СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

Разузнаване

Нова телевизия „Здравей България”, 24 август 2010 г., разговор с министъра на отбраната Аню Ангелов

 

Водещ Витомир Саръиванов: Добре дошли отново. Започваме първия разговор тази сутрин. Той ще бъде доста интересен по традиция и на една тема, по която сме говорили вече няколко пъти. Казвам добре дошъл на военния министър г-н Аню Ангелов. Добро утро.

Аню Ангелов: Добро утро.

Водещ: Знаете, че в последно време тази история с вашето предложение за назначаването на комодор Гагашев и отхвърлянето му съответно от президента се превърна в някаква ябълка на раздора между Министерския съвет и президентството. Има ли някакво развитие по този въпрос и как реагирахте вие, когато всъщност президентът отхвърли предложението?

А. Ангелов: Най-напред искам да посоча, че няма факт на отхвърляне от президента на моето предложение, респективно на решението на Министерския съвет   за комодор Гагашев, защото. .. всъщност президентът не се е произнесъл. Асоциациите, които се правят с другите назначения и липсата на името на Гагашев в списъка от укази, не означава, че президентът го е отхвърлил, защото между решенията на Министерския съвет и предложението съответно до президента за генералите, за които са издадени укази, и това предложение от последното заседание на Министерския съвет има две седмици. Така че има техническо време, а освен това се надявам, че президентът ще изпълни своето обещание, направено в едно изказване, до края на месеца да има решение. Така че аз очаквам неговото решение все още.

Водещ: Опитвате се по някакъв начин да излезете дипломатично, ми се струва, от тази ситуация. Аз да ви питам нещо сравнително простичко: понеже в петък имахме разговори тук в нашето студио по въпроса, можем ли да кажем, че всъщност  конфликтът тук се крие в следното - дали шефът на военното разузнаване да бъде просъветски възпитаник, или пронатовски възпитаник?

А. Ангелов: Не, няма такова нещо. Включително и комодор Гагашев е завършил академия "Гречко" на военноморските сили на бившия Съветски съюз. Така че не там е заровено кучето, както се казва.

Водещ: А къде е кучето?

А. Ангелов: Всъщност кучето е във възможността на министъра на отбраната да подбира своя екип, с който ще работи и за който той носи изцяло отговорността и пред Министерския съвет, и пред Народното събрание. Това е от една страна. Второ, всяко звено от системата на Министерството на отбраната, всяка структура, се нуждае от известна промяна. Вие знаете, сега провеждаме преглед на структурата на въоръжените сили, който все още не е завършил, и един от факторите именно на този преглед е служба "Военна информация". Отчитайки онова, което беше направено и което е достижение несъмнено на службата, и то се дължи на труда на тези момчета и момичета, бих казал, които служат във "Военна информация", считам, не само аз, а и моят екип като цяло, че е необходимо начело на службата да застане човек, който не е от редовете на самата служба.

Водещ:  Тоест това е другият спор - вътрешен или външен човек.

А.Ангелов:  Това е ставало през годините и винаги, когато се прави реформа и се вижда необходимостта от промяна, е добре човекът, който ще извършва тези промени, да не бъде сраснат с онова, което той е наблюдавал през последните 10 или 20 години, когато той служи в тази служба. Все пак кръгозорът, кръгозорът на човек, който служи в тази служба, е обърнат много повече към външния свят, отколкото към онова, което самата служба сама по себе си представлява. Затова и моята идея, и идеята на моя екип е да представим такъв човек и аз все още си мисля, че човекът, когото сме представили, заслужава много повече внимание и уважение и аз не мога да приема, когато президентът, надскачайки своите правомощия, говори за конкретен човек, който би могъл да стане началник на службата. Колкото и добър разузнавач да е и в труден период, това са неговите думи, аз не мога да приема една такава намеса в моите правомощия да определи човека, който ще работи в тази служба.

Водеща Ели Гигова: Вие говорите за черна кутия?

А. Ангелов: Да. До голяма степен всяка специална служба представлява един род кутия. Тук не става въпрос да се намесваме в конкретните оперативни задачи, които се изпълняват. Много важни операции се изпълняват и в сътрудничество в други служби от страните - членки на НАТО. Тук е важното, че има въпроси, които касаят всички. Става въпрос за драстично намаляване на бюджета и на тази служба, не само на българската армия. Става въпрос за целесъобразното усвояване на този бюджгет. Трябва много внимателно да се проследи и пътят на парите в тази служба, тъй като до голяма степен в някои отношения в хода на оперативната работа има възможности да изтичат средства. Затова и предстои една много сериозна проверка в службата.

Водещ: Хората си задават въпроса защо пък тази позиция е толкова важна, това от една страна. От друга, вие получихте едно рамо с тази декларация, която беше пусната през миналата седмица от офицерите от резерва и това, което те казаха, че . .. доста тежки обвинения има по отношение на службата за това, че там все още е важал чл.1 от старата конституция, в който все пак се казваше, че се утвърждава ръководната роля на партията. Говореше се за шуробаджанащина по някакъв начин при назначаването на хора вътре в тази служба. На какво отдавате тази декларация? Имаше ли контакт с вас, преди да бъде публикувана тя?

А. Ангелов: Не, не е имало никакъв контакт или разговар. Аз бях на почивка и не съм се срещал и. ..  нито съм говорил по телефона с никого. На много журналисти е известно, че аз и не вдигах телефона си дори в този период, защото наистина се нуждая от тази почивка. А що се касае до тази декларация, има твърде силни думи, които аз също не приемам.

Водещ: Кое не приемате от това, което се казва?

А. Ангелов: Не приемам всякаква отправка към чл.1 на бившата конституция и т.н. Въпросите са много практични, прагматични и те трябва да се решават прагматично. От гледна точка на политическата ситуация, на мен ми се струва, че възможността да се влияе по този начин чрез отказ от утвърждаване на определени предложения на изпълнителната власт, проличават много ясно в редица закони и текстове от закони, които бяха връщани в Народното събрание в последно време, а така също и в. ..  конкретно за българската армия и конкретни предложения на Министерския съвет за издаване на укази. Така че от тази гледна точка аз се опасявам много повече, а не от чл.1 на бившата конституция.

Водещ: Добре де. . .

Водеща: Да се разделим за мъничко за рекламите. . .

Водещ: Само да. ..  преди да направим прекъсването за реклама, за да приключим тази тема все пак, на мен ми е интересно да кажете как според вас ще се разреши този казус и трябва ли сега, както винаги всички очакват намесата на министър-председателя, пак ли той трябва да бъде арбитър в някакъв спор, или всичко ще си реши от само себе си.

Водеща: Ще има ли директен диалог между вас и президента?

А. Ангелов: Не, тук няма възможност за някакъв арбитраж. Все пак Министерският съвет е колективен орган и той е взел своето решение, в това число и самият министър-председател е гласувал за това решение. Що се касае до това как ще завърши, аз силно се надявам, че ще се отчетат всички плюсове и минуси на това мое предложение, и предложение на Министерския съвет, и ще се вземе най-правилното решение. Аз се надявам, че президентът на републиката ще отчете всичко онова, което досега стана известно и като хронология, и като. ..  как да кажа, подход за решаването на този въпрос и аз не виждам друга възможност освен да се издаде този указ. Ако той не бъде издаден, има редица опции, които бихме могли да разглеждаме след това, ако получим такъв отказ. Засега такъв отказ нито в Министерския съвет, нито при мен няма.

Водеща: А ако има такъв отказ, имате ли ново предложение?

Водещ: Да, ако има такъв отказ, какво ще направите?

А. Ангелов: Имам различни опции, включително и ново предложение. Сигурно няма да бъде това предложение, за което настоява президентът, иначе това би било превишаване на неговите правомощия и лишаване на министъра на отбраната от правомощия.

Водещ: Въпросът е дали ще продължите да упорствате по някакъв начин, ако президентът каже не, няма да го подпиша.

А. Ангелов: Това не е въпрос на инат. Аз се изненадвам, когато един президент говори за инат на един министър. Тук не става въпрос за инат, става въпрос за принципно становище. И аз държа на това принципно становище, защото е информирано решение, обсъждано е на съвет по отбрана и няма защо да се преправя към 12 април, когато аз в един неформален разговор с президента съм предложил и това лице, за което става въпрос да бъде началник на тази служба. След това обаче си има своите стъпки - съвет по отбрана, обсъждане двукратно, предложение едно - отхвърлено, второ предложение - отново отхвърлено. Има едно решение на Конституционния съд по отношение на един казус с отхвърляне на предложение на Висшия съдебен съвет и то може да се приложи и тук в нашия случай. Не може безкрайно да се отхвърлят предложения на Министерския съвет от президента. Трябва да има някакъв краен брой откази. И аз силно се надявам, че дори ще направим, ако трябва, известни промени в Закона за отбраната и въоръжените сили това да стане факт. Тоест аз не мога да предлагам 10 или 15 души за една длъжност и на всяко мое предложение да се отговаря с "не".

Водещ:  Добре, а на какво го отдавате в крайна сметка, за да завършим. Защо според вас президентът прави така?

А. Ангелов: Е, това трябва да питате г-н президента.

Водещ: С удоволствие бих го попитал, стига той да се съгласи да ни даде интервю, ама вашето собствено отношение и лично мнение какво е?

А. Ангелов: Явно и той държи на своя принцип, че трябва да бъде вътрешен човек от службата. Но той, аз доколкото разбирам от неговите изказвания, има предвид конкретен човек. Там има и заместник, който е бригаден генерал, а не полковник, за него не се говори, а се говори конкретно за този полковник. Това ме навежда на мисълта, че той си е подбрал някакъв човек и иска той да стане директор. Но за съжаление това не влиза в неговите правомощия.

Водещ: И също трябва да има някаква причина за това. Не искате да я . ..

А. Ангелов: Е, не мога да ви кажа. Вече за причината наистина трябва да питате президента. Но това е моето впечатление.

Водещ: Добре. Сега прекъсваме за кратка реклама, след това отново се връщаме в студиото и продължаваме разговора.

Водещ: Ето ни отново в студиото на "Здравей, България". Говорим си с военния министър г-н Аню Ангелов за това как ще се реши този проблем, и то не толкова за конкретния случай, колкото по принцип дали подобни неразбирателства, така меко да ги нарека, биха могли да се случат и в бъдеще. Когато в петък говорихме тук с един от вашите предшественици - г-н Свинаров, той каза, че това трябва да се реши законодателно, този въпрос, и да не се създава възможност за подобни случаи в бъдеще. Какво трябва да се направи според вас?

Водеща: Г-н Свинаров каза също нещо много интересно, че проблемът е в конституцията и че точката за съгласуване въобще не е ясна.

 А. Ангелов: Абсолютно съм съгласен. Няма такава точка нито в конституцията, нито в законите по отношение на предварителното съгласуване. Няма разрешение на проблеми, когато се блокират - от една страна, държавният глава, от друга страна, изпълнителната власт. Всъщност това не е разрешено нито в конституцията, нито в закона. И аз затова преди малко казах, че вероятно законово това трябва да бъде уредено - до колко пъти президентът може да връща предложение на Министерския съвет. В случая с Бойко Рашков мисля, че Конституционният съд предложи това да стане само веднъж и на втория път президентът да е задължен да подпише указ. Нещо такова трябва да се направи и по отношение на армията.

А що се касае до глобалното решаване на въпроса, в проекта за стратегия за национална сигурност има един текст, в който се говори, че трябва да се върви към единна разузнавателна общност. Но той е поставен някъде далеч във времето. На мен ми се струва, за да могат да бъдат решени кардинално и проблемите във "Военна информация", от една страна, и в Националната разузнавателна служба, от друга, че трябва да се ускори този процес на вървеж към единна разузнавателна общност и към дори една единна структура на разузнаването. В редица държави това е факт. В редица държави дори и контраразузнаването, и разузнаването са в една структура, като в Германия например. Така че има редица въпроси, които могат да бъдат решени и законодателно и ще трябва наистина през есенната сесия на парламента да видим какво можем да направим по този въпрос.

Водещ: Добре. . .

Водеща: Искам да ви попитам и за състоянието на българската армия. Ще продължат ли съкращенията, докъде стигнахте?

А. Ангелов: Съкращенията, в такъв смисъл. .. всъщност продължава преструктурирането. Ние започнахме с висшите командни звена, но това е техният първи етап за развитие. В резултат на прегледа на структурата се вижда, че те все още са твърде раздути като щатове, става въпрос за различните щабове на високо ниво, включително администрацията на Министерството на отбраната заедно с щаба на отбраната. Така че предстои през следващата година продължаване на този процес и довеждането им до оптимално състояние, включително със създаването на единна командна структура както за мирно време, така и при управление на кризи. В този случай няма да има нужда да се развръщат нови щабове или да се прехвърля управлението на едни или други военни управления от един щаб на друг и т.н., както е сега в момента. Това създава страшно голям хаос в управлението.

От друга страна, вървим към края на този преглед на структурата на въоръжените сили, той още не е настъпил, той ще настъпи през септември, когато ще предложа на Министерския съвет бяла книга за отбраната и въоръжените сили, а чрез Министерския съвет на Народното събрание за утвърждаване. Основните положения вече са почти ясни, но има редица детайли, които трябва да бъдат изпипани и прецизирани в този период до 15 септември. Основното, което правим, това е. ..  имаме едни въоръжени сили, които решават всички задачи, които стоят пред тях, и по отношение на защитата на нашата териториална цялост и суверенитет, и по отношение на участието им в международни операции - операции на НАТО, на ООН или на Европейския съюз, и участието им в подпомагане на българското население при бедствия и аварии. Така че това ще бъде един, един комплект от въоръжени сили.

Водеща: Споменахте за международните мисии. В Афганистан колко време още ще продължи тя?

А. Ангелов: Колко време ще продължи зависи от решението на НАТО. Както знаете, това е въпрос. .. и тази операция е под егидата на НАТО.  Що са касае до  .. .как да го нарека, до края може би на тази операция, аз съм умерен песимист в това отношение, че това може да стане твърде скоро.. .

Водеща: Твърде скоро. . .

А. Ангелов:. .. имайки предвид анализа на ситуацията в Афганистан. Ще видим какво ще стане сега на тези парламентарни избори, които предстоят, и оттам и новият главнокомандващ на операцията генерал Петреъс каква стратегия по-нататък ще възприеме по отношение на развитието на тази операция. От това ще зависят резултатите на практика.

Водеща: Докъде стигна модернизацията на българската армия, ще си имаме ли скоро изтребители и колко време още ще използваме руските МиГ-21, 29?

А. Ангелов: Вероятно МиГ-29 ще продължим да използваме поне в рамките на периода, за който се разработва бялата книга, т.е. до 2015-а, но силно се съмнявам, че ще продължим и в бъдеще, тъй като ние не можем да закупим голямо количество нови изтребители поради тяхната цена, за да могат да заменят изцяло МиГ-29. Направен е ремонтът на МиГ-29, на планера, но изключително скъпа е поддръжката на МиГ-29. Ние сега правим всичко възможно да отделим средства, за да можем през 2011 година и 2012 година да продължим да изпълняваме задачата по охрана на въздушното пространство с МиГ-29, и така включително до 2013 и 2014 година. Ще заделяме тези средства, няма друг изход. Въвеждането на нов тип изтребител, какъвто и да е той, означава да съществуват едновременно две различни системи за поддръжка - на единия тип изтребител и на другия тип изтребител, а това означава хора, означава преразход на средства, ресурси и т.н. Така че всичко ще стане постепенно, в един момент ще съществуват и нов многоцелеви изтребител, и МиГ-29 ще изпълнява задачи.

Водеща: В обозримо бъдеще ли?

А. Ангелов: В обозримо бъдеще, някъде до пет години предполагам, че ние ще имаме нов многоцелеви изтребител. Като казвам нов, означава нов тип многоцелеви изтребител.

Водеща: И една тема, която ме засяга - подводницата "Слава", защото я видяхме, дадохме обширен репортаж в нашето предаване, доста уморена ни изглежда, няма ли да отиде вече в заслужена пенсия?

А. Ангелов: Аз разбирам носталгията на подводничарите, това е един род сили във военноморските сили, който на практика със снемането от въоръжение на тази подводница ще престане да съществува за момента.

Водещ: За момента или завинаги?

А. Ангелов: Трябва да ви кажа, че не виждам поне възможности за закупуване на подводници. Още повече Черно море, както знаете, е затворено море, има си своите особености, има много силна стража върху неговия вход откъм проливите. ..  Въпросът е бих казал дискусионен - дали трябва да има или не трябва да има подводници. В последно време подводницата се използваше главно и преди всичко с учебна цел, т.е. тя плаваше, за да могат надводните кораби за борба с подводни лодки да могат да решават своите тренировъчни задачи. Що се касае до самата подводница, да, тя наистина е много остаряла и най-важното - ние не можем да си позволим да я поддържаме, тъй като поддръжката й е много скъпа. И в такъв случай. . . аз разбирам, че много мои предшественици са отлагали този въпрос, но аз като бивш военен съм свикнал да взимам решения и да нося отговорност за тях, и едно от тежките решения е това  - да се снеме от въоръжение подводницата "Слава".

Водещ: Наистина тъжничко изглеждаше картината оттам, но пък струва ми се, че. . . особено във вашата работа трябва да има прагматизъм, а не толкова човек да се отдава на някакви. . .

Водеща: Носталгия.

А. Ангелов: Искам. . . да, така е. Искам да подчертая, че личният състав на подводницата няма просто да изчезне някъде в небитието. Офицерите, сержантите, т.е. старшините и матросите ще намерят своето място по други кораби, ще трябва да се преквалифицират наистина. Там има също съкращения, във военноморските сили, част от личния състав може би ще бъде съкратен във връзка със снемането от въоръжение, но за всички перспективни офицери, старшини, сержанти и войници, и матроси в Българската армия има перспектива, искам да подчертая още веднъж. Възможността за освобождаване от военна служба винаги е съществувала, но аз наистина призовавам офицерите, сержантите, войниците и матросите да помислят, преди да подадат своя рапорт за освобождаване от военна служба, защото връщане назад няма. И те трябва много добре да преценят и плюсовете, и минусите на военната служба, тя има такива безусловно, и на тази основа да вземат своето информирано решение какво да правят по-нататък.

СОСЗР няма нищо общо с декларацията на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” във връзка с назначаването на директор на военното разузнаване

otbrana.alle.bg

 

В редакцията на otbrana.alle.bg и в. „Българско войнство” се получи следното писмо от председателя на ЦС на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов: ”От името на Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) и на цялата военнородолюбива организация, която имам честта да оглавявам, искам да ви информирам, че нямаме нищо общо с подготовката, написването и разпространяването на  декларацията на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” във връзка с назначаването на директор на Служба „Военна информация” в Министерството на отбраната. 

СОСЗР по своя характер е национална, родолюбива, съсловна, независима и непартийна организация, е записано в нашия устав. Той е национално признат и е член на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на НАТО – СИОР.

Нашият съюз наброява над 30 хиляди организирани членове в цялата страна. Ние разполагаме с 28 областни и 165 общински организации, 834 дружества и 153 клуба по интереси.

Една от основните ни цели, която преследваме неотклонно в нашата дейност, като неправителствена организация, е укрепването на националната сигурност и отбраната на страната. В този смисъл бих искал да внеса уточнението, че ние нямаме никаква съпричастност към въпросната декларация, която според авторите й, е във връзка със „скандала, разразил се  между президента на Република България г-н Георги Първанов и министъра на отбраната на Република България о.р.ген.лейт. Аню Ангелов”.

20.08.2010 г.

Офицерите от „Атлантик” излязоха с декларация във връзка с назначаването на директор на военното разузнаване

otbrana.alle.bg

Скандалът, разразил се между президента на Република България Георги Първанов и министъра на отбраната Аню Ангелов не допринася за сигурността на държавата и подронва достойнството на българския генералитет. Този скандал отново ни връща години назад и показва на съюзниците ни от НАТО, че още буксуваме в „калта на прехода”. Това се посочва в декларация на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”, публикуван на сайта на неправителствената организация. Този спор е поредният опит на държавния глава и върховен главнокомандващ едностранно и еднолично да предрешава процесите във Въоръжените сили, да обезличава и да подменя министъра на отбраната, който носи пряката отговорност за състоянието на армията и на подчинените му служби, се отбелязва по-нататък.  

Според авторите на декларацията президентът има правото на избор: да подпише или не указ за предложеното длъжностно лице. Никъде в Конституцията не е предвидена процедурата „предварително съгласуване”. Тя би могла да се приложи само като акт на добра воля от стана на министъра и на премиера, се уточнява в текста.

По-нататък в декларацията се подчертава: ”Практиката у нас и в страните-съюзници предлага убедителни примери, че когато е назряла необходимост дадена структура да бъде реформирана, обикновено се назначава т. нар. външен човек. Изискванията към него са да бъде високо интелегентен и отговорен, да притежава реформаторски заряд, да се е доказал на предишните си длъжности. Да има критичния и непредубеден поглед на представител на експертната общност и на гражданското общество. И да не се e сраснал с недостатъците на средата, която е призван да промени. Такава е кандидатурата, посочена от министъра на отбраната.

19.08.2010 г.

Президентът подписа някои генералски укази, за две длъжности няма

Спирдон Спирдонов

Генерал-майор Стефан Василев става началник на Сухопътни войски, бригаден генерал Нейко Ненов – негов първи заместник, а полковник Златко Златев – командир на вертолетната авиобаза „Крумово”. Тези назначения са факт, след като президентът и върховен главнокомандващ Георги Първанов подписа указите, публикувани в днешния брой на Държавен вестник. Обнародвани са и указате за освобождаване от длъжност и военна служба на генерал-лейтенант Иван Добрев, началник на Сухопътни войски, генерал-майор Димитър Димитров – негов първи заместник, контраадмирал Симеон Цеков, заместник-командващ на СОК и генерал-майор Пламен Студенков, директор на служба „Военна информация”. Има указ и за освобождаване на бригаден генерал Стефан Петров, но само от длъжността като командир на вертолетната авиобаза. На него му предстои да заеме международна длъжност.

За две генералски длъжности все още няма укази. Едната е за заместник-командващ на СОК, а другата – за директор на служба Военна информация”.

17.08.2010 Г.

Разузнаване
Президентът няма да отстъпи от позицията си за директор на военното разузнаване

otbrana.alle.bg

Това става ясно от негово интервю във в. „24 часа”. В отговор на едно от въпросите той казва така: Припомнете си, че имаше упорство от страна на министъра при предишната кадрова разстановка на висшите военни и тогава аз направих компромис. Но не може да се очаква, че винаги ще е така. Още повече че и от формална гледна точка, и от гледна точка на качеството моята позиция е правилна. Някои трябва да разберат, че в политиката подобни неотстъпчиви позиции не са работещи, политиката е изкуството на разумния компромис.”

Президентът Георги Първанов посочва, че стои зад първото предложение на Съвета по отбрана за директор на службата да бъде един от заместниците на генерал-майор Пламен Студенков. В същото време, отбелязва той,  се убедих, че кандидатът от самата служба, не искам да споменавам името му, е един много добър разузнавач, бил е на тежка отговорна мисия в труден момент. Противно на внушенията, които бяха направени в публичното пространство, искам да кажа, че той има специализация в Германия и Канада, подчертава върховният главнокомандващ. Държа на позицията и оценката си, че комодор Гагашев е един много подготвен в професионално отношение висш военен и затова съм подкрепил предложението за заместник на Съвместното оперативно командване, казва още държавният глава. Според него комодор Гагашев ще бъде много силен там.

С военния министър ще си общуваме по устав, казано на военен език, т.е. в рамките на конституцията, на законите и на утвърдените правила, посочва президентът.

16.08.2010 г.

Във „Военна информация” бяха закрити три поделения и десет служби на военните аташета

Спирдон Спирдонов

Какво става в придобилата едва ли не митичност служба „Военна информация” на Министерството на отбраната? Засега в общественото пространство излиза т. нар. скандал между президента и министъра на отбраната във връзка с номинирането на нов директор. Факт е, че досегашният – генерал-майор Пламен Студенков навършва пределна възраст за военна служба и от 1 септември друг трябва да поеме ръководството на военното ни разузнаване. Правителството вече номинира комодор Валентин Гагашев. Неговите качества не се оспорват от никого, включително и от върховния главнокомандващ. Разминаванията поне на пръв поглед са от процедурно естество. Има и от съществено. Президентът настоява за приемственост, министърът на отбраната смята, че това не е задължително.  

Все пак какво е състоянието на службата? Министерството на отбраната отчита, че там организационно-щатните промени са в заключителния си етап. Закрити са три поделения.  Освободени са военнослужещи и цивилни служители, като на тяхно място не са назначавани нови. Закрити са десет служби на военни аташета, временно е преустановена дейността на три и е редуциран съставът на осем от службите. Част от военните аташета са акредитирани в две и повече страни. В съответствие със заповед на министъра на отбраната от април т. г. е създадена концептуална визия за развитието на способностите и структурата на службата. В тази връзка е разработена „Концепция за развитието на разузнаването във въоръжените сили на Република България”. Консолидирани са способностите на военното разузнаване и е постигнато единно ръководство на разузнаването във въоръжените сили. През първото полугодие на годината служба „Военна информация” е издала и разпространила до вътрешни и международни потребители над 830 информационни документа.

Мениджмънтът на службата се определя като ефективен. Целите са своевременно и надеждно информационно осигуряване на държавното и военното ръководство с оценки, анализи и прогнози за рисковете и заплахите за националната и международната сигурност и системата за отбрана на Република България, НАТО и Европейския съюз; повишаване качеството на разузнавателното осигуряване на българските контингенти, участващи в операции и мисии извън зоната за отговорност на НАТО и територията на ЕС; реализиране на изискващия се информационен принос в борбата срещу международния тероризъм; активно участие в международното сътрудничество в областта на отбраната и усъвършенстване на мениджърските практики в условията на нарастващи потребности и дефицит от ресурси.

Информацията и оценките в нея не са от неназован източник. Те могат да бъдат прочетени в анализа на МО за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2010 г., който е качен в сайта на ведомството.

11.08.2010 г.

 

 

 

Президентът и министърът на отбраната остават на позициите си за директор на военното разузнаване

otbrana.alle.bg

Министърът на отбраната Аню Ангелов заяви тази сутрин във Варна, че не смята да променя предложението си комодор Валентин Гагашев да бъде назначен за директор  на служба „Военна информация". Той посочи, че на 12 април била обсъждана друга кандидатура за поста, но след запознаване с характеристиките на предложения от генерал-майор Пламен  Студенков човек е станало ясно, че той не владее в достатъчна степен английски език, затова е бил предложен нов кандидат. Министърът призна, че е нарушена процедурата около избора на новия шеф на службата, но единствено съгласно устройствения правилник на Министерски съвет. Конституцията и законите са спазени, категоричен е той.

Също във Варна, но вчера, президентът Георги Първанов  отново изрази позицията си, че трябва да има приемственост с новото ръководство. Това, според него, предполага по-скоро назначаването на директор от състава на сегашното ръководство на службата, за да може да се реализира тази приемственост. От своя страна министър Ангелов посочи, че не споделя мнението на президента за приемствеността на този пост с назначаването на човек от сегашното ръководство на службата. Той обясни, че не се е спрял на кандидатурите на двамата заместници на генерал-майор  Студенков не само заради недостатъчното владеене на английски, но и заради редицата сигнали, които са били получени след 12 април по отношение на климата в службата и нейната дейност. Министърът съобщи, че в службата ще бъде извършена задълбочена ревизия.

Президентът и министърът бяха във Варна на тържествата по повод 131-годишнина на ВМС. 

08.08.2010 г.

МО отговори на реакцията на президента във връзка с предложенията за директор на сружба „Военна информация”

otbrana.alle.bg

От информацията на Пресцентъра на МО става ясно, че министърът на отбраната и представители на министерството са водили диалог с президента Георги Първанов, съпроводен и със съответните писма, във връзка с предварителното съгласуване на кандидатурата за директор на служба „Военна информация”. По-рано днес Прессекретариатът на държавния глава разпространи информация, че президентът е научил от медиите за предложението на правителството комодор Валентин Гагашев да оглави службата.

05.08.2010 г.

(Съобщението на Пресцентъра на МО – в рубриката „Разминавания”)

 

Президентът не знаел за кандидатурата на комодор Валентин Гагашев за шеф на военното разузнаване

otbrana.alle.bg

Държавният глава разбра от медиите, че има персонално предложение на Министерски съвет за нов директор на служба “Военна информация”, за което президентът не е давал съгласие в предвидената процедура. Очаква се предложението на МС да бъде получено в президентската администрация. На заседанието си в сряда по попредложение на министъра на отбраната правителството предложи за директор на службата комодор Валентин Гагашев, който да бъде повишен в звание „контраадмирал”.

05.08.2010 г.

(Цялото съобщение на Прессекретариата на президента – в рубриката „Разминавания”)
Разузнаване
Комодор Валентин Гагашев ще наследи генерал-майор Пламен Студенков начело на военното разузнаване

Спирдон Спирдонов

Правителството предлага на президента на Република България да издаде указ за назначаването на комодор Валентин Гагашев на длъжността директор на служба „Военна информация” и да го удостои със званието „контраадмирал”. Предлага се това да стане от 1 септември 2010 г., съобщи правителствената информационна служба. Комодор Гагашев е завършил корабоводене във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Военноморската академия „Гречко” в Русия и Военноморския колеж „Ню Порт” в САЩ. Последната заемана от него длъжност е началник щаб на НАТО „Скопие”.

04.08.2010 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg