СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

Изтребител

ДО    ЛИЧНИЯ СЪСТАВ

                                       НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

 

 

 

                   Господа генерали, офицери, офицерски кандидати,

                   сержанти, курсанти и войници,

                   Дами и господа цивилни служители,

                   Уважаеми ветерани,

 

Особено ми е приятно да ви поздравя с празника на авиацията и с  98-та годишнина от създаването на българските Военновъздушни сили! Този празник носи на хората, свързани с нашите ВВС, особена приповдигнатост, усещането за принадлежност към род войски с доказана във времето история, гордостта, че стъпвайки върху солидни основи, създадени от нашите доблестни предшественици, имаме възможността да продължим напред, доразвивайки се, усъвършенствайки се, стремейки се към бъдещето.

                   Вие, нашите пилоти, инженерни и технически кадри, други специалисти, трудещи се неуморно в състава на Военновъздушните сили, сте готови да изпълнявате своя дълг по всяко време, да реагирате адекватно на различни ситуации за осигуряване на въздушния суверенитет на България така, както го изискват високите критерии, залегнали в нашите и на Алианса регламентиращи документи. Вие поддържате бойната си готовност, носите бойни дежурства, водите учебния процес.

                   Войсковият живот във ВВС протича при спазване на строги правила, при голяма динамика и поемане на огромни отговорности. За съжаление и в условията на силна ресурсна ограниченост,  което още повече увеличава напрежението и стреса у личния състав.

Вашият висок професионализъм, вашето чувство за дълг и отговорност се изявяват още повече сега, когато целта е да се постигне максимална ефективност на учебно-бойната подготовка с наличните материални и финансови средства. В този нелек момент е много важно да се съхрани най-ценният капитал на Военновъздушните сили и това сте вие, хората които служите и работите в тях.

Трудности винаги е имало, ще ги има и след нас. Важното е, че правите всичко по силите си, за да изпълнявате своите конституционни задължения. Ние не можем да избираме по свое желание времето, в което ни се налага да живеем и работим, но сме в състояние и сме длъжни да използваме по най-рационалния начин ресурсите и периодите за подготовка и изпълнение на поставяните задачи.

 

Скъпи колеги,

 

Отпразнувайте своя ден, защото го заслужавате! Този празник се чества вече близо век и подобаващо трябва да се отбелязва всяка година. Аз знам, че вие знаете как. Защото този, който може да работи в трудности и изпитания, който влага всичките си умения и възможности в това, което прави, той може и да се радва, да оценява себе си и хората до себе си, да бъде част от своя задружен колектив и в дни като днешния.

От сърце ви желая здраве, да поддържате воинския си дух висок - той проличава най-ясно в трудности, да се стремите към отлично изпълнение на поставените задачи, да сте сплотени и мотивирани, за да имате поводи за професионална гордост и в бъдеще!

 

                   Честит празник!

 

 

                                                         НАЧАЛНИК НА ОТБРАНАТА

                                                         ГЕНЕРАЛ СИМЕОН СИМЕОНОВ

 

 

 

 

15 октомври 2010 г.

        София

 

 

Изтребител

Държава без въздушен суверенитет имитира държавност

Спирдон Спирдонов

С генерал-майор от запаса Георги Каракачанов, който е бил командир на Втора дивизия ПВО, заместник-командир на Корпус ПВО и началник на управление ”Зенитно-ракетни и радиотехнически войски” в годините на прехода, се срещнахме на зенитен полигон „Шабла”. Разговаряхме малко преди да започне ВИП-денят на зенитно-ракетните стрелби.

 

-         Г-н генерал-майор, Вие имате сериозен принос за изграждането и развитието на ЗРВ. Как гледате на тяхното бъдеще?

-         За да се отговори на този въпрос, трябва първо да се съобразим с функцията, която изпълняват ЗРВ в цялото военно строителство и в цялата структура на Българската армия. Ще се види, че тази функция е важна, отговорна и незаменима. ЗРВ са един от основните модули на въздушната отбрана. Всяка държава, която държи на своя суверенитет, винаги трябва да изгражда структури, които отговарят и за въздушния суверенитет. Държава без въздушен суверенитет имитира държавност. Това го показва целият опит от конфликтите, които са се водили по най-различни причини, независимо дали дадената държава е във военен съюз или сама решава отранителните си функции.

-         Може ли да се смята, че някой друг ще ни гарантира сигурността от въздуха?

-         Това не бива да става. Виждаме напоследък локални конфликти и всякакви противоречия, които се решават със средствата на въоръжените сили. Неведоми са пътищата господни. Не се знае къде и по какъв начин ще пламне конфликтът. Особено Балканите, където от край време, без да противореча на това, че в момента има един прозорец на сигурност, винаги са се водили барутния погреб на Европа. За това въздушният суверенитет е важен елемент от цялата държавна политика. Особено сега, когато сме в икономическа криза, когато възможностите на авиационния парк са ограничени, ЗРВ са един сериозен модул да се реши това противоречие, защото са икономичен род войска. Освен за подготовката им и накрая като венец за зенитно-ракетните стрелби, други средства не са необходими. С присъствието си, с воденето на бойна подготовка, с готовността си да застъпят в дежурство те непрекъснато изпълняват своето предназначение.

-         В своя опит участвали ли сте в снемане от въоръжение на зенитно-ракетни комплекси? Какво бихте препоръчали?

-         Много внимателно трябва да се подхожда, когато се снема или бракува едно въоръжение. Не бива да се подхожда само от гледна точка на някакъв търговски ресурс. Ресурсът е два вида: по време и технически. Когато ресурсът по време изтича, винаги има възможност да се направи едно преосвидетестване и на базата на лидерните изпитания, някой да поеме отговорността за удължаване на ресурса. Удължаването става по много начини. Единият е с основни ремонти, другият – с подмяна на агрегати. На базата на лидерните изпитания, каквито могат да бъдат и стрелбите, да се оцени каква е ефективността на това въоръжение и след това да се взема решение.

-         Ефективни ли са нашите зенитно-ракетни комплекси в днешни условия?

-         Това се вижда от резултатите на стрелбите, които се провеждат. Те се справят успешно, макар и в ограничени условия на полигон „Шабла”. Тук няма възможност да се развърни полигонно поле с мишани, които придобиват пълни параметри на въздушни цели. Въпреки това се вижда, че от техническа гледна точка са годни за употреба.

-         Какви са впечатленията Ви от днешните зенитно-ракетни комплекси?

-         От 60-те години насам мога да кажа, че по-технологично оръжие в България няма. ЗРВ са един модул, който може да изпълни абсолютно всички, разбира се в ограничено разстояние, изисквания, както един въздушен съд, който се управлява от човек на борда, какъвто е самолетът. ЗРВ могат да бъдат използвани във всякакви метеорологични условия, за да прикриват въздушното ни пространство.

29.09.2010 г.

 

На снимката: Генерал-майор Каракачанов (в средата) на полигон ”Шабла”

Снимка Александър Червенков 

Изтребител

Генерал-майор Константин Попов: ЗРВ имат бъдеще

 

И за тази година Зенитно-ракетни войски ще получат много висока оценка, казва началникът на ВВС генерал-мейор Константин Попов. Значимостта им за отбраната и националната ни сигурност не подлежи на съмнение, подчертава той.

 

Интервю на Спирдон Спирдонов

 

-         Г-н генерал-майор, каква е значимостта днес на ЗРВ 50 години след тяхното създаване? Бихте ли определили мястото им във ВВС?

-         Преди всичко искам да отбележа, че ЗРВ са род войски, който е отразен на емблемата на ВВС. На нея слънцето има пет лъча. ЗРВ са един от тези лъчове, който придава цялост и завършеност на ВВС като мисии, задачи и способности. ЗРВ са активен род войски, без които ВВС не могат да изпълнят предназначението си. Макар че поради своята специфика стоят по-невидими за обществеността, те заслужават признанието на всички. Заслужава си да бъдат отразени усилията хората, които през тези 50 години са преминали дълъг път на доказване, утвърждаване и развитие. За това аз приветствам честване на половинвековнато им история. През тези пет десетилетия са се случили много значими неща. Най-значимото от тях е, че ЗРВ винаги са стояли на едно високо професионално ниво, което се изразява в много патриотизъм и себеотдаване в интерес на войските и като цяло на ВВС.

-         Тези думи част ли са и от Вашата оценка за последните зенитно-ракетни стрелби на полигон „Шабла”, които се проведоха в началото на този месец?

-         Макар и рядко това професионално ниво е видимо на такива стрелби. Така беше и през тази година. ЗРВ проявиха огромно желание за работа, професионализъм и иновативност. За първи път, поради условията, в които работиха, проведоха стрелби, каквито до сега не бяха правили. Мишените и целите бяха абсолютно нови. Съобразиха се със ситуацията, предложиха решение и макар че нямаше предварително проиграване, изпълниха стрелбите успешно. За мен като началник на ВВС това означава, че ЗРВ действително могат да действат във всякакви условия, да вземат бързи решения и да се адаптират към ситуацията. При това с добър краен резултат! За тази година ЗРВ ще получат много висока оценка. Това бе изразено и от политическото ръководство.

-         В общественото пространство се говори преди всичко за модернизация на военната авиация. Не допускам, че това е за сметка на ЗРВ.

-         Модернизацията тече и за в бъдеще се залага във всички сфери на ВВС. Причината е, че изискванията към ВВС стават все по-големи. Това се отнася и за авиацията, и за ЗРВ, и за свръзките, и за РТВ, и за логистиката. Смятам, че модернизацията в ЗРВ върви и в момента. Има системи за управление, които се разработват и прилагат успешно. В по-дългосрочен план е предвидено превъоръжаване с нови зенитно-ракетни комплекси. Така че едното не пречи на другото. Защото задачите на ВВС стават все по-значими.

-         Кое е онова в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили, което се отнася до ЗРВ?

-         В Прегледа на структурите се търсеше такава ефективност, че да може определеният за ВВС ресурс да доведе до максимални способности. В това отношение ЗРВ са достатъчно добре защитени. Те ще продължават да изпълняват своите функции, включително и по защитата на критичната инфраструктура. Един от успехите, който е заложен в Бялата книга е, че ще има повече свободни средства за бойна подготовка на ЗРВ. Дивизионите също ще бъдат по-ефективни, защото ще разполагат с повече ресурси откъм личен състав. Това ще позволи намаляване на натоварването поради ежедневното дежурство и увеличаване на възможностите за подготовка на личния състав, което е най-важното за придобиване на повече способности на този етап.

-         Какви са Вашите впечатления за оценката на нашите съюзници за оперативната съвместимост на българските ЗРВ?

-         Оперативната съвместимост е предизвикателство не само за ЗРВ. Тя трябва да намери своето по-голямо отражение в управлението на ВВС. От там да бъде пренесена в авиацията, ЗРВ и останалите области. Мога да кажа, че това е предизвикателство най-вече за мен. ВВС правят и ще правят още решителни стъпки в оперативната съвместимост като начин на оценка на обстановката, вземане на решение и поставяне на задачи, с които да бъдат ощи по-сериозно интегрирани в системата на НАТО. По въпроса за разработването на процедурите и в останалите сфери по тактическото използване на ЗРВ досега е работено, има осъществени контакти със страни от НАТО. Един такъв пример е Гърция. От друга страна българските ЗРВ предават своя добър опит на други държави, като Република Сърбия. Може да не сме стигнали върха на оперативната съвместимост, но след като колегите от Сърбия смятат, че сме по-напред и искат да ги водим в тази посока, е достатъчно добро като оценка за това, което е направено досега във ЗРВл

-         Има ли достатъчно добре подготвени млади хора, които в определен момент биха поели управлениета на ЗРВ?

-         Млади хора винаги има. Наша отговорност е да ги подготвяме, да им дадем необходимите знания, възможност да се развиват и шанс да успеят. И те да бъдат така предани на рода войска. Да се борят за успеха на ЗРВ и на ВВС като цяло.

-         Какво бихте пожелали на тези, които служат в ЗРВ?

-         На колегите и приятелите от ЗРВ пожелавам да бъдат все така устремни, всеотдайни, знаещи, можещи в това, което вършат. Защото тяхната работа е свързана с непрекъсната бойна дейност, с отдаденост на България, на ВВС и армията. От тяхната работа зависят мирът и спокойствието на хората, които живеят в България. Желая бодър дух, настроение, живот и здраве на техните семейства. ЗРВ имат бъдеще!

-         Какво бихте казали на тези, които вече са преминали през ЗРВ, но милеят за тях и не пропускат да наблюдават годишните стрелби?

-         Посочвате ми още един абсолютно показателен пример за това какво означава да служиш в ЗРВ. Това е много вяра и много желание. Пожелавам на тези хора да видят в бъдеще претворени идеалите и намеренията им от тези, които идват след тях.

27.09.2010 г.

 

Българи и сърби ще стрелят заедно на полигон „Шабла”

otbrana.alle.bg

Бойни стрелби на подразделения за противовъздушна отбрана (ПВО) от въоръжените сили на Република България и Република Сърбия ще се проведат от 7 до 10 септември 2010 г. на зенитния полигон на Военновъздушните сили – Шабла  по време на заключителния етап от тактическото учение с бойни стрелби „Есен - 2010”, съобщи Пресцентърът на МО. В стрелбите ще участват самолети МиГ-29 и Су-25, и зенитно-ракетни комплекси SA-2 „Волхов”, SA-3 „Нева”, SA-6 „Куб”, SA-8 „Оса” и ПЗРК SA-7 „Стрела-2М”. На 10 септември на зенитния полигон - Шабла ще се проведе Ден за високопоставени гости и медиен ден на учението. В него ще участват министрите на отбраната на Република България и Република Сърбия Аню Ангелов и Драган Шутановац, се посочва в съобщението.

25.08.2010 г.

Модернизират МиГ-31

otbrana.alle.bg

ВВС на Русия са пред завършване на модернизацията на МиГ-31 до стандарта МиГ-31БМ, съобщава командващия на ВВС генерал-полковник Александър Зелин. МиГ-31 е оборудван с нова авионика, цифрова линия за обмн на данни, многофункционални цветни дисплеи, нов по-мощен бордови компютър и възможности да използва нови ракети клас “въздух-въздух”, както и вероятно “въздух-земя”, като например противорадиолокационната ракета AS-17 Krypton.
Другите ракети “въздух-въздух” в арсенала на МиГ-31БМ са Вимпел Р-73 (AA-11 Archer), Р-77 (AA-12 Adder), Р-33С (усъвършенствана AA-9 Amos) и K-37M (AA-X-13 Arrow).
ВВС на Русия са в процес на получаване и друга нова авиационна техника – Су-35, Як-130, Ка-52 и Ми-28. Продължаеат изпитанията и на изтребителя пето поколение Сухой Т50. (Pan.bg)

14.08.2010 г.

 

МиГ-35 официално не е отпаднал от конкурса на индийските ВВС 
От pan.bg
По повод появилата се информация в индийските медии, че от конкурса за доставка на 126 изтребители за ВВС на страната са отпаднали американските F-16 и F/А-18, шведския SAAB JAS 39 Gripen, както и руския МиГ-35, вицепрезидентът на руската Обединена авиационна корпорация Михаил Погасян заяви, че “МиГ-35 продължава участието си в конкурса” и той няма официална информация относно взети решения от индийска страна.
Според руската преса има доста проблеми около програмата МиГ-35, като един от тях е липса на финансова поддръжка на проекта. МиГ-35 е по-евтин в сравнение с останалите участници в конкурса, но не отговаря на едно от изискванията спрямо двигателите – междуремонтен ресурс от 2000 часа и пълен технически ресурс от 4000 часа.
ВВС на Индия експлоатират към момента МиГ-29А, а ВМС започват да получават МиГ-29К, които ще летят от индийски самолетоносач.

11.08.2010 г.

 

Генерал-майор Попов прие делегация на ВВС на САЩ

otbrana.all.bg

Началникът на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов прие  делегация от Военновъздушните сили на САЩ в Европа, водена от директора на дирекция „Планове, програми и анализи” бригаден генерал Марк Шислер, съобщи Пресцентърът на МО. Бригаден генерал Шислер представи резултатите от проведеното през март изследване за дългосрочно планиране на съвместната дейност между българските Военновъздушни сили и Военновъздушните сили на САЩ в Европа, с цел повишаване на оперативната съвместимост. На срещата бяха обсъдени изпълнението на ангажиментите по двустранното военно сътрудничество и перспективите за тяхното развитие.

10.08.2010 г.

В Аляска започнаха съвместни учения на ВВС на САЩ и Русия 
От  pan.bg

В Аляска започнаха първите четиридневни съвместни американско-руски антитерористични учения Vigilant Eagle на Военновъздушните сили на Русия, САЩ и Канада и гражданските диспечерски служби, предава ИТАР-ТАСС.
В ученията участие ще вземат представители на NORAD, ще бъдат задействани изтребители F-22 Raptor и МиГ-31, самолети за ДРЛО AWACS, A-50, Boeing-3B и самолети-цистерни.
Предвидено е „заловен от терористи” самолет с 10 души на борда да отлети от Аляска към руския Далечен изток, като не се съобщава къде точно ще кацне в Русия. На следващия ден самолетът ще прелети обратно до Аляска.
Координацията на учението ще се води от американските и руските авиационни координационни служби.

09.08.2010 г.

ВВС през първото полугодие на 2010 г.

Спирдон Спирдонов

Българските ВВС продължават да носят непрекъснато бойно дежурство за надеждна охрана и гарантиране неприкосновеността на въздушното пространство на страната, се посочвав анализа на МО за изпълнени ена бюджета през първото полугодие на 2010 г. През отчетния период ВВС предоставиха двойка изтребители в постоянна готовност за участие в Интегрираната система за ПВО на НАТО и за охрана на въздушното пространство на Р България (мисия Air Policing). Продължи носенето на денонощно дежурство по аварийно – спасително осигуряване и за въздушно радиационно и химическо разузнаване. През първото полугодие на 2010 г. усилията на ръководството на ВВС бяха съсредоточени върху провеждането на прегледа на структурата и по-нататъшната трансформация на Военновъздушните сили, за достигане на желаната крайна цел – реорганизация и изграждане, в рамките на наличните и прогнозни финансови ресурси, на един комплект оперативно съвместими Военновъздушни сили за провеждане на съвместни и експедиционни операции с другите видове въоръжени сили от състава на Българската армия и способни заедно със силите на Алианса активно да участват в съвместни операции. Проведени бяха организационно-щатни промени в Щаба на ВВС, в съответствие с ПМС № 120/17 юни 2010 г. относно изменение и допълнение на ПМС № 54/2008 г. за изпълнение на Актуализирания план за организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили. Във войските на ВВС се поддържаха наличните структури, с организация и състав, адекватни за развитието на необходимите способности на ВВС за ефективно изпълнение на възложените мисии и задачи в отговор на предизвикателствата на динамичната среда за сигурност.

През първото полугодие на 2010 г. формированията от ВВС взеха активно участие в провеждащите се двустранни и съвместни учения на територията на страната, както следва:

- в периода 18.04-01.05.2010 г. се осъществи съвместна българо-американска подготовка и участие в учението „Тракийска пролет – 2010”. Участваха сили и средства от състава на ВВС, СВ и ВМС на Р България, съвместно с ВВС на САЩ в Европа.

- на 27.04.2010 г. беше проведена комплексна тренировка с реално обозначаване на въздушни цели с участието на сили и средства от състава на ВВС.

- от 15.05 – 04.06. 2010 г. беше проведена съвместната българо-американска тренировка “Sentry Gold - 2010” с участието на сили и средства от 3

ВВС и 493 авиационна ескадрила от състава на 48 авиационно крило от ВВС на САЩ в Европа.

- на 26.05.2010г. беше проведена тренировка по Air Policing с участие на сили и средства от ВВС на България, Гърция и Румъния;

- в периода от 03.06. – 23.06.2010 г. се проведе съвместно българо-американско учение “Saber Dawn 10” в района на полеви учебен полигон ”Ново село” и Базата за предно разполагане - Безмер с участието на СВ и авиационен компонент от СВ на САЩ в Европа, в което ВВС имаше активна роля.

Съвместните полети, авиационните тренировки и учения допринесоха за усъвършенстване на бойната подготовка и усвояване на процесите и методите за планиране и водене на подготовката по стандартите на НАТО, се посочва в анализа.

06.08.2010 г. 

Списание АЕРО: Ще откажем един Spartan и три вертолета Panther
 

След заседание на Министерски съвет на което бе обявено, че се отпускат малко под 257 млн. лева от фискалния резерв за покриване на плащания по вече сключени военни сделки, бе обявено за пореден път и че Министерство на отбраната ще се опита да предоговори условията по някой от тях.

Според министъра на отбраната Аню Ангелов ще бъде направен опит да бъде отказан един тактически транспортен самолет C-27J Spartan и три морски вертолета AS 565MB Panther.
През февруари 2006 г. бе подписана сделка за доставката на пет C-27J Spartan, плюс запазване на опция за още три. Стойността на сделката бе около 92 млн. евро. До момента са доставени само два самолета, като един от тях не лети вече втора година поради липса на пари за ремонт. До скоро от Министерство на отбраната твърдяха, че ще откажат два транспортни самолета.
Шестте леки морски вертолета AS 565MB Panther бяха част от пакетната сделка за доставка на вертолети за армията от Eurocopter. Общо 12 транспортни Cougar и шест Panther бяха договорени за цена от 358 млн. евро. Морските вертолети бяха предназначени за ВМС с основна идея базиране на корветите от глас Gowind. Проектът за корветите обаче бе спрян, а все по-често се чува, че вертолетния компонент на ВМС ще бъде прехвърлен към ВВС. Така ролята на вертолета в състава на ВВС остава неясна. Освен това министър Ангелов вече заяви желанието си при възможност да бъдат отказани всички вертолети от този тип.

Това е поредното заявление, че Министерство на отбраната ще започне преговори за предоговаряне на сделките за самолетите Spartan и вертолетите Panther. Въпреки многократните заявление до сега няма конкретни постижения по тези проблеми.

05.08.2010 г. 

Румъния не успя да плати за исканите F-16

Otbrana.alle.bg

Румънското правителство очаква  реакцията на САЩ, след като страната не уважи втория краен срок, съгласуван с Вашингтон, за изплащането на първата вноска от $750 млн. за покупката на 24 изтребители F-16 втора ръка. Това съобщава влиятелният румънски вестник „Гъндул”, пише списание АЕРО. Румънското правителство  трябваше да плати $750 млн. до 3 август 2010 г., като първа вноска от общо $1,3 млрд. за придобиването  на 24 изтребители F-16. Първоначалният краен срок беше 3 юни 2010 г., но САЩ го удължиха с два месеца.
Темата предизвика дискусии в правителството на румънския премиер Емил Бок. Финансовият министър Себастиан Владеску вече обяви, че Румъния не може да си позволи в никакъв случай да похарчи такива суми тази година. Въпреки това командващият румънските ВВС Йон Аурел Станчиу обяви в свое радио интервю, че подкрепя програмата за F-16 и изрази надежда, че правителството ще намери финансово решение, за да може да се спази срока за плащане.
На въпрос на вестник „Гъндул” какво означава неспазването на срока за плащане, от Министерството на отбраната обвиниха финансовото министерство и заявиха, че стратегическото партньорство със САЩ е в опасност. „Министерството на отбраната изпълни задачите си във връзка с придобиването на многоцелеви изтребители...Разходите за това не се правят от бюджета на министерството. Тук става въпрос за междуправителствено споразумение между Румъния и САЩ. Всички въпроси, свързани с разходи по оборудване на армията, са в правомощията на правителството чрез министерството на финансите, което следва да намери източниците на финансиране. Програмата за многоцелевите изтребители се вписва в стратегическото партньорство между Румъния и САЩ и закупуването на изтребители F-16 е част от стратегията на ВВС на Румъния за подобряване способностите с идеята за закупуване на изтребители F-35 JSF.”
За сега няма  отговор от посолството на САЩ в Румъния, дали Вашингтон ще удължи отново крайния срок за плащане на исканите $750 млн. или ще се откаже от потенциалния договор.
Висшият съвет  по отбрана на Румъния одобри през март 2010 г. предложението на Министерството на отбраната за покупка на 24 употребявани изтребителя F-16. Документът след това беше изпратен за дебат и вземане на решение в парламента. Цената за придобиване на изтребителите втора ръка е $1,3 млрд. Първите самолети биха били доставени през 2013 г., а техническия им ресурс се изчислява на около 10 - 15 години. Финансовият министър Себастиан Владеску обяви, че Румъния няма пари за закупуване на изтребители F-16.
„Не виждам от къде Румъния може да намери 1% от брутния вътрешен продукт за военни придобивки. Няма средства в бюджета за изтребители F-16, това е просто дискусия. При всички положения подобни разходи не са възможни на този етап. В бюджета никъде не са заделени средства за увеличаване на военните разходи. Това е въпрос, който към днешна дата е неприемлив.”, заяви Владеску.

03.08.2010 г.

Изтребител

Румъния трябва да реши днес за изтребителите F-16

otbrana.alle.bg

Вестник  „Адевърул” цитира изказване на командващия румънските ВВС генерал Йон Аурел Станчиу, че Румъния трябва до днес д авземе решение за придобиването на изтребителите F-16, предложени от САЩ.

Станчиу казва, че офертата на американското правителство е изтекла на 3-ти юни и е била удължена до 3-ти август. До тази дата Румъния трябва да изпрати писмо за намерение и да изплати първия транш от 750 милиона долара за придобиването.

Всекидневникът припомня, че американската оферта, одобрена от Конгреса на САЩ в края на миналата година, е за 24 броя употребявани изтребителя F-16 C/D Block 25 и че Румъния трябва да плати 1.3 милиарда долара за модернизацията им и изграждането на инфраструктура. Тези изтребители са на над 20 години и в момента се изтеглят от американската армия. Румъния може да ги ползва само 15 години след като ги модернизира.

Ако румънското правителство не приеме офертата на САЩ до 3-ти август, министерството на отбраната трябва да удължи ресурса на изтребителите МиГ-21 „Лансер”, който изтича през 2011 г.

За един милиард евро, какъвто е максимумът, който Румъния може да си позволи да заплати за изтребители, има три варианта. Американското правителство предлага 24 изтребителя F-16 втора ръка, шведското правителство предлага 24 нови изтребителя „Грипен”, а „Еврофайтър” предлага 24 изтребителя Typhoon, които са на 2 или 3 години.

 Изтребителите „Грипен” и F-16 са с по един двигател, „Еврофайтър” имат два. „Грипен” и „Еврофайтър” могат да бъдат използвани от румънските ВВС в следващите 25-30 години.

Друг важен елемент от решението за придобиване на изтребители е и офсетът, който придружава договора. При закупуване на изтребителите „Грипен” и „Еврофайтър” се предлага 100% офсет, докато офертата за втора ръка F-16 не включва такъв.

 От съседните на Румъния държави Полша закупи нови изтребители F-16, а Унгария и Чехия – изтребители „Грипен”. По-рано тази година Румъния взе решение да закупи употребявани F-16, но сега правителството трябва да обсъди този въпрос наново.

03.08.2010 г.

Великобритания се отказва от закупуване на изтрeбители пето поколение JSF 

От  pan.bg 

 С цел икономисване на бюджетни средства и във връзка със съкращенията на разходите за отбрана, Великобритания се отказва от закупуване на палубни изтребители пето поколение JSF. Това съобщава в броя си от неделя ежедневника "Sunday Times". Според вестника решението е било взето на проведените миналата седмица консултации на министъра на отбраната на Великобритания с висшето военно командване. Така ще бъдат икономисани около 10 милиарда британски лири.
Вместо изтребителите F-35 ще бъдат закупени по-евтините F/A-18 Super Hоrnet, които в момента са на въоръжение във ВМС на САЩ. С тях ще бъдат заменени британските изтребители с вертикално излитане и кацане Hurrier.

02.08.2010 г.

Договорът за новия самолет - до края на 2012 г.

otbrana.alle.bg

През тази година и до средата на следващата ще се провеждат разговори с различните компании, потеницални доставчици на нов боен самолет, каза министърът на отбраната Аню Ангелов пред журналисти. С негова заповед е създаден програмен тим, който работи по този въпрос. В края на 2011 г. ще бъде предложено на Народното събрание да вземе решение по инвестиционен проект за конкретния тип изтребител. Договорът с конкретния изпълнител се очаква да стане до края на 2012 г., прогнозира министърът.

30.10.2010 г.

Eurofighter : Typhoon е по-добър от F-35

От Pan.bg
Европейската компания Eurofighter постави под съмнение ефективността на американския перспективен изтребител Lockheed Martin F-35 Lightning II, съобщава Flightglobal. Компанията е извършила компютърна симулация на въздушен бой между изтребители Typhoon и F-35, като в болшинството от проиграните ситуации американските ‘стелт’ самолети са били победени.
По данни на Eurofighter ‘атаката’ на осем F-35 в 85% е била успешно отразена от четири изтребители Typhoon, които са взаимодействали със самолет за далечно радиолокационно откриване и управление (AWACS). Aко AWACS и иzтребителите Tuphoon се позиционират под ъгъл 25-30 градуса към вероятната траектория на полета на F-35,то те се откриват без особена трудност.
При симулациите F-35 са били въоръжени с две бомби JDAM и две управляеми ракети (УР) клас “въздух-въздух”. Според заключението на Eurofighter, F-35 е ефективен за нанасяне на удари по наземни цели, но не може да се използва за завоюване на превъзходство във въздуха.
В по-ранни публикации Lockheed Martin израяват мнение, че с появата на новото високо точно и маневрено въоръжение, както и на новите мощни бордови РЛС, времето на близкия маневрен въздушен бой (т.н. “dog fight”) е отминало. Въоръжението на F-35 позволява да атакува противника където и той да се намира спрямо американския изтребител. Поради това Lockheed Martin счита, че високите маневрени качества вече не са от съществено значение за съвременните бойи самолети. Според изчисленията на американската компания в случаите на въздушни боеве между F-35 и изтребители четвърто поколение съотношението на загубите е съответно 1 към 6.
На 20 юли 2010 г. ВВС на Италия са обявили намерението си да се откажат от закупуването на 25 изтребители Eurofighter Typhoon Tranche 3B. За сметка на това те биха желали да придобият малък брой F-35. Според Eurofighter отказа за закупуване на планирания брой Typhoon за сметка на придобиване на американски изтребители значително ще намали боеспособността на ВВС на Италия.

30.07.2010 г.

Изтребител
Предоставиха на ВВС реактивно гориво от военновременния запас

Спирдон Спирдонов

Правителството предостави безвъзмездно за нуждите на Министерството на отбраната освободен военновременен запас от реактивно гориво тип „РТ” в размер 709,069 т, намиращ се във военно формирование 24 350 – с. Кочово, област Шумен. Това стана на последното заседание на Министерския съвет с решение № 531 от 22 юли т. г. Има реактивно гориво за самолетите „Миг-29” и „Спартан”, което стои в държавния резерв и срокът му изтича на 31 август, ние можем да го оползотворим, иначе то ще се похаби след като изтече срокът на съхранение, опитали са се да го продадат през юни месец, нямало е кандидати, казва министърът на отбраната Аню Ангелов по време на заседанието. В момента, в който го дадем това гориво – към 709 тона, на военните да си проведат ученията и всичко останало, ние трябва да купим за 709 тона, да подредим запаса, уточнява премиерът Бойко Борисов. Решението задължава заместник министър-председателя и министър на финансите да предприеме действия за осигуряване на средства по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за първото тримесечие на 2011 г., необходими за закупуване на реактивно гориво и възстановяване на военновременния запас.

24.07.2010 г.

Изтребител
Уверени първи самостоятелни полети на курсанти

На 23 юли във ВВУБ “Георги Бенковски първите си самостоятелни полети изпълниха курсантите летци от 741 класно отделение на факултет „Авиационен” към НВУ „Васил Левски” младши сержантите Кирил Гинев, Георги Велев и Диан Десков, съобщи Ирена Ангелова, старши експерт по връзки с обществеността на базата..

Началото на техният старт се постави на летище Долна Митрополия, чиято летателна полоса е дала криле на поколения български летци. Допускането на курсантите премина след прецизна предварителна проверка свързана с провеждането на контролни полети. Знанията и уменията им по техника на пилотиране бяха проверени от инструктори-летци от ВВУБ „Георги Бенковски”, с богат летателен и методически опит. Младши сержант курсант Кирил Гинев  изпълни контролен полет с командира на ВВУБ „Георги Бенковски” полковник Анатолий Кръстев, младши сержант курсант Георги Велев с началника на „Център за летателна подготовка” майор Юлиян Радойски, и младши сержант курсант Диан Десков с командира на „Ескадрила за подготовка и сертифициране” майор Пламен Попов. Командно инструкторският състав изказва задоволство от действията на обучаемите, което се потвърждава и от поставените отлични оценки. В основата на постигнатите положителни резултати стоят теоретични и практични знания придобити от инструкторите на обучаемите. Инструктор на курсант Гинев и курсант Десков е капитан Борис Стойков, а на курсант Велев – капитан Даниел Аршинков.

Вторият етап от изпита включваше самостоятелни полети, които също бяха изпълнени за оценка „Отличен”. Паралелно с това се провежда и подготовката на лейтенантите от випуск „2009”година. Младите офицери вече летят уверено в зона сложен пилотаж, самолетоводене по втория етап от програмата за летателна подготовка „Advancet flight training”.

27. 07. 2010 г.

Изтребител
Още един пилот на МиГ-29

 

Спирдон Спирдонов

Това е старши лейтенант Стоян Петков. След отлично справяне с теорията той вече се приучва на МиГ-29. Началник на курса е майор Атанас Бекяров, а заместник – капитан Янко Янков, съобщава сайтът на авиобаза „Граф Игнатиево”. Поделението има сериозен опит в обучението на млад летателен състав, което както не веднъж е твардял неговият командир бригаден генерал Цанко Стойков, е жизнено важно за запазване на приемствеността между поколенията. През миналата година шест млади летци се приучиха на МиГ-29. Петима от тях вече носят бойно дежурство, а един продължава образованието си във Военна академия „Георги С. Раковски”. За значимостта на тези курсове говори фактът, че лично началникът на ВВС генерал-майор Константин Попов се ангажира с тях.

Стоян Петков е завършил през 2005 г. като първенец на випуска летци в Долна Митрополия. Бил е на обучение в авиобаза „Кълъмбъс”, Мисисипи. До началото на курса има нальот от 275 часа на Л-39ЗА, РС- 9М и Т- 6А в САЩ.

21.07.2010 г.

Снимка авиобаза „Граф Игнатиево”

Изтребител
Във Фарнбъро военният министър стартира избора на изтребител

Красен Бучков

Министърът на отбраната Аню Ангелов е на авиосалона Фарнбъро, където ще има възможността да започне избора на многофункционален изтребител за българските ВВС. Заедно с експерт №1, началника на ВВС генерал-майор Константин Попов, той ще пробва в шалетата на Еврофайтър - Тайфун, Грипен и Ф-16 как се чувства един пилот при управление на тези изтребители. Руски асове ще правят демонстрации  със Су-35 и МиГ-35, но руснаците няма да участват в авиошоуто с изтребители от пето поколение. По информация от Фарнбъро   българският военен министър ще има официални разговори с ръководствата и на трите фирми предлагащи изтребители -  шведите, американците и европейците. Той е поканен и на специалните коктейли организирани в хода на шоуто. Министърът на отбраната се очаква да се завърне в България във вторник вечерта.
На Фарнбъро-2010 ще бъдат премиерите на най-новия модел на Боинг-787, който  е конкурент на Ербъс А350 и на пътнически салон на новия руски лайнер МС-21.Фарнбоъо се намира недалеч от Лондон. По своите мащаби като авиосалон той мери ръст с авиосалона край парижкото преградие Бурже.

Във Фарнбъро участват над 1 400 производители на самолети, хеликоптери и авиообрудване, сред които Пилатус, Юрофайтер, Би Ей И Системс, Дженерал Дайнемикс, МБДА, СААБ, ЕАДС, Локхийд Мартин, Талес, Рейтиън и Финмеканика. Министър Ангелов ще има възможност да посети някои от фирмите-изложители и да разговаря с техни представители.

В първия ден на визитата си във Великобритания министър Ангелов се срещна на работен обяд с Джералд Хауърт, министър на отбраната на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия по въпросите на европейската интеграция и международна сигурност, съобщи Пресцентърът на МО.

19.07.2010 г.

Курс за придобиване на военна квалификация „Стрелец-зенитчик” започна за първи път във ВВУБ „Георги Бенковски

otbrana.alle.bg

Във ВВУБ „Георги Бенковски” в сектор „Противовъздушна отбрана” за първи път започна курс за придобиване на военна квалификация „Стрелец-зенитчик”, съобщиха от поделението. Целта на курса е да се дадат базови знания по електротехника, радиотехника, електронни и полупроводникови прибори, автоматика, тактическата подготовка, материалната част и бойната работа на комплекс Стрела - 2М.

Началник на сектор „Противовъздушна отбрана” е майор Румен Кировски. Задачите, които стоят пред инструкторския състав на сектора за успешното провеждане на курса са следните: да дадат теоретични знания и практически умения на обучаемите в областта на материалната част на въоръжение и бойното й използване в различни условия на обстановката и да се формират начални умения и навици при воденето на бойните действия в подразделенията. Също така да запознаят курсистите със съвременните теденции в способите за водене на бойни действия в подразделенията на ВВС.

Първата част от обучението е теоретична подготовка, която се провежда в новосъздадения за целта кабинет за ПЗРК (преносим зенитно – ракетен комплекс). В него войниците и сержантите започнаха да изучават основните закони на електротехниката и радиотехниката; устройството и действието на контролно–измервателната апаратура; принципите за откриване на радиолокационните цели; методите за измерване на координатите им и методите за измерване на различни електрически величини. В учебната програма е предвидено обучаемите да се запознаят със съществуващата техническа документация за съхраняването и воденето на отчетността на въоръжението и да изучат устройството и конструкцията на материалната част по функционални схеми, както и физическата същност на процесите произтичащи в блоковете и възлите. Освен това те ще получат и знания за основите на стрелбата със ЗУР (зенитно управляема ракета) и правилата за стрелба. Оценяването на теоретичните знания по време на обучението се извършва на семинарни занятия по предварително зададен учебен материал. Втората част е практическа подготовка , която се заключава в захващане и съпровождане на реални цели - самолети РС-9М и сигнални ракети. За целта ще се използват специални тренажори, с които ще се оценяват уменията на обучаемите в условия близки до реалните т.е. времето за захват, съпровождане и пуск по целта. По този начин във ВВУБ ”Георги Бенковски” е постигнато уникално съчетаване на теоретична подготовка, използване на тренажори и работа по реални цели по време на полети извършвани регулярно в Центъра за летателна подготовка. В края на курса за длъжностна квалификация, обучаемите ще положат комплексен изпит, който включва две части: първата част е теоретичен писмен изпит по тактическа подготовка и материална част,а втората е практически изпит по специална подготовка. Успешно завършилите курса на обучение войници и сержанти, под ръководството на офицер от сектор „Противовъздушна отбрана” ще имат възможност да приложат на практика придобитите знания като вземат участие в бойни стрелби на зенитен полигон Шабла, се посочва в съобщението.

07.07.2010 г.

Проявяваме интерес и към Ф-16 за българските ВВС

 

Спирдон Спирдонов

На срещата със своя американски колеги Робърт Гейтс министърът на отбраната Аню Ангелов е поискал да се възстанови процесът на анализ на възможностите за доставка на многоцелеви изтребител Ф-16 за българските ВВС, съобщават от МО. Става дума за един от вариантите на модернизация, се уточнява по-нататък в информацията за визитата на българския министър в САЩ. Посочва се още, че изборът на нов боен самолет не е предрешен, организират се срещи и с други държави, които могат да предложат такъв изтребител. В състава на делегацията е и началникът на ВВС генерал-майор Константин Попов.

Министър Ангелов е изразил подкрепа на бъдещото решение на Съвета на високо равнище на  НАТО в Лисабон за превръщане на противоракетната отбрана в ключова мисия на алианса през следващите десет години.  Той е посочил готовността ни да участваме в целия процес на построяване на ПРО.

29.06.2010 г.

Изтребител
Генерал-майор Попов летя с многоцелеви изтребител от ново поколение JAS 39 Gripen

Спирдон Спирдонов

Генерал-майор Константин Попов, началник на Военновъздушните сили извърши полет с многоцелеви изтребител от ново поколение в JAS 39 Gripen в авиобаза Часлав на ВВС на Република Чехия, научихме от Щаба на ВВС. Той е бил на официално посещение по покана на своя чешки колеги бригаден генерал Иржи Вернер. Обсъдени са били конкретни възможности за двустранно военно сътрудничество, начините за решаване навъпросите за развите на оперативните способности на ВВС и за използване на модерна авиационна техника. Полетът на генерал-майор

Попов включвал запознаване с летателните и аеродинамичните характеристики, пределните режими на самолета, възможностите за далечен и близък маневрен въздушен бой, както и полети по кръга. Българският генерал посетил тренажорен център Пардубице, където се запознал с организацията на летателното обучение, провеждането на летателна дейност и възможностите на тренажорния комплекс. Представени са били програмите за обучение на летателния състав, летателните характеристики и тренажорите на самолети L-39, L-410 и вертолет Ми-2.

Мероприятията по двустранното военно сътрудничество са от особено значение за българските ВВС. Според генерал-майор Попов ние имаме нужда от обмяна на опит със страни-партньори от НАТО, чиито оперативни способности са технологично и оперативно съвместими и позволяват бързо пренастройване от един тип мисия към друг. Те  допринасят за постигане на нашите цели, а именно – по-ефективни способности и повишаване на оперативната съвместимост със страните-членки на НАТО, казва още той.

На снимката: Генерал-майор Попов по време на полета си с многоцелеви изтребител от ново поколение в JAS 39 Gripen в авиобаза Часлав.

Снимката е предоставена от Щаба на ВВС 

23.06.2010 г.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg