СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

Блог

Блог
Честита Коледа! Весела Нова година!

Ще честват 40 години от създаването на Командването на Сухопътните войски (КСВ)

Спирдон Спирдонов

Клуб „КСВ „Генерал-полковник Панайот Панайотов” към Районната организация на СОСЗР в столичния „Младост”, в който членува и министърът на отбраната генерал-лейтенант от запаса Аню Ангелов, проведе своето предконгресно отчетно-изборно събрание. За председател на клубния съвет бе избран бившият командващ Сухопътните войски генерал-лейтенант от запаса Люцкан Люцканов. Той пое щафетата от генерал-лейтенант от запаса Христо Христов.

През есента на 2013 г. (10 октомври) ще се отбележи 40-годишнина от създаването на КСВ, стана ясно на събранието. Честването е залегнало в програмата на Министерството на отбраната и Командването на Сухопътните войски, каза генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов, който е член на клуба и председател на ЦС на СОСЗР. В подготовката и провеждането му активно се включват СОСЗР, Асоциацията на Сухопътните войски и Клуб „КСВ”, в който членуват 17 генерали  15 полковници, заемали отговорни длъжности в командването на войските. Част от клуба е и първият командващ Сухопътните войски генерал-полковник от запаса Христо Добрев.

Клубът прие сериозна програма за работа през следващата година. Изразена бе необходимост от по-скорошна среща с командира на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов. Желанието на генералите и полковниците е да участват както в празниците, така и в делниците – учения и други прояви, на войските, за чието изграждане те са отдали десетки години от своя живот.

Обсъдени бяха възможностите за подпомагане на Министерството на отбраната и по-конкретно на Централното военно окръжие при втората вълна от набиране на резервисти, която ще започне от началото на следващата година.

Генерал-майор от резерва д-р Стоимен Стоименов предложи да се потърсят пътища клубът да допринесе за промяна на отношението на властимащите и народа към армията. Той припомни, че от 1992 г. насам непрекъснато пада рейтингът на армията и днес военната професия е далеч от най-престижните. Очаква се на разширено заседане на Съвета за отбрана президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев да обърне внимание и на този въпрос.

 

Във връзка с неговата 80-годишнина бившият заместник-командващ на Сухопътните войски по материално-техническотоосигуряване генерал-лейтенант от запаса Васил Василев бе удостоен със званието „Почетен член на СОСЗР”. Той получи и поздравителен адрес от районния и клубния съвет на СОСЗР. Поздравления във връзка с неговата 60-годишнина получи и полковник от резерва Веселин Великов. Мичман от запаса Димитър Бебенов подари албум със снимки нагенерал-майор от резерва д-р Стоимен Стоименов по повод на неговата 70-годишнина.

На снимката: Генерал-лейтенант от запаса Люцкан Люцканов, който бе избран за председател на Клуб „КСВ”, поздравява генерал-лейтенант от запаса Васил Василев за неговата 80-годишнина.

Снимка Димитър Бебенов

13.12.2012 г.

отбрана
На 30 октомври от 18 ч. в НЧ "Младост" ще бъде отбелязана 100-годишнината от Балканската война и 70 години от създаването на Осми войскови район в столицата. Честването е под патронажа на райониня кмет д-р Цвета Авджиева. Председател на Организационния комитет е генерал-лейтенант от резерва Люцкан Люцканов. Ще свири Духовият оркестър на Сухопътните войски. Концертът на на Ансамбъла на Въоръжените сили и художествени състави от района.
Наши генерали от резерва обсъждаха с колегите си от региона предизвикателствата пред сигурността
Блог

Делегации на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”, водени от техните председатели, съответно генерал – лейтенант /р/ Стоян Топалов и генерал-  майор /р/ Стефан Димитров, участваха в международна научно – теоретичната конференция на тема „ Ролята на активните сили и резерва на Въоръжените сили в поддръжката на техните мисии в глобалната и регионалната сигурност в средата на 21-ви век”, която се проведе на 23 април т. г.  в столицата на Република Македония, Скопие. Конференцията беше организирана от Сдружението на ветераните и резервистите от отбраната и сигурността на Република Македония.

В нейната работа участваха бригаден генерал Гари Хафман – представител на Обединеното командване на Силите на НАТО в Неапол и Националната гвардия на САЩ, офицери, експерти от  Министерството на отбраната на Република Македония, Генералния щаб, Военната академия „Генерал Михаило Апостолски”, преподаватели, командири от Армията на Република Македония, представители на съюзи и сдружения на резевисти от Албания, България, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватска,  Черна гора, други неправителствени организации, висши учебни заведения и средства за масова информация.   

При откриването участниците бяха приветствани с „Добре дошли” последователно от президента на Република Македония доктор Георге Иванов, министъра на отбраната доктор Фатмир Бесими и началника на Генералния щаб на Армията на Република Македония генерал – майор Горанчо Котески.

В своето обръщение доктор Иванов подчерта настойчивите усилия на Република Македония за приемането й в Европейския съюз и НАТО, което ще допринесе за повишаване на доверието и стабилността на Балканите и в Европа. Той изрази своята увереност, че на срещата на върха на страните от НАТО през месец май т. г. в Чикаго ще бъде потвърдена готовността на неговата страна за членство в Алианса.

В обръщението си министърът на отбраната доктор Бесими постави акцент на актуалността на темата на конференцията и на положителната оценка на приноса на страната за адекватен отговор на предизвикателствата пред мира в региона.

Доказателство за това е и участието на представители на авторитетни неправителствени организации на резервисти от страни в региона и на реномирани учебни заведения в страната.

Приветствайки участниците, началникът на Генералния щаб на Армията на Република Македония генерал – майор Горанчо Котески изтъкна приноса на Армията на Република Македония за укрепване на отбраната на страната и значението на резерва на армията за нейното изграждане като способна, модерна, мобилна, добре въоръжена и обучена военна сила.

В своя доклад генерал – лейтенант /р/  Топалов разгледа основните характеристики на трансформацията на Въоръжените сили на Република България и ролята на СОСЗР в нейното осъществяване. В него той посочи, че при приемането на Република България в НАТО и Европейския съюз процесът на трансформация на Въоръжените сили беше в напреднала фаза, в резултат на което беше натрупан богат и ценен опит. Във връзка с това особено полезно бе участието на страната в инициативата „Партньорство за мир” и в мироопазващи и мироналагащи операции в Камбоджа, Босна и Херцеговина, Ирак и Афганистан.

Той разгледа основните мисии на Въоръжените сили на Република България, които са определени в Бялата книга на отбраната, приета от Народното събрание на Република България на   28 октомври  2010 г.- отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време. Генерал – лейтенант /р/  Топалов отбеляза, чесериозен отпечатък върху  тяхното изпълнение налага дълбоката финансова и икономическа криза в Европа и света, засегнала значително и нашата страна. Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва полага системни и последователни усилия за оказване на съдействие на Въоръжените сили в процеса на тяхното  изпълнение в рамките на своята компетентност, кадрови и експертен потенциал. Провеждането на срещи,  конференции, дискусии и беседи по актуални въпроси на отбранителната политика способства за повишаване на мотивацията на военнослужещите. В този смисъл от голямо значение е  постигането на приемственост между  различните поколения военнослужещи. Службата в името на Отечеството следва да ни обединява все повече. Голямо значение за повишаването на мотивацията  на военнослужещите (включително и от резерва и запаса) има осъществяването на плодотворни дейности за родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на младото поколение и всички граждани. Във връзка с това особено внимание СОСЗР отделя на дейността за възстановяване, поддържане и изграждане на военни паметници и участие в чествания на национални и военни празници. Важно уславие за успеха на работата в тази област е взаимодействието с централните и местните органи на  държавната власт и органите на местното самоуправление. Специално внимание в доклада беше отделено на тържественото честване на 100- годишнината от началото на Балканската Освободителна война.  Генерал лейтенант /р/ Топалов отбеляза, че вработата по организацията и провеждането на мероприятията за тържественото честване на знаменателния юбилей Съюзът се ръководи от разбирането, че  проявената храброст от българските воини по време на войната трябва да вдъхновява днес българите за успешно изпълнение на националните приоритети,  както и за развитие на разбирателството и добросъседските отношения между страните и народите на Балканите. Той изрази своята  убеденост, че по този начин ще продължим да осмисляме уроците на миналото, което ще ни подмогне в успешното  изграждане на нашето общо бъдеще в обединена Европа. Съюзът предвижда в честването да се включат всички структури и членове на Съюза.

Генерал лейтенант /р/ Топалов разкри основните постановки в приетия на 23 февруари т. г. Закон за резерва на Въоръжените сили и практическите мерки, предприети от Съюза за неговото приложение.

Той отдели специално внимание на работата на СОСЗР в Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) и на предстоящото поемане на  нейното Президентство от Съюза през периода 2014 – 2016 г. При осъществяването на цялостната дейност СОСЗР се ръководи от ясното разбиране, че единствено прилагането на комплексния подход и включването на максимален брой съюзни членове в мероприятията ще позволят да се изпълняват успешно мисиите и задачите, произтичащи от неговите ръководни документи.

Председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резарва „Атлантик” генерал – майор /р/ Стефан Димитров представи целите, задачите и дейността на ръководения от него Съюз и разгледа задачите на резерва в съвременната среда за сигурност. Анализирайки нейните основни характеристики различни аспекти на дейността на резерва, той посочи възможностите за ефективното му използване при изпълнението на мисиите на Въоръжените сили.

Модератор на една от сесиите на конференцията беше генерал – майор /р/ Съби Събев – член на Съюза на офицерите от резарва „Атлантик” и директор „Програми и проекти”. В своя доклад той разгледа участието на резерва на въоръжените сили на страните в съвременните операции на НАТО и Европейския съюз по управление на кризи. В него той представи сравнителен анализ на състава на резерва на част от страните от НАТО, неговото съотношение към активните сили, тенденциите на развитие и възможностите за използване в операциите.

 Наред с това той изложи прогнози за изграждането на резервните сили в страните от НАТО и предизвикателствата, които е възможно да се явят в процеса на тяхното използване при решаване на поставените им задачи.

По време на дискусиите бяха обсъдени важни въпроси, свързани с представените доклади. Активността на участниците беше ясен знак за успешното реализиране на поставените цели на научния форум.

При закриването председателят на Сдружението на ветераните и резервистите от отбраната и сигурността на Република Македония генерал-майор /р/ Илия Николовски благодари на всички участници за задълбочената подготовка и активното участие и изрази увереността си, че провеждането на подобни важни научни форуми в страните от Балканския регион ще продължи.

Полковник от резерва Димитър Гогов

На снимката: Участниците в международната конференция
По 30 лева, цветя и поздравителен адрес за 90-годишни фронтоваци
Блог

Ръководството на Областния и общински управителен съвет на СВВБ-Бургас, връчи цветя, поздравителни адреси и по 30 лв. навършили 90 години ветерани от войните. Между тях са Янко Пашов, Димитър Бошев, Георги Каравелов, Минчо Славов, Стоян Стоянов и Жеко Тонев. Общо удостоените с внимание са 24 фронтоваци. Те воюваха против хитлеристите в двете фази на Отечествената война на България 1944-1945г и защитиха достойнството на нашата държава. Общо бе мнението, че това внимание към ветерантите трябва да бъде постоянно, защото те подариха младостта и живота си за нашата родина и борбата против хитлериста Германия. Някой от ветераните бяха на легла и техните синове и дъщери получиха наградата.

Неделчо Димов 

Днес празнува полковник Никола Костадинов - един от първите ни военни парашутисти
Блог

Бачо Кольо, както го наричат многобройните му приятели, днес – 27.04.2012 г., навършва 90 години. Той е един от първите български военни парашутисти. През войната поручик Костадинов е адютант и началник на щаба на парашутната дружина.

Полковник от запаса Никола Костадинов е кавалер на орден „За храброст”, почетен гражданин на София, носител на почетния знак „За принос към Министерството на отбраната”, дългогодишен председател, а сега почетен председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, член на ръководството на Съюза на ветераните от войните. Той е с изключително големи заслуги за запазване живо делото на военните ни парашутисти.

Във връзка с неговата 90-годишнина, която съвпада с отбелязването на 120-годишнина от рождението на генерал Владимир Стойчев – командир на армията ни през Втората световна война, бе и нашето интервю с полковник Костадинов, което е публикувано в последния брой на в. „Българско войнство”

***

Моите срещи с генерал Владимир Стойчев

 

-         Г-н полковник, кога беше първата Ви среща с генерал Владимир Стойчев?

-         Никога няма да забравя първата ми среща с този легендарен българин и военоначалник. Както и всички останали, разбира се. Беше 11 октомври 1944 г. на парада в Кюстендил. За първия ни бой генерал Стойчев ни изпрати с думите: „Парашутисти, синове мой, вие ще бъдете челика на моята стоманена армия!” След седмица – на 18 октомври, бе нашето бойно кръщение. Привечер двамата с генерал Бирюзов кацнаха със самолет „Щорх” при нас на самото блойно поле. Командирът на дружината капитан Любомир Ноев рапортува: „Г-н генерал, парашутната дружина изпълни възложената й бойна задача, но с цената на много жертви. Загинаха ми момчетата.” Генерал Стойчев му отговори: „Война е Ноев, без жертви не може”.

-         От историята знаем, че лично генерал Стойчев Ви е наградил на бойното поле.

-         Не само мен. На 26 октомври 1944 г. се срещнахме отново с генерала. Този път командирът на Първа армия дойде на Страцин, за да поздрави и награди парашутистите, както и да ги повиши в по-горен чин. Капитан Ноев стана майор, а всички войници и подофицери получиха по-горно звание. Всички офицери бяхме наградени с офицерски орден „За храброст”, а подофицерите и войниците – с войнишки орден „За храброст”. Това бе първият случай в нашата войска, когато за проявен масов героизъм, цялата част бе наградена.

-         С какво най-вече запомнихте тази среща?

-         След като ни награди, генерал Стойчев се обърна към нас с призив да се върнем в София. Той смяташе, че сме изпълнили достойно бойната си задача. Тогава обаче всички в един глас отговорихме „Ще се бием до победа!” Нарушавайки реда, грабнахме на ръце генерала и го понесохме с викове „Ура!”. Парашутистите удържаха на думата си. Във втората фаза на войната продължиха 82 войници и 3 офицери начело с майор Любомир Ноев. В Унгария те изпълняваха специални разузнавателни задачи. За съжаление там загина командирът Ноев, произведен за бойно отличие в звание подполковник. Неговото тяло и на командира на взвод подпоручик Иван Димитров  бяха погребани в Алеята на парашутистите в Централните софийски гробища. Нашата родина оказа честта на всички 59 загинали парашутисти дабъдат погребани в София.

-         След победата?

-         Генерал Стойчев остана верен приятел на парашутистите до края на живота си. 21 парашутисти вървяха след катафалката с тленните му останки по време на неговото погребение. Честта да бъдем първи в огромната скърбяща колона ни бе оказана от тогавашния военен министър армейски генерал Добри Джуров. Още на първия 18 октомври след войната, т.е. през 1945 г., генерал Стойчев дойде на панахидата на загиналите парашутисти в Централните софийски гробища. Тогава той каза, че е разчитал на нашата дружина, като на цяла дивизия. И по-късно е казвал това. Негови са думите, че в атаките парашутистите са гледали смъртта с усмивка на уста. И като председател на БОК генерал Стойчев не пропускаше празник на парашутистите пред паметната плоча на площад „Народно събрание”. Участието му правеше празника още по-истински.

-         Как си обяснявате, откъде идва тази любов на генерал Стойчев към парашутистите. Все пак той е командвал цялата армия, а вие сте били само една част от 429 души?

-         Командирът на дружината, произведен посмъртно в полковник и генерал Стойчев се знаят още от преди войната, както от военното училище, така и като състезатели по конен спорт. Полковник Ноев, разбира се, не е бил от класата на генерал Стойчев. Освен това те имат и общи идейни убеждения като членове на „Звено”. Очевидно това са някои от основанията генерал Стойчев да разчита толкова много на Любомир Ноев. За това и го взема, макар и с по-малък личен състав, в Унгария.

-         Бихте ли раказали за някои лични срещи с генерал Стойчев в по-ново време?

-         През лятото на 1971 г. бях на почивка във Варна, във военно-почивния дом „Дружба”. Бяхме заедно с друг парашутист от фронта фелдфебел-школник Неделчо Неделчев. Разбрахме, че и генерал Стайчев е там. Решихме да го поканим на вечеря. Застанахме под балкона на стаята му и започнахме да го викаме. Съпругата му ни видя, влезе вътре и чухме да казва: Влади, твоите парашутисти те викат”. Той излезе, попита ни как сме и прие нашето предложение. Отидохме веднага с Неделчо в ресторанта и поръчахме менюто. Голяма беше изненадата ни, когато вечерта нищо от нашата поръчка не се случи. Генералът се беше погрижил. Накрая поисках сметката. Той я взе от ръцете ми и каза „Костадинов, ти не знаеш член 13 от Правилника за вътрешния ред, че когато си с по-старши той плаща. Така дадохме вечеря на нашия любим командир.

-         Има приказки, че парашутистите са били едва ли не изпратени на заколение в най-опасните боеве по време на войната, защото са се подготвяли във фашистка Германия?

-         Вярно е, че се говори така. Ние обаче заминахме на война доброволно. Заявихме това на един митинг на Отечествения фронт във Враждебна. Там бяха Цола Драгойчева и генерал Фердинанд Козовски. Едва след нашето желание излезе заповедта на министъра на войната Дамян Велчев за заминаването ни на фронта. Знаете, че и до днес в списъка на героите, който се чете на тържествени зари-проверки са имената на парашутистите майор Любомир Ноев и ефрейтор Никола Паскалев.  Голяма е заслугата на генерал Стойчев за увековечаване паметта на загиналите герои от нашата дружина.

-         Имали ли сте срещи с генерал Стойчев, когато вече беше председател на БОК и член на МОК?

-         Да, ще спомена една от тях. Отивам да му дам поканата за честването на 18 октомври – Деня на парашутистите. Беше 1982 г. Секретарят му поручик от запаса Христомир Георгиев ме помоли да почакам, защото генералът имал разговор. Оказа се, че при него е бил секретарят на ЦК на БКП Георги Йорданов. По-късно разбрахме за какво са говорили. Георги Йорданов му съобщил решението за смяната на ръководството на БОК, за което генералът трябва да свика пленум на комитета. Като възпитан и дисциплиниран воин генерал Стойчев организира всичко както трябва. Даде думата на Георги Йорданов, който съобщи, че за председател на БОК е предложен Иван Славков.

-         Посещавали ли сте го в неговия дом?

-         По традиция Съюзът на ветераните парашутисти от войната винаги поздравяваше генерал Стойчев на Деня на победата – 9 май. Във връзка с 30-годишнината отидохме в дома му заедно с Гюро Николов – военноинвалид и секретар на комитета, и моята съпруга Маргарита, която по това време работеше във Военно-историческия музей. Посрещна ни секретарят му Христомир Георгиев. Както винаги генералът беше много гостоприемен. Запита ни как са парашутистите. Вдигна наздравица за победата. Осмелих се да го попитам защо на този ден не е с българската делегация в Москва. Както винаги, генералът прояви скромност и учтивост, не изрази недоволство от постъпката на военното министерство и каза, че не се чувствал добре. Секретарят му обаче не премълча и каза, че не е бил поканен. По-късно се разбра, че при пристигането на делегацията ни в Москва съветските домакини попитали къде е генерал Стойчев. Веднага изпратили телеграма и му съобщили, че му осигуряват самолет, за да дойде за тържествата. С присъщата си скромност и за да не засегне нашето военно министерство, генерал Стойчев благодарил за поканата и със същите мотиви отказал да замине за Москва. Такъв беше нашият генерал!    

***

Поздравление до юбиляра от ръководствата на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и на Съюза на парашутистите в България

„Един от първите български военни парашутисти, завършили през 1943 г. Парашутната школа в гр. Брауншвайг, Германия, навърши 90. Роденият на 27 април 1922 г. в с. Казичене, Софийско въздухоплавател Никола Василев Костадинов завършва и ШЗО на Въздушните на Н.В. войски в Казанлък и е произведен в чин офицерски кандидат.

През заключителния етап на Втората световна война подпоручикът Костадинов е адютант и началник на щаба на Парашутната дружина. Участва в кръвопролитните боеве срещу елитните части на Вермахта при Стражин, Страцин и Куманово, където е тежко ранен с два куршума в лявата ръка и принуден временно да напусне армията като военноинвалид. Бивш председател, а сега почетен председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. Кавалер е на военния орден „За храброст” и на множество други военни отличия. Полковникът Костадинов има и втора военна специалност – след войната завършва и танково училище.

Днес полковник Никола Костадинов е живата връзка между поколенията български военни парашутисти-командоси. Познат е в армейските среди като Бачо Кольо, ветеранът, който и днес младите парашутисти търсят, защото знаят, че от него много още може да се научи. Удостоен е с със званието почетен гражданин на София. 

Честит 90-годишен юбилей Бачо Кольо! Пожелаваме ти сибирско здраве и родопско дълголетие!” 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg