СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

Бронетранспортьор

Сухопътни войски през първото полугодие на 2010 г.

otbrana.alle.bg

Сухопътните войски продължиха да изпълняват възложените им 10 цели на Въоръжените сили от Пакет ЦВС – 2008, се посочва в анализа на МО за изпълнение на бюджета прлез първото полугодие на 2010 г. Проведена е  национална сертификация на механизирана рота от 2/61 мбр за участие в Силите за отговор на НАТО от 15 - та ротация и застъпване в оперативна готовност на взвод за радиационно и химическо разузнаване от 1/38 полк ЯХБЗ от 01.01.2010 г. в състава на Силите за отговор на НАТО от 14-та ротация. Сертифицирани декларирани сили за периода са 1/38 п ЯХБЗ и Е, 11 и 12 група за разузнаване от състава на 61 мбр.

В поделенията от Сухопътните войски са въведени за изпълнение 17 ратифицирани стандартизационни документи на НАТО.

През този период се провеждаха главно мероприятия по индивидуалната подготовка и по подготовката на ниво отделение, взвод и рота, съгласно плановете за подготовка, посочва анализът. В анализа се изброяват бойни стрелби, тактически учения (тактически занятия), тактико – специални учения, тактически учения с бойни стрелби, полеви лагери и КЩУ, като общата оценка е „удовлетворителен”.

Участието в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан ISAF е с  рота за действие в зоната за отбрана на летище Кабул; рота за охрана на вътрешния периметър на летището в Кандахар и с група за връзка в Кандахар.  В други операции Сухопътни войски се включиха с  леко пехотна рота в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина – „ALTНEA”; разузнавателна група в операцията на НАТО в Косово – KFOR и с  международни наблюдатели в Грузия.

08.08.2010 г.

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg