и Родина български граждани, пострадали при или по повод изпълнение на войнските си конституционни задължения в изпълнение на чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България и намиращи се на най-ниското социално стъпало за съжаление и срам за държавата ни, за която са дали живота и здравето си РАЗЧИТАТ НА ТЕЗИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА, КОИТО ЩЕ ИМ ДАДАТ СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА НА ТЕХНИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДЕН, НЕСРЕТЕН И ОКАЯН ЖИВОТ.

Те разчитат на девиза на организацията ни „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ” – ТАКА КАКТО ТЕ СА ДАЛИ ВСИЧКО И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДАВАТ ОТ СЕБЕ СИ ЗА РОДИНАТА НИ, сега тя следва да се обърне с необходимото внимание и почит към тях, като Министерския съвет и Народното събрание приемат тези техни искания за промяна в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Това е едно признание и едно изпълнение на желанието на народното представителство и изпълнителната власт, прокламирано и афиширано преди две години отгоспожа Цачева по повод честването на 95-та годишнина от учредяването на организацията ни проведено на 26 юни във военния клуб, както и от г-н Красимир Велчев – парламентарна група на „ГЕРБ” по време на тогавашната ни среща в Народното събрание ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЗАКОНОВИ ПРАВА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, С ТЕЗИ НА НАШИТЕ КОЛЕГИ ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ. (уеднаквяване на законодателството в посока тези заслужили за държавата си български граждани).

Що касае размера на разхода по бюджета за тези промени, те ще са равни на разходите по бюджета направени и правещи се по Закона за ветераните от войните (те са известни на Министерството на финансите и могат да се заложат в бюджета за 2013 г. без да се прави някакъв допълнителен разчет), тъй като се отива към изравняване на правата на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните, още повече, че разчета за ветераните е на база 9 200 души. Тук трябва да напомним и факта, който е биологичен и той касае в по-голяма степен нашите колеги ветераните, които са на доста пределна възраст и за съжаление се топят бързо (за тримесечие с около 3 000 души), така че с приемането и проекто закона с изравняването на правата на тези две категории заслужили за държавата си български граждани, няма да има разход или преразход на средства от бюджета, а може би напротив икономия – Господ да ни прости. Плюс това права по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите ползват само тези, които са картотекирани в Централния регистър за военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната и те към този момент са около 5 500 души общо.(сравнение с горната бройка 9 200 ветерани)

Приемането на законопроекта, ще е една прекрасна възможност да отбележим, както това стана на въпрос и 100 години от учредяването на първото дружество „Военноинвалид” София през 1913 година и така се слага родоначалието на организацията ни. Уникалността на организацията ни е в това, че ние сме създадени като организация на военноинвалиди и военнопострадали и сме се запазили такава през годините на нашето съществуване 97, автентични през годините на възход и падения на организацията и държавата ни. Ние сме и двойно национално представителна организация по Закона за интеграция на хората с увреждания и по нашия специфичен Закон за военноинвалидите и военнопострадалите. Наред с това ние имаме и един също уникално изграден Дом на военноинвалидите /1942-1947 г./, по образ и подобие на този, който Луи ІVХ във Франция е изградил за френските военноинвалиди. Така, че в Европа има изградени два такива дома, единия в Западна Европа – Париж и другия в Източна Европа – София.

С приемането на тези промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, че направим и една малка крачка в посока изравняване и даване права на тези заслужили хора, такива каквито, имат техните колеги в Европейските и Натовски страни.

2. Всички сме наясно, че като воини на Родината ни, това е най-отговорната, рискова и тежка професия, която произвежда така да се изразим „военноинвалиди и военнопострадали”. Всеки от Вас и ръководените от Вас военнослужещи са потенциални такива заедно със семействата си.

Така, че статута на военнослужещия е не само кариерно израстване, придобивки(за съжаление изчезващ, а това не следва да се допуска господа офицери, в това отношение имате пълната подкрепа на организацията ни и нейните членове), но и „военноинвалиди и военнопострадали”. Следва да се грижим за тези хора и за Вас потенциалните такива, за което искаме и Вашата подкрепа и помощ в реализацията на проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

3. Търсим и Вашата подкрепа, съпричастност и поставяне на въпроса на всички съвети, в който участвате в Министерството на отбраната – Военен съвет, Програмен съвет и т.н. там където се предлагат и взимат решения за - изплащане на дължима сума разходвана от организацията ни за изграждането и поддържането на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната нещо, което следва да е направено и сега се прави от Министерството на отбраната, но е започнато и реализирано от нас и от залъка на военноинвалидите и военнопострадалите.

Следва да се знае, че има две срещи и две обещания на министъра на отбраната в тази посока за реализиране на възстановяването на средства през тази година.

Тези средства ги има и следва по Ваше предложение да се дадат от средствата получени от продадените имоти от министерството – същото продаде имат на съюза за 150 000 лв. в гр. Кюстендил. От така рекламираните 60 продажби на имоти е и нашите два етажа от Дом паметника в Кюстендил – срам и позор нали !!!!

 В момента съдим министерството по предложение на министъра на отбраната – странно нали.!!!

Преписките по проблема се намират в архива на министерството и можете да се запознаете подробно с процеса, при желание естествено.

Та това е господа офицери, сержанти и воини от останалата Велика и Непобедима Българска армия.

При необходимост и желание от Ваша страна сме готови на срещи разговор, по така представените Ви проблеми. Може да е по родове войски, общи на съвместното командване, а още по добре най-общи ВСИЧКИ ЗАЕДНО ПРИ НАЧАЛНИКА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ОТБРАНАТА).

ЗА КОНТАКТИ:

ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90, г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател на СВВП - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

НАПРЕД С 97 ГОДИШНИЯ ДЕВИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ: „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ”

С УВАЖЕНИЕ И ОГРОМНА НАДЕЖДА НА РЪКОВОДСТВОТО И ВСИЧКИ ВОЕННОИНВАЛИДИ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ОФИЦЕРИ И СЕРЖАНТИ:

(..... този връх Висок е, Тя /Родината и Правдата/ ще ни съзре, ако би бегали да Мрем по - добре ... – цитат от поема за героите, които сме ние и Вие господа..........)

ГОСПОДА ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ И ВОЙНИЦИ НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ ИМАМ ЧЕСТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ О.З. ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. № 399.29.09.2012 г.

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНИЦИАТИВЕН  КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

 

Г-ЖА АВГУСТИНА ЦВЕТКОВА                            ГЕН. СИМЕОН СИМЕОНОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА                               НАЧАЛНИК НА ОТБРАНАТА

ОТБРАНАТА

 

Г-ЖА БОЯНКА ПАНЧЕВА                                       Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР                                      ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ            

НА ФИНАНСИТЕ                                                       НА БАН

 

Г-Н МИТКО ТОДОРОВ                                             Г-Н ВАЛЕРИ ТОДОРОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР                                      ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 

НА КУЛТУРАТА                                                         НА БНР

 

Г-Н ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ                                            Г-Н АТАНАС КАЦАРЧЕВ

ДИРЕКТОР НА НОВА БЪЛГАРСКА                      Б Н Т                                                                      

МЕДИЙНА ГРУПА

 

Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА                                Г-Н ДИМИТЪР ЦАНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА                             ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР

ОБРАЗОЗАНИЕТО, МЛАДЕЖТА                         НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

И НАУКАТА

 

Г-Н КОСТАДИН ХАДЖИГАЕВ                          Г-Н СТЕФАН СТАЙКОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА                            ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА

БЛАГОЕВГРАД                                                      СМОЛЯН

 

Г-Н ВЛАДИСЛАВ СОЙКОВ                                Г-Н НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА                            ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА

КЮСТЕНДИЛ                                                        СТАРА ЗАГОРА

 

Г-ЖА ИРЕНА УЗУНОВА                                      Г-ЖА ИВАНКА ТАУШАНОВА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА                            ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА

ХАСКОВО                                                               КЪРДЖАЛИ

 

Г-Н КОСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ                      Г-Н РОСЕН ИВАНОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА

БУРГАС                                                         АГЕНЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ В  ЧУЖБИНА

 

ОТНОСНО: Институционална и медийна подкрепа на проект на Закона за именение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,

 

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите на 97 годишната ни организация, като член на Инициативния комитет за честването на 100 годишнината от Балканските войни 1912-1913 години си позволява да се обърне към Вас членовете на комитета съставен от държаните, неправителствените и медийните институции на страната ни с една може би странна за Вас, но истинска молба.

Молба да бъдем подкрепени с писмени становища и лобиране по Ваша преценка пред Министерски съвет и Народното събрание за внасяне и приемане на проектозакона за именение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Това е проектът разработен и подготвен на база предложенията и мненията на всички организационни структури в страната и с участието на всичките 5 000 члена на организацията. (целия изборен електорат).

Така, че можем спокойно да кажем, че проекта е „Глас НАРОДЕН, Глас БОЖИИ”.

Тези заслужили за Род и Родина български граждани, пострадали при или по повод изпълнение на войнските си конституционни задължения в изпълнение на чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България и намиращи се на най-ниското социално стъпало за съжаление и срам за държавата ни, за която са дали живота и здравето си РАЗЧИТАТ НА ТЕЗИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА, КОИТО ЩЕ ИМ ДАДАТ СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА НА ТЕХНИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДЕН, НЕСРЕТЕН И ОКАЯН ЖИВОТ.

Те разчитат на девиза на организацията ни „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ” – ТАКА КАКТО ТЕ СА ДАЛИ ВСИЧКО И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДАВАТ ОТ СЕБЕ СИ ЗА РОДИНАТА НИ, сега тя следва да се обърне с необходимото внимание и почит към тях, като Министерския съвет и Народното събрание приемат тези техни искания за промяна в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Това е едно признание и едно изпълнение на желанието на народното представителство и изпълнителната власт, прокламирано и афиширано преди две години отгоспожа Цачева по повод честването на 95-та годишнина от учредяването на организацията ни проведено на 26 юни във военния клуб, както и от г-н Красимир Велчев – парламентарна група на „ГЕРБ” по време на тогавашната ни среща в Народното събрание ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЗАКОНОВИ ПРАВА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, С ТЕЗИ НА НАШИТЕ КОЛЕГИ ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ. (уеднаквяване на законодателството в посока тези заслужили за държавата си български граждани).

Надяваме се на лично Вашата и ръководената от Вас институция  - министерство, областна администрация, неправителствена организация и медийна институция на подкрепа и действие в посока на приемането на проектозакона и неговото преминаване през Министерски съвет и Народното събрание и/или по начин, по който Вие сметнете за най-удачен и правилен, важното е крайната цел неговото приемане за 2013 г. и включването в бюджета на държавата.

Що касае размера на разхода по бюджета за тези промени, те ще са равни на разходите по бюджета направени и правещи се по Закона за ветераните от войните (те са известни на Министерството на финансите и могат да се заложат в бюджета за 2013 г. без да се прави някакъв допълнителен разчет), тъй като се отива към изравняване на правата на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните, още повече, че разчета за ветераните е на база 9 200 души. Тук трябва да напомним и факта, който е биологичен и той касае в по-голяма степен нашите колеги ветераните, които са на доста пределна възраст и за съжаление се топят бързо (за тримесечие с около 3 000 души), така че с приемането и проекто закона с изравняването на правата на тези две категории заслужили за държавата си български граждани, няма да има разход или преразход на средства от бюджета, а може би напротив икономия – Господ да ни прости. Плюс това права по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите ползват само тези, които са картотекирани в Централния регистър за военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната и те към този момент са около 5 500 души общо.(сравнение с горната бройка 9 200 ветерани)

Приемането на законопроекта, ще е една прекрасна възможност да отбележим и 100 години от учредяването на първото дружество „Военноинвалид” София през 1913 година и така се слага родоначалието на организацията ни. Уникалността на организацията ни е в това, че ние сме създадени като организация на военноинвалиди и военнопострадали и сме се запазили такава през годините на нашето съществуване 97, автентични през годините на възход и падения на организацията и държавата ни. Ние сме и двойно национално представителна организация по Закона за интеграция на хората с увреждания и по нашия специфичен Закон за военноинвалидите и военнопострадалите. Наред с това ние имаме и един също уникално изграден Дом на военноинвалидите /1942-1947 г./, по образ и подобие на този, който Луи ІVХ във Франция е изградил за френските военноинвалиди. Така, че в Европа има изградени два такива дома, единия в Западна Европа – Париж и другия в Източна Европа – София.

С приемането на тези промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, че направим и една малка крачка в посока изравняване и даване права на тези заслужили хора, такива каквито, имат техните колеги в Европейските и Натовски страни.

Към медийните представители в комитета се обръщаме за медийна подкрепа и разгласяване на този проект, чрез новините, канене на ръководството н отделни предавания или в новинарските блокове и т.н., по преценка от ваша страна.

ЗА КОНТАКТИ:

ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90, г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател на СВВП - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

НАПРЕД С 97 ГОДИШНИЯ ДЕВИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ

„ ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ”

С УВАЖЕНИЕ И ОГРОМНА НАДЕЖДА НА РЪКОВОДСТВОТО И ВСИЧКИ ВОЕННОИНВАЛИДИ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИ:

(..... този връх Висок е, Тя ще ни съзре, ако би бегали да Мрем по - добре ... – цитат от поема за героите..........)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. № 400 от 29.09.2012 г.

 

ДО

НАЧАЛНИЦИТЕ НА КАБИНЕТИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И В МИНИСТЕРСТВАТА КЪМ МИНИСТРЕСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СЕКРЕТАРИ, ПОДУПРАВИТЕЛИ НА ВАЖНИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

 

НАЧАЛНИЦИ НА КАБИНЕТИ

 

 Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА                               Г-Н ЦВЕТЕЛИН ЙОВЧЕВ

НАЧАЛНИК КАБИНЕТ НА                             НАЧАЛНИК КАБИНЕТ НА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО             ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА

СЪБРАНИЕ                                                          БЪЛГАРИЯ

 

НАЧАЛНИЦИ НА КАБИНЕТИ

 

Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА                          Г-Н ЙОРДАН БОЖИЛОВ

НА МИНИСТЪР -ПРЕДСЕДАТЕЛЯ               НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

 

Г-ЖА  МАРИЕТА ГИГОВА                               

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО    МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ            

 

                                                                                   Г-Н ВАЛЕРИ РАЧЕВ

МИНИСТЕРСТВО  НА ВЪТРЕШНИТЕ         МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ

РАБОТИ                                                                 РАБОТИ

 

Г-ЖА АНЖЕЛИНА ТОТЕВА                              

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,           МИНИСТРЕСТВО НА ТРУДА И

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ      СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

И СЪОБЩЕНИЯТА                                                          

 

 

ПОДУПРАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

Г-ЖА МАРИЯНА ВАСИЛЕВА                           Г-ЖА ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА                               

ПОДУПРАВИТЕЛ НА НЗОК                              ПОДУПРАВИТЕЛ НА НОИ

 

ПАРЛАМЕНТАРНИ СЕКРЕТАРИ

 

 

                                                                                  Г-Н ХРИСТО ГАДЖЕВ

НА МИНИСТЪР -ПРЕДСЕДАТЕЛЯ               НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

 

Г-ЖА ТАТЯНА АНДРЕЕВА                               

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО    МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ            

 

                                                                                  Г-ЖА МАРИЯ ПОПОВА

МИНИСТЕРСТВО  НА ВЪТРЕШНИТЕ         МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ

РАБОТИ                                                                  РАБОТИ

 

Г-ЖА АЛБЕНА ЛАЗАРОВА                                Г-ЖА ПЕТЯ ДОГАНОВА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,           МИНИСТРЕСТВО НА ТРУДА И

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ      СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

И СЪОБЩЕНИЯТА                                                          

 

ОТНОСНО: 1. Институционална подкрепа на проект на Закона за именение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;

2. Среща разговор за обсъждане на проблематикатапо т. 1 и Ваша преценка (задължително) за присъствие от предложените Ви дати: 11.10.(четвъртък); 16.10.(вторник) и 18.10.(четвъртък) 2012 г. от  14,00 часа в салона на Дом паметника на военноинвалидите находящ се на ул. „Христо Белчев” № 21, ет. 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите на 97 годишната ни организация се обръща към Вас началници на кабинети, подуправители и парламентарни секретари на основните държавни институции в Република България с един призив за подкрепа в навечерието на 100 годишнината от Балканските войни 1912-1913 години и 100 години от учредяването на първото по рода си дружество „Военноинвалид” – родоначалник, и което е последствие от Балканските войни, а по-късно и Съюзът ни учреден през 1915 година за подкрепа и помощ за внасяне и приемане на проекта за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Тук е мястото да посочим, че от възстановяването на законодателството ни през 2005 година със Закона за военноинвалидите и военнопострадалите до момента не са правени изменения и допълнения на същия, като този на нашите колеги ветераните от войните това се е случило три пъти в този период – надяваме се на нас да ни се случи поне веднъж и то в този момент, в който искаме Вашата подкрепа и помощ.

1. Та молба ни е да бъдем подкрепени по Ваша преценка как/но да ни уведомите за това Ваше решение и действие, за да обединим и синхпонизираме нещата/да бъдем подкрепени с писмени становища и лобиран пред Министерски съвет и Народното събрание за внасяне и приемане на проектозакона за именение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и за среща по тази проблематика на дати посочени вече и възможни за Вас.

Това е, проектът, разработен и подготвен на база предложенията и мненията на всички организационни структури в страната и с участието на всичките 5 000 члена на организацията. (целия изборен електорат).

Така, че можем спокойно да кажем, че проекта е „Глас НАРОДЕН, Глас БОЖИИ”.

Тези заслужили за Род и Родина български граждани, пострадали при или по повод изпълнение на войнските си конституционни задължения в изпълнение на чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България и намиращи се на най-ниското социално стъпало за съжаление и срам за държавата ни, за която са дали живота и здравето си РАЗЧИТАТ НА ТЕЗИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА, КОИТО ЩЕ ИМ ДАДАТ СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА НА ТЕХНИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДЕН, НЕСРЕТЕН И ОКАЯН ЖИВОТ.

Те разчитат на девиза на организацията ни „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ” – ТАКА КАКТО ТЕ СА ДАЛИ ВСИЧКО И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДАВАТ ОТ СЕБЕ СИ ЗА РОДИНАТА НИ, сега тя следва да се обърне с необходимото внимание и почит към тях, като Министерския съвет и Народното събрание приемат тези техни искания за промяна в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Това е едно признание и едно изпълнение на желанието на народното представителство и изпълнителната власт, прокламирано и афиширано преди две години отгоспожа Цачева по повод честването на 95-та годишнина от учредяването на организацията ни проведено на 26 юни във военния клуб, както и от г-н Красимир Велчев – парламентарна група на „ГЕРБ” по време на тогавашната ни среща в Народното събрание ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЗАКОНОВИ ПРАВА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, С ТЕЗИ НА НАШИТЕ КОЛЕГИ ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ. (уеднаквяване на законодателството в посока тези заслужили за държавата си български граждани).

Що касае размера на разхода по бюджета за тези промени, те ще са равни на разходите по бюджета направени и правещи се по Закона за ветераните от войните (те са известни на Министерството на финансите и могат да се заложат в бюджета за 2013 г. без да се прави някакъв допълнителен разчет), тъй като се отива към изравняване на правата на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните, още повече, че разчета за ветераните е на база 9 200 души. Тук трябва да напомним и факта, който е биологичен и той касае в по-голяма степен нашите колеги ветераните, които са на доста пределна възраст и за съжаление се топят бързо (за тримесечие с около 3 000 души), така че с приемането и проекто закона с изравняването на правата на тези две категории заслужили за държавата си български граждани, няма да има разход или преразход на средства от бюджета, а може би напротив икономия – Господ да ни прости. Плюс това права по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите ползват само тези, които са картотекирани в Централния регистър за военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната и те към този момент са около 5 500 души общо.(сравнение с горната бройка 9 200 ветерани)

Приемането на законопроекта, ще е една прекрасна възможност да отбележим, както това стана на въпрос и 100 години от учредяването на първото дружество „Военноинвалид” София през 1913 година и така се слага родоначалието на организацията ни. Уникалността на организацията ни е в това, че ние сме създадени като организация на военноинвалиди и военнопострадали и сме се запазили такава през годините на нашето съществуване 97, автентични през годините на възход и падения на организацията и държавата ни. Ние сме и двойно национално представителна организация по Закона за интеграция на хората с увреждания и по нашия специфичен Закон за военноинвалидите и военнопострадалите. Наред с това ние имаме и един също уникално изграден Дом на военноинвалидите /1942-1947 г./, по образ и подобие на този, който Луи ІVХ във Франция е изградил за френските военноинвалиди. Така, че в Европа има изградени два такива дома, единия в Западна Европа – Париж и другия в Източна Европа – София.

С приемането на тези промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, че направим и една малка крачка в посока изравняване и даване права на тези заслужили хора, такива, каквито, имат техните колеги в Европейските и Натовски страни.

2. Предлагаме дати за срещи разговор по проблема и уеднаквяване на позициите.

Молим отново да ни уведомите кои от посочените дати са удобни за Вас и осъществяване на срещите.

ЗА КОНТАКТИ: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90, г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател на СВВП - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

НАПРЕД С 97 ГОДИШНИЯ ДЕВИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ

„ ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ”

С УВАЖЕНИЕ И ОГРОМНА НАДЕЖДА НА РЪКОВОДСТВОТО И ВСИЧКИ ВОЕННОИНВАЛИДИ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИ:

(..... този връх Висок е, Тя ще ни съзре, ако би бегали да Мрем по - добре ... – цитат от поема за героите..........)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ДО

ПОЛКОВНИК О.З. ЛЕТЕЦ 

ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАНОЛЕВ

КАВАЛЕР НА В.О. „ЗА ХРАБРОСТ”

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

 

Уважаеми господин полковник

За мен е изключителна чест и удоволствие, от името на Управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и лично от мое име, да Ви поздравя по случай Вашата 97-ма годишнина. Изразявам нашето уважение към Вас за всичко, което успяхте да постигнете в кариерата си на боен пилот изтребител. Кариера, изкована в българската и полската въздушно-изтребителни школи, и доказала се в най-трудните и славни години за родните ВВС -  годините на Втората световна война. Живот, закален в интензивните и неравни битки с най-мощните въздушни сили в света – американските. Бойна дейност, продължила с въздушните схватки с Луфтвафе и атаките от въздуха срещу частите на Вермахта и най-добрата ПВО в света – германската. Кариера, достигнала до длъжността началник-щаб на Реактивния изтребителен авиополк в Доброславци и прекъсната неочаквано през 1952 година. Факт, който посрещнахте като достоен кавалер на военния орден „За храброст” и истински български рицар на честта. 

Господин полковник, уверяваме Ви, че никога не ще забравим датата 30 март 1944 г. Тогава Вие, без заповед и по собствена инициатива, с още трима инструктори от Изтребителната школа в Долна Митрополия, излитате със символично въоръжените си учебно-бойни самолети срещу цяла формация тежко въоръжени американски бомбардировачи. Ожесточено обстрелвате противника до пълното изчерпване на боеприпасите и горивото. Няма да забравим и 17 август 1944 г., когато в неравен бой, при смазващо въздушно превъзходство на противника, постигате въздушна победа срещу летяща крепост Боинг B-17F и въпреки тежкото си раняване, успявате да спасите „Месершмит”-а си. Наказвате нарушителите на въздушното ни пространство и спасявате от поредната бомбардировка българските градове. Благодарение на хора като Вас, в продължение на цяло столетие Българската държава надеждно е охранявала въздушните си граници и е отстоявала въздушния си суверенитет. Като организация с почти 100-годишна история, ние военноинвалидите, високо ценим всичко, което сте направили за България.

От все сърце Ви желая много здраве и родопско дълголетие, за да продължите все така всеотдайно да вдъхновявате настоящото и бъдещото поколение български пилоти изтребители!                    

 

18.09.2012 г.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП

София                   МЛ. ЛЕЙТ. О.З. ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

 

Изх. № 362 от 04.09.2012 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА НАРОДНОТО

СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО Г-Н АНАСТАС АТАНАСОВ

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДО Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДО Г-ЖА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВО

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДО Г-Н ПАВЕЛ ШОПОВ

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДО Г-Н ХРИСТО БИСЕРОВ

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите поднася своите пожелания за успешна парламентарна есенна сесия на ръководеното от Вас Народното събраниес и си позволява да Ви предостави проект на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и Ви предлага същия да бъде разгледан от Вас и от името на Председателството на Народното събрание, както се казва с консенсус да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание.

Безспорно нашето предложение е прецедент в законотворческия процес на Народното събрание, но той за нас е правилен, точен и национално приемлив и отговорен.

Проектът е разработен и подготвен на база предложенията и мненията на всички организационни структури в страната и с участието на всичките 5 000 члена на организацията. (целия изборен електорат).

Така, че можем спокойно да кажем, че проекта е „Глас НАРОДЕН, Глас БОЖИИ”.

Тези заслужили за Род и Родина български граждани, пострадали при или по повод изпълнение на войнските си конституционни задължения в изпълнение на чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България и намиращи се на най-ниското социално стъпало за съжаление и срам за държавата ни, за която са дали живота и здравето си РАЗЧИТАТ НА ТЕЗИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА, КОИТО ЩЕ ИМ ДАДАТ СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА НА ТЕХНИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДЕН, НЕСРЕТЕН И ОКАЯН ЖИВОТ.

Те разчитат на девиза на организацията ни „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ” – ТАКА КАКТО ТЕ СА ДАЛИ ВСИЧКО И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДАВАТ ОТ СЕБЕ СИ ЗА РОДИНАТА НИ, сега тя следва да се обърне с необходимото внимание и почит към тях, като Министерския съвет и Народното събрание приемат тези техни искания за промяна в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Това е едно признание и едно изпълнение на желанието на народното представителство и изпълнителната власт, прокламирано и афиширано преди две години от госпожа Цачева по повод честването на 95-та годишнина от учредяването на организацията ни проведено на 26 юни във военния клуб, както и от г-н Красимир Велчев – парламентарна група на „ГЕРБ” по време на тогавашната ни среща в Народното събраниеИЗРАВНЯВАНЕ НА ЗАКОНОВИ ПРАВА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, С ТЕЗИ НА НАШИТЕ КОЛЕГИ ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ. (уеднаквяване на законодателството в посока тези заслужили за държавата си български граждани).

Надяваме се на индивидуално личната Ви преценка на предложението и сме сигурни, че то ще бъде обсъждано на редовните Ви Председателски съвети и дано приемете нашите аргументи и направим така, че този законодателен прецеден даде своя национален и държавнически плод „На Ползу Роду и Отечество Наше”.

Какво можем да споделим в посока аргументи за подкрепа:

1. Тази година 2012, а и 2013 година са исторически и държавнически важи от гледна точка на 100 години от Балканските войни. От тези години е и родоначалото на организацията ни.

Тук е мястото да кажем, че това ще е добро отбелязване на 100 години от учредяването на първото дружество „Военноинвалид” – станало през 1913 година – дружество „Военноинвалид” – София и вървейки в посока 100 години от учредяването на Съюза на военноинвалидите и военопострадалите през 2015 година/1915 г./

Уникалността на организацията ни е в това, че ни сме създадени като организация на военноинвалиди и военнпострадали и сме се запазили такива, автентични през всичките тези години на възходи и падение на държавата ни.

А ние сме и двойно национално представителни по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и по Закона за интеграция на хората с увреждания.

Наред с това ние имаме и изграден един също уникален Дом на военноинвалида, по образ и подобие на този, който е изграден от Луи ІV във Франция на военноинвалидите на френската държава. Така, че в Европа има два такива дома единия е в Западната част - Париж и другия е в Източната част -  София.

2. Ясно е и политическото желание за изравняване на законодателните права на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните.

В тази посока се разви и създадения така да кажем насила проблем с получаването на лекарствените продукти по Наредба № 17 за ветераните и Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите, за което разрешение Президента и Върховен Главнокомандващ на въоръжените сили на страната свика съвещание и същия започна да се урежда, като на първо време това стана по отношение на ветераните и сега сме в процес на решение на проблема с военноинвалидите и военнопострадалите и се надяваме до средата на м. септември да бъде решен.

3. Като национално представителна организация и на хората с увреждания и част от тази общност ние заедно работихме и постигнахме благодарение на Вас и Народното събрание Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – 26 април 2012 г. Та в тази посока следва да мисли и за приемането на така направеното от нас предложение по проекта, то ще е и е част от тези общи права, но за тази специфична група заслужили за Родината си български граждани, които между другото са на последното социално стъпало измежду хората с увреждания в страната ни.

Приемането на проекта ще е и тласък в посока ратифицираната Конвенция.

4. С приемането на тези промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите ще се опитаме да направим една малка, но вярна и сигурна стъпка към ПРАВАТА на нашите колеги от ЕВРОПА И НАТО, пара които ние не можем да достигнем но можем да направим усилие да ги доближим.

5. С поставянето и придвижването по този начин на законопроекта може би ще докажем, а това е сигурно, че за важи държавни дела е в сила ДЕВИЗЪТ НА НАРОДНОТО НИ СЪБРАНИЕ „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”, както точен, ясен и държавнически е и девизът на 97 годишната ни организация „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ”. Два девиза насочени към Отечеството ни.

6. Що касае размера на разхода по бюджета за тези промени, те ще са равни на разходите по бюджета направени и правещи се по Закона за ветераните от войните (те са известни на Министерството на финансите и могат да се заложат в бюджета за 2013 г. без да се прави някакъв допълнителен разчет), тъй като се отива към изравняване на правата на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните, още повече, че разчета за ветераните е на база 9 200 души. Тук трябва да напомним и факта, който е биологичен и той касае в по-голяма степен нашите колеги ветераните, които са на доста пределна възраст и за съжаление се топят бързо (за тримесечие с около 3 000 души), така че с приемането и проекто закона с изравняването на правата на тези две категории заслужили за държавата си български граждани, няма да има разход или преразход на средства от бюджета, а може би напротив икономия – Господ да ни прости. Плюс това права по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите ползват само тези, които са картотекирани в Централния регистър за военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната и те към този момент са около 5 500 души общо.(сравнение с горната бройка 9 200 ветерани).

Готови сме за срещи по проблема по всяко удобно за Вас време.

ЗА КОНТАКТИ:

ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90, г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател на СВВП - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

С УВАЖЕНИЕ И ОГРОМНА НАДЕЖДА НА РЪКОВОДСТВОТО И ВСИЧКИ ВОЕННОИНВАЛИДИ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИ:

(..... този връх Висок е, Тя ще ни съзре, ако би бегали да Мрем по - добре ... – цитат от поема за героите..........).

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП: ИНЖ. ПЕТЪР В
Изх.  359/03.09.2012 Г.

   ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТНОСНО: Дейността на работната група по проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 08.01.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите и АКТУАЛИЗАЦИЯТА на списъка към нея

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадлите се обръща към Вас с молба за провеждане на заседание на надявам се вече сформираната работна група за разглеждане на обявения проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 08.01.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите на сайта на министерството, както и на и АКТУАЛИЗАЦИЯТА на списъка към нея.

Скъпи приятели, понеже имаме желание нещата на вървят бързо и с миниум грешки и отрицателни емоции „На Ползу Роду и Отечество Наше”/тоест да е добре за всички ни/ си позволяваме да Ви информираме:

1. Изпратили сме нашето становище във връзка с проекта;

 

2. Бихме искали по възможност да се обърнете припомните и съдействате за създаването на:

2.2. Указания по предписване, отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1 и 3/три е изпусната в наредбата, а следва да фигурира/по наредбата, от НЗОК.

Ако това е направено във връзка с наредбата на ветераните публикувана на 31.08.2012 г. ДВ. бр. 67 е добре, както добре ще бъде да се направят и указания от Агенцията за социално подпомагане/АСП/.

2.3. Указания от АСП към Министерството на труда и социалната политика за привеждане в действие с влизането на сила на наредбата и на § 3, 4 и 5 от Преходните и заключителни разпоредби на проекто наредбата.

Ако това е направено във връзка с наредбата на ветераните това е добре, ако ли не следва доста бързо да се направи, защото ще предизвика пак катаклизми и аномалии;

 

3. Нещото, което е изключително важно.

ПУБЛИКАЦИЯТА на списъка с актуализираните лекарства, в тази посока има работна група, която работи от миналата година, има и изработен вариант на актуализиран списък.

ПО ПРИНЦИП СПИСЪКА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЕДИН И СЪЩ С ТОЗИ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ – СПОРЕД ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИЯ.

 

Между другата такъв списък няма публикуван за ветераните в държавния вестник.

 За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90, г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател на СВВП, представител на Съюза в Министерството на отбраната, заместник – председател на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП:

МЛ. ЛЕЙТ. О.З. ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Чия е земята, на която е построено Военното НДК?


По повод на публикувания коментар от генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков „Армията на търг или на тезгяха в сезонната разпродажба” в „Otbrana.com” се получи следното писмо от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, подписано от неговия председател младши лейтенант от запаса Петър Велчев.

„Уважаеми господа читатели на сайт отбрана, бихме искали да продължим размишленията по изнесеното в статията „Армията на търг или на тезгяха в сезонната разпродажба”.

Като членове на Обществения съвет по въпросите на отбраната стоим зад изразената позиция и я подкрепяме твърдо и категорично в това число подкрепяме и направените констатации, като заедно с това ще се опитаме съвсем свободно в прав текст да споделим и други допълнителни неща в тази посока.

Ще започнем малко исторически, без което няма как да се изразят нещата по нататък.

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите е организация на 97 години и е рожба на проведените от страната ни немалко войни за освобождението и обединението на Отечеството ни в началото на миналия век. Първото дружество „Военноинвалид” – София е учредено през 1913 г. След Първата от поредицата Балкански войни, така че догодина ще отбележим неговото 100 годишно рождение. Малко по-късно през 1915 година се учредява и самия съюз.

На 13 април 1915 година с Указ № 45 на Цар Фердинандъ І е приет първият закон за полагане на грижи и подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите, обнародван в ДВ, бр. 38 от 15 април.

През 1925 година със закон, обявен с Указ на Цар Борис ІІІ, обнародван в ДВ – бр. 31 от 12 май. в Министерството на войната се създава отделение за подпомагане и грижа към военноинвалидите и военнопострадалите.

През 1941 г. на ул. “Христо Белчев” № 21 започва строежът на Дом-паметник на военноинвалидите, който е завършен през 1947 г. Идеята е взаимствана от Френския дом на военноинвалидите в Париж построен от Луи ХІV за френските военноинвалиди.

Годината 1950 е повратна в историята на Съюза. Политбюро на ЦК на БКП, с решение “А” № 430 от 01 декември, постановява Съюзът да бъде закрит, а с Разпореждане № 1302 от 30.06.1951 г. на Министерския съвет се изземват имуществото и наличните средства на организацията, които възлизат на над половин милиард лева. През същата година изчезва и жезълът на организацията ни.

Благодарение на тези събития Съюзът поставя началото на дейността на сегашното Министерство на труда и социалната политика, а оттам и на социалната политика на тогавашното правителство на България. В сградата на ул. “Христо Белчев” № 21 се помещава първата централа на тогавашното Министерство на социалните дейности, а парите и имотите на Съюза му създават икономическата база.

Ще допълним и само това, че Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите e институцията, която има всички необходими атрибути за целта и неговата държавническасъщност, а именно: ГЕРБ (лого), ЗНАМЕ (което е осветено и връчено от Патрона на организацията ни), ДЕВИЗ - „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ” (вече на 97 години), ХИМН (написан през 1930 г. и намерен и възобновен по повод на 95-на годишнина от учредяването ни през 2010 г.), и разбира се важен институционален атрибут какъвто е ЖЕЗЪЛА (който е конфискуван от организацията ни 1951 година и въпреки нашите търсения до момента ненамерен и ще търсим възможност за възстановяване).

Може да продължим в исторически план и ние сме го правили, а и някои от Вас, който са се интересували от организацията са запознати, но ще прекъснем до тук за да преминем към имотите на министерството раздавани и продавани с лека ръка в това число и имоти на организацията ни, чие е Военното НДК и други проблеми.

През годините от 1925 година до 1951 към Министерството на войната са строени санаториуми – Банкя, Поморие, Нареченски минерални бани, Хисаря, Велинград и т.н. чрез това отделение създадено по закон и с пари от дарения, на организацията ни и държавни средства. Санаториумите са строени единствено и само за военноинвалиди и военнопострадали, където тези заслужили за родината си български граждани са отивали за подкрепа на недоброто си здравословно състояние следствие нараняванията и придобитите заболявания при или по повод изпълнение на войнските си задължения и са ги ползвали безплатно.

Сега същият този сграден фонд строен тогава със средства на организацията ни (разбира се сега подобрен и в това спор няма) се ползва от множеството граждански служители на министерството, военнослужещите и под всякаква друга форма от гражданите на страната ни (НОИ, лечебни пътеки и т.н.), в което няма лошо, но все пак трябва да има едно държавническо мислене в посока тези военноинвалиди и военнопострадали – тяхното право да ползват тези техни санаториуми безплатно и с необходимото предимство, признание и уважение.

И продължаваме нататък по имотите на организацията ни отнети с Разпореждане № 1302 от 30.06.1951 г. на Министерския съвет. Тези имоти не са върнати на организацията ни, както и отнетите им финансови средства, които са възлизали на над половин милиард лева златни тогавашни лева, а сега ако ги пресметнем в годините и в това число с начисленията по пропуснатите ползи, можем да се изразим шеговито, че министър Дянков следва да е финансов министър на организацията ни, такъв е сегашния размер на средства, които следва да имаме и ако ни бяха възстановени пресметнати и улихвени.

В това разпореждане има и един имот на организацията ни намиращ се в Кюстендил четири етажна сграда в идеалния център (Дом паметник на военноинвалида), която е и паметник на културата строена със средства на организацията и дарения през 1936 година. През 1941 г. се сключва договор между началника на Отдел за подпомагане пострадалите от войните при Министерството на войната и Съюза, два от етажите (трети и четвърти) да се видоизменят и се направят годни за летуване и лечение на военноинвалидите и военнопострадалите, нещо което министерството не е направило и не са ползвани етажите по предназначение на договора. При закриването на съюза през 1951 и неговото ограбване нещата остават в този вид и при възстановяването на организацията ни през 1990 г. и поетапната борба за възстановяване на имотите и средствата ни ние си възстановяваме Дом паметника в Кюстендил. Поради някакви причини двата етажа дадени за лечебница през 1936 г. остават към министерството на отбраната и в продължение на 21 години организацията ни прави постъпки към министерството да бъдат върнати тези етажи, но за съжаление това не се случва, а се случва другото продажба на търг на имота ни от страна на министерството представлявано от министър Аню Ангелов за сумата някъде около 150 000 лв. през 2011 г. късната есен.

При направените срещи по проблеми на организацията ни с министър Ангелов през 2010 и 2011 години в присъствието на членове на Управителния съвет той заявява, че не е направено нарушение и тези чужди за министерството етажи са негова собственост и може и ги продават – а не ги връща на законния собственик, организацията ни. И при двете срещи г- Ангелов заяви категорично нежеланието да върне имота и изказа мнението си, че съюза може да съди министерството (което ние и правим). Представяте си за какво става дума. Оставаме за Вас скъпи приятели да прецените и оцените морала приложен в случая.

Та ще попитаме тук господин генерал Цветков, какво може да се каже по въпроса с имотите, които той предлага и е правилно да се дарят и ползват от военно-патриотичните организации и ако стане нужда и необходимост за държавата същите да се върнат, за да се ползват не дай си боже при инциденти и военни проблеми. Тоест да бъде запазена една военна държавна инфраструктура, която във всеки един момент може да се върне и ползва от  държавата по предназначение. От една страна уважение, зачитане и подпомагане на военно-патриотичните организации, от друга винаги необходима военна сградна инфраструктура.

Тук ще добавим и още нещо, което министър Ангелов обещаваше при тези срещи пред Управителния съвет, а именно за възстановяване на средствата в размер на около 50 000 лв.(заделени от залъка на военноинвалидите и военнопострадалите, за да свършим едно държавно към тях задължение) направени от организацията ни от 2007 г. до днес по повод създаването, организирането и поддържането на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Средства, които възстановени ще бъдат ползвани за нуждите на тези заслужили българи в това тежка време, за неотложни нужди по ремонта на Дом паметника в София и Кюстендил, средства които ние планирано, разумно и пестеливо насочваме за решение на здравни, социални и строителни проблеми.

Към момента регистъра се намира на две места, този на картотекираните военноинвалиди и военнопострадали от № 1 до № 3 000-4000 в съюза и този след този номер до към 5 500 към момента в Министерството но отбраната, като по закон следва да е там. Прави впечатление безотговорността на ръководството на министерството в тази посока, даване на празни обещания, след което писмени отговори, че министерството не разполага със средства, след като по проблема за неговото решение всичко бе договорено и уточнено. Морала и коментара е пак за Вас дами и господа.

И накрая още по-интересното, а именно, че организацията има претенции и то реални към територията, на която е построено, както и към сградата на въпросното военно НДК. Твърдо уверени и сигурни сме, че ако бъде попитан всеки стар софиянец за това място и за старата - жълта сграда(преди 1945 г.) на Военно-историческия музей, преместен там в годините забележете 1950-1951 година, ще възкликне и каже да там е бил Домът на военноинвалидите, сиропиталище и подобни сгради на тези заслужили за Родината си български граждани. Унищожаването на документи и информация изправя всеки пред невъзможността да върне собствеността си независимо от очевадно, очевидни реалности, факти и истини.

Та това е за сега господа, е има и още неща все в негативна и неприятна посока, като вкарването в сила на английската поговорка „Разделяй и владей” от бившия военен английски аташе. Разделил една и съща категория български граждани, членуващи в две организации. Едната с 50-60 члена, а в другата с около 1 000 души(става въпрос за родителите на загиналите военнослужещи), но разделени от аташето и подпомогнати по различен начин, като болшинството е пренебрегнато значително и обидено до крайна степен, но това е морала, личните предпочитания, пред почитта, закона и държавността, за които споменаваме, пак има деление на наши и ваши, и вашите са лошите, та ето така са нещата, но нейсе за сега.

Има вярна поговорка „Господ забавя, но не забравя”, ще има наказание и възмездие да си го знаят на никой няма да му е простено и да му се размине, ако не се покае и поправи. Анатема за такива ! Всичко за България!”

31.08.2012 г.

 

 

 

 

Проект

 

ЗАКОН

за изменение и допълнение на ЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

Обн. ДВ. бр. 27 от 29 Март 2005 г., изм. ДВ. бр. 88 от 4 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр. 35 от 12 Май 2009 г., изм. ДВ. бр. 16 от 26 Февруари 2010 г., изм. ДВ. бр. 23 от 22 Март 201 г., доп. ДВ. бр. 20 от 9 Март 2012 г.

 

§ 1. В чл. 2, се създава нова ал. 3:

 

„(3) Министерството на отбраната и общините предоставят на организациите на военноинвалидите и военнопострадалите за безвъзмездно ползване клубове и създават други условия за осъществяване на тяхната общественополезна и патриотична дейност.”

 

§ 2. В чл. 4, точки 2 и 3 се променят по следния начин:

„2. преживелият съпруг (съпруга), децата на починалите военноинвалиди и техните родители;

3. съпругът (съпругата), децата на военноинвалидите и техните родители;”

§ 3. Член 6 се променят по следния начин:

 

„Чл. 6. Национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите участват чрез свои представители във всички национални, регионални и местни воински тържества.”

 

§ 4. Създава се нов чл. 7а:

 

„Чл. 7а. Министерството на отбраната и общините предоставят на организациите на военноинвалидите и военнопострадалите за безвъзмездно ползване клубове и създават други условия за осъществяване на тяхната общественополезна и патриотична дейност.”

 

§ 5. В чл. 10 се създава нова т. 6:

 

„6. Изготвя пет годишен план и стратегия за държавната политика по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите”

 

§ 6. В чл. 11 се създава нова ал. 2:

 

„(2) В Министерството на отбраната се създава специален отдел  занимаващ се с въпросите на военноинвалидите, военопострадалите, ветераните от войните и военнослужещите от запаса и резерва, както и поддържането на регистъра по ал. 1.”

 

§ 7. Чл. 15 се променя по следния начин:

„Чл. 15. (1) Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на лекарствени средства по списък, утвърден от Министерството на здравеопазването, от всички аптеки по лична рецепта. Средствата са за сметка на държавния бюджет;

(2) Военноинвалидите  и военнопострадалите имат право на медицинска и дентална помощ за всички дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по ред и списък, утвърдени от министъра на здравеопазването. Средствата са за сметка на държавния бюджет.

 (3) В случаите, когато друг правен режим предвижда по-големи облекчения при заплащането на лекарствени продукти, лицата по ал. 1 и 2 се ползват от него.

(4) В случаите, когато Националната здравноосигурителна каса е задължена за част от цената на лекарствените продукти по ал. 1, военноинвалидите и военнопострадалите по ал. 1 и 2 заплащат съответния процент от разликата до продажната цена на дребно. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.

(5) Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на отбраната, определя с наредба реда за получаване и заплащане на лекарствените продукти медицинска и дентална помощ по ал. 1 и 2.”

§ 8.  Чл. 16  се променя по следния начин:

„Чл. 16. Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на отдих до 15 дни и профилактика и рехабилитация общо до 30 дни два пъти годишно в почивните бази и болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и "Профилактика, рехабилитация и отдих" - ЕАД. Средствата са за сметка на държавния бюджет.”

§ 9. Член 17 се изменя по следния начин:

„Чл. 17. (1) Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на безплатно пътуване с превозните средства за обществен превоз на пътници:

1. два пъти в годината - отиване и връщане по свободно избран маршрут с железопътния и автомобилния транспорт в страната;

2. неограничен брой пътувания по железопътната, автобусната, тролейбусната и трамвайната мрежа в областта, където живеят;

3. по вътрешноградския транспорт, включително метрополитена, в цялата страна с изключение на допълнителните автобусни линии.

 (2) Компенсирането на безплатните или по намалени цени пътувания се извършва по ред и начин, определени в Закона за автомобилните превози и в Закона за железопътния транспорт.

(3) Придружителите на военноинвалид с увреждане над 90 % с чужда помощ, пътува с превозния документ на правоимащия.”

 

§ 10. Член 18 се изменя по следния начин:

 

„Чл. 18. Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на месечна целева помощ за телефонни услуги в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход.”

 

§ 11. Член 19, ал. 2 се изменя по следния начин:

 

„(2) Военноинвалидите и военнопострадалите се ползват с предимство от услугите на социалния патронаж и при настаняване в домовете за възрастни граждани, като заплащат 25 на сто от размера на определената такса/получаваната от тях пенсия. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.”

 

И се прибавя ал. 3 нова:

 

(3) Военноинвалидите и военнопострадалите имат право да ползват столовете за обществено хранене във въоръжените сили, както и столовете на държавните и общинските ведомства и учреждения при условията на съответните служащи”

 

§ 12. В чл. 22, ал. 1 думите „по чл. 4, т. 1 и 4” се заличават, а думите „в размер 500 лв.” се заменят с думите „в трикратния размер на минималната работна заплата за страната”

 

§ 13. Създават се нови чл. 23а и чл. 23б:

 

„Чл. 23а. Военноинвалидите и военнопострадалите получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост.

 

Чл. 23б (1) Военноинвалидите и военнопострадалите по смисъла на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите ползват правата на пенсионираните военнослужещи по този закон.

(2) Държавната и местната администрация осигуряват подходяща работа на военноинвалидите и военнопострадалите до навършване на съответната възраст за пенсиониране при условия и по ред, определени от Министерския съвет.”

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

към КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

 

§ 1.  В чл. 69 се създава нова ал. 7:

 

(7) Военноинвалидите с над 71% намалена работоспособност да придобиват право на пенсия при 15 г. осигурителен стаж и навършване на възраст 52 г. за мъжете и 47 г. за жените, а тези с намалена работоспособност от 50% до 70% - при 20 г. осигурителен стаж и възраст 57 г. за мъжете и 52 г. за жените.”

 

§ 2.  В чл. 73 се създава нова ал. 4:

 

(4) Пенсиите за военноинвалидност на лицата по чл. 69, ал. 7 се отпускат пожизнено.”

 

§ 3.  В чл. 81 се създава нова ал. 4:

 

(4) Наследствената пенсия на загинал при или по повод отбраната на страната се определя въз основа на минималната работна заплата на военнослужещ “редник” по Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.”

 

§ 4. В чл. 86, ал. 1 думите „социалната пенсия за старост” се заменят с думите „минималната работна заплата на военнослужещ редник” по Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България”

 

§ 5.  В чл. 101, ал. 4 се променя по следния начин:

 

„(4) Военноинвалидите при навършване на възрастта по чл. 68 получават пълния размер на определените им две пенсии - пенсия за военна инвалидност или пенсия за трудова злополука или професионално заболяване и пенсия за осигурителен стаж и възраст.”

 

§ 6. Алинея 5 от Параграф 6 от Преходни и заключителни разпоредби се изменя по следния начин:

„Алинеи 1 и 2 не се прилагат за военноинвалиди и военнопострадали при навършване на възрастта по чл. 68.”

 

 

Към ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

§ 7. В чл. 68, ал. 3, т. 3 към думата „военноинвалиди” се добави и думата „и военнопострадали „.

§ 8. В чл. 70, ал. 2 след думата „военноинвалиди” се добави и думата „военнопострадали „.

§ 9. В чл. 95, ал. 3, т. 3 към думата „военноинвалиди” се добави и думата „и военнопострадали „.

 

 

 

Към ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

§ 10. В чл. 37, ал. 3 след думата „военноинвалиди” се добави и думата „военнопострадали „.

§ 11. В чл. 40, ал. 2 след думата „военноинвалиди” се добави и думата „военнопострадалите„.

 

 

Към ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

 

§ 12. В чл. 103 се създава нова алинея 6:

 

(6) Експертизата на вида и степента на увреждане, степента на трайно намалената работоспособност и професионалните болести на лицата по чл. 3, ал. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите се извършва от ТЕЛК на Министерство на отбраната.”

 

 

Към ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

§ 13. Създават се нов чл. 192а:

 

„Чл. 192а /1/ Военнослужещите с трайно намалена работоспособност съгласно чл. 3 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и получили качеството военноинвалид на основание чл. ал. 12 от същия закон ползват правата регламентирани в него.

/2/ Лицата станали военнопострадали на основание ал. 1 ползват също правата по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

§ 14. В Чл. 222 се създава нова алинея 2:

 

„/2/ Пенсионирането на работещите военноинвалиди и военнопострадали става на основание регламентите за първа категория труд.”

 

§ 15. В чл. 226а, ал. 1 думите „ветерани и военноинвалиди” се се заменят с думите „ветерани, военноинвалиди и военнопострадали”

 

§ 16.  Чл. 226л  се променя по следния начин:

 

„Чл. 226л. Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на безплатна медицинска и психологична помощ по ред, определен с акт на министъра на отбраната.”

Изх. 339 от 24.08.2012 г.

 

Към Вх. № 01-00-33 от 24.08.2012 г.

ДО Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ, ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ И ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ КЪМ МИНИСТРЕСКИ СЪВЕТ

 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите Ви предоставя проект на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Същият е разработен и подготвен на база предложенията и мненията на всички организационни структури в страната и с участието на всичките 5 000 члена на организацията.(целия изборен електорат).

 

Така, че можем спокойно да кажем, че проекта е „Глас НАРОДЕН, Глас БОЖИИ”.

 

Тези заслужили за Род и Родина български граждани, пострадали при или по повод изпълнение на войнските си конституционни задължения в изпълнение на чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България и намиращи се на най-ниското социално стъпало за съжаление и срам в държавата си, за която са дали живота и здравето си РАЗЧИТАТ НА ТЕЗИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА, КОИТО ЩЕ ИМ ДАДАТ СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА НА ТЕХНИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДЕН, НЕСРЕТЕН И ОКАЯН ЖИВОТ.

Те разчитат на девиза на организацията ни „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ” – ТАКА КАКТО ТЕ СА ДАЛИ ВСИЧКО ЗА РОДИНАТА СИ, сега тя да се обърне с необходимото внимание и почит към тях, като Министерския съвет и Народното събрание приемат тези техни искания за промяна в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Това е едно признание и едно изпълнение на желанието на народното представителство и изпълнителната власт, прокламирано и афиширано преди две години(председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, председателя на Парламентарната група на ГЕРБ г-н Красимир Велчев и т.н.) ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЗАКОНОВИ ПРАВА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, С ТЕЗИ НА НАШИТЕ КОЛЕГИ ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ.(уеднаквяване на законодателството в посока тези заслужили за държавата си български граждани).

 

Имайки предвид:

 

І. МЗ № ОХ – 199 от 16.03.2012 г. относно сформирането на междуведомствена работна група за изготвяне на:

1. проект та Правилник за изменение и допълнение на Правилника за приложение на Закона за ветераните от войните;

2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

От заповедта не е изпълнена и реализирана т. 2 и в този смисъл е настоящото писмо с приложение към него Проект на закона, който е изпратен до всички членове на междуведомствената работна група и министрите на съответните министерство.

За реализиране на заповедта следва да се направи нова с промяна на срока на изпълнението и, като той следва да бъде до края на м. септември и настоящия законопроект да бъде внесен на последната сесия на Народното събрание за 2012 г. септември-декември и включен в бюджета за 2013 година.

 

ІІ. Заповед на МС № 144 от 07 юни 2001 г. за формиране и поименно определяне състава на Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет, който има за първа функция и задача „ 1. обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове, установяващи и гарантиращи правата на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните”.

Смятаме, че добре се разбира, че всеки нормативен документ на Министерството на отбраната и в системата така да кажем на Министерски съвет касаещ пряко или косвено военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните и техните права, следва да бъде обсъден и се приеме становище от него, което да се предаде на държавните институции.

 

Съгласно т. І и ІІ и на основание началото на настоящото писмо, смятаме, че така представеното предложение за Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, следва да се разгледа от консултативния съвет, междуведомствената работна група и в края на м. септември да се излезе в предложение до Министерски съвет от там до Народното събрание за приемане на законопроекта до края на 2012 г. и включване в държавния бюджет за 2013 година.

 

Тук е мястото да кажем, че това ще е добър сигнал за честването на 100 години от учредяването на първото дружество „Военноинвалид” – станало през 1913 година – дружество „Военноинвалид” – София и вървейки в посока 100 години от учредяването на Съюза на военноинвалидите и военопострадалите през 2015 година/1915 г./

 

За всеки един законопроект има разбира се и финансова обосновка и тежест спрямо бюджета на страната.

Следва да подчертаем, че същата няма да е значителна защото не малка част от предложенията са без финансови измерения, другата е с незначителен разходи на средства, тъй като не е приятно да го кажем, но средствата отделени за нашите колеги ветераните по тези искани от военноинвалидите и военнопострадалите нови права, че бъдат компенсирани поради факта, че на три - шест месеца си отиват от този свят ветерани, които са на пределна възраст толкова колкото/ около 3000 души/, са военноинвалидите и военнопострадалите и ще разходват средства за една година

 

До началото на месец септември ще подадем и примерен финансов разчет по така предложения - проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

Тук ще припомним само размера на пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите, тези заслужили за Родината си български граждани пожертвали и жертвали най-скъпото си живота и здравето си за Род и Родина и изпълнение на конституционните си воински задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България.

А те са както следва: 116 лв. за тези с 50-70 % загубена трудоспособност, 140 лв. за тези от 70 до 90 % загубена трудоспособност и тези над 90 % са със 180 лв., като само 225 военноинвалиди са с чужда помощ и са с добавка от още 90 лв, но те не се хранят в кухните. Наследствените пенсии за загиналите военнослужещи са в размер на 102 лв.

Много, много по-малки и от обикновените гражданско инвалидни и т.н., оставаме без коментар и обръщаме внимание на морала и държавността.

 

И ще кажем, че пенсиите следва да се увеличат, както и да се даде исканата по закона добавка.

 

Следва да се увеличат и заплатите на всички военнослужещи в системата на Министерството на отбраната иначе, ще отидем към още по голямо свиване и подценяване на работата на тези държавни служители и бранители на страната ни.

 

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. № 340 от 24.08.2012 г

Към Вх. № 01-00-33 от 24.08.2012 г

ДО

ГНИКОЛАЙ МИЛКОВ ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР

ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ

СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА

ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ,

ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ И ВЕТЕРАНИТЕ

ОТ ВОЙНИТЕ КЪМ МИНИСТРЕСКИ СЪВЕТ

 КОПИЕ: Г-ЖА КАЛИНКА КОЛЕВА БАЙКОВА

ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ

„ФИНАНСИ”, ЧЛЕН НА

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА  КОМИСИЯ

 Г-ЖА ИЛИЯНА СЕРГЕЕВА БЛАГОЕВА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ

„ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ”,

 ЧЛЕН НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА

КОМИСИЯ

 ПОЛК. ДАМЯН ХАРБАЛИЕВ

ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ

„ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И

БЮДЖЕТ”, ЧЛЕН НА

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА  КОМИСИЯ

 

 ОТНОСНО: ПРОЕКТ на Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН МИЛКОВ,

 

Като заместник-председател на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет, член на междуведомствената комисия по изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, председател на Управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и от името на цялата ни организация, приложено Ви предоставя примерен проект за ПРОЕКТ на Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (приложение № 1).

Същия следва да се обсъди от създадената със заповед на министъра на отбраната МЗ № ОХ-199 от 16.03.2012 г. междуведомствена работна група(приложение № 2), както и от Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет, създаден със заповед  № Р-144 от 7 юни 2011 г. на Министерски съвет.(приложение № 3)

 

Наред с това можем да обсъдим проекта и на отделна среща в Министерството на финансите по Ваша покана в удобно време.

 

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната, заместник – председател на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военонпострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет- GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 С УВАЖЕНИЕ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. №  335/ 21.08. 2012 г

ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТНОСНО: Писмо Ваш изх. № 04-11-77/20.08.2012 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

 

По повод Ваше писмо изх. № 04-11-77/20.08.2012 г., Ви уведомяваме, че предлагаме:

Инж. Петър Траянов Велчев – председател на Управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и г-н Емил Рангелов Гуджев - председател на Контролния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за членове на работната група за изготвяне на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 08.01.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, както и актуализирането на списъка към нея на лекарствените продукти.

Искрено се надяваме да действаме в бърз и оперативен порядък, защото недоволството и обидата е огромна и трудно се задържат и се обяснява на хората случилото се, убедени сме, че разбирате ситуацията, която следва бъде решена светкавично.

Приложено, Ви представяме наше писмо изпратено две седмици по-рано с желанието с цел да подпомогнем процеса и неговото по-бързо решение./приложение № 1/

Между другото има заповед на министъра на здравеопазването № РД-09-194 от 01.08.2011 г. и последваща така, именно за формиране на такава работна група и заповед за удължение на срока и – приложение № 2.

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90, г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател на СВВП, представител на Съюза в Министерството на отбраната, заместник – председател на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП:  МЛ. ЛЕЙТ. О.З. ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. № 336 от 22.08.2012 г.

ДО

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Възстановяване на мемориалните плочи на Първи и Шести пехотни полкове в столицата – градинката на НДК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите на 97 годишната ни организация Ви информира, че изцяло подкрепя идеята за възстановяването на мемориалните плочи на Първи и Шести пехотни полкове в столицата – градинката на НДК.

Това е една отколешна наша патриотична, национална, морална и държавническа идея в памет на войните отдали живота си за Майка България, за Род и Родина да се възстанови. Това е идея и на много други военно-патриотични организации, работили усилено в тази посока през последните 22 години.

Предполагаме, че сте запознати с проблема по възстановяването на мемориала през 22 – те години на преход в страната ни.

По този повод заявяваме, че стоим редом с Вас за идеята, като за нейното реализиране се намери най - доброто място в градината на НДК.

Готови сме по Ваше желание по всяко време на среща и обсъждане на идеята, за да може тя да стане вече реалност.

Между другото тази година е 100 години от Балканските войни и по този повод има изграден Национален инициативен комитет за честване на 100 години от Балканските войни 1912-1913 г. с решение на Министерски съвет, на който председател е г-н Цветанов – заместник – председател на Министерски съвет и министър на вътрешните работи, на който комитет и нашата организация е член заедно с още три военно-патриотични организации.

Има изградена програма за честванията и такава за възстановяване на паметници в страната.

На едно от заседанията също бе повдигнат въпроса за възстановяване на този мемориал и идеята бе приета много добре и с желание за реализация.

Така, че господин Дянков имате нашата подкрепа и помощ с каквото можем да съдействаме на тази изключително ценна идея тя да бъде реализирана именно в тези години 2012-2013.

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ:съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. 327/16.08.2012 г.

Към ВХ. № 20-26-1467/16.08.2012 г./2011 г. - МО

 

ДО Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Л   И   Ч   Н   О

ОТНОСНО: Предоставяне на информация във връзка с реализиране на отпуснатите средства в размер на 44 000 лв. за подпомагане на родителите на загиналите в казармата военнослужещи

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Във връзка с докладна записка № 20-26-1467 от 07.12.2011 г. на министъра на отбраната за отпуснатите средства в размер 44 000 лева за подпомагане на родители на загинали в казармата от наша страна бяха извършени следните действия:

1. Бяха изискани от всички родители на загинали в казармата да предоставят документ за месечният им доход – разпореждане за отпусната пенсия и/или служебна бележка за доходите/ наш изх.№ 561 от 29.11.2011 г. – приложение № 1/

Всички изискуеми документи предоставиха 833 военнопострадали.

Тук е мястото да обърнем внимание на фактите, а те са, че като подкрепяме подпомагането на членуващите родители на загинали в казармата от Ваша страна/независимо как ще класифицирате – помощ от „Терем” и т.н., отнасящи се до членовете на Комитета на родителите и близките на загиналите и пострадалите в казармата, организация ненаброяваща и 100 човека с неопределена регистрация по ЗЮЛНЦ/следва да е в обществена полза или регистрирана в такава/ подчертаваме дебело, че ние подпомагаме и при нас членуват почеве от 90% от родителите – 833 души.

Виждате, как Вие в желанието си да помогнете изпълнявате може би Вашия девиз научен по време на пребиваването си във Кралство Великобритания, като военен аташе „Разделяй и владей”.

Само, че Вие делите родители на загинали момчета в армията и може би тук е момента да попитаме и да искаме отговор от Вас на какъв принцип и защо това го правите?  Това е не само въпроса на ръководството на Съюза, а и преди всичко и най-вече на тези 833 родители членуващи в организацията ни.

ЧАКАМЕ ОТГОВОРЪТ ВИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ !!!!

Не получаването му, че бъде коментирано на нарочна пресконференция на организацията ни, както и въпроса с конфликта на интереси обсебил министерството, неплатените дължащи суми по повод Централния регистър, продадения имот на съюза и т.н.

От настоящото писмо е ясно, как на социален и справедлив принцип въпреки тежнението на тези хора по загубата на децата им, ние сме предоставили получените от Вас средства, а всеки член от комитета е получил по 250 лева всеки – странно и срамно да се обиждат по този начин хората. Да питат, защо е така и ние като ръководство да нямаме морално и логично обяснение.

Чакаме вашия писмен отговор по въпроса с Вашия личен подпис г-н Министър, друг отговор не ще бъде приет на реален.

2. На базата на гореописаните документи и на базата на утвърдените „Критерии при отпускане на бюджетни и извънбюджетни помощи в СВВП”, съгласно изискванията на СФУК /система за финансово управление и контрол/ средствата бяха разпределени както следва:

 

 

до 300 лв.

 от 300 до 500

 от 500 до 700

      над 700

Сам/семейство

1

2

1

2

1

2

1

2

Брой членове

140

38

195

54

23

202

2

181

Сума

100

40

80

35

70

30

50

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума по групи

14000

1520

15600

1890

1610

6060

100

3620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА

 

 

 

 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПОМОЩ:

 

44400

 

 

 

 

Разликата в размер на 400 /четиристотин/ лева в името на социалната справедливост се поема от Съюза.

3. По-голямата част от средствата 40 450 /четирдесет хиляди четиристотин и петдесет/ лева са изпратени по банков път на дружествата и /и бяха/ раздадени на правоимащите срещу подпис във ведомост за бюджетни средства/ приложение №. 2./. Ведомостите са придружени от образец № 1 „Отчет за бюджетни средства” /приложение № 3/.

Останалата част от сумата в размер на 3 950/ три хиляди деветстотин и петдесет/лева е изпратена чрез индивидуални пощенски записи на правоимащите, като за тях също ще бъде попълнена бюджетна ведомост и на местото на подписа ще стои индивидуалния номер на пощенския запис.

Разходите за пощенските услуги са за сметка на Съюза.

4. Всички документи свързани с раздаването на средствата, след крайния срок на отчитане 20.04.2012 г. са на съхранение в Съюза. При изискване от Ваша страна същите могат да Ви бъдат предоставени за последваща проверка и контрол.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста № 1, 2 и 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП: ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

 

17.08.2012 г.

ДО

Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: ПРОЕКТ за промяната на Наредба № Н-10 от 18 март 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

По информация от подведомствената Ви структура ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” има сигнал, нагласа и действия по създаване на проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 18 март 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО.

По този повод Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите Ви обръща внимание за следните неща:

1. Съгласно Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и Закона за ветераните от войните в България, създадения със заповед  на МС № 144 от 07 юни 2001 г. Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет има за първа функция и задача „ 1. обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове, установяващи и гарантиращи правата на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните”.

Смятаме, че добре се разбира, че всеки нормативен документ на Министерството на отбраната и в системата така да кажем на Министерски съвет касаещ пряко или косвено военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните и техните права, следва да бъде обсъден и се приеме становище от него, което да се предаде на държавните институции.

В случая Наредба № Н-10 почти цялата в своята същност касае и урежда права на тези заслужили за Родината си категории български граждани, като ги урежда по един или друг начин.

Това значи, че подготвения документ за проект за изменение и допълнение на наредбата, следва да бъде изпратена на двата съюза и на членовете на съвета, като същия да се свика/СЪВЕТА/ и се дискутират предложените промени и се приеме становище, с което да се запознае ръководството на Министерството на отбраната.

2. На първо четене предлагаме да бъде променен чл. 42, в който се третира въпроса с настаняване на военноинвалиди и военнопострадали за краткосрочен отдих. Тук е допусната една ще кажем меко фапиюща неточност, като това се свърза с чл. 36, в който е поставена една граница за лица „над 60 години” – следва да си ги навършил и тогава да посещаваш за кратко време домът.

Дебело следва да подчертаем, че нашите членове военноинвалиди и военнопострадали в по-голямата си час са под 60 години и те в тази си възраст са във възможност да посещават краткосрочно домът в Орешака(имахме такова желание от наши членове през миналата и тази година и поради безумната граница, те не можаха да посетят домът, въпреки, че от правим реклама на същия за да има запълване на този празен дом). След 60 години нямаме толкова много членове, а и те са в такова състояние – здравословно, че им е значително трудно да посещават за кратък отдих домът.

В посока промените ние ще продължим да предлагаме, но след като получим подготвеното предложение за промяна от страна на ИА и МО

3. Считаме, че подготвеното предложение следва да бъде предоставено и на Обществения съвет по въпросите на отбраната, съвет който обединява всички и военноинвалиди, военнопострадали, ветерани от войните и запасното войнство като цяло и Наредба № Н – 10 касае в 2/3 от нея тях.

Надявам се, че това ще се случи.

4. Има един доста трудничък въпрос в кухните признателност и искането на определени категории граждани да се качва таванът за участие в тях.

В това няма лошо, но следва да се знае, че:

- тези кухни са за социално слаби и с ниски пенсии граждани. За съжаление такива са единствено военноинвалидите и част от военнопострадалите. Ще припомним, че пенсиите на тези граждани са както следва: 116 лв. за тези с 50-70 % загубена трудоспособност, 140 лв. за тези от 70 до 90 % загубена трудоспособност и тези над 90 % са със 180 лв., като само 225 военноинвалиди са с чужда помощ и са с добавка от още 90 лв, но те не се хранят в кухните.

Така, че следва добре да се помисли по повод непрекъснатото качване границата за допускане хранене в кухните - редно ли е, морално ли е, социално ли е и т.н.

Не е зле да се помисли и за разпределението на броя правоимащи за ползване на кухните между ветераните, военноинвалидите, военнопострадалите и запасните.

Смятаме без да сме пристрастни, че следва да се обърне броя, като този на военноинвалидите и военонпострадалите е по-голям за сметка на ветераните от войните и другите колеги, имаме предвид социалния, здравния и финансов статус като цяло на тези категории граждани.

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП: ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

 

ДО

Г-Н ПЕТЪР МАНОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-

ПОЧИВНО ДЕЛО”

ОТНОСНО: ПРОЕКТ за промяната на Наредба № Н-10 от 18 март 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ,

Приложено, Ви предоставяме писмо изх. № 330/17 август 2012 г.  на Съюза на военноинвалидите и военонпострадалите до министъра на отбраната по повод необходимостта за промяна и промени в Наредба № Н-10 от 18 март 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО.

Надяваме се заедно да реализираме по-добрите промени и повишим социалния статут на военноинвалидите и военнопострадалите, както и на ветераните от войните и запасните войни – всичките тези хора заслужили за Родината си български граждани

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП: ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. № 315./ 09.08.2012г.                                                                                                                                 

                                                                 

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

БУЛ. „КНЯЗ АЛ. ДОНДУКОВ” № 2

1123 СОФИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

 

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП) изразява своето задоволство и удовлетворение от проведената по Ваша инициатива, с Вашето посредничество и активно участие, среща между представители на изпълнителната власт и ръководствата на Съюза на ветераните от войните в България и СВВП, по повод прибързаното и необмислено решение за спирането на лекарствените средства за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

От името на Управителния съвет на СВВП, лично от мое име, както и от името на хилядите военноинвалиди и военнопострадали, Ви благодаря за навременната намеса и съдействие за поставяне на началото на решаването на един от сериозните проблеми, възникнали пред нас в последно време. Убедени сме, че като Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили и като реален, а не формален патрон на СВВП, ще продължавате все така упорито, всеотдайно и държавнически да подпомагате пострадалите при или по повод отбраната на страната български граждани и семействата им. С радост можем да отбележим, че във Ваше лице намираме стратегически лидер, ангажиран с изключително важните за нас и натрупвани във времето бюрократични проблеми, решаването на които е отговорност и задължение на законодателната и изпълнителната власт, и които изискват единствено добра воля и минимални усилия от тяхна страна.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Горещо се надяваме, поставеното добро начало на ефективното решаване на проблемите ни, да продължи до логичният им завършек. Убедени сме, че разрешаването на проблема с лекарствата за военноинвалидите и военнопострадалите от страна на изпълнителната власт трябва да има своето естествено продължение в посока на изравняването на правата на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните. Първата стъпка в съвсем обозримо бъдеще, следва да се извърши чрезпривеждане на нормативната база на военноинвалидите и военнопострадалите, в т.ч. и на Наредба № 1 за лекарствата, към стандартите на Наредба №17 за лекарствата на ветераните, вкл. и прилежащият й списък с медикаменти. Непосредствено след това следва да приведем в действие обсъжданата вече идея за подготовка и реализиране на изменения и допълнения в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, в т.ч. и актуализиране на изключително ниските пенсии на тези заслужили за Родината ни български граждани. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Искрено се надяваме, ползотворното ни съвместно сътрудничество за решаването на неотложните национални, социални и здравни проблеми, да продължи да се развива и задълбочава. Уверяваме Ви, че в наше лице може да разчитате на пълната подкрепа на една националноотговорна организация, способна ефективно да подпомага усилията Ви като Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили по отношение на укрепването на военните аспекти на националната сигурност. СВВП разполага с постоянно действаща Експертна група за анализи в областта на националната сигурност и отбраната на страната, която при необходимост и желание от Ваша страна би могла ефективно и безвъзмездно да съдейства на подчинената Ви военна експертиза за решаването на важни предизвикателства и проблеми пред военната сигурност на Република България през 21-ви век.

Пожелаваме Ви крепко здраве, решителност и успехи във високо-отговорната Ви дейност като държавен глава на Република България!       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП

МЛ. ЛЕЙТ. О.З. ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

______________________________________________________________

ВХ. № 62-00-46 ОТ 09.08.2012 Г.

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: 1. СПЕШНА СРЕЩА по промяната в начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите

2. АКТУАЛИЗИРАНЕ на списъка от лекарствени продукти за военноинвалидите и военнопострадалите, неговото изравняване като ползвани лекарства с този на ветераните от войните.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, като благодари за Вашата експедитивност във връзка с решение на проблема касаещ получаването на лекарствените продукти по Наредба № 17 за ветераните от войните на срещата с президента, върховен главнокомандващ на въоръжените сили и Патрон на съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, ИЗИСКВА СПЕШНА СРЕЩА по повод проблемите с получаване на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите, следствие промените в ПМС № 136 от 29 юни 2012 г. и по специално в § 1, който остава да стои нерешен с пълна сила.

За искане такава среща бяхме изпратили писмо наш изх. № 299 от 30.07.2012 г. и ваш Вх. № 62-00-46 от 30.07.2012 г.

В него бяхме направили и пояснение/цитат от писмото/:

„Тук е мястото да припомним, че следваше да се направи промяна, тоест да се актуализира и осъвремени Списъка на военноинвалидите и военнопострадалите, който не е актуализиран(това следва да става всяка година) и променян от излизането на Наредба № 1( въпреки, че през годините бяха инициирани такива действия и то със заповеди на министрите на здравеопазването, но за огромно съжаление и незнайно защо тези моменти не бяха финализирани и тези нещастници останаха с наличните, някои от тях отдавна излезли от производство лекарства и въобще все такива негативни неща спрямо хората пострадали при или по повод изпълнение на конституционните си военни задължение – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България).

Вие г-жо Атанасова много добре знаете, че има нагласа и становище за изравняване правата на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните. Това бе постановката на Парламентарната група на „ГЕРБ” изказана от г-н Красимир Велчев и разбира се от всички останали участници в срещите и разговорите по проблема през последните две години: г-н Димитър Главчев, г-н Владимир Тошев, г-жа Светлана Атанасова Найденова и т.н. и най-вече от Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева.

Всичко това Вие го знете и сте го заявявали и сте участвали в разискваниятакато председател на Комисията по здравеопазване към НС.

Така, че очакваме и новия списък с изравнени лекарства за двете категории заслужили български граждани ветераните от войните и ние военноинвалидите и военнопострадалите – да имаме еднакви списъци на ползваните лекарствени продукти.”

Нека по-горе изложените проблеми работим заедно и бързо, както досега.

Приложено Ви предоставяме примерен проект за промяна на Наредба № 1 в потвърждение на нашата готовност да работим заедно по проблемите, да имаме предварителна взаимна информираност, за да не се стига до случая с лекарствените продукти на ветераните.

Чакаме Вашата покана и последващи взаимни действия.

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП: ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

_________________________________________________________________

Проект

Наредба за изменение и допълнение на

НАРЕДБА № 1 ОТ 8 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на отбраната

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „общините” се заличава и се заменя с израза „ Националната Здравноосигурителна Каса със средства предоставени от Агенцията за социално подпомагане”.

2. В ал. 4 думата „общините” се заличава и се заменя с израза „ Националната Здравноосигурителна Каса със средства предоставени от Агенцията за социално подпомагане”.

3. В ал. 5 след думата „ Националната Здравноосигурителна Каса”, се прибавя израза  „ по ред различен от предвидения в предходните алинеи ”.

§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:

1.        ал. 1 думите „общината по местоживеене” се заличават и се заменят с думата „ Националната Здравноосигурителна Каса”.

2.        Алинея 4 се изменя по следния начин: „Националната Здравноосигурителна Каса ежегодно сключва договори с аптеки, функциониращи на територията на всички общини в странта, за изпълнение на задължението по чл. 2.”

 

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:

В ал. 2 думите „общината по местоживеене на военноинвалида и военнопострадалия” се заличават и се заменят с думата „Националната Здравноосигурителна Каса”.

 

§ 4. В чл. 12 думата „общините” се заличава и се заменя с думата „ Националната Здравноосигурителна Каса”.

§ 5. Приложение № 1 към чл. 2

Списък на лекарствените продукти, отпускани срещу частично заплащане на военноинвалидите и военнопострадалите

=======================

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2012 г.

§ 7.  Средствата за закупени лекарствени продукти от лицата по чл. 2 по реда на чл. 15 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, в периода между 1 юли 2012 г. и влизането в сила на настоящата наредба да се възстановяват на лицата от Агенцията за социално подпомагане при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

 

 

ДО Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ” № 3                         

1000 СОФИЯ

                                                           

ОТНОСНО: Медийното отразяване на дейността и проблемите на военнопатриотичните съюзи и организации от ведомствените средства за информация на Министерството на отбраната

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП) винаги е бил активен посредник между дейността на Министерството на отбраната, неправителствения сектор, свързан с военната сигурност, Българската армия и широката общественост по отношение на проблемите на националната сигурност и отбраната на страната. Като авторитетна организация с близо 100-годишна история, СВВП винаги твърдо е подкрепял и отстоявал не само градивните стъпки в областта на военното строителство, но и правата и интересите на своите структури и на всеки свой отделен член. Няма да престанем да се грижим за защитниците на Родината, пострадали при или по повод отбраната на страната, както и за техните семейства. Добре известно е, че държавата, чрез Министерството на отбраната, е поела сериозни ангажименти към сдруженията на запасното войнство като цяло и към военноинвалидите и военнопострадалите в частност. Този цивилизационен подход се е развивал и усъвършенствал дълги години. В качеството Ви на министър на отбраната, Вие лично следва стриктно да съблюдавате и спазвате изпълнението на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), изменян и допълван от Вас и политическият Ви екип и приет от Народното събрание през 2010 г. В случая визираме необходимостта от точното прилагане на задълженията Ви по чл. 26, т. 26, т. 28 и т. 29, както и чл. 226м, ал. 1 от ЗОВСРБ.  

За съжаление, през последните 2-3 години като опасна тенденция се очертава пренебрежителното отношение (или изцяло липса на такова), към проблемите на хората, загубили свои близки, или пострадали при изпълнение на военна служба. Особено остро това се чувства по отношение на дейността на подопечната Ви дирекция „Връзки с обществеността”, чийто директор е важна съставна част от Политическия Ви кабинет, както и при дейността на подчинените Ви военни медии.    

Не само на ръководството на СВВП, но вече и на отделни наши членове в цялата страна, прави впечатление принизената информационна дейност на подчинените Ви структури и служители по отразяването на важни събития и проблеми, свързани с организационната и обществената дейност на Съюза. Особено остро това се чувства в информационната дейност на в. „Българска армия” и Военния телевизионен канал. Важни събития остават неотразени, или ако бъдат отразени съвсем кратко (и напълно протоколно), това се прави с промяна в акцентите и се набляга преди всичко на присъствието и речите на подчинените Ви служители. Всичко това създава повърхностна и превратна представа за военнопатриотичната и родолюбивата ни дейност и представлява зле прикрита информационна манипулация на армейската аудитория и широката общественост. Важни за СВВП събития, отразени от обществените електронни и печатни медии не попадат дори и в Ежедневния бюлетин на дирекция „Връзки с обществеността”. Същевременно се наблюдава очевидна, недопустима и невиждана до сега политизация на вестник „Българска армия”. Не сме съгласни в. „Българска армия”, вместо да изпълнява основната си функция на армейско печатно средство за вътрешна и обществена информация, да се превръща в седмичен информационен бюлетин на политическия Ви кабинет и управляващата партия.

Този тип информационна политика и поведение на подчинените Ви държавни служители представлава грубо нарушение на основните принципи, заложени в Правилника за дейността връзки с обществеността в Министерството на отбраната и Българската армия. Той е приет с министерска заповед № ОХ-520 от 13 юли 1999 г. и е подписан от министъра на отбраната Георги Ананиев и началника на Генералния щаб на БА генерал Михо Михов. Не ми е известно този правилник някога да е бил отменян. Напомняме Ви, че подопечните Ви информационни средства са на бюджетна издръжка, т.е. издържат се от всички граждани данъкоплатци, вкл. и от нас – военноинвалидите и военнопострадалите.

Ярък и пресен пример от последните дни в това отношение е поведението на подопечните Ви ведомствени медии при отразяването на възникналия остър проблем с предоставянето на лекарствените средства на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите. Казано накратко – отразяване нямаше. Същевременно в периода 25-31 юли 2012 г., тази важна информация бе отразена от 14 обществени електронни и печатни медии, в това число две информационни агенции и няколко централни ежедневника посредством 21 публикации. Такова поведение на „военните медии” определяме като позорно и недопустимо.   

Фактите показват, че досега нито един министър на отбраната и нито един политически кабинет в МО не си е позволявал подобно отношение към хората, представляващи резервната армия на България, нейните сдружения, съюзи и организации. Напомняме Ви, че СВВП е уникална организация с двойна национална представителност по Закона за хората с увреждания и по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. По втория цитиран закон СВВП представлява интересите на над 7 (седем) хиляди военноинвалиди и военнопострадали. В този смисъл, ако не предприемете спешни действия за осезаема промяна на описаната ситуация, ще бъдем принудени да вземем адекватни и реципрочни мерки, за да защитим свободния достъп на гражданите до обективна информация за дейността и проблемите на Съюза. Уведомяваме Ви, че в тази връзка СВВП ще предприеме всички демократични и разрешени от закона действия, в това число информиране на обществото за същността на информационната политика на Министерството на отбраната чрез независимите медии и всички разрешени прояви на протестни действия пред сградата на Министерството на отбраната.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля да обърнете необходимото внимание на изложените в настоящото писмо факти, и предприемете действия с цел изпълнението на заявените и заложени в правителствената политика мерки за постигане на прозрачно управление на държавата в повереното Ви Министерство на отбраната и подчинените Ви структури.

За лични контакти с председателя на СВВП и представител нса Съюза в Министерството на отбраната: моб. тел. 0887 928 884 и 0878 942 166

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП

МЛ. ЛЕЙТ. О.З. ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

02.08.2012 г.

Изх. № 299 от 30.07.2012 г.

Вх. № 62-00-46 от 30.07.2012 г. МЗ

 

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: 1. СПЕШНА СРЕЩА по промяната в начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните;

2. АКТУАЛИЗИРАНЕ на списъка от лекарствени продукти за военноинвалидите и военнопострадалите, неговото изравняване като ползвани лекарства с този на ветераните от войните.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите ИЗИСКВА СПЕШНА СРЕЩА по повод проблемите с получаване на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните, следствие промените в ПМС № 136 от 29 юни 2012 г. и по специално в § 1.

Следва дебело да подчертаем, че към момента съществуващия механизъм работи добре и обслужва правоимащите с най-малки проблеми, ето защо следва да бъде запазен.

Ако се иска промяна в механизма, нека тя се обмисли добре да се реализира и цялата нова процедура да стартира от 01.01.2013 г., като § 7 на въпросното ПМС се промени и се запише, че влиза в сила специално § 1 от 01.01.2013 г.

Правим най-разумното, законово и обективно предложение и на друго няма да се съгласим, защото Вие вместо да накажете виновниците в случая общините, наказвате военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните, хора пострадали при или по повод отбраната на страната в изпълнение на конституционните си войнски задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на страната, а това е недопустимо.

Следва на срещата да бъде поканен и председателя на Съюза на ветераните от войните в България – д-р Тодор Анастасов.

Приложено Ви предоставяме нашето становище по проблема изпратено до Всички държавни институции: Президентство. Министерски съвет, Народно събрание, Министър на финансите, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на отбраната.

Следва да Ви уведомим, че е изпратено и писмо до министъра на отбраната, като Председател на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет за: нормално  свикване на 01.08(сряда) от 11,00 часа, Министерство на отбраната или салона на СВВП на СПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ на съвет по изключително тежкия лекарствен проблем или съгласно чл. 8 ал. 2  от Вътрешните правила за устройството и дейността на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните „Заседания се свикват от председателя на съвета и по писмено предложение най-малко на трима от членовете(представено е такова писмено искане).

ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, че да има промяна, в който и да е нормативен документ отнасящ се до военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните, следва да се иска становището на горепосочения съвет към Министерски съвет, както е по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Правят се всякакви промени като не се спазват законовите норми и т.н.

Изключително странно и както се изразяват членовете на организацията ни ще ги цитираме”нагло е” действието спрямо военноинвалидите и военнопострадалите като се нарушават законите и поднормативните документи спирайки им правата. Едно ПМС обръща живота и здравето на тези заслужили за Родината си български граждани - обиждани и унижавани.

 

Тук е мястото да припомним, че следваше да се направи промяна, тоест да се актуализира и осъвремени Списъка на военноинвалидите и военнопострадалите, който не е актуализиран(това следва да става всяка година) и пипан от излизането на Наредба № 1(въпреки, че през годините бяха инициирани такива действия и то със заповеди на министрите на здравеопазването, но за огромно съжаление и незнайно защо тези моменти не бяха финализирани и тези нещастници останаха с наличните, някои от тях отдавана излезли от производство лекарства и въобще все такива негативни неща спрямо хората пострадали при или по повод изпълнение на конституционните си военни задължение – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България).

Вие г-жо Атанасова много добре знаете, че има нагласа и становище за изравняване правата на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните. Това бе постановката на Парламентарната група на „ГЕРБ” изказана от г-н Красимир Велчев и разбира се от всички останали участници в срещите и разговорите по проблема през последните две години: г-н Димитър Главчев, г-н Владимир Тошев, г-жа Светлана Атанасова Найденова и т.н. и най-вече от Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева.

Всичко това Вие го знете и сте го заявявали и сте участвали в разискванията като председател на Комисията по здравеопазване към НС.

Така, че очакваме и новия списък с изравнени лекарства за двете категории заслужили български граждани ветераните от войните и ние военноинвалидите и военнопострадалите – да имаме еднакви списъци на ползваните лекарствени продукти.

 

ЧАКАМЕ БЪРЗАТА ВАША РЕАКЦИЯ.

 

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ВХ. № 62-00-87 ОТ 20.07.2012 Г.

 

ИЗХ. № 288 ОТ 19.07.2012 Г.

 

ДО

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

И ПАТРОН НАСЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ

И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

 

ОТНОСНО: Становище на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите по промяната в начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЛЕВНЕЛИЕВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в дух на коректност, съпричастност и в посока информираност за действия на организацията ни по - важни и спешни проблеми възникнали следствие не добре обмислени и прецизирани действия от страна на изпълнителната власт в случая, Ви предоставя „Становище на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите по промяната в начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните”.

Ако прецените, че има необходимост от допълнителни уточнения по проблема, за контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ИЗХ. № 291 от 23.07.2012 г.

 

ДО

Г - ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Проблеми на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и неговите членове свързани с некоректни действия от страна на институции от изпълнителната власт

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧEВА,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в дух на коректност, съпричастност и в посока информираност за действия на организацията ни по важни и спешни проблеми възникнали следствие не добре обмислени и прецизирани действия от страна на изпълнителната власт, като:

 - по промяната в начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните”;

- представеното поздравление-отчет на постоянния секретар на отбраната д-р Милков по повод 22 години от възстановяване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в зала „Тържествена” на ЦВК на 26 юни;

- започване на процедура по изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (нещо, за което ние разговаряхме преди две години по повод 20-та годишнина от възстановяването на организацията ни в Народното събрание и след това на 26 юни самия празник в ЦВК) и т.н.

Като се надяваме на Вашата реакция по така представените проблеми, чакаме Вашия отговор, с който да запознаем военноинвалидите и военнопострадалите имащи голямо доверие във Вас и ръководената от Вас институция.

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. № 279 от 17.07.2012 г.

Вх. № 08.2.65 от 17.07.2012 г.

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: 1. Становище на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите по промяната в начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните

2. Среща по проблемите на военноинвалидите, военнопострадалите и страната ни като цяло;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в дух на коректност, съпричастност и в посока информираност за действия на организацията ни по - важни и спешни проблеми възникнали следствие не добре обмислени и прецизирани действия от страна на изпълнителната власт - в случая, Ви предоставя „Становище на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите по промяната в начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните”. В същият дух предлагаме и нашето предложение дадено на МТСП за промяна на Закона за обществените поръчки(ЗОП), така както това бе предложено при разговорите от двете министерства на труда и Министерството на финансите, като този процес следва да бъзе изключително бърз и да се финализира в края на месец септември.

Припомняме и за исканата от нас среща – разговор по проблемите на военноинвалидите и военнопострадалите(промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, пенсиите, заетостта и т.н.) и по общи теми(прилагане на ЗОП и т.н.) в интерес на страната ни.

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

МО ВХ. № 14-10-77 от 27.07.2012 г.

 

Изх. № 298 от 27.07.2012 г.

 

ДО

Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: 1. Становище на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите(СВВП) по промяната в начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните;

2. Свикване на 01.08(сряда) от 11,00 часа, Министерство на отбраната или салона на СВВП на СПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет;

3. Писмено предложение за свикване на съвета по параметри по т. 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ, ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ И ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ,

 

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в дух на коректност, съпричастност и в посока информираност за действия на организацията ни по - важни и спешни проблеми възникнали следствие не добре обмислени и прецизирани действия от страна на изпълнителната власт - в случая, Ви предоставя „Становище на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите по промяната в начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните”. В същият дух предлагаме и нашето предложение дадено на МТСП за промяна на Закона за обществените поръчки(ЗОП), така както това бе предложено при разговорите от двете министерства на труда и Министерството на финансите, като този процес следва да бъзе изключително бърз и да се финализира в края на месец септември.

Обръщаме се към Вас за съдействие във връзка с факта, че Вие сте председател на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет и като такъв следва да свикате спешно съвета, за да се разгледа проблема и да се излезе със становище по него.

Дневен ред:

1. Обсъждане на проблема с начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните и излизане със становище, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Вътрешните правила.

2. Разни.

Съгласно Вътрешните правилa за устройството и дейността на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните чл. 8 ал. 2 „Заседания се свикват от председателя на съвета и по писмено предложение най-малко на трима от членовете.

Спешното заседание се свиква по инициатива на:

1. Петър Траянов Велчев – председател на СВВП и заместник-председател на съвета;

Членовете на съвета:

2. Емил Рангелов Гуджев

3. Райна Гюрова Комитова

4. Иван Стоянов Иванов.

Към членовете на съвета искащи спешното заседание, съгласувано се присъединява и представителя на Съюза на ветераните от войните в България – о.р. генерал - лейтенант Димитър Желев Тодоров. Съгласуването е направено с председателя на Съюза на ветераните от войните в България д-р Тодор Анастасов.

 

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП И ЗА ИНИЦИАТОРИТЕ НА СПЕШНОТО ЗАСЕДАНИЕ:ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ПИСМЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ, ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ И ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ, ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ И ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ,

 

Съгласно чл. 8 ал. 2 Вътрешните правил за устройството и дейността на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните „Заседания се свикват от председателя на съвета и по писмено предложение най-малко на трима от членовете.

 

Членовете на съвета:

1. Петър Траянов Велчев – председател на СВВП и заместник-председател на съвета;

Членовете на съвета:

2. Емил Рангелов Гуджев – СВВП;

3. Райна Гюрова Комитова – СВВП;

4. Иван Стоянов Иванов – СВВП;

5. О.р. генерал - лейтенант Димитър Желев Тодоров – Съюз на ветераните от войните в България.

 

Предлагаме да се свика спешно заседание на на 01.08(сряда) от 11,00 часа, Министерство на отбраната или салона на СВВП при следния дневен ред:

1. Обсъждане на проблема с начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните и излизане със становище, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Вътрешните правила.

2. Разни

С УВАЖЕНИЕ:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВ:       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

 Д-Р ТОДОР АНАСТАСОВ            ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

 

ДО

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: СПЕШНА СРЕЩА по промяната в начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите ИЗИСКВА СПЕШНА СРЕЩА по повод проблемите с получаване на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните, следствие промените в ПМС № 136 от 29 юни 2012 г. и по специално в § 1.

Следва дебело да подчертаем, че към моментасъществуващия механизъм работи добре и обслужва правоимащите с най-малки проблеми, ето защо следва да бъде запазен.

Ако се иска промяна в механизма, нека тя се обмисли добре да се реализира и цялата нова процедура да стартира от 01.01.2013 г., като § 7 на въпросното ПМС се промени и се запише, че влиза в сила специално § 1 от 01.01.2013 г.

Правим най-разумното, законово и обективно предложение и на друго няма да се съгласим, защото Вие вместо да накажете виновниците в случая общините, наказвате военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните, хора пострадали при или по повод отбраната на страната в изпълнение на конституционните си войнски задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на страната, а това е недопустимо.

Следва на срещата да бъде поканен и председателя на Съюза на ветераните от войните в България – д-р Тодор Анастасов.

Искрено се надяваме въпреки многобройните и разнообразни държавнически проблеми да погледнете сериозно на проблема и направим срещата в близките дни, за да не се налага после ние да наказваме.

 

ЧАКАМЕ БЪРЗАТА ВАША РЕАКЦИЯ.

 

За контакти: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ВХ. № 08.02.65 от 23.07.2012 г.

 

ИЗХ. № 293 от 23.07.2012 г.

 

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

ОТНОСНО: Становище на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите по промяната в начина на предоставяне на лекарствени продукти по Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите се обръща към Вас, за да изрази становището на организацията ни във връзка с направена промяна с ПМС № 136 от 29 юни 2012 за изменение и допълнение на ПМС № 367 от 2011 г. за изменението и допълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Проблемът е не самата промяна в параграф 1, отнасяща се до чл. 71 от ПМС № 367, а в предлагания механизъм от МТСП по осъществяване получаването на лекарствените продукти от военноинвалидите, военноспотрадалите и ветераните от войните съгласно нормативните документи: Наредба № 1 за военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 за ветераните от войните.

Приложение, Ви предоставяме становището на организацията ни по проблема и твърдо заявяваме, че не сме съгласни с предложението на МТСП.

Следва да кажем, че благодарим на министър Младенов и заместник-министър Симеонова, затова че поканиха ръководствата на двата заинтересовани съюза, за да бъде обсъден проблема.

Като разбираме, че е необходимо да се прекъснат всякакви произволи действия по проблема с отклоняване на финансови средства от общините, чрез използване на военноинвалидите и военнопострадалите тези заслужили за Родината си български граждани пострадали при или по повод отбраната на страната в изпълнение на войнските си конституционни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Правим най-разумното, законово и обективно предложение и на друго няма да се съгласим, защото Вие вместо да накажете виновниците в случая общините, наказвате военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните, а това е недопустимо.

Ще си позволим да подчертаем дебело за Вас и ръководената от Вас в момента политическа сила „ГЕРБ”, без да имаме политически пристрастия, каквато е и нашата същност още от 1915 година от създаването ни, че взимането на прибързани решения, без да бъдат предварително обсъдени със заинтересованите правоимащи в държавата, без да се отчете негативния или положителен ефект от всяка стъпка(което значи груб не професионализъм и високомере с пренебрежително отношение и мания за величие), че се възпроизведе неправилно действие и ефект. Веднага изпъква въпросът, това ли е целено и дали не е подвеждащо.

Безспорно е едно, господин Генерал, господа и дами, държавността не е за всеки и управлението също, така че нека бъдем толерантни, точни и професионалисти.

В момента наказваме военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните, вместо да стиснем за гушите всички кметове, председатели на общински съвети и администрациите им и да въведем ред. Казвайки това, следва че ние не целим изчистването на нередностите(говорим за конкретния случай и май изобщо имайки предвид общото недооценяване и недомислие за съжаление) в тези области и особено по прилагането и дейностите по ЗОП на ниво местна администрация, а като винаги минаване по допирателната и прилагаме козметични процедури,  в тази посока – или общо казано, нищо ново под слънцето особено, когато идват избори и са необходими финансови средства във всяка област на същите.

Уважаеми господин Генерал,

Като преценяваме, че е смешно да продължаваме, защото е обидно да Ви занимаваме с общо известни и дългогодишни истини, защото това, което Ви изпращаме няма да стигне и бъде прочетено лично от Вас, приключваме, като все пак като хора на държавата и държавността (единствени изпълващи с понятие и съдържание това) за енти път подновяваме нашето предложение за среща по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите и страната ни като цяло, както и личната ми покана да направим благотворителен турнир по тенис на корт, за тези заслужили България(нека да потвърдя и това което, Ви казах на последната среща между Вас и мен 03.12.2011 г. Световния Деня на инвалидите – среща в МС с национално представителните организации на хората с увреждания) със сигурност ще Ви бия въпреки, че Вие вече три години чакате да клекна – не се надявайте ами застанете като български офицер срещу опасността и се пробвайте да защитите честа си, защото и аз ще мога да защита не само моята но и тази на ръководения от мен съюз и неговите членове, да осъществим срещата-разговор за да решим не леките проблеми и тежката съдба на военноинвалидите и военнопострадалите – забравена и неглижирана категория български граждани.

ПРИЛОЖЕНИЕ:съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ЗАКОН

за изменение и допълнение на ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

В сила от 01.10.2004 г.

Обн. ДВ. бр. 28 от 6 Април 2004 г., изм. ДВ. бр. 53 от 22 Юни 2004 г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 18 от 28 Февруари 2006 г., изм. ДВ. бр. 33 от 21 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 37 от 5 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр. 59 от 20 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр. 94 от 31 Октомври 2008 г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008 г., изм. ДВ. бр. 102 от 28 Ноември 2008 г., изм. ДВ. бр. 24 от 31 Март 2009 г., изм. ДВ. бр. 82 от 16 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010 г., изм. ДВ. бр. 54 от 16 Юли 2010 г., изм. ДВ. бр. 97 от 10 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр. 99 от 17 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011 г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011 г., изм. ДВ. бр. 73 от 20 Септември 2011 г., изм. ДВ. бр. 93 от 25 Ноември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 33 от 27 Април 2012 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г.

 

1.     § 1. В чл. 12, ал. 1 се създава нова точка 16:

 

16.договори за лекарствени продукти сключвани от Агенцията за социално подпомаганепо чл. 4, ал. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15 от Закона за военноинвалидите и военнопосрадлите.”

 

 

 

 

 

 

 

 

ВХ. № КЪМ 14-10-53 ог 19.07.2012 г.

Изх. № 289 ОТ 19.07.2012 Г.

 ДО

ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР

НА МИНИСТРЕСТВОТО НА ОТБРАНАТА

 

 ОТНОСНО: Представеното поздравление-отчет на постоянния секретар на отбраната д-р Милков по повод 22 години от възстановяване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в зала „Тържествена” на ЦВК на 26 юни

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за да не Ви постав в неудобно положение за самосизиране си позволява да Ви изпрати наше писмо изх. № 228 от 09.07.2012 г. и входящ № към 10-10-53/09.07.12 г. до министъра на отбраната отнасящо се до уточнения по направеното приветствие на постоянния секретар на отбраната д-р Милков по повод 22 години от възстановяване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в зала „Тържествена” на ЦВК на 26 юни, на което присъстваха Секретаря по отбрана и сигурност и отбрана г-н Васил Маринов и Секретаря по отбраната комодор Фиданов, като Ви сезира по случая и чака Вашите надлежни проверки, уточнения и отговор.

Надяваме се проверката и преценката да е обективна и независима, въпреки че Инспектората е на пряко подчинение на министъра на отбраната и организацията на дейността на същия, видовете проверки, както и условията и редът за извършването им се определя с акт на същия.

За направените проверки и констатации се надяваме да бъдем уведомени по надлежния ред.

При преценена от Вас необходимост за разговори и уточнения по проблемите за контакти:

ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90, г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател на СВВП, представител на Съюза в Министерството на отбраната, заместник – председател на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

 

 

 ДО Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


 ОТНОСНО: Представеното поздравление-отчет на постоянния секретар на отбраната д-р Милков по повод 22 години от възстановяване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в зала „Тържествена” на ЦВК на 26 юни

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Като приемаме направеното от Вас(чрез д-р Милков) и ръководеното от Вас Министерство на отбраната във връзка с отбелязването на 22 години от възстановяване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите(СВВП) в зала „Тържествена” на ЦВК на 26 юни, поздравления-отчети, ръководството на организацията ни прави следните уточнения.

Безспорно е добре човек да дава в подробности нещата, които се опитва да прави в посока заслужили за Родината си български граждани пострадали при или по повод отбраната на страната в изпълнение на войнските си конституционни задължения, каквито са военноинвалидите и военнпострадалите. Но се питаме дали бе избрано най-удачното място и момент за това нещо или питайки се продължаваме, защо и поради какви причини това бе направено.

Мисля, че за нас кореспондиращите си титуляри отговорите са кристално ясни, но за съжаление на хората дошли да уважат празника на най-родолюбивата, патриотична и измъчена организация в страната създава други помисли и размисли, а може би и това е било целено.

Безспорно няма лошо във всичко, така е преценено така е подходено – за създаване на не добър и нездрав пи ар към организацията ни, но ней се.

Изключително неприятно е огромното разминаване на цитираните цифри, което след себе си води до меко казано неправилни тълкувания.

Та за какво става реч и какво следва да уточним, да караме поред: 

І. Следва да се знае, че субсидията, която бе цитирана и получавана от Съюза в размер на 248 000 лв., няма нищо общо с Министерството на отбраната, а и то нямат никаква заслуга за получаването на същата, а още повече да се прави някаква препратка, че се получават субсидията от министерството, а не както е в действителност от държавата, респективно Министерството на финансите – защото хората останаха с това впечатление, че Министерството на отбраната предоставя тази субсидия на СВВП.

Получаването на въпросната субсидия от държавния бюджет е на няколко основания и национална представителност с точно покрити критерии за целта: на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВВ), обн. ДВ, бр. 27/29.03.2005 г. и съгласно чл. 52 от Закона за интеграция на хората с увреждания, национално представените организации на военноинвалидите и военнопострадалите, както и тези на хората с увреждания имат право на субсидия от държавния бюджет.

Двойна Национална представителност на СВВП е, както следва:

1. По Закона за интеграция на интеграция на хората с увреждания – Решение № 359 от 10 май 2012 г. на Министерски съвет, публикувано в ДВ. бр. 38 от 18 май 2012 г.;

2. По Закона за военноинвалидите и военнопострадалите Решение № 464от 18 юли 2008 г. на Министерски съвет, публикувано в ДВ. бр. 67 от 29 юли 2008 г.

За националната представителност по т. 1 се казва и в преведствието си до нас и нашия премиер ген. Бойко Борисов, прочетено предприсъстващите, продължени с решението на МС.

 ІІ. Средствата за подпомагане в организационната област на Съюза от страна на министерството, е както следва:

 1. 2010 година – сме получили през м. април с 3 000 лв. има съвпадение в обявеното и действително полученото;

2. 2011 година – бе обявена сума от 27 000 лв., а реално получените средства в Съюза е 8 000 лв.( м. март – 5 000 лв. и м. декември – 3 000 лв.) или има една чувствителна разлика от 21 000 лв., странно но факт. Така, че и ние питаме на кой са дадени тези средства, а се водят на организацията ни.

Тук следва да напомним, че Министерството дължи на Съюза средства по направен разход от организацията ни по създаването и поддържането на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите в един плаващ към момента размер от 35 000 – 45 000 лв., който може да се прецизира и добие точен вид, както сме водели разговори в момента, в който министерството каже, че ще възстановява сумата и се пристъпи към това действие.

3. 2012 г. от обявените 13 000 лв. организацията е получила 6 000 лв. през м. април, с разлика от 7 000 лв.

Така, че един бегъл анализ казва, че 28 000 лв.(21 000 лв. през 2011 и 7 000 лв. през 2012 г.) се губят някъде и е добре те да ни се дадат реално, а не само да се споменава, че са ни били дадени, като реално няма такова нещо.

4. На база горното, би било добре и целесъобразно Инспектората на МО да се самосезира и направи проверка по - така цитираните суми и да установи къде и на кого са дадени тези 21 000 лв. и защо не са дадени на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, като се знае, че Министерството на отбраната дължи на същия въпросните по-горе посочени 35 000 – 45 000 лв.

5. Още по-добре, че бъде, ако самосезирайки се Инспектората на МО направи проверка и излезе с пълна информация за средствата предоставени на основание чл. 226 М от ЗОВСРБ, които Министерството на отбраната, структурите на министерството, институциите, които са под юристдикцията на министерството е предоставило на всички военно-патриотични организации по списъка обявен и качен на сайта на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело” – МО и разбира се и други организации с подобен характер и в посока подпомагане на същите и техните членове по различни поводи: Коледа, Нова година, Великден и т.н.

6. В посока самосезиране на Инспектората на МО следва да се говори и за конфликта на интереси гъмжащ в самото министерство, като се започне от членовете на Политическия кабинет и се прехвърлим към ръководители на дирекции, началник отдели и държавни експерти – взимащи решения. Споменаваме всичко това, защото преди две години представителят на организацията ни по закон бе атакуван в тази посока, без да има нищо общо с положението му и взимането на каквито и да е управленски решения в министерството, който да водят до конфликт на интереси за разлика от посочените представители в предното изречение.(Цели организации имат посочена за адресна регистрация, адреса на министерството и т.н.)

 6.1. Като споменаваме за конфликт на интереси ще припомним само, че преди две години Вие уволнихте или санкционирахте представителя на Съюза в министерството с тази презумция. Следва да кажем, че за разлика от посочените по горе длъжностни лица встъпили в сериозни колизии на конфликт на интереси с положението на главен експерт(като длъжност експерта не взима решения, а предлага експертно мнение – взимането на решения и упражняването на реално управление е конфликта на интереси) на представителя е изключително ясно отношението Ви към всичко случващо се.

Ще добавим и това в изказването на д-р Милков – видите ли представителя е назначен от министъра и т.н., да така е но това е по Закон – чл. 7 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, явно буквално приемайки текста „Като служител на Министерството на отбраната”  -  естествено, че като такъв иначе щеше да бъде в друга система. Бе споменато, че е назначен още един човек за дейността по Централния регистър, ако това е имал предвид постоянния секретар. 

Следва да уточним, че реално за дейността по регистъра и за създаване на политики и грижи към военноинвалидите има назначен един човек и то на дещере, тук не включваме представителя на организацията защото той „следва да координира връзките на министерството с тези на организациите на военноинвалиди и военнопострадали”, би трябвало заедно с министерството да създава политики и провежда същите в посока на грижи и всичко свързано с военноинвалидите и военнопострадалите и ред подобни неща.

Нека да кажем, че това е и една реална възможност за провеждане на гражданския контрол на армията.                      

7. Прочитането и акцентирането на сумите от материалното подпомагане, което по отделна наредба имат право редица категории дава възможност да се разпространи мита след обществеността, че министерството дава тези пари на организацията ни и то не малко, а искаме някакви си 35-40 000 лв. за регистъра.

„През 2010 г. са подпомогнати 867 души от СВВП са били подпомогнати с 350 000 лв.; през 2011 г. 1096 души с 232 000 лв., а до момента през настоящата година са подпомогнати 603-ма души със 150 000 лв.”

И така хората разбират, че съюза получава тези суми, а тези неща се получават от военноинвалидите и военнопострадалите(тук е изпуснато да се каже и за военнопострадалите) и това е по закон и норматив. Всеки правоимащ може да получи подпомагане независимо, дали е член или не на организацията ни, като си подаде документи към Комисията по материално подпомагане и същата прецени може или не може да бъде подпомогнат и с колко.

Тук е мястото да обърнем внимание и всеки да си раздели сумата на броя на тези, които я получават и сумарната деградация на помощта, която се получава. Следва дебело да подчертаем, че от години заделената сума за материалното подпомагане е една и съща, а се е увеличил броя на правоимащите и нуждаещите се, като от година-две това право имат и ветераните от войните. От горното следва, че всяка година тази сума трябва да се актуализира и увеличава.

Има и още какво да се каже от изказването и в посока на промените в закона и правата на военноинвалидите и военнопострадалите, но нека караме с нормален ход и прегледаме и оправим и от регулираме досега споменатото.

Надяваме се, че след като се запознаете с писмото, ще бъдем поканени на едно нормално обсъждане за решение на проблематиката.

Нека да сме наясно дължите средства на организацията ни и те са в размер посочен в раздел ІІ, т. 2 и се надяваме същите да бъдат възстановени на организацията ни, защото другото си е пладнешки грабеж все пак.

За допълнителни сведения и уточнения  за контатки: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

ИНЖ.  ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

10.07.2012 г.

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО ПОВОД 22-ТА ГОДИШНИНА ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СВВП

 

Република България

Президент

 

До мл. лейтенант о.з. инж. Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

 

         Уважаеми дами и господа,

         За мен е чест да ви поздравя по случай 22-та годишнина от възстановяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

         Основан през далечната 1915 г. от участници в Балканските войни, през годините Съюзът е развивал активно своята патриотична, обществена и социална дейност. Членовете му, макар и често подлагани на изпитанията на времето и съдбата, вярно са отстоявали каузите на България.

         Високият морал и отговорността, с която и днес съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите изпълнява своята родолюбива и човешка мисия, заслужават високата оценка на обществеността. Храбростта, саможертвата, достойнството и воинската чест са сред онези морални ценности, които винаги ще търсим да възпитаваме в новите поколения българи.

         Позволете ми да Ви пожелая здраве и силен дух!

 

26 юни 2012 г.

 

(подпис) Росен Плевнелиев

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

======================================================

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

София, 26 юни 2012 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ

И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

гр. София

 

 

         Уважаеми войници, сержанти и офицери,

         Уважаеми госпожи и господа,

 

         Щастлив съм да ви честитя 22-ата годишнина от възстановяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. Това е важно събитие, което съвпада с началото на прехода на българското общество към демокрация и показва както вашето желание за достоен живот на хората, служили на Родината, така и решимостта на държавата да осигури условия за пълноправната ви интеграция в обществото и за реализиране на личностния ви потенциал.

         Използвам повода да ви поздравя и за приемането на вашата организация за член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания – решение, което правителството прие преди малко повече от месец. Ние добре разбираме, че времето не е леко, но продължаваме последователно политиката за осигуряване на равни възможности за хората с различни видове увреждания, за гарантиране на техните права и зачитане на достойнството им. Вярвам, че членството на вашия съюз в Националния съвет дава по-добра перспектива да защитавате интересите на членовете си.

         Желая на вас, на семействата ви успехи и благополучие.

 

(подпис) БОЙКО БОРИСОВ

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА

ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И

ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

         Уважаеми г-н Велчев,

         Скъпи военноинвалиди и военнопострадали,

         От името на ръководството на Министерството на отбраната и лично от свое име най-сърдечно Ви поздравявам с 22-та годишнина от възстановяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

         Искам да изразя нашето уважение към всички Вас за упоритата работа за възстановяването на Съюза, както и за полаганите усилия за защита на правата на военноинвалидите и военнопострадалите.

         Уверявам Ви в искреното ни признание към Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, който като военнопатриотична, обществена и социална организация полага особени грижи за своите членове, насочени към подобряване на условията за живот и труд и запазване на тяхното достойнство и самочувствие.

         Българските граждани, пострадали във войните с участието на България, в мироопазващи мисии и по време на военна служба, както и техните близки, заслужават уважението, признателността и специалното внимание на обществото и държавата.

         Можете да бъдете сигурни, че Министерството на отбраната и в бъдеще ще продължи, в рамките на своите възможности, да оказва всестранна помощ на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и на неговите членове.

         Като Ви честитим празника, изразяваме своята увереност, че Вие и ръководството на Съюза с още по-голяма енергия ще продължите високоотговорната си работа за осигуряване на по-добри условия за живот на военноинвалидите и военнопострадалите в Република България.

         От сърце желая на ръководството и на редовите членове на Съюза повече здраве, висок дух и нови успехи!

 

         С уважение!

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(подпис)   АНЮ АНГЕЛОВ

юни 2012 година

======================================================

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР -ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите най-искрено и сърдечно Ви поздравява по повод Вашия 53 – ти Рожден ден.

Желаем преди всичко здраве, защото ние военноинвалидите и военнопострадалите добре познаваме липсата му и необходимостта му за всеки, много сили, дръзновение и устрем за развитието и успех на страната ни, която Вие ръководите в този изключително тежък и съдбовен момент за Нея.

Искрено се надяваме на едно взаимно сътрудничество за реализиране на общо държавните идеи и тези касаещи военноинвалидите и военнопострадалите, като една изключително родолюбива и специфична категория български граждани пострадали в изпълнение на воинските си конституционни задължения - чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Надявам се на Вас г-н Генерал да направим заедно така, че военноинвалидите и военнопострадалите след 22 години лутане да намерят с Ваша помощ полагащото им се място в нашето общество, така както това са направили нашите колеги от всички Европейски и натовски съюзници – достойно, уважително и място с достойните и необходимите права и пенсии.

Нека с общите ни действия издигаме и утвърждаваме още повече ролята и авторитета на Българската армия и разбира се преди всичко на този на военноинвалидите и военнопострадалите, тези заслужили за Родината си български граждани.

Продължаваме да очакваме Вашата покана за среща в удобно за Вас време.

И накрая още веднъж Ви желаем преди всичко крепко здраве, щастие и ползотворна работа на не лекото Ви поприще на “Ползу роду и Отечество наше”.

Ние сме с Вас и очакваме и се надяваме Вие да сте с нас.

Честит празник и на многая лета !

 

„ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ !”

 

С УВАЖЕНИЕ И ПОЧИТ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ

И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ:

 

13.06.2012 Г.                     ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ            

Снимки от срещата на председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите Петър Велчев с президента Росен Плевнелиев

 

ДО

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ПАТРОН НА

СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И

ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЛЕВНЕЛИЕВ,

 Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите най-искрено и сърдечно Ви поздравява по повод Вашия 48 – ми Рожден ден.

Благодарим Ви за всичко това, което Вие сте направили за организацията ни и се надяваме да продължите да правите и за напред.

Искрено се надяваме и сме уверени, че ще продължим изключително добрата взаимна координация и работа, за да можем да реализираме нашите взаимни идеи за по-добро и достойно бъдеще и живот на нашите членове.

Надявам се на Вас г-н Плевнелиев, като Патрон на организацията ни да направим заедно така, че военноинвалидите и военнопострадалите след 22 години лутане да намерят с Ваша помощ полагащото им се място в нашето общество, така както това са направили нашите колеги от всички Европейски и натовски съюзници – достойно, уважително и място с достойните и необходимите права и пенсии.

Нека с общите ни действия издигаме и утвърждаваме още повече ролята и авторитета на Българската армия и разбира се преди всичко на този на военноинвалидите и военнопострадалите, тези заслужили за Родината си български граждани.

И накрая още веднъж Ви желаем преди всичко крепко здраве, щастие и ползотворна работа на не лекото Ви поприще на “Ползу роду и Отечество наше”.

Ние сме с Вас и очакваме и се надяваме Вие да сте с нас.

Честит празник!

„ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ !”

 С УВАЖЕНИЕ И ПОЧИТ:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ

И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ:

14.05.2012 Г.                     ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ       

ДО

ГЕНЕРАЛ (О.Р.) ЗЛАТАН СТОЙКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ СЪВЕТ НА

СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ

ЗАПАСА И РЕЗЕРВА

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ,

 От името на ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите/СВВП/ и лично от мое име най-искрено и сърдечно Ви поздравявам с избирането Ви на поста ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА.

Желаем Ви преди всичко крепко ЗДРАВЕ, защото ние като военноинвалиди и военнопострадали/ в това число и хора с увреждания/ най-добре знаем неговата цена и, че без него са немислими всички наши желания, помисли, стремления и действия.

Нека заедно както и до сега работим за Европейска България и в полза на военноинвалидите и военнопострадалите/ хората с увреждания/ и запасното войнство като цяло.

Нека заедно градим държавата, патриотизма, родолюбието, социалното и здравно добруване на измъчения ни народ и запазване на българската идентичност, като ги вградим в общия Европейски дом.

Искрено се надяваме на добри и ползотворни контакти, както това е ставало с всички ваши предшественици от 1990 година до сега, за да можем да реализираме общитне ни идеи и стремления за една добра – социална и просперираща България, за едно по-добро развитие и благосъстояние на обезвереният ни народ и особенно за военноинвалидите и военнопострадалите тези пострадали в изпълнение на конституционните си задължения към Родината български граждани – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България и запасното войнство, за да издигане и утвърждаваме още повече ролята и авторитета на българската армия, стожер на държавността и сигурна опора на страната ни.

И накрая още веднъж Ви пожелаваме здраве, успехи и съзидание в работата Ви на „Ползу Роду и Отечество Наше”.

 

Нека нашия вече 97 годишен девиз на организацията ни

 

„ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ”

 Бъде нашия общ девиз.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

  ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Националната отбрана, базирана върху професионална армия – проблемни аспекти и алтернативни решения

о.з. мл. лейт. инж. Петър Велчев, председател на СВВП

СВВП винаги се отнасял към професионализацията на Българската армия (БА) не с носталгия по миналото, а със загриженост за настоящето и бъдещето на националната ни отбрана. За съжаление, начинът на извършване на професионализацията и поддържането на професионална армия, задълбочи проблемите на военната ни сигурност, вместо да подобри военните ни способности. За нас това си остава прибързано политическо решение, несъобразено с националната традиция, заплахите и предизвикателствата на 21-и век и финансовото обезпечаване на тази важна и рискована трансформация.

Според американският изследовател Уилям Пфаф, (цитирам:) “До 70-те години на ХХ век, (т.е. до войната във Виетнам), армията на САЩ беше наборна, гражданска. Много от офицерите бяха от запаса или на наборна служба. Като замениха наборната армия с професионална, политиците създадоха инструмент на властта, върху който населението вече няма контрол”. Тази констатация в пълна степен важи и за България след 1 декември 2007 година, когато 40-тото Народно събрание изпрати наборната ни армия в историята. Окончателно бе прекъсната връзката “народ – армия”. Убедени сме, че в съвсем близко бъдеще БА ще остане и без достатъчно подготвени резервисти, въпреки оптимизма и хвалебствията спрямо Закона за резерва. В САЩ, с цел компенсиране на липсващите наборници, удвоиха усилията при поддържането на доброволната си Национална гвардия. Въпреки декларациите, че усвояваме опита на съюзниците ни от НАТО, ние се отказахме и от идеята да изградим своя Национална гвардия. Това показва липсата на приемственост във военната експертиза и е свидетелство за непрекъснати политически обрати при всяко ново правителство.

Нещо повече, параметрите на военната ни сигурност се доближиха до тези след Първата световна война. Класически изгражданата ни армия се трансформира до нивото на експедиционен корпус тип лека пехота за мисии извън националната територия. След като унищожихме оперативно-тактическите си ракетни комплекси и непрекъснато редуцираме тежкото си въоръжение, сами се лишихме и от възможността да упражняваместратегическо възпиране. Как ще изглежда БА ако бъдат изпълнени параметрите на „Бялата книга” и т нар. „План 2014”, при изцяло професионална армия?

През 2014 г. Сухопътните войски (СВ) ще бъдат редуцирани до 14 000 души и организационно ще бъдат сведени до 2 мех. бригади, 4 полка и 4 батальона. Знае се, че бригадата представлява усилен полк, но е далеч от способностите на дивизия. Закриват се гарнизоните Враца, Г. Оряховица, Павликени и Мусачево, а сериозна редукция ще има в още шест гарнизона. Цяла Северозападна България остава без военно присъствие, а цяла Северна България без никаква артилерия. СВ ще разполагат с 80 танка, 280 бойни бронирани машини и 96 артилерийски системи над 100 мм.

За Военновъздушните сили (ВВС) в План 2014 е записано придобиване на (цитирам:) до 20 бр. нов тип основен боен самолет. Сега те са намалени до 8 нови или употребявани. Ясно е, че само една ескадрила е крайно недостатъчна, а свиването до звено оставяме без коментар. Вероятно скоро някоя от съседните страни от НАТО ще поеме охраната на въздушното ни пространство. През настоящата 2012 г. изтича ресурса на изтребителите от виетнамската война МИГ-21 и оставаме само с полуескадрила от 12 МИГ-29. Неясна е съдбата на щурмовите самолети СУ-25, аналог на американските А-10 Тъндърболт. Разформироват се  шест поделения на Зенитно ракетните войски, а поделенията на ВВС от седемнадесет ще се свият до осем. През 2014 г. ВВС трябва да имат 16 бойни, 7 транспортни и 12 учебни самолети, 6 бойни, 16 транспортни и 4 учебни вертолети. Учебно-бойни самолети няма да имаме. В момента нямаме нито един изправен боен хеликоптер. Радиотехнически полк няма да има, но никъде не е посочена заместващата го организационна структура.

Във Военноморските сили през 2011 г. се разделихме с последната си подводница, а съседна Гърция (в условията на жестока криза) придоби първата си подводница клас 214, закупена от Германия. Така след 95 години отново оставаме без подводен флот. Вместно 6 хеликоптери “Пантер”, ще имаме само три. В момента не е годен за полет нито един от флотските вертолети амфибии МИ-14. През 2014 г. флотът трябва да разполага с 6 бойни кораби, 6 за бойна поддръжка, 5 спомагателни кораби и 3 вертолета.  

Общо цялата ни кадрова армия трябва да се свие до 20500 души + 3400 резервисти  – параметри идентични с Ньойския диктат. Същевременно вакантните места за военнослужещи в БА в началото на м. юни 2011 г. достигнаха цифрата 1990. През 2010-2011г. рапортите за напускане на БА са били 2070 бр. Нагласите на младите хора да служат в БА се топят и след десетина години ще имаме потенциал за едва 15-хилядна армия. Драстичните съкращения, липсата на предвидимост и кариерна сигурност правят военната служба все по-непривлекателна. Същевременно научаваме, че кадровият войник от БА нямало да може да се пенсионира като такъв. При западните ни съюзници е точно обратното – ценят се старите и опитни рейнджъри. Ако тенденцията е обучените ни войници непрекъснато да се заменят с новобранци, прекалено скъпата ни армия ще стане още по-скъпа. При професионалните армии на водещите държави от НАТО е прието съотношението в проценти между офицери, сержанти и войници да бъде 15: 30 : 55. Знае се също, че там на 1000 души войска се пада по един генерал. Редно е МО да информира обществото ни тези съотношения важат ли за БА.

Добре известно е, че дислокацията на войските ни е изключително неравномерна, рехава и без възможности за оперативно подпомагане на населението при мирновременни кризи. Ако дислокацията на БА я беше направил някой наш  враг, вероятно сега щеше да е доста по-добра. Тази дислокация ще възпрепятства своевременното овладяване на ескалираща кризисна ситуация. Пасивното време за придвижване, прехвърляне със сухопътен, въздушен и морски транспорт на военно подразделение многократно ще надвишава критичното време за действие. Твърди се, че БА разчита на мобилността, която ще се осигури чрез транспортни хеликоптери и самолети, но те са само в две авиобази – 16-та в София и 24-та в Крумово. Товаренето, превозването и разтоварването на специализирана техника ще бъде тежка и непрактична задача, свързана с огромни разходи за всеки отделен случай. Армейските вертолети са на едно единствено място в Южна България, от където трудно биха се пребазирали в северната й част, а преминаването им през Балкана в условията на зимни бури е невъзможно. Уверяват ни, че без проблеми старозагорската бригада можела да се развърне и във Видинско.  По този повод ние от СВВП питаме, това за колко време може да се случи и колко ще струва на българския данъкоплатец? Нашите военни професионалисти така и не се научиха на понятен за политиците език, да обясняват, че армията не се изгражда само за да води бойни действия, а е мултифункционална въоръжена сила за справяне с всякакви мирновременни кризи. Както е тръгнало, МВР ще трябва да поеме защитата на населението при всякакви мирновременни кризи. И без това към средата на 2011 г. БА е 2.5 пъти по-малка от състава на МВР. Другата алтернатива се нарича гражданско опълчение.

Получава се неописуем дисбаланс и в териториалната отбрана. Така възниква реална опасност, БА да се изправи пред невъзможността да изпълни основното си предназначение, посочено в чл. 9 от Конституцията – запазване на териториалната цялост и суверинитета на България. Това косвено се потвърждава и от Втората бяла книга и от План 2014, където е записано, че защитата на националната ни територия може да се осъществи единствено “при активиран чл. 5 от Вашингтонския договор”, “заедно с войските на съюзниците” (от НАТО). Свидетели сме на развяване като знаме на член 5-ти, касаещ колективната отбрана, но не се обяснява, че технологичното време за задействането му е не по-малко от 15-20 дни и изисква пълен консенсус. Ами ако конфликтът е между страни членки? Знае се, че НАТО разполага с оперативни планове за защита на териториите на Прибалтика, Турция, Гърция и други държави. Щом българската отбрана ще се осъществява в съюзен формат, нека обществото ни бъде информирано, НАТО има ли такъв разработен план за защита на България. И след като от осем години сме член на НАТО, кога ще започнем да работим и по чл. 3-ти, според който страните членки са длъжни да развиват собствения си отбранителен потенциал за отблъскване на въоръжено нападение.

Днес на мода е лозунга за изграждането на единен комплект въоръжени сили. Значи елитните ни рейнджъри ще гасят пожари и ще се справят и с последствията от наводнения, земетресения и други бедствия. Като панацея се представят и т. нар. маневрени батальонни бойни групи. Те щели да са шест на брой и ще изпълняват и трите основни мисии на армията. Нека си спомним какво се случи с една такава американска батальонна група, която въпреки непосредствената авиационна поддръжка, през 1993 г. бе буквално разгромена в Могадишу, Сомалия от бандите на генерал Айдид, въоръжени с “калашници” и РПГ-та. По този повод също питаме, нашите пехотни групи по-добре ли ще са въоръжени и в момента по-мотивирани ли са от американските?  За мисиите вече и обикновените граждани знаят, че бойците ни там получават предимно полицейско-жандармерийска подготовка, но не и способности за ефективно действие при национална отбранителна операция. Подготовката в Германия, превъоръжаването и оборудването на първата ни пехотна бойна група щяло да струва на данъкоплатеца около 500 милиона лв. В тази връзка питаме, колко ще струва на държавата един пехотен батальон, съставен от доброволци наборници? От изявление на зам.-министър Радев се осведомихме, че България харчи за издръжката на един свой войник по 5000 евро годишно за дрехи, храна, тренировки, стрелби и т.н., без парите за заплати. Ние от СВВП се интересуваме колко ще струва годишната издръжка на един наборен войник в днешната БА?  

По отношение наРезерва на БА. Според Експертната група за анализи на СВВП, всяка година по естествен път не по-малко от 7000 подготвени резервисти преминават във запаса. Голяма част от внушителната на пръв поглед численост на подготвените резервисти (според някои експерти 1,7 млн. граждани, а според други – много повече) със сигурност ще се окаже нереална, куха цифра. Резервистите ще стават все по-малко, все по-търсени и все по-ценни за държавата. Затова будят недоумение изявленията, че военноотчетните лица ще бъдат сведени до 50-60 хиляди души. Ние от СВВП питаме: С каква цел се извършва това ненужно лимитиране на военнозадължените лица? Що се отнася до Закона за резерва, към него имаме сериозни критични бележки, за които сега не достига времето дори да бъдат изброени. Те включват и начина на въвеждане на т.нар. „военно обучение” в средните и висшите училища. Затова предлагам в най-скоро време този закон да стане обект на сериозна дискусия в същия, или дори по-разширен състав. 

Посочените факти дават основание на СВВП да инициира обществен дебат за възстановяването и доброволното изпълнение на наборна военна служба. Въпрос, който трябва да се реши законодателно, като доброволната наборна служба се изпълнява чрез модулно обучение с минимален период между 3 и 6 месеца, индивидуално сертифициране и последващи задължения за служба в резерва. Напомням, че СВВП беше първият военнопатриотичен съюз, който още през 2002 г. официално подкрепи и продължава да подкрепя идеята за Национална гвардия на доброволен принцип и на двойно гражданско-военно подчинение, способстваща за „разделението на труда” в областта на националната отбрана. Тя във военно време ще изпълнява задачи по териториалната отбрана, а в мирно време ще подкрепя населението в условията на различни кризисни ситуации. За да не се почувства остър недостиг на младши офицери резервисти за военновременните ни формирования трябва да се  възстановят и Школите за запасни офицери (ШЗО) – поне по една за трите вида въоръжени сили. Така младите българи, завършили висше образование, на принципа на доброволността, ще получават военна подготовка и офицерски пагони след успешно завършен курс. Подкрепяме и въвеждане на свободно избираем предмет Начално военно обучение в средните училища. С цел подобряване на ситуацията, СВВП предлага конкретни мерки и от административен, организационно-щатен и командно-управленски характер.

Изцяло професионалната армия изисква и нов социален подход по отношение на военнослужещите от кадъра и резерва. В САЩ Пентагонът наема, обучава и използва гражданите. След напускането на военната служба ги поема Министерството на ветераните и започва да ги обслужва в три социални направления – финансово, здравно и по отношение на погребението им. Тази схема днес успешно се усвоява и прилага от Република Хърватия. Другата доказано добре работеща схема е утвърдена в повечето развити европейски държави членки на НАТО. При тях всички социални въпроси, насочени към ветераните, се решават от дирекции “Социална политика”, функциониращи в националните министерства на отбраната. Въпреки, че повече от 4 години поддържаме изцяло професионална армия, ние не прилагаме нито една от посочените две схеми.

В цял свят, в контекста на борбата с тероризма, нараства ролята и значението на специалните части. У нас 68-ма бригада Специални сили се редуцира в полк. Личното ми мнение е, че тя следва да се изведе от състава на сухопътните войски и да мине на пряко подчинение на най-висшия военен - Началника на отбраната. Така трябва да се процедира и с военната полиция. Защото офицер №1 на БА най-добре знае какво е значението им, кога и как точно трябва да бъдат използвани командосите и военните полицаи. Проблемът за бойната техника и въоръжението на БА повдига и въпроса каква армия искаме да имаме - за защита на националната територия или експедиционен корпус тип лека пехота? Знаят ли политиците ни, че веднъж загубени военни способности много трудно някога могат да бъдат възстановени? Наясно ли са, че силната дипломация се изгражда на базата на силна армия. Тогава защо се превърнахме в “слабото ядро” на силната балканска периферия? Заплахите не винаги са очевидни и затова трябва да се предвиждат и прогнозират. Но когато българските генерали твърдят пред политиците, че в близките 10, 15 или 20 години не съществува заплаха от въоръжено нападение, последните тълкуват думите им като предложение за нови съкращения. Армията ни се оказа разменната монета за приемането ни в НАТО и ЕС. В продължение на 20 години на командния й състав се втълпяваше, че драстичните съкращения ще доведат до по-добро социално и материално положение на всички българи. Сега, когато намалихме с 3/4 войската си, народът по-добре ли живее? Или просто допуснахме армията ни да бъде разгромена без да е водила бойни действия? Изглежда всички сме забравили старата римска поговорка “Ако искаш мир, готви се за война”. Българският военен професионалист трябва да вярва в себе си и да бъде обучаван на принципа “Помни, че трябва да действаш сам!”. Това действа възпитателно, мобилизиращо и вдига бойния дух. Нека не забравяме колко бързо Балканската война прерасна в Междусъюзническа. Преди повече от 20 години разчитахме на Одеския военен окръг, сега разчитаме на НАТО. Крайно време е да започнем да разчитаме на себе си, както съюзниците ни. И накрая нещо важно - в мирно време на войската се гледа като на ненужно бреме, но в тежки моменти тя е единствената ни надежда!

(Докладът е изнесен на Националната кръгла маса „професионалната армия и отбраната на страната”, организирана от ОСВО, АСВ и МО на 5 април 2012 г).

Поздравителни адреси по случай 97 години от създаването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

Военноинвалиди
Военноинвалиди
Военноинвалиди
Военноинвалиди
Военноинвалиди
Военноинвалиди
Военноинвалиди

ИЗХ. № 566 ОТ 05.12.2011 ГОДИНА

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

 

КОПИЕ: Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ „Г Е Р Б”

 

КОПИЕ: Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

ОТНОСНО: Отбелязване на две събития в една дата – 03 декември 2011 година

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТАНОВ,

 

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите/СВВП/ си позволява да Ви приветства и поздрави по повод две важни събития с дата 03 декември 2011 година, а именно:

Пет години от навършване учредяването на партия „ГЕРБ”, за което 96 годишният ни съюз/ създаден в далечната 1915 година/ Ви поздравява и желае много сила, дръзновение във високо отговорната Ви дейност да ръководите Република България в този тежък и не лек момент на дълбока и всеобхватна криза и все по-тежкия и труден живот на народа ни.

Ние „старците” с националните виждания и приоритети с готовност бихме подпомагали и търсили пътеки за оцеляване и развитие на страната ни много по-младите ни колеги стига това да е и съвместно общо желание и стремеж.

За това следва първо да направим така исканата от нас среща г-н Борисов вече трета година.

Да направим желаните от нас стъпки в посока нормативната база касаеща военноинвалидите и военнопострадалите – подготовката на промените в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, което през 2010 година бе договорено г-н Цачева.

Ние разбираме трудностите и желаем доброто на страната ни защото нашия 96 годишен девиз е „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ”. Ние сме дали даваме и ще даваме всичко за Родината си, но и тя трябва да разбере, че ние сме тия дето даваме, а не тя и поне да погледне с едно око към нас – клетниците. Тези, които се опитват да оцелеят, а не да живеят с пенсии от 115 лв. – за 50-70% загубили работоспособност; 140 лв.– за 71-90% загубили работоспособност и 180 лв. над 90%/ и наследствените за военнопострадалите - 90 лв. Пенсии много под прага на бедността 238 лв. и тези на гражданските инвалиди.

От горното следва, че е необходимо или по-точно задължително да се мисли в посока повишаване на тези пенсии в най-скорошно обозримо време, заедно с така наречените минимални пенсии от 136 лева.

НЕКА ДА КАЖЕМ И ПОДЧЕРТАЕМ, за кой ли път, че ние военноинвалидите и военнопострадалите сме станали такива по силата на изпълнението на войнските си конституционни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България. Нашите колеги в Европейските и Натовски съюзници са в изключително добро състояние и положение и сме с отлика от тези, който са станали инвалиди по други поводи или както сега се казват хора с увреждания.

Та второто събитие на 3 декември е  Световния ден за солидарност с Хората с увреждания отбелязващо се за 9-та поредна година.

Независимо, че се различаваме по конституция, дух и национални параметри, ние все пак може да кажем, че сме част от семейството на хората с увреждания. Наред с това ние имаме и двойна национална представителност:

Едната по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и разбира се по Закона за интеграция на хората с увреждания, като в същото време и в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет.

И тук е мястото да Ви направим съпричастни към деня 3-ти декември  Световния ден за солидарност с Хората с увреждания, като Ви запознаем и с едно становище на национално представителните организации на хората с увреждания прието от всички нас по повод този ден, а именно:

 Национално-представителните организации на и за хора с увреждания, искаме да направим равносметка на постигнатото и  за пореден път да поставим пред държавните институции нерешените проблеми на Хората със специфични възможности.

Категорично не приемаме стремежа на представители на Народното събрание, правителството, синдикатите и други участници в социалния диалог да обясняват недостига на публични ресурси и дефицита в бюджета на НОИ с прекомерно големи разходи за Хората с увреждания. По данни на Европейския форум на Хората с увреждания, представляващ 80 милиона европейски граждани с различен вид и степен на увреждане, в страните –членки на общността, процентът на Хората със специфични възможности варира от 12 до 15%. В България няма никакви фактори, които да променят това обстоятелство в посока чувствително намаляване на тази част от обществото, като се има предвид здравния статус на българския народ. Ние настояваме за реалистична и справедлива оценка на ситуацията в страната, съпоставяйки я с действащите европейски стандарти и модели в тази област.

Благодарни сме на българското правителство за приетата Стратегия за трудова заетост на хората с увреждания. Благодарим и за намеренията в началото на следваща година да бъде ратифицирана Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от Организацията на обединените нации. Паралелно с това искаме да представим Нашата позиция по основни въпроси за неотложно решаване:

- Не приемаме ТЕЛК да премине към НОИ. Това противоречи на доминиращата европейска практика. Няма логика специалисти с медицинска компетентност да бъдат подчинени на институция, занимаваща се с осигурителните правотношения в държавата. Не е възможно да приемем стремежа на управляващите да регулират броя на Хората с увреждания според бюджетния ресурс. Никой не може да оспори, че ръстът на Хората с увреждания е последица от много фактори, влияещи се основно от провежданата държавна политика. Хората с увреждания са продукт на социалната среда и не е допустимо обществото да се стреми да неглижира тяхните реални проблеми;

- Настояваме Националният съвет за интеграция на Хората с увреждания, орган с консултативни функции към правителството, по силата на Закона за интеграция на хората с увреждания, да запази своя състав и функции. Поради обстоятелството, че в него е фокусирана най-високата гражданска представителност на Хората с увреждания, той трябва да се развие в основната институция, упражняваща контрол и мониторинг по изпълнение на Конвенцията за правата на Хората с увреждания;

- Настояваме изпълнителната Агенция за хората с увреждания да прерастне в Държавна агенция, която да разработва, координира и контролира политиката в областта на Хората с увреждания;

- Предлагаме, в следващия програмен период да бъде създадена специална оперативна програма за Хората с увреждания. Това ще позволи  съобразяване с възможностите на бенефициентите и провеждането на комплексна политика за тяхното пълноценно социално включване;

- Настояваме за провеждане на дискусия и разработване на нормативна база за предоставяне на помощни технически средства за подкрепа на инвалидите в бита, образованието и трудовата им реализация. Взаимствайки европейския опит е необходимо да бъде създаден фонд към Министерство на труда и социалната политика с цел подпомагане покупката на тези пособия;

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Национално-представителните организации на и за Хора с увреждания осъзнаваме критичния момент в развитието на нашата страна, поради което поставените за решаване въпроси изискват само политическа воля за правилно регулиране на обществените процеси. Ние считаме, че в резултат на нашите предложения, ще се повиши ефективността на управлението на публичния ресурс и ще се създадат условия за по-високо качество на живот на тази група в риск в България.

Та както се казва това са двете основни събития свързани с 3-ти декември. Припокриването на тези събития значат сами по себе си много и водят до много изводи за развитието и насочите на партия „ГЕРБ”, страната ни и съдбата, битието и съществуването на хората с увреждания.

Следва да кажем, че чакаме Вашата г-н Борисов покана за среща, както и стартиране на инициатива за Проектозакон за изменение и допълнение на закона за военноинвалидите и военнопострадалите г-жо Цачева и разбира се Вашата присъединителна подкрепа и помощ г- Цветанов.

Желаем на Вас, правителството, страната ни и политическа партия „ГЕРБ” дръзновение, твърдост, издръжливост и успехи, като краен продукт.

Да даде Бог да реализираме искрените си и добри намерения за страната и измъчения ни народ, за да е Европейски и Натовски в истинския и реален смисъл на тези две общности.

ЗА КОНТАКТИ: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната, заместник-председател на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопстрадалите и ветераните от войните към Министерски съвет - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП:

ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. № 554 от 23.11.2

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Отговор на наше писмо – Ваш вх. № 08.02-83 от 03.10.2011 година

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите/СВВП/ остана страшно озадачено и изненадано от отговора, който получихме на писмо Ваш вх. № 08.02-83 от 03.10.2011 година подписано от Началника на кабинета г-жа Румяна Бъчварова.

Предполагаме, но ще кажем, че твърдо сме убедени, че нашето писмо не е стигнало до Вас и че ако бе стигнало щеше да има друг вид и съдържание.

Най-малкото следва да е подписано от Вас, защото така е по административен стандарт, така да се каже.

В отговора следваше да съдържа само едно единствено неща - Вашето предложение-покана за среща в определено от Вас удобно за целта време – ден и час/без значение делник или празник и кое часово време на денонощието/, още повече, че ние бяхме предложили няколко дати и то съвсем коректно един месец по-напред.

 Вие следваше само да се спрете на една от предложените дати или предложите такава и уточните часът.

Вярно е, ние не сме актьори от „Недосегаемите”, не сме Лепа Брена и т.н., а ние сме военноинвалиди и военнопострадали станали такива по силата на изпълнението на войнските си конституционни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България. Не би следвало да правим тези за кой ли път уточнения и обяснения, защото Вие сте българин, български офицер, генерал и разбира се министър-председател на Родината ни, за която ние сме дали живота и здравето си.

Освен това безпрецедентно е вече две години да искаме среща и тя да не се осъществява, такава среща през тези 21 години на преход се осъществявали с всеки от предишните министър-председатели и то в рамките на първите шест месеца най-много до година.

Тук е мястото да кажем, че Ви разбираме, тъй като ръководенето на страната ни в такава криза не е лесно, но все пак, смятаме, че до края на годината може да се намери време за една такава среща.

Ще споделим и това, че отговорът, който получихме е както се казва „разказ по картинка”/това го знаем, защото и двамата сме на тази възраст, когато сме писали такива разкази в предучилищна възраст/, получен от министерството на отбраната най-вероятно.

Приложено Ви изпращаме отговора да се запознаете надяваме се и ще допълня, че изброените нормативни документи в т. 1 са от минали години с изключение на заповед № Р-144. Следва да Ви уведомя, че всичките тези документи са излезли така да се каже благодарение и преди всичко на моето перо – както и да го тълкувате, казаното е вярно. Така, че да ми се изпраща списък на документите е слабо казано некоректно и никак даже уважително.

Между впрочем Ви изпращаме две наши писма с наш из. № 514 и 515 от 31.10.2011 и вх. № 14-10-114/15.10.11 г.  до министъра на отбраната, както и препратени до други институции в страната, споменаваме това защото първо въпросите в тях се повдигат от много време и не получаваме адекватни и нормални отговори и защото като т. 2 в Вашето писмо отговор се съдържа проблема с Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите. Той е създаден и организиран първоначално с решаващото наше съдействие и разход от над 35 000 лв., разход, който ни бе обещан от г-н Аню Ангелов на 05.10.2000 г. на нарочна среща с ръководството, че ще бъде компенсиран през 2011 г. – и нищо до момента. Още повече, че регистъра се намира в Съюза/ две трети от него, а същия следва да е в министерството и се оказва пълна безотговорност и некомпетентност в тази насока – къде е мястото на регисъра/. Въпроса за регистъра ни е до болка ясен и не би трябвало така да ни се съобщава телеграфно.

Що касае материалното подпомагане, там сме още по насветло, защото то действа от 1994-5 година и аз като представител на организацията ни в министерството на отбраната съм бил член на комисията в продължение на 10 години, до момента, до който господин Аню Ангелов не реши, че има конфликт и се наложи да прекратим нещата. Но той не направи така, че негови и разбира се Ваши подчинени и хора от политическия му кабинет/дирекции в МО/ да останат в конфликт на интереси и до момента.

Продължавайки все в посока отговора на полученото писмо следва да кажа, че създаването на Консултативния съвет е пак наше на организацията упорито дело, както и изготвянето на Вътрешните правила и заповедта, пак мое перо.

И стигаме до много важните имотни проблеми, за които не сте разбрали нищичко от това как стоят нещата. Съвсем простичко, а като направим срещата ще обясним обстойно.

Та има едно решение на ЦК на БКП с което през 1950 година се закрива насилствено организацията ни и с разпореждане № 1302 от 1951 година на Министерски съвет се ограбва тя като и се отнемат имоти, движимо имущество и средства на стойност над 500 000 000 лв./златни май бяха/. С всичко това се поставят основите на социалната политика и дейност на тогаващната изграждаща се „нова България”/на гърба, скръбта и всеотдайността на военноинвалидите и военнопострадалите/. Та в това постановление е изписано и наличието на държавния ни атрибут „жезълът на организацията” – т. 4 от отговора.

Както виждате организацията ни е тотално ограбена от БКП и сме най-големите потърпевши в сегашната ситуация – надяваме се, че ни разбирате добре.

И накрая завършваме с т. 7, която е жизнено важна за съществуването на държавата и държавността ни и това е предмет на всички нас тези, които се ЧУВСТВАТ БЪЛГАРИ, ТЕЗИ КОИТО СА ДАЛИ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЗА РОДИНАТА СИ имат правото да.споделят мнение за изграждането на армията и държавата ни, защото ние сме данакоплатците и ние оставаме да живеем в страната ни за разлика от многото партиини лидери, народни представители и т.н., ние сме потърпевшите така да се каже.

Що касае Народното събрание да са живи и здрави – дамите и господа „народни представители”.

За всичко горе казано и други неща и проблеми може да се ползва информация – публикации в отбрана.alle.bg/съюзи-военноинвалиди/ и отбрана.com.

 

Нека работим заедно на „ Ползу Роду и Отечество Наше”, в което нямаме никакви съмнения.

 

Чакаме Вашата покана за среща с огромно нетърпение.

 

Желаем на Вас, правителството и страната ни дръзновение, твърдост, издръжливост и успехи, като краен продукт.

Да даде Бог да реализираме искрените си и добри намерения за страната и измъчения ни народ, за да е Европейски и Натовски в истинския и реален смисъл на тези две общности.

 

ЗА КОНТАКТИ: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната, заместник-председател на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопстрадалите и ветераните от войните към Министерски съвет - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 

Р.С. Надяваме се да прочетете лично писмото да не Ви го препредават, както се надяваме и на среща с вас.

Обадете ни се, чакаме !!!!, но не ни карайте много да чакаме..............................................

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП:

 ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. № 514/31.10.2011 г. – рег. № към 04-13-25/31.10.2011/09

Двете писма са под един номер

 

 

 

ДО

Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Л     И     Ч     Н     О

 

 

ОТНОСНО: Поставени и ненамерили към момента решение въпроси и проблеми от Съюза на военноинвалидите и военнпострадалите към Министерството на отбраната през 2011 година

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за пореден път през настоящата 2011 година припомня за поставени проблеми и въпроси за обсъждане и решаване.

Следва да отбележим, че по някои от тях бяха получени някакви отговори, които не са подписани от Вас и не кореспондират с поетите от Вас ангажименти за тяхното решаване.

Едно такова действие от само себе си говори за неадекватност и некоректност и инициира и ни предоставя възможност за достойни и морални действия от наша страна в отговор на това.

Нека припомним, няколко от основните въпроси и проблеми за решаване, като се надяваме на някакво скорошно развитие по тях 9 по същество, а именно:

1. Поетия от Вас на 5.10.2010 г. ангажимент пред Управителния съвет на Съюза при срещата с Вас за възстановяване на разходите направени от организацията ни по изграждането, поддържането и съхраняването на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите;

В това отношение, ще си позволим да припомним, че две трети от регистърът се намира, пази и охранява в организацията ни, както и две трети от отпечатаните ценни книжа: книжката за военноинвалид, за военнопострадал и рецептурната книжка. А всичко това следва да бъде в Министерството на отбраната, то в този смисъл очакваме Вашето решение.

Между другото, като стана въпрос за регистъра, бяхме предложили да се създаде сектор в Министерството за функциониране на регистъра и за изграждане на политики и полагане грижи към тези заслужили за Родината си български граждани. Този сектор би следвало да се ръководи от един държавен експерт и състои от още двама и/или трима служители – било то като държавни служители, на граждански договор или на допълнително щатно разписание – въпрос вече на гъвкавост и преценка. Това може да стане и да е действителност, тъй като Вие обявихте, че сте реализирали икономия на средства от заплати и давате бонуси на служителите в Министерството. Да това е добре, защото хората заслужават това, особено отдела занимаващ се със социалната дейност в министерството. Те са толкова малко, както се казва, „като шепа спартанци под сганта на Ксеркса” – и хората правят чудеса от героизъм, за да осъществяват тази задължителна и необходима дейност – социалната. Всичко това са елементарни, задължителни и необходими неща, които могат и трябва да се случат.

Следва да припомним и това, че бяхме предложили и възстановяването и/или създаването на дирекция „Социална политика”. По образ и подобие на американския модел, но минимизиран при нас – там има Министерство на отбраната и Министерство на ветераните, в която дейност да е заложен грижата за всички воини на България: военноинвалиди, военнопострадали, ветерани от войните, запасни, кадрови и т.н., където за се създават и реализират социалните политики, за да я има армията и разбира се страната ни. Самата структура на дирекцията може да се обсъжда на съвместна среща с военно-патриотичните организации.

2. Със заповед на МС № Р-144 от 07 юни 2010 година бе определен Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет. След като шест години ходихме по мъките, за да го създадем, сега шест месеца продължаваме да ходим по тях, за да го свикаме и стартираме дейността му.

С наше писмо изх. № 180/17.06.2011 г., ваш рег. към № 04-13-24 от същата дата, ние изложихме нашето виждане, какво следва да се случи на база тази заповед и чакаме шести месец това да се случи. При разговор с г-н Иван Иванов директор на дирекция „Управление на човешките ресурси” – МО по този повод преди седмица стана ясно, че нещо в тази насока може да се случи в началото на 2012 година или горе долу година след заповедта(дали това е естествено и нормално на Вашата преценка).

В тази насока следва да издадете Ваша заповед за определяне на технически секретар на съвета, свикването му, определяне на дневен ред, на който една от точките да е приемане на Вътрешни правила за устройството и дейността на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет. Същите са направени и съгласувани с дирекция „Правно нормативна дейност” – МО и следва да се изпратят с писмата за свикване на членовете на Съвета на заседание.

В дневния ред на заседанието следва да има и точка за обсъждане и подготовка на Проект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и създаване програма за работа на съвета, създаване на концепция за провеждане на държавната политика по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите – съгласно чл. 10 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и т.н.

Предлагаме в най-скоро време да направим среща и дискутираме така представената проблематика и въпроси.

Отново изказваме надеждата си, за разбиране и реални действия по решаване на тези ясни и елементарни проблеми.

Ние разбираме всичко и се съобразяваме с всичко, но не срещаме елементарно разбиране и съобразяване с наши предложения и каквото и да е друго действие и уважение от Ваша страна и от страна на държавата ни.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

 СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

 ИВАН ИВАНОВ                      ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС: ЕМИЛ ГУДЖЕВ

 

Изх. № 514/31.10.2011 г. – рег. № към 04-13-25/31.10.2011/09

Двете писма са под един номер

 

 

 

ДО

Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Л    И     Ч     Н     О

 

 

ОТНОСНО: Отпускане средства за подпомагане на родителите на загиналите в казармата военнослужещи при отбиване на наборна военна служба за Коледа и Нова  година

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за поредна година се обръща към Вас с молба и надежда в посока изправяне на една голяма неправда - неправилна постъпка от Вас и явна избирателност, а и неуважение към огромната част от родителите на загиналите в казармата при отбиване на наборната си военна служба военнослужещи.

Вашият избор и подпомагане и то значително (спрямо икономическата ситуация) на една малка част от родителите 60-80 човека (Комитета на родителите и близките на загиналите и пострадалите в казармата). не е прецизен за съжаление.  За да бъде подпомогната от министерството тази организацията с членовете и следва тя да има регистрация в Министерството на правосъдието, като неправителствена организация с нестопанска цел в обществено полезна дейност, иначе подпомагането е в противовес на ЗОВСРБ и средствата са не само некоректно, но и незаконно отпуснати, като се пренебрегва и унижава огромната част от 1018(към момента) човека, членуващи в Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

Няма нищо лошо, човек да има любимци така да се каже и да предпочита едни или други, но това е в личен план и тогава можете да давате на тези хора от собствения си джоб – свободно и колкото искате.

Когато обаче това е институционално действие и има такова въпиющо незачитане и неуважение, извинете но, това е недостойно за български офицер, генерал и министър на отбраната.

Нека да кажем за пореден път, че предоставянето на тези средства, е един изключително хуманен и справедлив акт. Нещо, което ръководството и цялата ни организация подкрепя безпрекословно и адмирира.

Ще дадем малко фактология, за да не сме голословни, мрънкащи, обидени, обиждащи и т.н., а тя е, че през последните три години 2008, 2009 и 2010 г. на Комитета на родителите и близките на загиналите и пострадалите в казармата бяха предоставени средства за Коледа и Нова година в размер на 10 000 лв., и през тези години същите са раздавани на 60-80 човека, такава е членската маса на тази организация.

1.  В края на 2009 с писмо изх. № 381 от 29.12.2009 г. (до министър Младенов)искахме за тези наши членове тогава те бяха 1050 души да се даде същата сума от 151,50 лв. на семейство, както това бе сумата за родителите от комитета, но за нашите членове родители на загиналите момчета в казармата не се получи, а дори не ни удостоихте и с нормален и адекватен отговор.

2. В края на 2010 г. с писмо изх. № 409 от 13.12.2010 г. и ваш рег. № 14-10-131 от същата дата отново поскахме коледна и Новогодишна подкрепа за 986 родители членуващи в организацията ни. Тогава получихме странен отговор подписан не от Вас както му е реда, а от  г-н Иван Иванов – директор на дирекция „Управление на човешките ресурси”, че подпомагането не е възможно да се осъществи поради „не навременна информация от Ваша страна, както и във връзка с приключване на финансовата година”, както споменаха колегите от цялата страна при прочитане на отговора – „смешен и жалък” за държавна администрация, която следва да обгрижва военноинвалидите и военнопострадалите.Всеки отговор какъвто и да е той, е в посока вадене на вода от девет дерета и как нещата да не станат, а не КАК ДА СТАНАТ – така явно не може, не следва и няма как да се продължава.

Надяваме се, че сега сме поискали помощта достатъчно навреме и за информацията и за финансовата година – интересно как ще се развият събитията.(Май за съжаление ще се тръгне и стигне до искане на оставка - ки, нещо което е назряло отдавна, а има и други допълнителни мотиви и предпоставки за това).

3. Сега с настоящото писмо заявяваме отново искане за такава подкрепа за членуващите 1018 родители, членове на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

ПОВЯРВАЙТЕ МНОГО Е ТРУДНО ДА ОБЯСНЯВАШ НА ТОЛКОВА ХОРА, ЗАЩО МИНИСТРЕСТВОТО НЕ ГИ ПРИЗНАВА ТЯХ ЗА РОДИТЕЛИ НА ЗАГИНАЛИ, А САМО ВЪПРОСНИТЕ 60-70 ДУШИ,

Помощите, които организацията ни дава на членовете си, които са близо 5 000 в това тежко и кризисно време и между тях тези 1018 родители на загинали за година е в порядъка на 30-50 лв. на семейство за година.

Вижда се разликата, нали?

ЕДНО Е ДА ДАВАШ ПО 50-100 ЛЕВА НА ГОДИНА, НА САМ ЧОВЕК ИЛИ СЕМЕЙСТВО, А  ДРУГО Е,  ДА ДАВАШ ПО 150-300 ЛВ.

 

ХОРАТА ГО ВИЖДАТ И СТРАШНО СА ОГОРЧЕНИ, ОБИДЕНИ И УНИЗЕНИ.

 

Надяваме се да бъдем разбрани правилно иначе ние разбираме Вашите помисли и действия, а те към момента се очертават да не не са коректни.

Разбира се тук следва да КАЖЕМ, ЧЕ КОГАТО ПОДПОМАГАМЕ ХОРА ЗАСЛУЖИЛИ ЗА РОДИНАТА НИ И ДАЛИ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА СИ, СЛЕДВА ДЕБЕЛО ДА ПОДЧЕРТАЕМ, ЧЕ ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ СЪЩО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОДПОМАГАНИ ПО ТОЗИ НАЧИН – ЗАЩОТО СЕ НАМИРАТ НА ПОСЛЕДНОТО СОЦИАЛНО СТЪПАЛО(ДОРИ И ПОД НЕГО). ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ(НЯМА ЛОШО) ПОЛУЧАВАТ ПО-ГОЛЕМИ ПЕНСИИ ОТ тези заслужили за Родината си български граждани пострадали при или по повод изпълнение на войнските си конституционни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България(срам и позор за България).

Факт е, че пенсиите на военноинвалидите са в рамките на 116 до 190 лева и не малка част от тях са с психически заболявания, така че подкрепа и към тези хора е не само нужна, но и задължителна. Още повече, че след преосвидетелстване доста голяма част от тях падат под 50 на сто загубена трудоспособност като губят и тези нищожни средства за съществуване и оцеляване. Какво да кажем за военноинвалидите с различни и тежки заболявания, изискващи много средства за оцеляване и животоспасяване – болни от множествена склероза, диабет, сърдечно – съдови заболявания, с отрязани крака и ръце и т.н.

 Прага на бедността у нас е 211 лв., а български воини дали всичко от себе си са далече под този праг – не е ясно, как спите и работите спокойно г-н Генерал (ние не можем).

Не е по-леко и положението на вдовиците и сираците, на съпругите, които трябва да се грижат и да оцеляват заедно с горе посочените военноинвалиди и другите военнопострадали.

Какво да кажем още в тази посока, ами това, че за Коледните и Новогодишните празници се подпомагат една нищожна част от една трета от военнопострадалите – не цялата една трета.

Чакаме Вашето становище по така поставения въпрос, за да знаем как да действаме по нататък, точно, коректно и адекватно.

Между другото, ще получите още няколко подобни писма с проблеми, които обсъждаме от година - две и не се решават, а те и не решението им водят единствено и само към едно.

Настоящото и останалите писма ще бъдат изпратени до министър-председателя на Република България, Председателя на Народното събрание, Президента, Омбуцмана на страната и разбира се на медиите.

Надяваме се разбирате нашите доводи и притеснения и желанието ни нещата да са точни и коректни, пък и да се прави нещо във вярната посока и в подкрепа на българските граждани пострадали при или по повод подготовката по отбраната на страната.

Ние разбираме всичко и се съобразяваме с всичко, но не срещаме елементарно разбиране и съобразяване с наши предложения и каквото и да е друго действие и уважение от Ваша страна и от страна на държавата ни.

 С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

 СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

ИВАН ИВАНОВ                       ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС: ЕМИЛ ГУДЖЕВ

 

ДО Г-Н НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ,

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

В централното ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите постъпиха сигнали, че една от знаковите фигури на прехода в България д-р Петър Константинов - председател на Мати България се намира в болница в Ню Йорк в изключително тежко здравословно сътояние.

Моля Ви господин Министър, да направите необходимото и бъде помогнато на този голям българин и патриот.

Може би това е направено, но поне от информацията достигаща до нас даже няма заинтересованост и намеса от нашето посолство в САЩ или грешим.

Така както българите в размирна Либия са наша грижа и е прекрасно, че правителството и министър - председателя реагираха, така бързо и адекватно в тази тежка ситуация и изтеглиха и сме в готовност да доизтеглим нашите съотечественици. Нека господин Младенов бъдем с адекватно поведение и към българския гражданин г-н Петър Константинов – БЪЛГАРИН НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ.

Надявайки се на Вашата и държавата ни реакция оставаме с уважение, надежда и очакване да ни информирате за предприети действия:

 

ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

14.03.2011 г.

 

ДО Г-Н НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ,

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите се обръща към Вас с молба за намеса от Ваша страна по дипломатически път и канал за въздействие по повод скандалния филм излъчен по БИ БИ СИ на британския журналист Майкъл Пейлин, представяйки страната ни като циганска държава.

Военноинвалидите и военнпострадалите нашите членове са безкрайно омерзени и възмутени от такова едно посегателство върху честа и достойнството на българина и сриването на Майка България.

Не може по този арогантен и извинете ни дебилен начин да се посяга и поругава над 1300 годишна история, на най-старата държава в Европа. Тогава, когато ние сме имали държава и държавно устройство предците на въпросния журналист са били с извинение диваци.

Моля ви господин Министър, да направите необходимото в тази посока и знайте, че ние сме в подкрепа на всяко едно Ваше действие.

Настоящото писмо може да считате и за декларация от наша страна изразяваща възмущението и протеста си срещу едно такова посегателство и поругаване на държавата, държавността и народът ни.

Ние сме пълноправни Европейски граждани с държава и минало, което никоя от членките на сегашния ЕС не е имала и не може да се постъпва така в един демократичен и цивилизован свят.

Надявайки се на Вашата и държавата ни реакция оставаме с уважение, надежда и очакване да ни информирате за предприети действия:

ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

14.03.2011 г.

 

ДО Н. Пр. МАКОТО ИТО,

ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА ЯПОНИЯ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Скъпи  ЯПОНСКИ приятели,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите изказва на Вас г-н Ито, а чрез Вас и на целия приятелски японски народ своите искрени съболезнования по повод огромната трагедия и беда сполетяла Япония свързана със страшното и катастрофално заметресение с магнитут 8,9 бала и последвалата приливна вълна – цунами.

Две страшни природни стихии отприщили се и отнели живота на десетки хиляди японски граждани и нанесли щети за милиарди йени.

Изразяваме своите съболезнования към семействата на загиналите прекланяики глава и молейки се за душите им.

Молим се и за живота на хилядите ранени и останали без подслон японски семейства.

Ние сме уверени и сигурни, че японския народ, ръководено от своето правителство и чрез помощта, която ще получат от световната общност ще преодолее тази трагедия и ще продължи да бъде гордия и смел Самурай, непобедимия Сумист и водачът на научния Гении и Потенциал в световен мащаб – носители на световния научен прогрес.

Поклон пред хилядите жертви и тези намиращи се в неизвестност японски граждани.

Нека бог се смили и даде упокоение на душите им и сили на тези, които се борят за преодоляване на последствията и огромните и необратими загуби.

ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

14.03.2011 г.

Изх. №  62 от 24.02.2011 г.

ДО

Г-Н КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ГЕРБ

ОТНОСНО: Предложение за провеждане на среща по проблеми на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите/СВВП/ и сигурността на страната

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛЧЕВ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите/СВВП/ най-сърдечно Ви поздравява по повод избирането Ви за председател на парламентарната група на „ГЕРБ” и Ви желае успехи и съзидание в тази тежка и отговорна задача. Иска ни се господин Велчев да се обърнем към Вас с молба за провеждане на среща с опознавателна цел и преди всичко по проблеми на организацията ни, сигурността на страна и по разработване на нормативни документи в областта на отбраната и националната сигурност на страната ни. Разбираме, че нашите сродни военно-патриотични организации, като Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната и Асоциацията на разузнавачите от запаса, с които работим много тясно и съвместно като военно-патриотични организации с Министерството на отбраната ще имат среща с Вас. По този повод бихме искали ако Вие прецените да бъдем поканени и присъстваме, защото ние сме продукта от армията и от тези посочени по горе неправителствени организации.

ЗА ВАША ИНФОРМАЦИЯ: „Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП) е конституционална – военнопатриотична, обществена и социална организация, основана на чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България. В нея членуват военноинвалиди от войните и в мирно време и пострадали при или по повод отбраната на страната – вдовици, сираци, родители на загинали в изпълнение на воинския си дълг, деца и съпруги на военноинвалиди. Създаването на организацията датира от 1913 г. когато в гр. София, по инициатива на военноинвалидите и пострадалите от Балканската и Междусъюзническата война е основано първото дружество „Военноинвалид”. На 15 март 1914 г. Министърът на вътрешните работи и здравеопазването на Царство България утвърждава първия Устав на организацията.  Първият, учредителен конгрес на организацията се е състоял на 28 март 1915 г. През същата година започва издаването на в-к „Български инвалид” – орган на организацията.Тя има за цел да защитава правата и интересите на военноинвалидите и пострадалите при и по повод отбраната на страната, като ги подпомага материално и морално. Това се осъществява чрез съответни законови инициативи. Така през 1915 г е приет първият закон за социално подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите/ ТАЗИ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 96 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА И ПОСТАВЯНЕ ОСНОВИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НИ/, актуализиран 1925 г. и със закона е създадена специална структура в Министерство на войната – отделение за грижи към тези заслужили за Родината българи/ ОТБЕЛЯЗВАМЕ 86 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СТРУКТУРА В МО ЗА ГРИЖИ КЪМ ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ В МИНИСТРЕСТВОТО/. На основата на вече натрупания опит, през 1936 г. се създава нова Наредба закон за подпомагане на пострадалите от войните в България. Един „диктатор” като ФРАНКО Е ПОЛЗВАЛ НАШИТЕ ЗАКОНИ ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, като основа за закон в Испания във връзка със събитията през 35-40 година. През 1941 г. на ул. „Христо Белчев” №21 започва строежът на Дома-паметник на военноинвалидите, който е завършен 1947 г. Идеята е взаимствана от френския дом на военнноинвалидите в Париж. Сега в Европа има само две такива сгради – в Париж и в София. И двете са уникални по своята историческа, национална и морално-социална същност. Годината 1950 е повратна в историята на съюза. Политбюро на ЦК на БКП, с решение „А” № 430 от 01 декември, постановява съюзът да бъде закрит/ ОТБЕЛЯЗВАМЕ 61 ГОДИНИ ОТ АБСУРДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ЗАКРИВАНЕТО И ОГРАБВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ/, а с Разпореждане № 1302 от 30.06.1951 г.  на Министерския съвет се изземват имуществото и наличните средства на организацията, които възлизат на над половин милиард лева. Имуществото и парите се раздават на различни ведомства. Показателен е фактът, че по този начин съюзът поставя началото на дейността на сегашното Министерство на труда и социалната политика, а оттам и на социалната дейност в България: в сградата на ул. „Христо Белчев” № 21 се помещава първата централа на тогавашното Министерство на социалните дейности, а парите и имотите на съюза му създават икономическата база. Въпреки трудностите, в периода 1951-1983 г. военноинвалидите са непримирими със съдбата си и тази на организацията. През 1983 г. те успяват да регистрират дружество с републикански функции, а след 10 ноември 1989 г. възстановяват и съюза, който не престава да съществува в правния мир, и на 26 юни провежда ХХV–я си, възстановителен конгрес. От този момент и понастоящем „Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите” функционира пълноценно и защитава интересите и правата на своите членове. Засега основния проблем е възстановяване на законодателството И ПРАВАТА НИ, съществувало до 1951 г. в тази насока. С решение № 1140 от 1996 г. на Министерския съвет „Съюзът на военноинвалидите и пострадалите от войните в България” е признат за представителна организация на национално равнище и оттогава е постоянен член на Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция към Министерския съвет, ОТ ЕДНА СТРАНА, от друга ние сме национално представителни и по закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Тоест организацията ни има уникална двойна национална представителност по решение на МС, за страната и Европа, а можем да кажем и за света. През 2005 г. бе приет – възстановен Закона за военноинвалидите и военнопострадалите – блед вариант на този до 1950 година. /ЧЕСТВАМЕ И ПЕТ ГОДИНИ ОТ ТОЗИ ЗАКОН – МАКАР И НИКАКЪВ/.

Надяваме се да бъдем разбрани правилно и осъществим среща с Вас, а и бъдем включени в срещата, която се замисля през м. март с горепосочените военно - патриотични съюзи и обединения.

ЧАКАМЕ С НЕТЪРПЕВНИЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ И ПОКАНА ЗА СРЕЩИ.

ЗА КОНТАКТИ: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА: ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. № 64 от 24.02.2011 г.

 ДО

Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 Л   И   Ч   Н   О

 ОТНОСНО: Създаването със заповед на министър-председателя г-н Бойко Борисов на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите си позволява да Ви припомни един Ваш, а бихме казали и наш общ ангажимент - приет по време на срещата ни на 05.10.2010 г., а именно създаването на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите. Тъй като с участието на нашия представител в повереното Ви министерство/съгласно чл. 7 от Закона за военноинвалидите и военнопостралите/ са издирени така да се каже представители на институциите участващи в Съвета по чл. 9 от закона и са подготвени вътрешни правила по организирането, разпределението и провеждането на работата на съвета, съгласно чл. 9, ал. 3 от закона.

Молим да се предприемат съответните действия и постъпки от страна на Министерството на обраната по учредяването на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите, като по този начин се приключи вече 6 годишната сага по неговото създаване. Искрено се надяваме на реализацията на така поставения въпрос. И той да стане в рамката на м. март, тъй като Вие вече знаете много добре, че на 29 март ще отбележим 96 години от учредяването на Съюза на военноинвалидите и военнпострадалите и си пожелаваме с Вашата активна подкрепа да отбележим и учредяването на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите.

Уважаеми господин Министър,

Ние вярваме във Вас и Вашата активна намеса и подкрепа за учредяването на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите и то в този подсказан от нас период.   Това не е прищявка от наша страна, а законова постановка и не невъзможно действие от Ваша страна в посоченото време/съгласно административните разпоредби и изисквания на държавната администрация – има достатъчно административно време за реализация/. Като предварително Ви благодарим за Вашата реакция и реализация на поставения „проблем”, отново си позволяваме да Ви поканим на 29 март на официалния празник и честване на 96 – та годишнина от учредяването на организацията ни/ за което ще получите и официална покана/.

Честването за сега е предвидено да се състои в Централния военен клуб от 10,00 часа. Чакаме с нетърпение бързото развитие на нещата и обявяването със заповед на министър-председателя на така дългоочаквания съвет.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

СЕКРЕТАР:  ИВАН               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: ИВАНОВ                                  ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС: ЕМИЛ ГУДЖЕВ

 

 

Изх. № 63 от 24.02.2011 г.

                                                     ДО

Г-ЖА МАРИЯ ДИМЧЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО”

 

ОТНОСНО: Предложение за провеждане на среща по проблеми от общ и взаимен характер

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМЧЕВА,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите/СВВП/ се обръща към Вас с предложение за провеждане на среща в удобно за Вас време по проблеми от общ характер за двете страни. Приложено, Ви предоставяме писмо адресирано до министъра на отбрана от военно - патриотичните организации, с които работи Министерството на отбраната по повод среща и дискутиране на важни въпроси. Тъй като една част и то немалка са от Вашата компетентност за решаването им, нека така предоставеното на министъра на отбраната писмо бъде и тема за разговор на нашата среща.

ЧАКАМЕ С НЕТЪРПЕНИЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ И ПОКАНА ЗА СРЕЩА.

ЗА КОНТАКТИ: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

 ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. 22/18.01.2011 Г.

                    ДО

Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Л  И  Ч  Н  О

 

 

 

ОТНОСНО: Наше писмо изх. № 422 от 30.12.2010 г. по отношение на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите и среща по проблема

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

До момента не сме получили отговор на посоченото от нас писмо, но като имаме предвид отговорите по отношение: исканата Коледна и Новогодишна подкрепа на военноинвалидите и военнопострадалите – на 986 родители на загинали в казармата наборни военнослужещи с отговор изх. № 14-10-131 от 20.12.2010 г., както и по предложението на Съюза на военноинвалидите и военнпострадалите за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България/ЗОВСРБ/  - изх. № 14-10-133 от 13.01.2011 е ясно какъв ще е отговорът на писмото ни по отношение на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите

Може би в този вид: В отговор на Ваше писмо .......до министъра на отбраната, Ви уведомявам за следното:/ и нещо съвсем примерно като текст отговор/.

Поради предстоящите промени в ЗОВСРБ на основа приетия План за развитие на въоръжените сили на правителството и предстоящите 30 процентни съкращения в администрацията на министерството, Ви информираме, че е невъзможно създаване на искания от вас сектор и т.н. и т.н.”

Разрешаваме Ви, господин Министър, Вашите администратори да ползват горния наш текст при подготовката на отговора по наше писмо № 422.

Членовете на организацията са страшно огорчени от тези Ваши отговори и действия, защото ги получаваме същите в продължение на 6 години от приемането на Закона и започването да действието на по създаването на регистъра от 4 години. И вместо това да се реши с едни елементарни, прости действия от страна на министерството неотнемащи толкова хора и средства /управленски решения/, се продължава старата песен и нежелание да се решат нещата, както ни се натрапват глупавите идеи и отговори/, за което се извиняваме/, но нищо полезно, практично и човечно. Вярвахме и все още вярваме, че нещата могат да станат имаме и още малко надежда към Вас, но след това писмо и отговор ще видим.

 

Какво може да се направи, чисто административно, ще си позволим да дадем като пример:

„Ще започнем от момента, когато Вие направихте една изключително некоректна крачка с уволняването на представителя на организацията ни/ като обосновахте това неофициално, че имало конфликт на интереси/. Не е ясно как един главен експерт, от който независи нищо и невзима управленски решения има конфликт на интереси, а един заместник министър и директор на дирекция, пък и други служители, които са на административни постове и взимат решения, са все още председатели на неправителствени организации и т.н/ може би пък има нещо лично/. След като бе извършена тази дейност, с много зор представителят ни остана в министерството на дещере/а може би все пак от уважение можеше да се предложи трудов договор, при който неможе да кажем, че има конфликт на интереси, но не би – и това дава възможност за анализ и изводи нали ?/.

Така, че господин Генерал ние имаме длъжност – главен експерт, която е свободна и може да се заеме от човек, които да ръководи сектора „Централен регистър на военноинвалидите и военнопостардалите”, а не тази отнета длъжност да се дава на наши хора нали ?. За да се доокомплектова секторът, може да се назначат необходимия брои хора, като се привлекат на трудови договори нали ? Като на представителя на организацията също се предложи такъв трудов договор, все пак от уважение не към него, а към организацията.

Тук ще добавим и още нещо, в момента върви дейността по създаването на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите. Надява ме се, че след месец - два той най-накрая ще се роди. За него съгласно вътрешните правила за дейността му е необходим секретар – който се назначава от структурата на министерството. Какво по-добро от това този главен експерт на сектор „Регистър” да е и секретар и на съвета. Простичко е извинете ни, този сектор е належащ и ще развива дейността си в полза на военноинвалидите и военнопострадалите изпълнявайки законите, както и в полза на всички военнослужещи, които в един момент ще допрат до него – дано господ даде да са по-малко.

Или какво се получава в крайна сметка, нека да го кажем простичко.

Ако Вие искате разбира се нещата да се случват и работата да върви на практика се прави звено, като се възстановява главния експерт/ повече от 10 години е бил даден на организацията ни/, назначават се хора на трудов договор и на дещере и няма нищо сложно административно./неизисква и средства, чак такива, че да го изтъквате като аргумент – парите можете да вземете и от имота на съюза, който продадохте нали?/

Няма желание да стане това, няма желание да се работи с военноинвалидите и военнопострадалите и организацията им, а противопоставяне на същите и защо ? Ей богу кажете ни защо честно и коректно ние и това заслужаваме, като неполучаваме другото!!!!

Виждате, че ние сме изключително отворени, доброжелателни и креативни във всяко отношение иска ни се поне да има и зрънце и в отсрещната страна, ние работим за хората и държавата ни, а ВИЕ ???

Предлагаме Ви среща по този и въпросите по предложенията по ЗОВСРБ и обсъждане на такива по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

ЗА КОНТАКТИ: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

 

С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА БОГ ДА ВИ ОСЕНИ :

 

 

СЕКЕРТАР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС:          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

 

 

 

ИВАН ИВАНОВ         ЕМИЛ ГУДЖЕВ                     ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ЧРЕЗ

Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА

НАЧАЛНИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ

НА МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

ОТНОСНО: 1. Напомняне за поет ангажимент за провеждане на среща по проблеми на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите/СВВП/ и повторната покана за благотворителен тенис турнир и мач между премиера и председателя на организацията

2. Обсъждане на некоректни действия от страната на министъра на отбраната насочени към военноинвалидите и военнопострадалите и организацията като цяло по морални, социални и корупционни причини, което ще формира искането на оставката му

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Нека Новата 2011 година ни донесе по-добри неща, благополучие и по-спокоен живот за разлика от 2010 и предишните години.

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите/СВВП/ си позволява да сподели, че подкрепя в една голяма част провежданата от Вас политика по отношение на страната ни, но имаме и резерви и те са по: отношение на здравеопазването/ където само като малък пример бързата помощ е геноцид за нацията и ред други подобни проблеми/,образователната,  пенсионната реформи, социалната такава, както разбира се и военната - особено в нейния морален и социален аспект, отнасящ се до военноинвалидите и военнопострадалите  и прилагането и осъвременяването на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

1. На 03.12.2010 г. Вие приехте национално представителните организации на хората с увреждания в това число и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. Организация с уникална история вече 96 годишна и разбира се представителност – двойно национална такава по решение на МС на Република България по Закона за интеграция на хората с увреждания и специфичния  - Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Имено поради тази специфика председателя на организацията ни г-н Петър Велчев в края на срещата, Ви е предоставил писмо с искане на нарочна среща по проблемите на организацията и нейните членове, като и поканата за провеждане на благотворителен турнир и мач по тенис на корт с Ваше и наше участие, нещо направено в средата на годината.

Понеже до този момент не сме получили покана за среща, позволяваме си да Ви обеспокоим и припомним, за приетото писмо и ангажимент от Вас.

Ние сме наясно във връзка с Вашата ангажираност, но молим да заложите една дата в м. януари или февруари за така исканата от нас среща.

2. Още повече, че следва да споделим наши съображения/колкото и да не ни е приятно/ по искане оставката на министъра на отбраната г-н Ангелов.  За допълнителна информация – публикации в отбрана.alle.bg/съюзи-военноинвалиди/ и отбрана.com..

Коректността и уважението ни обуславят тази наша стъпка и се надяваме и вярваме, че ще бъдем разбрани правилно.

Нека работим заедно на „ Ползу Роду и Отечество Наше”, в което нямаме никакви съмнения.

Чакаме Вашата покана за среща с огромно нетърпение.

Желаем на Вас, правителството и страната ни дръзновение, твърдост, издръжливост и успехи през Новата 2011 година.

Да даде Бог да реализираме искрените си и добри намерения за страната и измъчения ни народ, за да е Европейски и Натовски в истинския и реален смисъл на тези две общности.

ЗА КОНТАКТИ: ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 21, тел. 980-30-90 г-н ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ - председател и представител на Съюза в Министерството на отбраната - GSM 0887 928 884 и 0878 942 166.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 

С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

 

СЕКЕРТАР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

 

 

ИВАН ИВАНОВ         ЕМИЛ ГУДЖЕВ              ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛ

Изх. № 19 от 17.01.2011 г. и вх. № към 14-10-131 от 17. 01. 2011 г.

                    ДО

Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Л  И  Ч  Н  О

 

 

ОТНОСНО: 1. Исканата Коледна и Новогодишна подкрепа на военноинвалидите и военнопострадалите на 986 родители на загинали в казармата наборни военнослужещи;

2. Възстановяване на СВВП от МО на средствата направени по реализацията на Регистъра за военноинвалидите и военнопострадалите

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

По така поставения от нас въпрос получихме писмо изх. № 14-10-131 от 20.12.2010 г., за което съдържане ни се иска да вярваме, че не знаете. Той по същество е един сух/административен/ и ще ни извините, но ще цитираме колегите от организацията ни „циничен отговор”, повярвайте наистина отговора не е коректен. Той несъдържа искания от нас отговор за родителите „защо те са пренебрегнати като такива” и не се подпомагат като другите от другата организация.

Хубаво е писмата писани до Вас с поставени въпроси, да ги четете лично, така както заявихте, че го правите при срещата ни и отговорите да ги подписвате лично. Това го изисква административното, моралното и коректното отношение и уважение. Имаше един въпрос от Ваша страна „Дали искаме да работим с Министерството на отбраната”. Бе Ви отговорено точно и категорично, че ние през тези 95 години от съществуването си и 20 години от възстановяването си сме работили, работим и ще работим с Министерството на отбраната, защото хората се избират, назначават за министри и си отиват ние военноинвалидите и военнопострадалите оставаме в министерството до смъртта си. Така, че въпросът е „Дали Вие искате да работите с нас ???”- въпросът се провокира сам - от действията Ви спрямо организацията ни и нейните членове/ в частност към подпомагането на военнопострадалите за Коледните и Новогодишни празници и други/.

Пореден сух и показващ нежелание за съвместна работа от Ваша стране е отговора на писмо изх. №  14-10-133/13.01.2011 г.-  нали е така господин Генерал. Отговор и отговори, които Министерство на отбраната дава по един и същи начин през годините/мислехме, че нещата ще се променят с Вас, но уви става и по тежко/ – значи каквото и да променяте няма ефект и няма да има, само ще се назначават некомпетентни и то свой хора и няма да има развитие за съжаление.

По принцип не е добре, че ползвате в отношенията си с военно-патриотичните организации принципа „Разделяй и владей” – противопоставяне на хората един на друг, организациите едни на други. Не е добре, че ще се взимат наеми от едни, за да се дават помощи на други подобни организации, а помощите, които се дават на организацията ни да са три пъти по-малко от на други – надявам се много добре разбирате написаното. Смятаме, че Ви бе подсказано доста коректно и категорично, че това не е добрият и разумен подход, по-скоро Вие следва да помислите за тези си действия, ако ли пък не може би, следва да се насочите към мемораистиката.

Хубаво е да кажете ясно какво Вие смятате и искате, за да сме наясно с нещата, а не да има неизказани и неясни неща. Нека да видим и на хората да стане ясно, какво имате като приоритети, уважение и зачитане на хората пострадали при или по повод военната служба – военноинвалиди и военнопострадали.

Нека Ви уведомим, че още от сега искаме да правите и подготвите това, което следваше да направите за Коледа и Нова година за 986 родители на загинали в казармата наборни военнослужещи от организацията ни примерно: за нейната 96 годишнина на 28 март или Великденските празници/като компенсация за 2010 година/ и още от сега заявим искането ни за Коледна и Новогодишна подкрепа на военноинвалидите и военнопострадалите на родителите на загинали в казармата наборни военнослужещи за 2011 година – членуващи в СВВП, за да не се пишат меко казано нелепи неща като отговор.

Тъка, че има време да се дерзае в тези две предложени и заявени от нас посоки и се надяваме, че ще ги реализирате.

Ако имате някакви изисквания по реализацията на горните предложения, нека да ги дадете и изясним сега за да не се получи „пак закъсняване”.

Следва да мислим и за военноинвалидите, които са с пенсии от 116 до 180 лв. много под прага на бедността и най-ниски такива в целия социален сектор, а са пострадали за Родината си нали?

И още нещо, отнасящо се до това, че не се иска или не се смята може би не от Вие, че поради това, че има регистър на изобщо неправителствените организации с общественополезна дейност регистрирани и намиращи се на сайта на Министерството на правосъдието, в това число и военно-патриотични такива като нашата, не е удачно да има такъв на сайта на Министерството на отбраната, говори, че нещо пак не сме разбрани.

Нека уточним, че на сайта на Министерството на правосъдието са качени само тези организации, които като юридически лица с нестопанска цел са регистрирани в осъществяване на общественополезна дейност.

Да това е са само две организации от всичките, с които работи и подпомага към момента Министерството на отбраната, поне от информацията, която ни се предоставя, но ако имаме нормалната и естествена информация сигурно ще е друго положението и ние ще се извиним, за което да се извиним.

Питаме, защото Вие държите на законосъобразността и антикорупционноста, А НИЕ ДЪРЖИМ ОЩЕ ПОВЕЧЕ, в това число и на точността, коректността, уважението, морала, достойнството и човечността, това са нашите критерии, които искаме да ги има и в министерството и в обществото ни/създавайки и реализирайки ги в министерството по-лесно ще ги пренесем в обществото ни/.

Ръководството на Съюзът ни настоява да бъде направен и качен на сайта на Министерството на отбраната такъв Регистър на „военно-патриотичните съюзи, неправителствените организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдруженията на военнослужещи, резервистите, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали”/чл. 226м от ЗОВСРБ/, с които работи и осъществява дейности.

В това няма нищо лошо, а напротив дава пълна прозрачност/надявам се Вие държите на това/ и информация за нас, като такива организации и на Европейското ни общество – нали?.

Всичко останало буди съмнения във връзките на министерството с организациите и желанието по този неясен начин на взаимоотношения да се създават възможности за атаки, каквато институция като Министерството на отбраната във Ваше лице се опитва може би да не дава господ да провежда, като намира, подкрепя и настройва близки организации и структури до Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите срещу него – редни и законосъобразни ли са те и тези неща.

Нека да има информация, на кого какво се дава като помощи, подпомагане, имоти за ползване/офиси/ и т.н., или пак ще го караме по старо му, без пълна информация, ще подпомагаме „наши организации” и ще витае проблема с некоректността, пренебрегването, неуважението и корупцията.

Да, искаме доста неща и те изискват доста работа и хора за тази работа или по точно отдел/звено за тези дейности.От тези доста неща поне едно да се свърши като хората, ама не би сухи и елементарни административни отговори – нека да престанем с тях.

И по т. 2 възстановяване на разходите по реализацията на Регистъра на военноинвалидите и военнопострадалите, нещо, което Вие обещахте по време на срещата с Управителния съвет на организацията, за да можем след получаване на средствата да върнем архива в Министерството на отбраната, защото без това действие е невъзможно връщането на архива поради разбираеми причини. Заявихте, че такива средства са планувани в програмата за военно-патриотичните организации.

Да припомним и за създаването на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите съгласно  глава втора от едноименния закон и, че и по този въпрос имаме обещание от Ваша страна дадено по време на срещата от 05.10.2010 г.

И накрая нека кажем, че е обидно по начина по-който пренебрежително отговаряте на писмата ни повдигащи съществени и жизнено важи въпрос и не се сърдете, но е жалко, че не сте действащ военен и не можете да попаднете в нашите редици – може би тогава ще погледнете с други очи – реалните по така писаните Ви проблеми. Не Ви го пожелаваме ние като ръководство, а хората от долу. До това ли трябва да стигнем – жалко.

Чакаме Вашият отговор, лично подписан от Вас разбира се.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 

С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА КЪМ РАЗБИРАНЕ И ПО-ДОБРО:

 

 

СЕКЕРТАР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС:          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

 

 

ИВАН ИВАНОВ         ЕМИЛ ГУДЖЕВ                     ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

Изх. № 422 от 30.12.2010 г. вх. № КЪМ 14-10-133

                    ЧРЕЗ

Г-Н ЙОРДАН БОЖИЛОВ

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

 

ДО

Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Централния регистър за военноинвалидите и военнопострадалите

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На проведния УС на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите проведен се на 14-15.12.2010 г. станаха разисквания по повод състоялата се среща на ръководството на организацията с Вас от 05.10.2010 г.

В няколко писма от това нататък ще Ви запознаваме с тези разисквания и по-точно взети решения и предложени Ви за обсъждане и реализация. Неща, които са полезни за всички ни и ще дадат необходимите добри резултати. В крайна сметка всички работим за това и в тази посока.

До този момент това са писмата: изх. № 230/17.12.2010 г./от всичките военно-патриотични организации/ касаещо промените в закона по чл. 226 М, писмо изх. № 421/30.12.10 г. за създаване на нов чл. 226 Н все в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

В настоящото писмо Ви обръщаме внимание на един факт от административен порядък с особена важност и неотложност.

Изтичане на валидността на личните карти на българските граждани в това число и на военноинвалидите и военнопострадалите. Това от своя страна предизвиква изпълнението на една законова разпоредба – чл. 7 от Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите.

Тоест на практика следва да се извърши съответното вписване с промените на новите лични карти на близо две трети от досега издадените книжки/ до сега са издадени около 4 500 книжки на военноинвалиди и военнопострадали/. Нека да отбележим, че по данни на Националния осигурителен институт към днешна дата има 7 902 военноинвалиди и военнопострадали, които получават военноинвалидна пенсия и наследствена такава. Това означава, че следва да се търсят и направя книжки на още минимум толкова военноинвалиди и военнопострадали, колкото са направени до момента.

І. Или като цяло изводът е, че всичко това е повод да повдигнем отново съвсем коректно и аргументирано проблема със създаването на звено или общо казано сектор „Централен регистър на военноинвалиди и военнопострадали” и този сектор да се състои от минимум трима души: ръководител – държавен служител експерт, които да е наясно със нещата и законовата постановка – той ще трябва да ръководи дейността и предлага законова реализация на закона, правилника към него и наредбата и други нормативни документи, които до този момент не са получили законова визия и обосновка.

ІІ. И разбира се двама души които да извършват основната дейност по издаване на книжките, писането на писма по анкети на комисията, презаверяване на книжките и преиздаване на същите и рецептурните такива, отразяване като бе подчертано по-горе на промени в обстоятелствата/ при издаване на нови ТЕЛК и НЕЛК решения, промяна в личните карти, местожителството и т.н./. Искрено се надяваме, да погледнете сериозно и реално на предложението ни, което го даваме както се казва за пореден път/Н-ти/, но е точно обосновано, законосъобразно и задължително да стане и се реализира, защото така ще уредим нещата и те ще тръгнат в нормално и естествено русло и проблемите ще бъдат намалени.

Наред с това следва, да припомним, че е необходимо така създадената програма, на която се качват данните от регистъра да се подложи на усъвършенстване програмно, защото това бе заложено в началото на нейното създаване, но до момента не е реализирано и ние не можем да ползваме реално програмата и информацията, която е заложена вътре. Това е един много важен и не лек процес.

Това изисква и по-добра техническа база или казано най-общо, добра компютърна конфигурация, както и други технически помощни средства, като служебни телефони за „изпълнителите” за да могат да се свързват с хората подали документи за издаване на книжки, за най-елементарна комуникационна и информационна дейност, както да се подпишат и дещеретата на база, на които работи изпълнителя по тези проблеми.

Безспорно е, че можем да изпишем и обосновем всичко още по пълно и ясно, но е хубаво това да стане при нова нарочна среща по този проблем още повече, че Вие на срещата с УС на Съюза, заявихте, че е необходимо да се постави въпрос за решаване и за приемете по него председателя на съюза по всяко време.

Такъв е момента и повдигнатия въпрос решението и обсъждането, на който се нуждае от среща между Вас и Председателя на организацията ни.

Предстоят промени в административно отношение и именно сега е времето да се обсъдят тези проблеми и се вземат точните решения, без да ни се  представят аргументи, като в ”КРИЗА СМЕ И ТОВА СЕГА НЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕШИ ИЛИ ЩЕ БЪДЕ РЕШЕНО ПО НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН НАЧИН”. Това са неща, които слушаме вече 20 години и това значи, че се бяга от решението на проблема и се неглижират военноинвалидите и военнопострадалите. Следва да се създадат тези звена в Министерството на отбраната, като дирекция „Социална политика” и подобни отдели със сектор като „Централен регистър на военноинвалиди и военнопострадали”, за да сме наясно, че ще се върши отговорна и конкретна работа и хората, които сега работят в тази област/те дават всичко от себе си и правят чудеса от храброст така да се каже/, ще работят нормално с възможности за заменяемост при боледуване, почивки и т.н. Следва да се знае, че говорим за служителите в министерството отдел „Социална политика”, а ще добавим за служителите в организацията ни, защото през нас минава голямото сито на кореспонденцията по картотекирането и материалното подпомагане. Така ние подпомагаме министерството в огромната част по кореспонденцията, писането на писма, донабиране на необходимите неизпратени документи от правоимащите и т.н.

Искрено се надяваме, така направените предложения да се обсъдят спешно на нарочна среща между Вас и председателя на организацията ни г-н Петър Велчев. Както и тези предложения изпратени Ви за доп. изм. по ЗОВСРБ.

Имаме и други предложения, но при срещата ще Ви бъдат представени.

 

С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

 

СЕКЕРТАР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС:          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

 

 

ИВАН ИВАНОВ         ЕМИЛ ГУДЖЕВ                     ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

ИЗХ. № 421 ОТ 30.12.2010 Г. – ВХ. № КЪМ 14-10-133 от 30.12.2010 г.

                         ЧРЕЗ

Г-Н ЙОРДАН БОЖИЛОВ

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

 

 

ДО

Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение на Съюза на военноинвалидите и военнпострадалите за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България/ЗОВСРБ/

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

С писмо изх. № 230 от 10.12.2010 г. на СОСЗР бе внесено предложение подписано от всички военно - патриотични организации за промяна в чл. 226 М, ал. 2 и създаване на нова алинея 3.

Ние поддържаме това предложение и се надяваме да стане реалност.

Във връзка с това и на база разговорът ни по време на срещата от 05.10.2010 г./  за което благодарим още веднъж/ стана въпрос и за трудовата заетост на военноинвалидите и военнопострадалите и по точно на тези, които както са сега пострадват при кадрова военна служба и следва да напуснат армията им е необходимо да се устроят на работа.

Вие подадохте идея, това да стане, като се промени ЗОВСРБ така, че тези момчета да остават да служат в армията и да са трудоустроени, поне така се разбра от Вашето изказване.

Ние Ви споделихме, че такова нещо не може да стане, тъй като при предишната армия с наборни военнослужещи е имало състояния на НГВС или ограничено годен за военна служба и т.н.

В сегашната армия такова нещо неможе да има, то и без това нямаме достатъчно армия – кадрова, за да се правят такива неща, още повече, че това законово неможе да бъде постигнато, независимо от това, че такава идея може да бъде прокарана при политическа воля и необходимия брой народни представители за гласуване.

Най-разумното според нас е това, което ние споделихме, че е необходимо:

І. Да се възстанови ал. 2 на стария член 212 от предишния ЗОВСРБ/ не от сега действащия/, а именно:

 

„Държавата и местната администрация осигурява подходяща работа на военноинвалидите и военнопострадалите до навършване на съответната възраст за пенсиониране при условия и по ред, определен от Министерски съвет.”

Текстът стой още в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите в Преходните и заключителни разпоредби в параграф 3, т. 2.

 

ІІ. Да се създаде още един текст, а именно:

 

„ В Министерството на отбраната се осигуряват подходящи работни места от гражданските работни места за военноинвалиди и военнопострадали при условия и по ред, определен от министъра на отбраната.”

Може да бъде изписано и „заделят процент работни места”.

 

ІІІ. Тези два текста от І и ІІ да се обединят и станат НОВ чл. 226 Н в ЗОВСРБ, който да изглежда по следния начин:

 

„Чл. 226 Н. /1/ Държавата и местната администрация осигурява подходяща работа на военноинвалидите и военнопострадалите до навършване на съответната възраст за пенсиониране при условия и по ред, определен от Министерски съвет.

/2/ В Министерството на отбраната се заделят определен процент от гражданските работни места за военноинвалиди и военнопострадалити при условия и по ред, определен от министъра на отбраната.”

 

МОТИВИ:  Така ще дадем възможност на всички тези заслужили за Родината си български граждани, пострадали преди и сега да имат възможност да се адаптират в обществото, да се чувстват пълноценни граждани и живеят достойно като си изкарват прехраната трудейки се за себе си и за обществото ни. Така както са дали най-скъпото от себе си здравето за военноинвалидите и живота на децата за военнопострадалите, те ще продължат да живеят достойно, давайки отново всичко от себе си за обществото и своето добруване.

Можем при Ваша покана да обсъдим горното предложение, както и други, който ние имаме в насока военноинвалиди и военнопострадали.

 

Искрено се надяваме, тези предложени от нас текстове да бъдат записани в закона и приети.

 

Имаме и други предложения, но държим така предложените да бъдат приети. Останалите ще изпратим допълнително и при обсъждането на така вече направените предложения за изм. и доп. в ЗОВСРБ – надяваме се, че такива ще има и ще бъдем поканени на обсъжданията.

ПРИЛОЖЕНО: Писмо изх. № 230 от 17.12.2010 г. от всички военно-патриотични сдружения, организации и съюзи, съгласно чл. 226М, от което е видно, че цялото българско войнство поддържа исканите промени и се надява те да се случат.

 С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА:

СЕКЕРТАР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС:          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

 ИВАН ИВАНОВ         ЕМИЛ ГУДЖЕВ                     ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

 

Военноинвалиди

Военноинвалидите подновиха поканата си за среща с премиера

 

Полковник (р) Спирдон Спирдонов

 

Писмото покана е връчено на премиера Бойко Борисов от председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев на срещата с неправителствените организации по повод 3 декември - Ден на инвалидите/хората с увреждания в това число и военноинвалидите и военнопострадалите. Подновено е и предложението благотворителен тенис турнир и мач между премиера и председателя на организацията.

 С тази среща, посочва Петър Велчев, искаме да бъде даден старт за създаването на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите, съгласно глава ІІ от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; обсъждане на предложения по изменение и допълнение на по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите – нещо, което следваше да стане по-рано през тази година по повод 95-та ни годишнина. Но при разговора и срещата с г-жа Цачева и отчитайки кризата, бе договорено постепенно реализиране на тази идея в годините на мандата на правителството и парламента; обсъждане увеличаването на пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите и приближаването им в размери каквито техните представители получават в Европейския съюз и НАТО; обсъждане на възможности по реализацията на чл. 23 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите в мандатното време (Чл. 23. Военноинвалидите и военнопострадалите, както и техните национално представителни организации, могат да бъдат подпомагани чрез данъчни облекчения, определени със закон.); обсъждане на проблема с Разпореждане № 1302 на Министерски съвет за отнемане имотите и средства на СВВП в полза на държавата.

На срещата ни с премиера Бойко Борисов, в която всички национално представителни организации членове на Националния съвет за хората с увреждания, поставихме няколко основни въпроса, каза още Петър Велчев. За какво става дума? При приемане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване/КСО/, в параграф 65, да се дадат ясни и категорични гаранции, че след прехвърляне на добавката в размер на 25% от социалната инвалидна пенсия, съгласно чл. 101 от  КСО, в Закона за интеграция на хората с увреждания ще бъде запазен досега действащият ред и няма да се предприеме ограничаване на правоимащите. Организациите са категорично против въвеждането на подоходни критерии за получаването й. Недопустимо е под предтекст въвеждане на индивидуален бюджет за интеграция, той да е платим във ваучери и така да се намалят доходите на хората с увреждания, чрез отнемане на доходи по досега действащи нормативни документи. Създаване на гаранции за достъпно и добро образование на децата, младежите и хората с увреждания и тяхното професионално обучение и преквалификаиця – в това число и на военноинвалидите и военнопострадалите. Ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания през 2011 г., след което да се изготви нов закон за защита правата на хората с увреждания в България, в който да е отразена Конвенцията и Стратегията на европейската комисия за проблемите на хората с увреждания за периода до 2020 г. Изработване и приемене на  Национална стратегия за трудова реализация на хората с увреждания и План за действие обезпечен с необходимите ресурси и други проблеми.

6.12.2010 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg