СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

Бялата книга

Резервистите ще доокомплектоват щатните подразделения

Военният отчет се запазва като форма на българската държава да мобилизира всичките си възможности в определен момент, посочи министърът на отбраната Аню Ангелов

 

Спирдон Спирдонов

Доброволният резерв на Въоръжените сили ще бъде 8 процента от техния състав или 3000 души. Това стана ясно от представянето на проекта на Бялата книга за отбраната. Само в Българската армия неговият дял ще бъде 10 процента или около 2700 души. Резервистите ще доокомплектоват отделни щатни подразделения до щат, който ще им позволи да действат при кризи, отговори на въпрос на „Отбрана” министърът на отбраната Аню Ангелов. Те ще имат право да участват в учения и операции зад граница.

Резервът ще е доброволен, т.е. няма да бъде задължителен. След подписването на договора обаче задълженията възникват и трябва да се изпълняват стриктно, предупреди министърът. Още в началото на следващата сесия на Народното събрание ще бъде внесен закон за резерва, който да влезе в сила от 1 януари 2012 г.

Военният отчет за тези, които са извън доброволния резерв няма да отпадне. Ще запазим възможността, каза министърът, на българското правителство и на парламента в условия, когато възниква такава ситуация, да можем да създаваме формирования на основата на този военен отчет. Като правило, уточни той, на военен отчет ще се водят всички, които са служили в армията. Може да не искат да бъдат част от доброволния резерв, но ще подлежат на военен отчет. Няма да водят подготовка в мирно време. Ще бъдат извикани в особено тежки случаи, когато се налага. Това, посочи министърът, ще се запази като форма на българската държава да мобилизира всичките си възможности в определен момент.

16.09.2010 г.

(Какво пише за резерва в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили - в рубриката "Военен дневник".)

Сухопътни войски – с две бригади, ВВС – с две авиобази, ВМС – с една военноморска база

Кое е новото във военното ни командване и структурата на армията, което се предвижда в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили?

 

Спирдон Спирдонов

Отпада Щабът за осигуряване и поддръжка. СОК се трансформира в Съвместно командване на силите (СКС), което ще се управлява от командващ. СКС придобива функции по управление на Видовете въоръжени сили като цяло чрез съответните командири. Сухопътни войски, ВВС и ВМС ще имат командири.

Сухопътни войски ще разполагат с две средни механизирани бригади. Сега са пет. Бригада „Специални операции” става полк. Ще има артилепийски, инженерен и логистичен полк. Предвиждат се самостоятелни батальони, два центъра за подготовка и полигон "Корен". Двете механизирани бригади ще имат по една рота Военна полиция.

Като структури най-много съкращения има във ВВС, каза министърът на отбраната Аню Ангелов при представянето на проекта на книгата. Ще има две авиационни бази: „Граф Игнатиево” и „Крумово”, една база за предно разполагане в Безмер, една зенитно-ракетна база, база за командване и управление, база за специална техника и рота Военна полиция.

ВМС остават с една Военноморска база с два пункта за базиране – Варна и Бургас. Лишаваме се от някои способности, които не са необходими, като подводните сили, каза министърът.

На началника на отбраната непосредствено ще бъде подчинен командващия СКС.

СКС ще разработва единния оперативен план за цялата армия и за Въоръжените сили, когато се отнася за време на кризи, поясни министърът на отбраната. След това тези планове ще се свеждат до съответните командири, които разработват своите части. На тази основа, подчерта министърът, всеки командир запазва правомощията си и отговорността спрямо своите подчинени поделения, които действат в съвместната операция.

16.09.2010 г.

Бялата книга за отбраната e готова, след още едно обсъждане влиза в правителството

До края на 2014 г. числеността на Въоръжените сили ще падне от 44 100 на 37 000, а само на армията – от 34 500 на 26 000. Въвежда се нова система за командване и управление. На върха на йерархията е интегрираното МО, следва командващият Съвместното командване на силите, на когото са подчинени командирите на Сухопътни войски, ВВС и ВМС. Трите вида въоръжени сили ще имат щабове, които ще работят съвместно със щаба на Съвместното командване на силите.

 

Спирдон Спирдонов

 

Бялата книга е средносрочна визия за развитие на Въоръжените ни сили, каза министърът на отбраната Аню Ангелов, представяйки проекта пред журналисти. Хоризонтът й е до края на 2014 г.  Той не скри, че реформите са радикални, а не леки и козметични. Според него добрият подход при анализиране на констатациите, тезите и намеренията е фокусирането върху способностите на Въоръжените сили, а не толкова върху тяхната численост. Книгата отговаря на въпроса каква отбрана ни е необходима и каква можем да си позволим. Разчетите се правят на основата на прогнозата, че бюджетът на МО ще е 1,5 процента от БВП. Сега е 1,46 на сто. Отчита се значението на членството ни в НАТО и ЕС. Прави се изводът, че България не може да се защитава при необходимост без колективните способности на НАТО.

До края на 2014 г. от Въоръжените сили ще бъдат освободени 5 700 военнослужещи и 1300 цивилни служители. Доброволният резерв ще бъде 8 процента, т.е. 3000 души. Само в Българската армия резервът ще наброява 2700 души. Законът за резерва е в напреднала фаза. Подготвя се и закон за военното разузнаване. Очаква се те да влязат в сила от 1 януари 2012 г. На този етап във военното образование няма да има структурни промени. Ще настъпят нови моменти в структурата на обучение от следващата година. Петгодишният курс обаче се запазва. Възможно е да има и структурни промени, но те сега не са на дневен ред, каза министърът.

На 21 септември във Военна академия „Георги С. Раковски” проектът на Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили, който днес бе подробно представен от комодор Георги Фиданов, директор на дирекция „Стратегическо планиране”, ще бъде обсъден от експерти. На 29 септември ще влезе на заседание на Министерския съвет. След приемането му от Народното събрание на основата на План за развитие на Въоръжените сили ще започнат промените.

16.09.2010 г.    

Днес представят Бялата книга за отбраната, първата е на осем години

През 2002 г. МО смята, че Българската армия може да изпълни своите задачи, ако наброява 45 хиляди военнослужещи. Предстои ни да разберем какво мисли сега министерството.

 

Спирдон Спирдонов

За втори път в нашата история днес ще бъде представена Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили. Първата е приета на 4 април 2002 г. с решение на Министерския съвет. Тя започва с предговор на тогавашния министър на отбраната Николай Свинаров. В съдържанието й има пет части: „Република България в контекста на средата за сигурност в началото на 20 век”; ”Военни способности”; ”Човешкият фактор в отбраната”; „Ръководство на отбраната” и „Национални ресурси за отбрана”. В луксозното издание, което е дело на „Военно издателство” ЕООД, е записано, че книгата е разработена от дирекция „Отбранителна политика на Министерството на отбраната”. Подготовката на документа е започнала от 2000 г.

Бялата книга определя, че присъединяването към ЕС и НАТО е от национален, регонален и общоевропейски въпрос. Посочва се, че както тогава, т.е. преди осем години, така и в обозримо бъдеще не съществува непосредствена военна заплаха за България. На въоръжените сили са отредени три мисии: принос към националната сигурност в мирно време; принос към мира и стабилността в света и участие в отбраната на страната. Като един от ключовите елементи на новата политика за сигурност на България е посочена реформата на отбранителната система. Изложени са организационната и функционалната структура на въоръжените сили. Посочени са силите и средствата за участие в операции по поддържане на мира и за участие в Европейските сили за отбрана.

Тогавашната прогноза за 2010 г. е, че номиналният и реалният боен потенциал на Българската армия ще бъдат почти едно към едно. Сериозно място е отделено на решенията за подобряване качеството на живот в армията. В Бялата книга се е предвиждало от 2006 г. разходите на български военнослужещ да бъдат над минималните за НАТО. Що се отнася до числеността, е планирано от 75 хиляди през 2000 г. армията да стигне 45 хиляди през 2004 г. Изследването на различни варианти на числеността на Българската армия е показало, че реализирането на модела, съответстващ на мирновременна численост от 45 хиляди военнослужещи, би удовлетворило изпълнението на задачите от въоръжените сили в мирно време и в условия на криза, би създало условия за мобилизиране на необходимия контингент за военно време и би позволило България да участва успешно с контингенти в многонационални операции в усилията на международното общност за поддържане на мира и сигурността на контингента.

Какво предвижда новата Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили, ще стане ясно днес.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg