СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

ОСВО

Военни неправителствени организации настояват за промяна на пенсиите

 

Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) прие позиция и изпрати писмо до председателя на парламента Цецка Цачева и премиера Бойко Борисов. Настоява се всички пенсии, отпуснати и коригирани към 30 юни 2012 г. да бъдат увеличени от 1 ноември 2012 г. с 8%, а най-високият осигурителен доход да нарастне на 2200 лв.  И още: «От 01 януари 2013 г. да бъдат увеличени всички пенсии, отпуснати към 31 декември 2012 г. с още 2%, като увеличението достигне 10%,  а най-високият осигурителен доход да бъде повишен на 2400 лв.»

Общественият съвет по въпросите на отбраната е координиращ орган на 22 (двадесет и две) военнородолюбиви и други организации от сферата на отбраната и сигурността. Той бе създаден на 22 юни м.г. Председател е генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков.

(Членове на Обществения съвет по въпросите на отбраната взели решението: генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов – председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, д-р Тодор Анастасов- председател на Съюза на ветераните от войните на България, младши лейтенант от резерва Петър Велчев- председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, полковник от запаса  Никола Рухчев- председател на Съюза на възпитаниците на НВ училища, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство, генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков- председател на Асоциацията на Сухопътните войски на България и председател на съвета, капитан I-ви ранг от резерва Станко Станков- председател на Съюза на подводничарите в България, Борис Николов- Ппедседател на Съюза на военноинвалидните кооперации в България и полковник от резерва Спирдон Спирдонов- секретар на ОСВО.)

25.04.2012 г.

 

***

Писмото до председателя на Народното събрание Цецка Цачева и премиера Бойко Борисов

 

2012 година е обявена за Европейската година на активния живот на възрастните хора и на солидарността между поколенията. Планираните проекти за изпълнение целят насърчаване на активния им живот, съхраняване на жизнеността им и зачитане на тяхното достойнство като граждани на Европейския съюз. Това решение е в пълно съзвучие с политическата рамка на ГЕРБ, като управляваща партия в Република България, където е заложена идеята да се върне достойнството на възрастните хора, потъпкано от предишни решения.

Общественият съвет по въпросите на отбраната като координиращ орган на 22 (двадесет и две) военнородолюбиви и други организации от сферата на отбраната и сигурността се обръща към Вас с молба  да се запознаете с нашите актуални искания за увеличение на пенсиите и да ги имате предвид при вземането на решения през тази и следващите години.

Предстоящото увеличение на най-ниските пенсии от 136 на 145 лв. е палиативна мярка и не решава проблемите на пенсионерите. Доходите на пенионерите сериозно изостават от натрупаната инфлация за периода 2009-2012 г. Увеличението на цените на парното, дървата за огрев, електроенергията, лекарствата и стоките за насъщното потребление  влошава допълнително социалния им статус. Българските пенсионери по жизнено равнище са върнати към нивото на 2007 година.

Ние реално оценяваме тежкото икономическо положение, в което се намира страната ни, но вие от своя страна не може да не оцените  положението на пенсионерите при замразени  пенсии вече над три години.

Предприетите мерки чрез пенсионната реформа не допринесоха за промяна на пенсиите и всичко се отлага в бъдеще неопределено време.

Изхождайки от конкретната обстановка, предлагаме да подходите прагматично, като предприемете необходимите действия, а именно:

1.     Всички пенсии, отпуснати и коригирани към 30 юни 2012 г. да бъдат увеличени от 1 ноември 2012 г. с 8%, а най-високият осигурителен доход да нарастне на 2200 лв.

2.     От 01 януари 2013 г. да бъдат увеличени всички пенсии, отпуснати към 31 декември 2012 г. с още 2%, като увеличението достигне 10%,  а най-високият осигурителен доход да бъде повишен на 2400 лв.

3.     От 01 януари 2013 г. да се начисляват вноски за държавно и обществено осигуряване пряко от работодателя, както и да се удържат лични вноски за тази цел на държавните служители и тези от ведомствата на отбраната и сигурността на страната.

4.     Несвойствените добавки, плащани към личните пенсии на пенсионерите, да бъдат прехвърлени за изплащане по условията на Закона за социалното подпомагане.

5.     При подобряване на бюджетите на страната и на  ДОО  за 2013 г. делът от брутния вътрешен продукт за пенсии да бъде ползван в процента, достигнат през 2010 г., като най-благоприятен за функционирането на пенсионната система.

6.     Пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите да бъдат коригирани съгласно предложението на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в Приложение 1.

Предлаганите мерки е целесъобразно да намерят място в законодателните актове, съпътстващи разработването на бюджетите на страната и държавното обществено осигуряване.

          Претворяването на тези предложения във Вашия мандат ще допринесат за подобряване жизненото равнище на пенсионерите в страната.

         Общественият съвет по въпросите на отбраната е готов да сътрудничи на Народното събрание и Министерския съвет по изпълнение на предложените препоръки по Ваше искане.

          Настоящото писмо е прието на заседание на Обществения съвет по въпросите на отбраната, състояло се на 25 април 2012г. в гр.София.

 

Приложение 1: Предложение на СВВП към това на ОСВО от 1(един) лист.

 

Приложение 1

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ КЪМ ТОВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОТБРАНАТА

Във връзка с факта, че военноинвалидите и военнопострадалите, тези заслужили за Родината си български граждани пострадали при или по повод изпълнението конституционните си военни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България имат най-ниските пенсии в страната и са на последното социално стъпало, което е изключително странно, срамно и недопустимо, предлагаме:

І. Пенсиите на военноинвалидите да бъдат увеличени, като за целта се направят съответни промени в Кодекса за социално осигуряване:

1. В чл. 86, ал. 1 думите „социалната пенсия за старост” се заменят с думите „минималната работна заплата на военнослужещ“редник”(или минималната за страната) по Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България”.

МОТИВИ: Пенсиите на военноинвалидите са в размер от 116 до 180 лв. Те са в размери по-ниски от минималните пенсии за страната от 136 лв. Такива ниски пенсии са прецедент в света, Натовските ни съюзници и Европа, за ХОРА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЙНСКИТЕ СИ КОНСТИТУЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Като пример можем да посочим Полша, където пенсиите са от 800 до 1500 евра в зависимост от процента загубена работоспособност.

2. В чл. 81 се създава нова ал. 4:

(4) Наследствената пенсия на загинал при или по повод отбраната на страната се определя въз основа на минималната работна заплата на военнослужещ “редник”(или минималната за страната) по Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.”

МОТИВИ: Пенсиите на военнопострадалите наследствени от загиналите от наборна и военна служба са изключително ниски в размер на 102 лв. и следва, както тези на военноинвалидите да бъдат корегирани.

3. Създават се нов чл. 23 а към Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, със следния текст:

„Чл. 23 а. Военноинвалидите и военнопострадалите получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост.”

МОТИВИ: Изравняване правата в тази посока с ветераните военноинвалиди съгласно Закона за ветераните от войните. Получаване добавка за качеството „военноинвалид и военнопострадал”, както се получава такава добавка за качеството „ветеран от войната”.

 

Председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

Петър Велчев

 

 

 

Няма срокове за професионализацията на армията

Спирдон Спирдонов

Националната кръгла маса „Професионалната армия и отбраната на страната”, организирана от Асоциацията на Сухопътните войски, МО и Обществения съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) трябваше да отговори на няколко въпроса, които вълнуват не само експертите. Дебатът се проведе 15 години след издаването на първата заповед за прием на професионални войници и 3,5 години след като наборната служба остана в историята. В него се включиха генерали и офицери, работили за изпълнението на това политическо решение. Както и тези, които днес имат отговорността за развитието на армията. Носталгията по наборната служба е оправдана, но и революционната промяна в окомплектоването на войската ни е обяснима.

Въпросите, които нахвърли в началото генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков – председател на ОСВО и на Асоциацията на Сухопътните войски, намериха в една или друга степен отговори в изказванията на министъра на отбраната Аню Ангелов, заместник-командващия на СКС контраадмирал Валентин Гагашев, представителите на дирекция „Управление на човешките ресурси” – МО, на Щаба на отбраната, Военна академия „Георги С. Раковски”, отбрантелната ни индустрия и неправителствените организации.

Може ли да се върне доброто старо време? Очевидно не. Професионалната армия няма алтернатива и е динамичен процес, който ще продължи без краен срок за завършването му, бе категоричен министърът на отбраната. Тя е въведена в 17 държави от НАТО и ЕС. Дороволният принцип навлиза дори и в Германия.  Има, разбира се и други гласове. Те обаче са основани най-вече на желанието да се намерят най-добрите форми за подготовка на населението за отбрана. Последните наборници се уволниха през 2007 г. и както твърди полковник Валери Гавазов можем да разчитаме на тях до 2047 г. След това? Трябва да се мисли от сега.

Избързахме ли с отпадането на наборната служба? Категорично да. И то най-малко с две години. Включително и министърът на отбраната не крие, че е на същата позиция. Това обаче беше решение на политиците. То дойде с гласовете на депутатите от 40-ото Народно събрание. Генералите и офицерите не са виновни. Те виждаха проблемът, наречен съкратени срокове, но трябваше да се вместят в тях и го направиха. Според някои можеше да се даде шанс и на други форми, които паралелно с изграждането на професионалната армия да съдействат за определена начална военна подготовка на българските граждани. Дори да се запазят възможности за окомплектоване на част от Въоръжените сили с наборници. Не се случи.

В състояние ли сме да компенсираме пропуските на политиците? На път сме. Основният въпрос е дали сме улучили най-добрата вакса с приетия вече от Народното събрание Закон за резерва на Въоръжените сили. Текстовете на този закон са писани именно с амбицията да запълним вакуума след отпадането на наборната служба. Защото 2047 години ще дойде и наличният ни контингент от служили в армията няма да е в състояние да изпълнява задачите по защитата на родината.Законът е налице. Ще влезе в сила от 10 юли. В момента се подготвя т.нар. пътна карта за неговото изпълнение. Необходими са правилник, наредби за военния отчет и мабилизацията. До края на годината трябва да бъдат приети първите 300-400 резервисти. Принципът е доброволен. Задължителният резерв също остана в историята. Дебатът показа, че все още има много отворени въпроси. Подзаконовите документи може да им отговорят. Практиката може да наложи и промени в закона. Това се приема за нещо нормално. Според някои то е задължигелно.

Само с набирането на платени войници ли се изчерпва понятието професионализация на армията? Не, разбира се. В неговото съдържание влизат още завършването на проектите за модернизация на Въоръжените сили, преструктурирането на армията, въвеждането на такава система за кадрово развитие, която дава перспектива, включително и за професионалните войници, укрепването на сержантския и офицерския корпус. Не би трябвало безработицата у нас да бъде основният фактор за попълване на войнишкия състав. Защото, по общото мнение на изказалите се, професионализацията задължително залага и на качеството на личния състав. И на неговата мотивация, която се крепи както на т.нар. военно-родолюбиво възпитание, за което пледират неправителствените организации, така и на повишения социален статус, което едва ли може да се оспори от някого.

Дебатът имаше и други страни. Намеси се и отбранителната индустрия с желанието си да съдейства армията ни да е въоръжена поне като американската. По-точно така, че да изпълнява успешно своите мисии. Тежката дума си казаха и неправителствените организации. Представителите на някои от тях плакаха, когато изпращахме последните наборници. Отговорността за надеждната защита на родината обаче, т.е. за модерна, мобилна и по-добре подготвена армия, е на държавата. Подобни кръгли маси могат само да помогнат. Хубавото е, че хората от МО и армията се възползваха от тази възможност.

05.04.2012 г.

22 станаха организациите в Общото събрание на Обществения съвет по въпросите на отбраната

Спирдон Спирдонов

Правилата за дейността на Обществения съвет по въпросите на отбраната са подписали още три организации, съобщи за „Отбрана” председателят му генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков. Към 19-те организации учредителки от 22 юни м.г. се присъединиха Български общонароден съюз "Бойна дружба" с председател полковник от резерва Явор Генов, Национален институт за стратегически изследвания с директор генерал-лейтенант от резерва Стоян Андреев и  Фондация "Генерал Александър Диков" с председател генерал-майор от резерва Любомир Динев и изпълнителен директор полковник от резерва Георги Милошов.

ОСВО бе учреден на 22 юни м.г. Тогава правилата за действие бяха подписани от 19 военно-родолюбиви граждански организации: Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР, Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО); Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите(СВИВП); Съюз на ветераните от войните на България(СВВБ);  Съюз на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, (СВВНВУ, ШЗО и РВГ); Алианс Български командоси (АБК); Асоциация на завършилите колежа на НАТО в Рим (АЗКОН); Асоциация на Сухопътните войски на България(АСВБ); Независим национален съюз на офицерите в България (ННСОБ);  Сговор за демократична алтернатива (СДА); Център за изследване на асиметричните рискове и заплахи за сигурността в Югоизточна Европа и Черноморския регион (ЦИАРЗС в ЮЕ и ЧР); Център за изследване на националната сигурност (ЦИНС);  Българско бюро за разузнаване (ББР);   Съюз на парашутистите в България;   Комитет на випуските на НВУ „Васил Левски”; Съюз на военноинвалидните кооперации в България; Съюз на подводничарите в Р България; Фондация „Българско военно историческо наследство” и Сдружение Българско войнство 21”.

Общото събрание избра за членове на ОСВО СОСЗР, КООСО, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюз на ветераните от войните на България, Съюз на ВВНВУ, ШЗО и РВГ, Асоциация на Сухопътните войски на България, Съюз на подводничарите в Р България и Съюз на военноинвалидните кооперации в България.

Първата среща на министъра на отбраната Аню Ангелов с ОСВО се проведе на 18 ноември м.г. в сградата на МО. Председателят на съвета генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков представи основните въпроси, по които бяха обменени мнения  и потърсени решения. Министърът бе запознат със  становището на ОСВО за промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили, Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане във връзка с ползването на ведомствени имоти за обществено-полезна дейност от военно-патриотичните съюзи и неправителствените организации в сферата на отбраната. Обсъдени бяха и въпроси по съвместната работа за изграждането, възстановяването и поддържането на военните паметници в светлината на предстоящото отбелязване на 100-годишнината от Балканските войни и по други проблеми на съхраняването на военно-историческото наследство.

На 5 април в ЦВК Общественият съвет по въпросите на отбраната, Асоциацията на Сухопътните войски на България с подкрепата на Министерството на отбраната организират национална кръгла маса на тема „Професионалната армия и отбраната на страната”.

30.03.2012 г.

 

 

Оставаме без армия и отбрана, алармират експерти

08.12.2011, 12:54, Соня Колчакова - News.bg  

Съществува реална опасност армията ни и силовите ведомства да загубят част от структурите си. Причината за това е безпрецедентния натиск, на който е подложена системата на отбраната от поредица правителства, както и безрезултатните опити за реформи в нея.

За това алармираха от обществения съвет по въпросите на отбраната. По време на пресконференция в БТА председателят на съвета ген. лейтенант Цветков коментира, че във време, когато НАТО издига концепцията за интелигентната отбрана като опит за разумно използване на заделените средства в тази област, в България драстично се намалява делът на военните разходи до 1,2% от държавния бюджет. По думите му това ще блокира участието на военните в редица проекти.

Ген. Цветков поясни, че с това намаляване на разходите правителството се отказва от приетите стратегии за сигурност и отбрана. „Резултатът от всички тези действия ще доведе до значително покачване на рапортите за напускане на армията и службите за сигурност", обясни Цветков и добави, че към момента техният брой е 2 500. Като се добавят към тях и свободните 3 000 щатни бройки, се получава една въртележка на длъжностите, която се наблюдава при изпълнението на пет поредни плана, обясни още председателят на съвета.

По думите му отбрана и армия се поддържат с реални пари, а не с проценти от бюджета и това е ясно на всички страни, само не и на България. Според него отказът от национална сигурност и отбрана си е проличал и със закриването на Държавния резерв и разхвърлянето му между отделните институции.

Ген. Цветков алармира и че продължават опитите за посегателства върху обезщетенията и възнагражденията, надбавките и поощренията, получавани от военнослужещите, полицаите и служителите на службите за сигурност. По думите му те непредвидливо се определят като „привилегии". Според него те са постигнати в резултат на дългогодишни наблюдения, изследвания и опити във всички страни.

„В другите демократични и недемократични страни обаче, те са много повече. При нас непрекъснато се правят опити хората в униформа да се приравнят към държавните служители и чиновниците в другите ведомства", зави ген. Цветков.

Той изрази своето възмущение от злостната полемика по отношение на решението на военния министър Аню Ангелов за годишните бонуси за постигнати резултати на военните, което в последствие беше отменено.

Ген. Цветков е категоричен, че трябва да се търсят и други начини за решаване на проблемите, породени от финансовата и икономическа криза, а не само като се орязват разходите за военните. Според него пари могат да бъдат намерени, ако се осветли поне малка част от сивата икономика, както и ако се приберат над 1,2 млрд. лв. укрити данъци от бизнеса.

Ако неразумните решения продължат, текучеството на личния състав ще ескалира и ще дойде време, когато никой няма да иска да служи в българската армия и в силовите структури, каза още Цветков. По думите му тогава ще се наложи чужди сили да отговарят за суверенитета на България, да оказват помощ при бедствия и аварии, чужди самолети да патрулират в небето ни и чужди кораби да гарантират неприкосновеността на морските ни граници, чужди агенти да управляват системите ни за сигурност.

Общественият съвет по въпросите на отбраната е изготвил своя декларация по въпроса, която ще бъде изпратена до президента Георги Първанов и до неговия наследник Росен Плевнелиев.

 

Оставаме без войска и отбрана

8 Декември 2011 Frognews.bg

Съществува реална опасност армията ни и силовите ведомства да загубят част от структурите си. Причината за това е безпрецедентния натиск, на който е подложена системата на отбраната от поредица правителства, както и безрезултатните опити за реформи в нея. Това обявиха от Обществения съвет по въпросите на отбраната по време на пресконференция в БТА.

Председателят на съвета ген. лейтенант Цветков коментира, че във време, когато НАТО издига концепцията за интелигентната отбрана като опит за разумно използване на заделените средства в тази област, в България драстично се намалява делът на военните разходи до 1,2% от държавния бюджет. По думите му това ще блокира участието на военните в редица проекти.

Ген. Цветков поясни, че с това намаляване на разходите правителството се отказва от приетите стратегии за сигурност и отбрана. „Резултатът от всички тези действия ще доведе до значително покачване на рапортите за напускане на армията и службите за сигурност", обясни Цветков и добави, че към момента техният брой е 2 500. Като се добавят към тях и свободните 3 000 щатни бройки, се получава една въртележка на длъжностите, която се наблюдава при изпълнението на пет поредни плана, обясни още председателят на съвета.

По думите му отбрана и армия се поддържат с реални пари, а не с проценти от бюджета и това е ясно на всички страни, само не и на България. Според него отказът от национална сигурност и отбрана си е проличал и със закриването на Държавния резерв и разхвърлянето му между отделните институции.

Ген. Цветков алармира и че продължават опитите за посегателства върху обезщетенията и възнагражденията, надбавките и поощренията, получавани от военнослужещите, полицаите и служителите на службите за сигурност. По думите му те непредвидливо се определят като „привилегии". Според него те са постигнати в резултат на дългогодишни наблюдения, изследвания и опити във всички страни.

В другите демократични и недемократични страни обаче, те са много повече. При нас непрекъснато се правят опити хората в униформа да се приравнят към държавните служители и чиновниците в другите ведомства", зави ген. Цветков.

Той изрази своето възмущение от злостната полемика по отношение на решението на военния министър Аню Ангелов за годишните бонуси за постигнати резултати на военните, което в последствие беше отменено.

Ген. Цветков е категоричен, че трябва да се търсят и други начини за решаване на проблемите, породени от финансовата и икономическа криза, а не само като се орязват разходите за военните. Според него пари могат да бъдат намерени, ако се осветли поне малка част от сивата икономика, както и ако се приберат над 1,2 млрд. лв. укрити данъци от бизнеса.

Ако неразумните решения продължат, текучеството на личния състав ще ескалира и ще дойде време, когато никой няма да иска да служи в българската армия и в силовите структури, каза още Цветков. По думите му тогава ще се наложи чужди сили да отговарят за суверенитета на България, да оказват помощ при бедствия и аварии, чужди самолети да патрулират в небето ни и чужди кораби да гарантират неприкосновеността на морските ни граници, чужди агенти да управляват системите ни за сигурност.

Общественият съвет по въпросите на отбраната е изготвил своя декларация по въпроса, която ще бъде изпратена до президента Георги Първанов и до неговия наследник Росен Плевнелиев.

 

 

Неправителствените организации в сектора на отбраната:

"Недостойна кампания превръща военните и полицаите в обществен враг"

13:38 | 08.12.2011 | Mediapool.bg

Недостойна кампания превръща военните и полицаите в обществен враг, а намаляването на средствата за сектора на сигурността вече е довел до сериозен отлив от армията. Това се посочва в декларация на Обществения съвет по въпросите на отбраната, който обединява 19 неправителствени организации в сферата на отбраната.

Според организациите, които се ръководят предимно от пенсионирани военни, тази кампания "под маската на формулата за социална справедливост" се подклажда от определени институции и подкрепя от услужливи представители на медиите и съюзи на работодатели. Целта е да се натрапи на обществото изводът, че единствено намаляването на разходите за сигурност и отбрана и орязване на компенсациите и обезщетенията на кадровите военни е изход от кризата.

Неправителствените организации твърдят, че военните вече са демотивирани и има опасност за отбраната и сигурността на страната.

"В армията и структурите за сигурност работят живи хора, а не роботи, върху които да се струпват негативите на обществото", се посочва в декларацията.

"Вече почти четвърт век системата за отбрана на страната е подложена на безпрецедентен натиск от поредица правителства и всички опити за реформирането й не дадоха положителен резултат. Не се подобри нито състоянието на отбраната на страната, нито беше издигната на по-високо ниво боеспособността на армията, нито осезаемо бяха решени социалните проблеми на военните, военноинвалидите и военно-пострадалите, ветераните от войните и на тези от резерва и запаса. На такъв натиск са подложени и служителите в МВР и специалните служби", посочват от Обществения съвет по въпросите на отбраната.

Въпросителни пред изпълнението на ангажиментите в НАТО

Според организацията намаляването на бюджета за отбрана ще блокира участието на България в редица проекти, а не плащането на поети преди задължения за покупка на въоръжения от фискалния резерв допълнително натоварва бюджета на министерството на отбраната, което ще се отрази на изпълнението на плановете и в крайна сметка на боеспособността на армията.

Как с предвидените за идната година бюджетни средства за отбрана в размер на 1.2 процента от БВП ще се постигнат задълженията ни към НАТО и военната организация на ЕС. Как ще се поддържат мисиите ни в чужбина и за сметка на какво, как ще се осигуряват другите мисии на трите вида въоръжени сили по подкрепа на населението и националната отбрана или отново ще стигнем до етапа съкращения на армията и орязване на средствата за модернизация и бойна подготовка", коментира председателят на Обществения съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) генерал-лейтенант о.р. Кирил Цветков на пресконференция в четвъртък.

Отказа от приетите нормативни документи

"Предлаганото намаляване на военните разходи по същество е отказ от приетите от правителството за изпълнение стратегии за сигурност и отбрана, Бялата книга и планове за развитие на въоръжените сили и инвестиции в отбраната, които се базираха на по-високо ниво на военните разходи от над 1.5 на сто от държавния бюджет и които със затруднение осигуряваха нуждите на отбраната и изпълнението на военните ни ангажименти към НАТО и ЕС. Под въпрос остава и изпълнението на бъдещия закон за резерва", се посочва още в декларацията.

Според неправителствените организации новите решения очертават една неясна перспектива за въоръжените ни сили, която "ще се изроди само в съкращения на техния състав, което бе и същността на досегашните опити за тяхното реформиране".

Заплаха за националната сигурност

Те посочват още, че отказът от национална сигурност и отбрана пролича и в решението за закриване на държавния резерв и разхвърлянето му между институциите, което допълнително натоварва бюджета им поради ограничените средства и персонал отпуснати им за водене на отчета, съхранението и поддържането на този резерв.

От тези действия е застрашена сигурността на гражданите при бедствия и аварии и способността на страната да премине на военно положение, което е недопустимо, противоконституционно и опасно.

"Продължават опитите за посегателства върху обезщетенията и възнагражденията, надбавките и поощренията получавани от военнослужещите, полицаите и служителите от службите за сигурност, назовавани неправилно като "привилегии”, които са постигнати в резултат на дългогодишни наблюдения, изследвания и опити във всички страни. Дори в другите напреднали демократични и недемократични страни те са много повече и като количество и като размер", се посочва още в декларацията.

 

публикувано днес, 14:09 часа БНР- Хоризонт Новини

Военно-патриотични организации предвиждат проблеми в сектора заради новия бюджет за отбрана

Деветнайсет военно-патриотични организации, обединени в Обществен съвет по въпросите на отбраната, предупредиха за проблеми в сектора, ако бъде гласуван бюджетът за отбрана за догодина.

Според представители на Обществения съвет повишаването на стажа за пенсиониране от 25 на 27 години, както и орязването на привилегиите, ще демотивира хората в системата да работят в нея. С незаетите щатни бройки до 15% в Министерството на отбраната, това означава, че армията ще съществува само на книга, каза председателят на Обществения съвет Кирил Цветков.

От организацията казаха още, че със заделените за догодина за отбрана 1,2% от Брутния вътрешен продукт няма да може да се изпълни желанието на военния министър Аню Ангелов за създаване на резервисти.

Организацията се обръща към всички институции в държавата да престанат с издевателствата върху отбраната и сигурността на страната и правата на военнослужещите. Тези въпроси и проблеми ще бъдат обсъдени и с новия президент Росен Плевнелиев, който ще стане върховен главнокомандващ веднага след като встъпи в длъжност.

 

Гр.София

6 декември 2011г.

                                                       


Обществен съвет по въпросите на отбраната

ул.Кракра № 4, ет.1, ап.4

1504 София, България

Тел./факс: +359 2 8 432 578

E-mail: osvo2011@gmail.com                                  

http://publiccounsilondefence.alle.bg

 

До народните представители, институциите и гражданите в Р България

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Обществения съвет по въпросите на отбраната

 

СПРЕТЕ ПОСЕГАТЕЛСТВАТА ВЪРХУ СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА!

 

Общественият съвет по въпросите на отбраната, като координиращ орган на деветнадесет военнородолюбиви и други организации функциониращи в сферата на отбраната, изразява безпокойство от недостойната кампания, разгърнала се в страната и подклаждана от определени институции и обществени организации, насочена към подриване на отбранителния потенциал на страната ни, прикривани под маската на формулата за социална справедливост. Под същата формула станахме свидетели на безогледни и злостни нападки срещу кадровите военнослужащи и воините от резерва, полицаите и служителите от службите за сигурност, които целят да ги превърнат в обществен враг и основна причина за кризата, в която е изпаднала страната в резултат на недалновидната политика на поредица правителства. С тези опити и действия се натрапва на обществото извода, че единствено намаляването на  разходите за сигурност и отбрана и орязване на компенсациите и обезщетенията на кадровите военнослужащи  е изхода от кризата и тези действия се подкрепят от услужливи представители на медиите и съюзи на работодатели.

Вече почти четвърт век системата за отбрана на страната е подложена на безпрецедентен натиск от поредица правителства и всички опити за реформирането й не дадоха положителен резултат. Не се подобри нито състоянието на отбраната на страната, нито беше издигната на по-високо ниво боеспособността на армията, нито осезаемо бяха решени социалните проблеми на военнослужащите, военноинвалидите и военнопострадалите, ветераните от войните и на тези от резерва и запаса. На такъв натиск са подложени и служителите в МВР и специалните служби.

Във време, когато НАТО издига концепцията за интелигентната отбрана като опит за разумно използване на заделяните средства за отбрана от страните-членки и дава шанс на тези, разполагащи с ограничени ресурси да участвуват достойно в общозначими за Алианса проекти, в България драстично се намалява дела на военните разходи до 1,2 на сто от държавния бюджет, което ще блокира нашето участие в редица проекти. Неплащането на поети преди задължения за покупка на въоръжения от фискалния резерв допълнително натоварва бюджета на министерството на отбраната, което ще се отрази на изпълнението на плановете и в крайна сметка на боеспособността на армията. Предлаганото намаляване на военните разходи по същество е отказ от приетите от правителството за изпълнение стратегии за сигурност и отбрана, Бялата книга и планове за развитие на въоръжените сили и инвестиции в отбраната, които се базираха на по-високо ниво на военните разходи от над 1.5 на сто от държавния бюджет и които със затруднение осигуряваха нуждите на отбраната и изпълнението на военните ни ангажименти към НАТО и ЕС. Под въпрос остава и изпълнението на бъдещия закон за резерва. Не бива да се забравя, че когато страната ни влезе в НАТО пое задължението да заделя не по-малко от 2 на сто от държавния бюджет за военни цели. Новите решения очертават една неясна перспектива за въоръжените ни сили, която ще се изроди само в съкращения на техния състав, което бе и същността на досегашните опити за тяхното реформиране. Тезата, че така се доближаваме до дела на военните разходи в другите страни от НАТО е лишена от всякакъв смисъл, защото в абсолютни стойности, военните разходи на страната ни, отнесени към потребностите на отбраната са многократно по-ниски от тези в другите страни. Отбрана и армия се поддържат с реални пари, а не с проценти от бюджета и това е известно във всички страни от света, с изключение на България.

Отказът от национална сигурност и отбрана пролича и в решението за закриване на държавния резерв и разхвърлянето му между институциите, което допълнително натоварва бюджета им поради ограничените средства и персонал отпуснати им за водене на отчета, съхранението и поддържането на този резерв. От тези действия е застрашена сигурността на гражданите при бедствия и аварии и способността на страната да премине на военно положение, което е недопустимо, противоконституционно и опасно. Държавата продължава да се оттегля от задълженията си, които са и вменени по Конституция по поддържане на системата за отбрана и сигурност и разчита само на колективните отговорности. Но както е известно от историята, съюзи се създават и развалят не в интерес на малките и слаби страни като България.

Продължават опитите за посегателства върху обезщетенията и възнагражденията, надбавките и поощренията получавани от военнослужащите, полицаите и служителите от службите за сигурност, назовавани неправилно като „привилегии”, които са постигнати в резултат на дългогодишни наблюдения, изследвания и опити във всички страни. Дори в другите напреднали демократични и недемократични страни те са много повече и като количество и като размер.  Непрекъснато се правят опити да се приравнят хората в униформа на държавните служители и чиновниците от другите сектори. Със злостна полемика  бе посрещнато и решението на Министъра на отбраната за раздаване на годишни бонуси за постигнати резултати на военните и администрацията, което доведе до промяна на решението му. И сега единствено в системата на отбраната и сигурността няма да се дават бонуси, докато в другите министерства и ведомства такива ще се раздават с решения на министрите и ръководителите по места. Забравя се, че системата на министерството на отбраната е единна система, където всички са равни и в нея влиза и цялата Българска армия. Забравя се, че министърът на отбраната не може да противопоставя един на друг администрацията и личния състав на вече професионалната армия, като отпуска диференцирано бонуси на част от състава на министерството. Резултатът от всички тези действия доведе до значително покачване на рапортите за напускане на армията и службите за сигурност. Те вече не са сигурно място за упражняване правото си на труд. Демотивацията сред личния им състав е налице и е с опасни последици за отбраната и сигурността.

Общественият съвет по въпросите на отбраната счита, че не се търсят други приемливи за обществото решения на проблемите, породени от финансовата и икономическата криза, а се търси най-лесния път за преодоляването на последствията от нея, които са с неясен изход, но могат да нанесат непоправими щети на сигурността и отбраната на страната. Не се използват възможностите на държавата за предотвратяване на износа на капитали и печалби от бизнеса в чужбина, които са се увеличили над 40 на сто през последната година, за прибиране на укритите от бизнеса над 1.2 млрд. лева от данъци и осигуровки, за намаляване на незаконния внос на стоки и  дела на „сивата” икономика, с които се нанасят вреди на държавата в размер на над 2 млрд. лева, за  използване на скритите резерви, които се разхищават, за увеличаване на заетостта и потреблението на населението, които са естествените пътища за натрупване на по-големи приходи за държавния бюджет. Световният опит показва, че точно такива пътища, съчетани със замразяване на цените, заплатите и пенсииите, но и с намаляване на лихвите, данъците, таксите и броя на администрацията, както и с увеличаване на националните и чужди инвестиции в икономиката и селското стопанство и разкриване на нови работни места са надеждните средства за преодоляване на кризи от подобен характер. Логиката изисква тежестта на реформите и кризата да бъдат разпределени на всички нива и споделена от всички категории граждани, а не да се стоварва върху обикновения българин, бедните, болните и нещастните, пенсионерите и върху тези, които са лишени от закона да се защитят публично като хората под пагон.

Общественият съвет по въпросите на отбраната се обръща към всички институции в държавата и обществото да престанат посегателствата върху отбраната и сигурността на страната и правата на военнослужащите и тези от другите структури на сигурността. В армията и структурите за сигурност работят живи хора, а не роботи, върху които да се струпват негативите на обществото. Техните права, заплати, обезщетения и компенсации при пенсиониране са характерни за всички страни и армии по света, защото тези хора са лишени от правата на другите граждани и във всички страни се прави необходимото те и техните семейства да се чувстват защитени и сигурни и да служат на родината си. Ако неразумните решения продължат, текучеството на личния състав ще ескалира и ще дойде време, когато никой няма да желае да служи в Българската армия и структурите за сигурност, да излага на риск живота си и семействата си. Ще се наложи чужди сили да отговарят за суверенитета на страната, да оказват помощ при бедствия и аварии, чужди самолети да патрулират в небето ни и чужди кораби да гарантират неприкосновеността на морските ни граници, чужди агенти да управляват системите за сигурност.

Общественият съвет по въпросите на отбраната счита, че решенията не бива да влияят осезаемо на сигурността и отбраната на страната, защото нарушаването на състоянието на тези системи е трудно за възстановяване и не е в интерес на бъдещето на страната и на гражданите. Едно невнимателно решение може да коства огромни загуби в бъдеще, до човешки животи, които нямат цена и до загуба на национално достойнство и суверенитет, за които България е платила скъпа дан през вековете.

 

Декларацията е приета на заседание на Обществения съвет по въпросите на отбраната, проведено на 06 декември 2011 г.  в гр.София.

 

                        От Обществения съвет по въпросите на отбраната

Обществен съвет по въпросите на отбраната

Public Council on Defense

______________________________________________________________

Координационен орган на военнородолюбивите организации. Избран от Общо събрание на организациите проведено на 22 юни 2011 година в ЦВК-гр.София

 

                                                       


Обществен съвет по въпросите на отбраната

ул.Кракра № 4, ет.1, ап.4

1504 София, България

Тел./факс: +359 2 8 432 578

E-mail: osvo2011@gmail.com                                  

http://publiccounsilondefence.alle.bg

 

СТАНОВИЩЕ

на Обществения съвет по въпросите на отбраната

 

ОТНОСНО: ПРОМЯНАТА НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕ И ПОД НАЕМ  НА ИМОТИ-ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ВОЕННОРОДОЛЮБИВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

                                                                                                 

  Продължаващата от години сага по предоставянето за ползване на имоти за ползване от военнородолюбивите организации с дейност в обществена полза определено се натъква на непреодолими пречки от правен характер, залегнали в съществуващите документи в тази област- Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на този закон и закона за отбраната и Въоръжените сили. Налице е определено противоречие между желанията на възглавявното от Вас министерство да предостави на приемливи условия, но определени от нормативните документи имоти на военнородюбивите организации и желанието на последните да придобият тези имоти безвъзмездно или на цени,съобразно техните възможности.

 

Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО), откликвайки на желанието на своите избиратели-военнородолюбиви организации, на свое заседание от 12.10.2011 г. обстойно разгледа възможностите за детайлно решаване на въпроса и стигна до извода, че единствената възможност е промяната на нормативните документи.

ОСВО предлага следните промени в нормативните документи:

  1. В Закона за държавната собственост

-         да се въведе в Чл.15 алинеи 7 и 8 с  текст:

/7/ Министърът на отбраната може да предоставя безвъзмездно за управление имоти-държавна собственост, предоставени му по реда на ал.2  на юридически лица с нестопанска цел-военнородолюбиви организации, определени за дейност в обществена полза и вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието. Копие от заповедта се изпраща на областния управител.

       /8/ За имотите, отпуснати по ал.7 се изискват доказателства, че юридическото лице с нестопанска цел разполага със средства за покриване на разходите по подръжката и управлението на имота, че няма задължения към държавата и други юридически лица и че ще ползва имота за целите на организацията.

                   Мотиви: Предоставя се право на министъра на отбраната, каквото такова е делегирано на областните управители да предоставя със свое решение имоти под управление на организации, работещи в интерес на отбраната

 

  1. В Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

- в Чл.40, ал.1 да отпадне „юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществена дейност”

Мотиви: Предоставянето на имоти под наем на юридическите лица с нестопанска цел-военнородолюбиви организации няма да е обременено с трикратно увеличаване на основната наемна цена, действащо условие досега.

 

-         вЧл. 67 да се въведе ал. 3а.

/3а/  Министърът на отбраната може да предоставя безвъзмездно права на ползване върху имот-частна държавна собственост на военнородолюбиви организации-юридически лица с нестопанска цел, определени за общественополезна дейност. Искането за предоставяне на имота се подава до Министъра на отбраната и към него се прилагат документите по ал.2, без този посочен в т.5

-         в ал.4 на същия член 67 в списъка на лицата посочени в алинеята преди областните управители да се добави „ министърът на отбраната”

Мотиви: Изравняват се правата на министъра на отбраната и областните управители по предоставяне на имоти.

 

      3. В Закона за отбраната и въоръжените сили

- в Чл.26, определящ задълженията и правата на министъра на отбраната, да се добави нова точка 23а: Предоставя на военнородолюбивите организации, определени за общественополезна дейност, под управление или под наем на имоти с отпаднала необходимост в размер до 10 на сто от обявените, в съответствие със Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане.

Мотиви: Текстът задължава и същевременно ограничава до определен таван министъра на отбраната по предоставянето на имоти

 

-  в Чл.226М:

·        ал.2 да придобие следната редакция

/2/ Министърът на отбраната предоставя на военнородолюбивите съюзи, организации и сдруженията по ал.1 за безвъзмездно ползване по предназначение помещения във военните клубове и/или подходящи помещения или сгради                                                                                  в управление на Министерството на отбраната за осъществяване на тяхната военно-патриотична дейност.

·        да се създаде нова ал.3 със следното съдържание:

/3/ Условията и редът за предоставяне за безвъзмездно ползване по предназначение помещения във военните клубове и/или подходящи помещения или сгради в управление на Министерството на отбраната за осъществяване на военно-патриотична дейност на съюзите, организациите и сдруженията по ал.1, се определят с акт на министъра на отбраната.

Мотиви: Решават се проблемите с ползването на военните клубове от военнородолюбивите организации.

                                                                                                            Кирил Цветков

                                                                                                      о.р генерал-лейтенант

                                                                                                             Председател

СТАНОВИЩЕ

На Обществения съвет по въпросите на отбраната относно войнишките  паметници и дейността на Министерството на отбраната по военноисторическото наследство

 

ОСВО счита, че е време Министерството на отбраната да промени политиката си по отношение на военноисторическото наследство и към войнишките паметници. Независимо от ограничените средства, които се отпускат на МО в бюджета дейността по тези въпроси не бива да се пренебрегва и поради факта, че има неизползвани възможности в тази област. Честването на 100-годишнината от Балканските войни е добър повод за промяна на политиката и за допълване на плана за съвместната дейност на МО с военнородолюбивите организации.

 

ОСВО счита, че към войнишките паметници следва да се гледа като на средство за патриотично възпитание на подрастващото поколение. Необходимо е да се разработи съвместна програма между МО,  Министерството на образованието и ОСВО, в която да се разпредели подръжката на войнишките паметници между училищата в общините, където ще бъдат подпомагани и от местните структури на военнородолюбивите организации.

 

Не се изискват големи средства за подръжката и почистването на паметниците, като в тази дейност могат да се привлекат и безработните, които получават средства по социалните програми. За това е необходима съвместна инициатива между социалното министерство и МО, която да се вмени в задължение на общините и кметствата, които получават средства по тези програми.

 

ОСВО счита, че е целесъобразно при посещения на Министъра на отбраната и отговорни лица от системата на Министерството в чужбина или в страната, свързани с посещения на исторически места и паметници от българската военнна история, в   състава на делегациите да се включват и представители на военнородолюбивите организации.

 

По отношение на съхраняването и развитието на военноисторическото наследство ОСВО счита, че е двреме МО и Щабът по отбраната да се обърнат с лице към проблемите и да активизират дейността си в това направление. Като начало може да се пристъпи към създаване на отдел „Военноисторическо наследство” към МО, който да се занимава с вонноисторическите изследвания и войнишките паметници и който да поддържа тесни връзки с военнородолюбивите организации по тези въпроси. Много от тези организации имат програми и планове, свързани с разработването на отделни или глобални въпроси, но не разполагат с достатъчно средства и подкрепа при осъществяването на тези намерения. Един почти 60-70 годишен период от военната ни история е затворен в оперативните архиви и не могат да излязат на бял свят факти, от които има нужда обществото в касаещия го обем. Достъпа до тях е затруднен за представителите на организациите и работещите в тази сфера, поради ограниченията в пропускателния режим, който не кореспондира с едно демократично общество. Щабовете, институциите и военните формирования от Министерството на отбраната все повече се затварят за достъп до тях и данъкоплатците нямат нужната информация, къде и как  се разходват техните пари, което е практика в Западна Европа, САЩ и Канада, като членове на НАТО.

 

ОСВО счита, че при наличие на едно мотивирано искане от страна на военнородолюбива организация до Министъра на отбраната, ограниченията в тази област могат да бъдат преодолени, без това да изисква становище и намеса на ДАНС, ВКР и други организации.

 

 18.11.2011 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg