СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

Военен дневник

Какво пише за резерва в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили?

Спирдон Спирдонов

В условията на професионална армия е наложително търсенето на нов подход за формиране, изграждане, ръководство и управление, използване и подготовка на резерва от човешки ресурси и техника на въоръжените сили. В този контекст, мисията на резерва на въоръжените сили ще бъде своевременно да предоставя подготвен личен състав и техника, с които при необходимост да нарастват способностите на формированията от въоръжените сили за изпълнение на техните задачи както в мирно, така и във военно време.

Резервът следва да се изгражда със състав, численост и структура, които да отговарят на потребностите на въоръжените сили предвид техните мисии и задачи, с централизирана система за управление и органи, разпределени на териториален принцип съгласно административно-териториалното деление на страната.

Новото е, че комплектуването на резерва ще се извършва на доброволен принцип в мирно време, а с привеждането на страната във „военно положение”, „положение на война” или ”извънредно положение” – на задължителен. Това предопределя и разделението на резерва на доброволен и задължителен.

Доброволният резерв ще бъде с оптимален количествен и качествен състав и ще съответства на реалистичните за страната финансови ресурси. Той следва да е осигурен с адекватни програми за подготовка, мотивация и стимулиране. Този вид резерв ще дава увеличен принос в мирно време и ще се използва в широк спектър от мисии и операции, включително и по защита на населението при бедствия и аварии. В тази връзка взаимоотношенията между Министерството на отбраната, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и работодателите следва да бъдат нормативно регулирани. Личният състав от тази категория ще се състои от български граждани, които имат военна подготовка и са годни за военна служба и които в мирно време доброволно са поели ангажимента за съчетаване на военната и цивилната кариера.

Задължителният (мобилизационният) резерв ще се състои от водещите се на военен отчет лица, притежаващи военна или друга специална подготовка и получили мобилизационно назначение във формированията на въоръжените сили, и от техниката от националното стопанство, определена за тяхното доокомплектоване и формиране във

военно време.

Доброволната служба в резерва ще се изпълнява в мирно време като активна или пасивна служба. Активната служба ще включва периода от време, през който резервистът е извикан за активно изпълнение на службата в състава на съответните войскови единици, структурни звена и формирования за обучение, подготовка или повишаване на квалификацията и участие в мисии и операции. По време на активната служба резервистът ще се зачислява на пълно служебно време или на частично служебно време в щата на войсковото формирование. Той ще се ползва с всички права на военнослужещ и ще получава основно и допълнителни възнаграждения или част от тях, пропорционално на продължителността на активната служба.

Пасивната служба ще обхваща периода от време, през който резервистът не е извикан на активна служба. По време на пасивната служба резервистите ще са на разположение, в готовност за повикване, за което време ще получават определено годишно парично възнаграждение.

Ръководството на дейностите по организацията, управлението, отчета и

подготовката на резерва на въоръжените сили, както и по извикването на служба в него, ще се осъществява от министъра на отбраната чрез военна администрация, която ще замени съществуващата система от военни окръжия.

Така предложената системата на резерв ще осигури допълнителен ресурс за формированията в мирно и военно време, ще утвърди ролята му на съставна част от въоръжените сили, ще го освободи от редица извършвани досега излишни дейности по отчета на българските граждани и техниката.

16.09.2010 г.

Подполковник Зарко Шишманов: Моите хора са професионалисти от висок ранг

Военен дневник

Спирдон Спирдонов

С видимо вълнение подполковник Зарко Шишманов ми обясняваше как ще действа дивизионът му по време на зенитно-ракетните стрелби. И друга година е било така. На „Есен – 2010” обаче обстановката беше променена. Българските разчети се сменяха в машините на ЗРК „Куб” със сръбските. Набързо начерта на ръката си цялата схема на управление на огъня. Изписа внимателно имената на командирите. Неговите батарейни бяха капитан Тодор Тодоров и капитан Владимир Димитров. Командир на сръбския дивизион от 250 ракетна бригада бе майор Игор Голубович, а командири на батареи – капитаните Иван Ранчич и Милан Стоянович. Така започна разговорът ни в навечерието на бойните стрелби на зенитен полигон „Шабла”.

 

- Г-н подполковник, каква задача е поставена пред дивизиона „Куб” на тазгодишното тактическо учение с бойни стрелби?

 

- Основната задача, която е поставена пред нас, е да проведем експериментални и бойни стрелби по парашутна светеща мишена, която ще бъде спускана от дозвуковия щурмови самолет Су-25. По нея ще извършим съвместна стрелба с дивизионите „Волхов” и „Нева”, както и с МиГ-29.

 

- Проведохте ли специална подготовка или вие сте в непрекъсната готовност?

 

- По принцип нашата подготовка е на високо ниво. Дивизионът е съставен от професионалисти. Винаги сме постигали високи резултати. Преди тези стрелби на полигон „Шабла” имахме тактико-строеви занятия с подразделенията и тактическо учение с дивизиона. Успешно сдадохме учебните и зачотни стрелби. Дивизионът беше готов в края на август да извърши марш с комбиниран способ – на собствен ход и с ж.п. транспорт, и да изпълни задачата на зенитен полигон „Шабла” с развръщане на две стартови позиции и стрелба по мишената. Много труд се хвърли от хората. Техниката е изправна и подготвена. Ракетите са проверени и изправни.

 

- Обстановката обаче е малко по-различна. Не сте сами на полигона.

 

- Така е. В „Есен 2010” тази година участват разчети от съседна Република Сърбия, които служат на същите комплекси като нашите. С тях работим от 4 септември. Всички проверки и тренировки извършваме съвместно. Подготовката на техните разчети също е много висока. Съперничим си по подготовка. Готови сме да изпълним експерименталните и бойни стрелби съвместно с последователно заемане на работните места в техниката на наши и техни разчети. Стреля се изключително с наша техника.

 

- От 4 септември сте заедно. Днес е 9 септември. Какви са отношенията ви със сърбите?

 

- Отношенията ни са дружески. Разбираме се по всички въпроси. Общата ни цел е да отстреляме успешно целите. Както и те казват: ”Да бъдем заедно в общ европейски дом, да има мир в Европа. Армията да се ползва само за тренировки и учения и никога да не влиза във война.” По този начин ние помагаме за изграждане на сигурност на Балканите и съвместно съществуване в общия европейски дом с основен акцент мир, разбирателство и държави без граници. Може до някъде да подпомогнем Република Сърбия за влизането й в НАТО.

 

- Говорите на един език – и в буквалния и в преносния смисъл на думата?

 

- Да, разминаване няма. Всички сме убедени в доброто и в позитивното. Като че ли сме служили вечно заедно: една и съща техника, едни и същи принципи, едни и същи задачи. Радват се, че могат да ползват нашия полигон за тренировка. Те в Сърбия нямат такъв. Ползвали са полигон в Хърватска. В момента ние сме най-добрата дестинация за техните разчети от сходните комплекси, които са на въоръжение в двете страни.

 

- Достатъчно опитни ли са военнослужещите от дивизиона, който командвате?

 

- Нямам неподготвени хора. Всички са с богат боен опит. Имат най-малко по три стрелби на този полигон. Някои имат са с повече от 5-6 стрелби. Професионалисти от висок ранг! Така определям хората си от дивизиона. Ние сме с добре подготвена, стегната и настроена техника за изпълнение на задачите.

 

- Дивизионът има интересен девиз. Бихте ли го припомнили!

 

- Девизът ни е „Създаден, за да успява!”. Така и сърбите разбират всичко онова, което вършим, т.е. създадени сме, за да успеем в общия европейски дом.

 

На следващия ден метеорологичната обстановка се промени. Времето не беше благосклонно към първия вариант на сценария на стрелбите. Не даде възможност на авиацията да лети. Наложи се разчетите от дивизионите на подполковник Шишманов и майор Голубович да стрелят по ракета, изстреляна от ЗРК „Волхов”. Справиха се и с тази задача, успяхме, получихме и необходимото признание – наградиха ни, ми звънна по телефона на следващия ден подполковник Шишманов. Тръпката никога не го напуска. И винаги държи да се види трудът на неговите подчинени. Може би това е рецептата за успех на един командир!

15.09.2010 г.     

Военен дневник

250 ракетна бригада за ПВО на Сърбия – с боен опит

Спирдон Спирдонов

Първите стъпки на бившата Югославия  за създаване на ракетни войски се извършват през втората половина на 50-те години на миналия век. Както и в другите държави от Източна Европа, така и Югославия се въоръжава с ЗРК ДВИНА. На 24 новември 1962 г. се формира 250 ракетен полк за ПВО. Задачата на 250 ракетен полк за ПВО е да прикрива столицата от въздушни атаки. Най-добрите старшини от техническите служби и   зенитната артилерия за ПВО са влезли в състава на този полк.

Първата бойна стрелби е проведена на 1юли 1963 година, на полигон “Каменяк” на Адриатическо море. След това бойните стрелби са провеждани всяка година на полигона в страната и полигоните в чужбина. Този полк с течение на  времето се разраства и е в основата на формирането  на новите ракетни подразделения. Формирането на новите ракетни подразделения е най силно изразено в края на седемдестте и началото на 80-те години. Тогава се сформират нови зенитно ракетни подразделения и се  въвеждат най-съвремените ракетни комплекси С-125”НЕВА” и ЗРК КУБ, който  до 1992 г. е в състава на сухоптни войски.

След въвеждането на новите дивизиони, въоржени със зенитно-ракетни комплекси С-125”НЕВА”, полкът през 1980 г. става бригада. При  реформирането на систамата за противовъздушна отбрана на 27 април 2007 г. бригадата е преформирана и в нейния състав влизат ракетни дивизиони, въоржени със зенитно - ракетния комплекс КУБ, които до тогава са били самостаятелни ракетни полкове. Сегашната 250 ракетна бригада за ПВО обединява всички подразделения, които са въоржени с зенитно ракетни комплекси със среден обсег на действие.

През 1999 г. бригадата постига висока бойна подготовка в резултат на водените бойни действия. От като е формирана бригадата много пъти е провъзгласявана за най- добра на всички нива. За постигнатите резултати в бойните действия, обучението и модернизацията на бригадата  са отдавани много признания от многобройните военни делегации от всички континенти посетили бригадата.

250 ракетна бригада за ПВО в днешно време с голям успех изпълнява поставените и задачи за контрол и защита на въздушното пространство и асиметрични заплахи от въздуха.

С цел увеличаване на оперативните способности бригадата участва в провеждането на  различни тренировки и учения в страната и чужбина. Днес в бригадата раборят голям брой инженери и техници способни да поддържат и ръководят всички съвременни системи за ПВО

При последните години ЗРК се модернизираха с нови системи и апаратура с което се постигна по голяма ефикасност при решаване на поставените задачи.

На „Шабла“ бригадата провежда стрелба след двайсет и една години от последните бойни стрелби на полигон.

09.09.2010 г.

 

На снимката: Сръбски и български офицери на полигон „Шабла“

Снимка Александър Червенков

 

Създават военнополицейски формирования в Българската армия

Спирдон Спирдонов

С акт на министъра на отбраната в Българската армия се създават военнополицески форимования. Личният им състав е част от общата численост на видовете въоръжени сили. Т       ова е записано в проекта на закон за Военната полиция, който е публикуван за обсъждане на сайта на МО. На специален адрес се приемат предложения до 30 септември. През октомври законът ще бъде внесен за обсъждане и приемане в Народното събрание, каза министърът на отбраната Аню Ангелов.

Със закона се уреждат устройството, дейността и правомощията на военната полиция, военнополицейските формирования в Българската армия, взаимодействието на военната полиция с други държавни органи, органите на местното самоуправление, гражданите и юридическите лица и статутът на личния състав във военната полиция. Военната полиция е организирана в служба „Военна полиция” към министъра на отбраната и му е на пряко подчинение.

Военнополицейските формирования в армията ще бъдат подчинени на съответния командир. Методическият контрол и общото ръководство е на директора на служба „Военна полиция”. Ще има офицери за координация и контрол, кото ще са непосредствено подчинени на командира на военното формирование.

В проекта е записано, че военнополицейските формирования в Българската армия извършват контролна и охранителна дейност в местата за постоянна дислокация на военните формирования и при разполагането на войските им извън поделенията, като осъществяват: контрол за спазването на войсковия ред и военната дисциплината от личния състав на военното формирование и на части от българските въоръжени сили, участващи в операции и мисии извън територията на страната; охрана и контрол на достъпа до важни обекти и райони на военното формирование; съпровождане на военни превозни средства, при превозване на имущества от складовете и базите на военното формирование; контрол за спазването на вътрешния ред и движението на територията на военното формирование или района за разполагане на мисията или операцията определени от командира на военното формирование.

При изпълнение на тези дейности личният състав от военнополицейските формирования:  извършва проверки за спазване на войсковия ред и дисциплина; осъществява контрол по отношение на основанията за пребиваване на лицата на територията на военното формирование и в районите за разполагане, чрез проверка на съответните документи; издава устни разпореждания до личния състав от военното формирование и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции; използва физическа сила и помощни средства, само ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин, при противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане; носи и използва оръжие като крайна мярка при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие върху тях и при неизбежна отбрана.

Административно-наказателните разпоредби са от 50 до 500 лв., ако нарушителят не подлежи на по-голяма санкция.

04.09.2010 г.

До 2015 г. ще останат не по-малко от 28 хиляди военнослужещи

Спирдон Спирдонов

Такива са разчетите на сегашния етап на подготовка на резултатите от стартиралия в средата на февруари Преглед на структурата на Въоръжените сили. Намалението на личен състав, каза министърът на отбраната Аню Ангелов в лекцията си при откриването на учебната година във ВА „Георги Стойков Раковски”  ще бъде с около 6000 военнослужещи на активна служба, но  то ще се компенсира с 50 % като броят на резервистите – военнослужещи от постоянния доброволен резерв достигне 3000 души. Общият състав на цивилните служители във всички структури ще бъде намален с около 1200 души. В администрацията на МО ще служат до 700 военнослужещи и цивилни служители.

Начинът за постигане на тази обща численост към края на 2014 г., както и подробното описание на различните структурни елементи по всеки вид въоръжени сили ще се определи с Плана за развитие на въоръжените сили, каза още министърът. Сърцевина на този план ще бъде пътната карта за прилагането на резултатите от прегледа на структурата на силите. Основно, уточни министър Ангелов, до средата на 2011 г. ще проведем преструктурирането на администрацията и на оперативните командвания. През второто полугодие на 2011 г. ще започне трансформацията на поделенията на БА, като основното преструктуриране се планира да завърши до края на 2012 г.

От общо пет оперативни командвания и щабове ще останат четири оперативни командвания, като трите командвания на видовете въоръжени сили са в йерархическа подчиненост на съвместно командване на силите, посочи още министърът. Отпада необходимостта от преподчиняване на формирования от един оперативен щаб на друг при различни по характер операции и се избягва дублирането на структури  в тези командвания. Общият състав на четирите оперативни командвания и на Щаба на отбраната, взети заедно, няма да надвишава 2,5 % от общата численост на БА. 

В лекцията бе отбелязано, че необходимите способности на Сухопътните войски, ВВС и ВМС, се определят от нивото на националната военнополитическа амбиция на България, съгласувана и приета при общото отбранително планиране на НАТО. Министърът обоснова  по-подробно само на предвиденото ниво на амбиция за СВ:” При участие в операции по чл. 5 на Вашингтонския договор: Участие на една средна механизирана бригада, усилена с елементи за бойно и логистично осигуряване в общ състав   4 300 души – 4 500 души в многонационално съюзническо съединение без възможност за национална ротация. При участие в операции извън чл. 5 – механизиран батальон или негов еквивалент с необходимото усиление в общ състав до 1000 души с възможност за национална ротация през 6 месеца. В случай на необходимост от развръщане на бригадата по чл. 5 извън територията на страната е необходимо на територията на страната да остане една бригада със способност за успешно разрешаване на локален конфликт с ниска интензивност на едно операционно направление.”

Резултатите от разчетите в прегледа показвали, че за изпълнение на подобно ниво на амбиция в състава на Сухопътните войски трябва да има две средни механизирани бригади със състав от 4200 души всяка, както и специални сили и елементи на бойна и логистична поддръжка, основната част от които ще имат полкова организация.

Във Военноморските сили, продължи министърът, ще се лишим от един род сили – ще свалим от въоръжение единствената подводница. Ще се разделим и с някои кораби с изтекъл ресурс.

Във  ВВС, подчерта той, се съсредоточаваме към по-голяма компактност на  наземната противовъздушна отбрана. Ще бъдат свалени от въоръжение типове зенитно ракетни комплекси, доставени преди няколко десетилетия. Ще поддържаме боеспособността на наличните самолети и вертолети със запазен ресурс и ще създадем необходимата основа за постепенна замяна от 2014 – 2015 г. на МиГ 29 с нов тип многоцелеви изтребител, съвместим с въоръжението на ВВС на страните членки на НАТО.

01.09.2010 г.

Новата командна структура: главнокомандващ - на стратегическо ниво, командващ Съвместното командване на силите и командващи на Сухопътни войски, ВВС и ВМС – на оперативно ниво

Спирдон Спирдонов

По време на „Прегледа на структурите” е разработена командна структура на въоръжените сили с ясно разписани функции и задачи с цел да бъдат премахнати бюрократичните звена и процедури. Тя ще бъде изградена на три нива – стратегическо, оперативно и тактическо, посочи в лекцията си при откриването на учебната година във Военна академия „Г. С. Раковски” заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Минко Кавалджиев. За какво става дума?

На стратегическо ниво – Началник на отбраната и Щаб на отбраната с функции и отговорности: да предоставя военна експертиза при определяне на политико–военните рамки на развитие и използване на въоръжените сили, изготвя стратегическите планове на ВС; при възникване на необходимост за използване на ВС на базата на формулираните политически цели и задачи и желаното крайно състояние, да определя стратегическите военни цели и задачи, необходимите ресурси, формата на използване на въоръжените сили и да ги свежда на оперативното ниво за планирането и провеждането на операции;  да осъществява командването и управлението на ВС на стратегическо ниво.

Началникът на отбраната е главнокомандващ на ВС и изпълнява функциите на стратегически командващ. На стратегическо ниво при кризи от военен и невоенен характер структурата на командване и управление не се променя.

На оперативно ниво Съвместно командване на силите с подчинени командвания на сухопътни войски, военновъздушни сили и военноморските сили .

Съвместното командване на силите управлява всички процеси в подчинените му структури относно:  - ежедневната дейност, събирането на данни за обстановката и състоянието на войските и силите от БА; подготовката на подчинените му командвания, войски и сили; поддържането на бойната и мобилизационна готовност; оперативното управление на дежурните сили и средства; развръщането на контингентите зад граница и тяхното административно управление;  планиране на операциите в отговор на кризи на оперативно ниво в съответствие със стратегическите указания, разработените предварителни планове и стратегическите концепции за използване на видовете въоръжени сили; поддържане на постоянно действащ оперативен център за оповестяване на оперативните дежурни на министерствата и ведомствата, подчинените структури на министъра на отбраната и Българската армия, за подпомагане осъществяването на административно управление на контингентите зад граница,  оперативното управление на дежурните сили и средства в мирно време.

Командващият на Съвместното командване на силите има пълното командване над подчинените му структури, войски и сили в мирно време и при кризи. Той осъществява правомощията си  чрез подчинените му командващи.  

Командванията на СВ, ВВС и ВМС организират и провеждат подготовката за използване на подчинените им съединения, части и подразделения самостоятелно или в състава на съвместни оперативни сили, изграждат и поддържат способности за планиране и управление, развръщане, осигуряване и поддръжка на действията на собствените сили и средства, подготвят и предоставят формирования за участие в мисии зад граница. При провеждане на съвместна операция управляват тактическите компоненти,  като формират компонентни командвания, или щабни елементи за управлението им. 

Командването на Сухопътни войски се изгражда със способности за развръщане извън пункта за постоянна дислокация, с възможности да покрие управлението на подчинените  елементи в зоната на операцията, така че да осигури развръщането на основните сухопътни формирования и формированията за бойна и логистична поддръжка, способност за изграждане на преден команден пункт на Обединеното или Съвместното командване на силите.

Командването на ВВС поддържа постоянни оперативни способности за изпълнение на авиационни задачи. Щаба на компонента управлява действията по нанасяне на  въздушни удари, териториалната и зонална ПВО, въздушно разузнаване, близка поддръжка от въздуха, изолиране на зона, участва в бойно и не бойно търсене и спасяване, ЕРБ, ранно предупреждение, тактически транспорт в зоната на операцията.   Основен Пункт за управление на ВВС в мирно време и при кризи се явява Авиационният оперативен център с ASOC/ASBE. За ръководство на действията на военновъздушния компонент по време на операция се формира система за командване и управление, която включва и използва изградената в мирно време система и допълнително създадени центрове.

Командването на ВМС планира и управлява действията на силите в операции по контрол на корабоплаването, противоподводни, противоминни операции и др., операции по търсене и спасяване и действията на всички поддържащи средства на ВМС.  Щабът на военноморския компонент, в зависимост от характера на съвместната операция трябва да е в състояние да функционира като изнесен пункт за управление, като подпомага управлението на силите при изпълнение на различни задачи, които да бъдат проведени в интерес на съвместния командир, включително морски ескорт, подводни операции, защита на пристанища, транспортиране на сили от другите компоненти и др.

Тактическото ниво включва командирите и щабовете на формированията от СВ, ВВС и ВМС, подчинени на командванията;

Формированията за логистична и комуникационно-информационна поддръжка подчинени на Съвместното командване на силите – изграждат и поддържат способности за функционирането, развръщането и поддържането на системите за логистично,  военно-географско осигуряване, осигуряването с мобилизационни ресурси и комуникационно- информационната поддръжка на Българската армия за мирно време и на въоръжените сили при кризи.  Организират и ръководят специалната подготовка на подчинените формирования.

01.09.2010 г.

Военнослужещи обезвредиха 5 боеприпаси

otbrana.alle.bg

Модулно формирование от под. 34 750 – Карлово обезвреди днес, 19 август, 5 боеприпаса без взриватели. Корозиралите боеприпаси са  открити вчера край пътя Карлово - село Васил Левски, в коритото на река Навалийска, съобщи Пресцентърът на МО. 

19.08.2010 г.

Запазва се 15-годишният стаж за пенсия на пилотите, парашутистите, подводничарите и водолазите

Спирдон Спирдонов

Проектът на правителството за изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване внася нови моменти в режима за пенсиониране на военнослужещите. В него е записано, че военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва: от 1 януари 2011 г. – 26 години осигурителен стаж, от които 17 години и 4 месеца действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; от 1 януари 2012 г. – 27 години осигурителен стаж, от които 18 години действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; от 1 януари 2013 г. – 28 години осигурителен стаж, от които 18 години и 6 месеца действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. В момента военнослужещите придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им, при 25 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Остава текстът, който дава право на прослужилите 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав да придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им.

11.08.2010 г.

Девет основни цели си набеляза правителството в областта на отбраната и Въоръжените сили през втората година на управление

Спирдон Спирдонов

Те могат да се прочетат в отчета на правителството за първата година от неговото управление:Финализиране на концептуалната част на прегледа на структурата на въоръжените сили. Разработване на План за развитие на Българската армия и Национална отбранителна стратегия до края на 2010 г. Подобряване на системата за бойна подготовка и реализиране на планираните отбранителни способности. Въвеждане на система от високи стандарти за подбор, развитие и оценка на военните и на цивилните ръководители и на командирите от всички равнища. Усъвършенстване на модела на кариерно развитие, базиран  на ясни и точни критерии за изпълнение на функции и задачи, поведение и дисциплина. Усъвършенстване на системата на военното образованиел Възстановяване на процеса на модернизация на отделните видове въоръжени сили . Въвеждане на нова организация и подготовка на доброволен резерв на въоръжените сили. Въвеждане на доброволна подготовка на граждани за служба във въоръжените сили и действие при кризи.

05.08.2010 г.

Операция „Горещо лято” продължава

otbrana.alle.bg

Военнослужещи от Българската армия, във взаимодействие с екипи на служба „Военна полиция и Военномедицинска академия, продължават да изпълняват задачи по окончателното повърхностно прочистване на войскови район № 2138 – Челопечене, съобщи Пресцентърът на МО.

В периода от 28 юли до 3 август 2010 г. модулните формирования, в състав от 31 военнослужещи с 8 броя автотранспортна техника, изпълниха задачи по разузнаване, обезвреждане и прочистване  на обезопасените площи в района на операция „Горещо лято”, както и по унищожаване на невзривени боеприпаси и взривни остатъци в пещта на войсковия район.

Приключи прочистването от невзривени боеприпаси в досегашната зона на операцията с прочистена площ  от 104 дка. Откритите боеприпаси и взривни остатъци са 268, а от началото на операцията техният брой е 3 114.

Продължава повърхностното прочистване на участъка по левия бряг на рекa Лесновска, както и на участъка, прилежащ югоизточно на Технически район № 3.  Прочистени са 1,5 дка от тези нови зони, където са открити  202 броя боеприпаси и взривни остатъци, се уточнява в съобщението.

06.07.2010 г.

Военен дневник
Армията намалява, но не драстично, бригадите се окрупняват, връщаме полковете

Спирдон Спирдонов

 

Това се очаква като резултат от Прегледа на структурата на силите и от изпълнението на Плана за развитие на Българската армия. Окончателното решение ще бъде взето на 26 август от Съвета по отбрана. След това промените ще бъдат закрепени с гласовете на депутатите, на които ще бъде предложено да приемат Бяла книга за отбраната. От началото на следващата година започва реогранизацията както на командната структура, така и на бойните поделения, каза днес министърът на отбраната Аню Ангелов на пресконференция след връчването на дипломите 208  слушатели и студенти, които завършват Военна академия „Георги С. Раковски”. Първенец на випуска е капитан-лейтенант Валентин Василев.

Целта ни е да постигнем по-голяма компактност, по-голяма комплексност и възможности за самостоятелен бюджет през 2012 г., посочи министърът. Числеността на армията ще бъде намалена, добави той, но не в такива драстични размери, в каквито някои си представят.  По-късно той уточни, че по предварителен  разчет на работните групи намалението на числеността може да бъде между 3 000 и 5 000 щатни длъжности от сега съществуващия щат на Българската армия. Какво ще се случи?

В Сухопътни войски бригадите ще станат с една по-малко. Другите ще се окрупняват. Връща се полковата организация по отношение на силите за бойно осигуряване и поддръжка на армията.

ВМС ще останат и без едната си подводница. Предстои сваляне от въоръжение на някои кораби с изтекъл ресурс.

Във ВВС ще се търси по-голяма компактност на наземната ПВО. В район близо до АЕЦ „Козлодуй” ще бъде предислоцирано едно поделение от ЗРВ. Ще бъдат свалени от въоръжение някои стари зенитно-ракетни комплекси, които са с 40-годишна служба. През следващите 3-4 години ще бъде възстановен процесът на модернизация. През тази година и до средата на следващата ще се провеждат разговори с различните компании, потеницални доставчици на нов боен самолет. Със заповед на министъра е създаден програмен тим, който работи по този въпрос. В края на 2011 г. ще бъде предложено на Народното събрание да вземе решение по инвестиционен проект за конкретния тип изтребител. Договорът с конкретния изпълнител се очаква да стане до края на 2012 г.

Щабът по осигуряването и поддръжката, който бе създаден преди година, ще отпадне.

Основните гарнизони, които в момента съществуват ще бъдат запазени.

Във военното образование няма да има структурна промяна на системата, а промяна на структурата на обучението. От учебната 2011-2012 г. ще се създаде възможност студенти получили диплома за бакалавърска степен в гражданско ВУЗ да придобият военно образование за три семестъра и да влязат като офицери в състава на Българската армия. Запазва се и придобиването на висше образование в продължение на пет години в НВУ и ВВМУ. Във ВА и висшите военни училища се предвижда реогранизация на администрацията, за да бъде най-ефективна с възможно най-малък личен състав.

Как ще се извършва реорганизацията, преструктурирането и намаляването на числеността във времето?

Процесът ще започне от висшите командни звена през 2011 г. До края на 2011 г. ще бъдат преструктурирани някои от поделенията за бойно осигуряване и обслужване и някои от съединенията на Сухопътни войски. Това ще продължи до 2012 г., когато се очаква структурата вече да бъде изчистена. Някои структури от ВВС и ВМС ще продължат да съществуват до края на 2013 г., въпреки че ги няма във визията, каза министър Ангелов. 2014 г. е предвидена за настройки на структурите.

30.07.2010 г.

Военен дневник
Изобретиха по-лека и функционална бронежилетка

Спирдон Спирдонов

Повече от седем години работя върху тази жилетка, започва разказа си капитан от резерва Емил Николов. Той е член на СОСЗР и на Международния съюз на десантчиците с център в Москва. Направени са няколко прототипа, един от тях, преминал изпитание, е бил показан и на „ХЕМУС 2008”. При срещата ми със заместник-министъра на отбраната Валентин Радев и други представители на МО ми бе поставено изискването жилетката да бъде не само за спасяване във вода, за катерене и летене, но да има и степен на бронировка, посочва капитанът. Той признава, че първоначално е срещнал затруднения, защото става дума за специални материали. На помощ му дошла фирма „Бронет Атанасов”.

Жилетката е с ниво на защита  IIIА и може да устои на осколки със скорост 650 м/сек. и на изстрел от пистолет ТТ. Изделието е защитено като промишлен дизайн по закона за авторското право. С бронежилетката може да се минава на тролей, рапел и да се лети на парапланер, като има възможност да бъде закачена направо за него. При попадане във вода, тя поддържа боеца над водата. Предпазва и от удари. Бронежилетката е от модулен тип и има джобове за поставяне на допълнителни бронеплочи. Общото тегло с цялото оборудване за летене, катерене и за вода е 6,7 кг. Може да бъде използвана от специалните сили, планинските части, като има вариант и за „Гражданска защита. Материалите са на МАК- Габрово. Те са обработени така, че в тъмната част на денонощието с уредите за нощно виждане не се вижда нищо. С габровската фирма, допълва Емил Николов, подписахме споразумение и съвместно го патентовахме и започваме производството.

Военният вариант с бронезащитата е със 17 кв. дециметра по-голяма защитена площ от стандартното 35-36. Тя е 52 кв. дециметра защитена площ. По принцип, продължава капитанът, всичко тествам върху мен. 24 часа не е свалил бронежилетката. Спах с нея, казва той, движих се в планински условия без да се изпотя и да се уморя. В момента се подготвя тестване в чужбина, за да се покрие натовски стандарт, което ще бъде финансирано от МАК – Габрово.

За разлика от старите бронежилетки материалите, които се използват са с годност за 10 години. Лекотата се постига именно с новите материали, като всички са с натовски сертификат. Досегашното тестване, подчертава капитанът, показва едно доста голямо удобство при летенето. Безопасност за човека, като дори с плочите, не потъва във вода. Предпазва от удар. Важно е, че не е необходимо да се използва второ снаряжение за рапел и катерене.

Нашата разработка, посочва Емил Николов, бе наградена на „ХЕМУС 2010” с плакет, връчен лично от заместник-министър Радев. Идеята е за празника на парашутистите, който е на 18 октомври, да бъде направена и първата стрелба от въздуха от парапланер с тази екипировка по наземна цел с подцевен гранатомет. Имаме, казва капитанът, подкрепата на СОСЗР в лицето на генерал-лейтенант от резарва Стоян Топалов. От бившата Девета танкова бригада обещават пълно съдействие за тренировки, само да бъде подписано разрешението от министъра на отбраната Аню Ангелов.

29.07.2010 г.

На снимката: капитан от резерва Емил Николов

 

Военен дневник
Министърът на отбраната награди генерал-лейтнант от запаса Тако Кръстев

otbrana.alle.bg

С почетен знак на МО „Св. Георги” – първа степен бе отличен генерал-лейтенант от запаса доцент Тако Кръстев. Поводът бе неговата 90-годишнина и приносът му към Съюза на ветераните от войните. Отличието бе връчено лично от министъра на отбраната Аню Ангелов. На церемонията присъстваха заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова, постоянният секретар на отбраната Николай Милков, председателят на Съюза на ветераните д-р Тодор Анастасов, председателят на Съюза на ВВНВУ, ШЗО и родолюбиво запасно войнство и гражданство полковник от запаса Никола Рухчев, председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев и други представители на МО.  

На 30 юни, когато отбеляза рождения си ден генерал-лейтенант от запаса доцент Тако Кръстев получи поздравление от президента Георги Първанов, министъра на отбраната Аню Ангелов, председателя на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов, председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев, от на председателя на Съюза на ветераните от войните д-р Тодор Анастасов  и други неправителствени организации. Той бе поздравен от бившия началник на Генералния щаб генерал-полковник от запаса Атанас Семерджиев и други негови бойни другари.

28.07.2010 г.

(Кой е генерал-лейтенант от запаса доцент Тако Кръстев четете в рубриката „Ветерани”)

 На снимката: Министър Ангелов връчва отличието на генерал-лейтенат от запаса доцент Тако Кръстев.

Снимка Петър Христов, фотоархив-МО

Министерството на отбраната ще предостави на Община Бургас бившите казарми в комплекс „Изгрев”

otbrana.alle.bg

Министерството на отбраната ще предостави на Община Бургас бившите казарми в комплекс „Изгрев” за построяването на модерен административен център, това каза министърът на отбраната Аню Ангелов, който участва в обществена дискусия на тема „Бъдещето на военните имоти в Бургас”, съобщи Пресцентърът на МО. Официалното искане и идеята за реализирането на този имот бяха представени от кмета на Община Бургас Димитър Николов.

Освобождаването от имоти с отпаднала необходимост е залегнало в Стратегията на военното ведомство. Целта е до 2013 г. ненужните за Българската армия имоти да бъдат продадени или да се намерят добри варианти за стопанисването  и реализирането им в услуга на обществото.

„За да бъде безвъзмездно предоставен един имот, ние искаме той да бъде  използван в интерес на гражданите, а с  решението на Общинския съвет да бъдат опростени всички местни данъци и такси”, уточни министър Ангелов.

По време на форума бяха обсъдени различни идеи за ползотворното използване и на военни имоти с отпаднала необходимост в Област Бургас, които са 87 броя. Министър Ангелов обясни, че е възможно след приключването на Прегледа на структурата на въоръжените ни сили  и други имоти в страната да отпаднат  като  необходимост за нуждите на Българската армия. „При реализирането на имотите, водещо е не печалбата, а по-доброто им стопанисване, което с този бюджет военното ведомство не може да си позволи”, уточни той.

Във форума за военните имоти участваха народни представители от бургаския регион, областният управител Константин Гребенаров, кметът на общината Димитър Николов, представители на Министерството на отбраната и общината, на бизнеса, на неправителствени организации и на средствата за масово осведомяване. По време на срещата областният управител на Бургас Константин Гребенаров благодари на министър Ангелов за политическата воля за решаването на дългогодишния проблем със собствеността на земите в местността „Акра”, с. Черноморец.

26.07.2010 г.

Отчетът за административната реформа е най-впечатляващ в частта му за Министерството на отбраната

 

Спирдон Спирдонов

От юли 2009 до юли 2010 г. чрез вътрешно преструктуриране на МО, т. е.  закриване и сливане на отделни звена и прехвърляне на функции, щатните бройки са намалели с 472. Преобразуването на ИА „Социални дейности на МО” в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” е довело до съкращаване на 262 щата. Оптимизирането на структурата, функциите и числеността на Института по отбрана освободи 70 души. Оптимизиране на структурата и намаляване на администрацията в НВУ, ВВМУ и ВА се изчислява на  40 процента. Намаляване на числеността с 297 щатни бройки е резултатът от оптимизирането на щабовете на видовете въоръжени сили. Това е записано в доклада на правителството за административната реформа през последната година. Информация има и за останалите министерства и ведомства, но за МО тя е най-конкретна и сравнително най-впечатляваща.

За отчетния период, пише в доклада, бяха създадени и пет нови структури: Министерство на физическото възпитание и спорта; Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”; Център “Фонд  за трансплантация”; Агенция за приватизация и следприватизационен контрол; “Комендантство – МО.”

Самата административна реформа започна със закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа и Министерството на извънредните ситуации. Впоследствие бяха закрити още 12 администрации, с което общо закритите структури към месец юли 2010 г. са 14.

Одобрените от Съвета за административната реформа доклади съдържат предложения за закриване на 22 структури; преструктуриране или преобразуване на 36 структури; намаляване на щатната численост в администрацията с минимум 2 500 щатни бройки до средата на 2011 г. Одобрените от Съвета за административната реформа доклади съдържат предложения за закриване на 22 структури; преструктуриране или преобразуване на 36 структури; намаляване на щатната численост в администрацията с минимум 2 500 щатни бройки до средата на 2011 г.

На пресконференция след правителственото заседание министърът на отбраната Аню Ангелов уточни, че голяма част от реформата в неговото ведомство е завършила. Администрацията на министерството е намалена с 472 щатни бройки, беше намален с 40 на сто съставът на Института по отбрана, предвижда се до края на август оптимизиране на структурата и намаляване на администрацията на висшите военни училища с около 40 процента, обяви министърът. Той допълни още, че щабовете на видовете въоръжени сили вече са оптимизирани в нова структура – общо намаление на числеността на щабовете на трите вида въоръжени сили е 297 души, от тях 167 са реално съкратените военнослужещи и държавни служители. Предвижда се във ведомството да се проведе преглед на структурата на въоръжените сили, който да доведе до приемане през септември на Бяла книга за отбраната и въоръжените сили и нов нормативен акт на Народното събрание за числеността на Българската армия, посочи още министърът на отбраната.

22.07.2010 г.

 

Приключи ротацията на 7-ма с 8-ма охранителна рота от българския контингент в Афганистан

 

otbrana.alle.bg

Военнослужещите от 7-ма охранителна рота се завърнаха след успешно участие в операцията на НАТО в Кандахар, Афганистан, съобщи Пресцентърът на МО. Първата група от ротата, в състав от 181 военнослужещи, бяха посрещнати на летище „София” на 17 юли от заместник-министъра на отбраната Валентин Радев. „Приемете искрената благодарност на ръководството на Министерството на отбраната за успешното ви участие в мисията на ИСАФ. Радостен съм да споделя, че нашите партньори от Алианса дават висока оценка на вашата служба в Афганистан. За тази оценка благодарим на вас и на вашите командири, защото знаем че тя е постигната с ежедневните усилия на всеки един от вас”, каза заместник-министър Радев при посрещането на бойците.

Днес, 20 юли, от Афганистан се завърнаха и останалите 137 военнослужещи от 7-ма охранителна рота. Те бяха посрещнати на летище „София” от заместник-министъра на отбраната Августина Цветкова. „Благодаря ви за отличната служба. Радвам се, че се завърнахте живи и здрави. Надявам се другите след вас да се поучат от вашия опит и да продължим да разчитаме на вашия професионализъм и в бъдеще.”

Седма охранителна рота, ръководена от заместник-националния командир на контингента подполковник Красимир Горанов и от командира на ротата майор Атанас Георгиев, в продължение на шест месеца изпълняваше задачи по охрана на летище „Кандахар”. След приключилата ротация задачите по охраната на вътрешния периметър на летището се изпълняват от военнослужещите от осма охранителна рота. Заместник-национален командир на контингента в Кандахар е подполковник Пламен Йорданов, а командир на осма охранителна рота е майор Цветан Кочанков.

В Афганистан успешно приключи и третата ротация на Оперативната група за обучение и връзка (OMLT). Заедно с бойците от 7-ма охранителна рота в България се завърнаха и единадесет военнослужещи от Карловския гарнизон, чиято задача бе обучение на военнослужещи от афганистанската армия.

20. 07.  2010 г. 

Деца на военнослужещи, загинали при изпълнение на служебния си дълг, ще участват в международен семинар за ЕС и НАТО в Гърция

otbrana.alle.bg

Децата на двама военнослужещи, загинали при изпълнение на служебния си дълг, заминаха днес, 19 юли, за о. Крит, Гърция. Те ще вземат участие в международния образователен семинар „Зрънцата на нашето бъдеще”, посветен на ЕС и НАТО, съобщи Пресцентърът на МО.

Веселина Гекова от София и Иван Станев от Пловдив бяха избрани, след като на 4 юли на празник за децата на загинали военнослужещи в резиденция „Лозенец” министър Аню Ангелов съобщи, че двама младежи ще имат възможност да участват в семинара на остров Крит. Участието им е осигурено, с подкрепата на Министерството на отбраната, от фондация „Хемус-95”, която организира международната изложба за отбранителна техника „Хемус”. Подборът на участниците бе извършен след съгласие на родителя по няколко критерия – ниво на владеене на английски език и възраст.

По време на двуседмичната международна образователна програма Веселина (18 г.) и Иван (17 г.) ще имат възможност да се запознаят с работата и дейността на международните организации ЕС и НАТО. Те ще се включат в работни групи, дискусии и ролеви игри, посветени на международно право, човешки права, промени в климата, медии, управление на конфликти, микроикономика и др.

Заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова поздрави днес Веселина и Иван преди заминаването им за Гърция на летище София и им пожела ползотворни срещи и весели преживявания по време на семинара. Заедно с тях по линия на фондация „Българска памет” заминаха Ервин Даутев и Илхан Киневирски.

Международната образователна програма „Зрънцата на нашето бъдеще” се организира от Гръцката асоциация за атлантическо и европейско сътрудничество от 2004 г. България е сред първите съорганизатори на инициативата. Участват млади хора между 15 и 18 г. от повече от 10 страни – Гърция, Италия, Дания, Турция, Германия, Румъния, САЩ и др. Чрез поредица от симулационни игри и лекции преподавателите от Атина, Анкара и Карлсруе, от университета Джорджтаун във Вашингтон са си поставили за цел да изградят редица практически умения, комуникативни способности и лидерски качества у младите хора. В рамките на лятното училище младежите ще посетят Гръцкия парламент,  Министерството на образованието, Гръцката национална телевизия, както и културни и археологически забележителности.

19.07.2010 г. 

Американци и украинци ловят пирати на Бриз-2010 в Черно море
Красен Бучков

 Започна активната част на украинско-американското учение Бриз- 2010 в Черно море. Петнадесет кораби и катери от Украйна, Съединените щати и Турция ловят пирати край Одеса. Партньорските  военни моряци освобождават морски съдове завзети от "сомалийци" и унищожават  пиратски бази на брега, като установяват зони за безопасност.
Големите морски маневри в Черно море ще продължат до петък. В тях участват и представители на Азербайджан, Германия, Гърция, Грузия, Дания, Молдова и Полша.

19.07.2010 г.

Съобщение на Пресцентъра на МО

Днес, 16 юли, около 4.30 ч. е починал редник Иван Стефанов Иванов от поделение 28 880 – Белене. Смъртта му настъпва в реанимобил, с който е бил транспортиран към Военномедицинска академия - София.  Вчера, 15 юли, около 16.45 ч. редник Иван Стефанов Иванов е намерен в безсъзнание в постройка на стрелбище «Драгомирово».  По-рано същия ден редник Иванов участва в разчистването на трева около мишените на стрелбището. Около 15.00 ч., при изгаряне на окосена суха трева, възниква локален пожар. Редник Иванов се включва в потушаването на пожара. След овладяването  на огъня военнослужещите се прибират в постройката на стрелбището, където редник Иванов е изпаднал в безсъзнание. На място пристигат медицински екип на поделението и екип на Спешна помощ. Те транспортират редника до ББАЛ – Свищов. Поради тежкото състояние на военнослужещия се налага той да бъде транспортиран във Военномедицинска академия – София за оказване на специализирана медицинска помощ. Причините за смъртта се изясняват. По случая се води разследване.

Военната полиция се зае с крадците от врачанското поделение

otbrana. alle. bg

Регионална служба ”Военна полиция” – Плевен образува военно досъдебно производство по случая с двамата военнослужещи от  под. 52380 – Враца, съобщи Пресцентърът на МО. Сержант И.И. на 29 г. и сержант Ц.Ц. на 31 г. бяха задържани днес, 14 юли, около 03.00 ч., от органите на МВР при проверка на  автомобила, управляван от сержант И.И. В автомобила служителите на МВР откриват войсково имущество.

В хода на проверката Регионална служба”Военна полиция” – Плевен установява, че военнослужещите са длъжностни лица от състава на денонощния наряд - нощен противопожарен обход в поделението. По време на изпълнение на служебните си задължения двамата военнослужещи влизат с взлом във вещевия склад, където извършват кражба на 21 камуфлажни комплекта (полушуби и клинове с подплати), 2 чифта полеви обувки за мисии и маскировъчна мрежа.

Продължава работата по досъдебното производство.

14.07.2010 г.

Военен дневник
Министърът на отбраната награди 11 гвардейци и командира им

Спирдон Спирдонов

С тържествен марш и полагане на венци пред паметника на загиналите гвардейци бе отбелязана 131-та годишнина на представителното военно формирование на Българската армия. Военнослужещите и цивилните служители бяха поздравени лично от министъра на отбраната Аню Ангелов. Той им предаде приветствията на премиера Бойко Борисов и цялото правителство и отбеляза, че службата на гвардейците се оценява високо.

Командирът на Националната гвардейска част полковник Боян Ставрев бе удостоен с почетен знак на МО „Св. Георги” – втора степен, а още 11 негови подчинени получиха грамоти. Тържеството бе уважено и от ръководството на СОСЗР, като председателят на военно-родолюбивата организация генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов връчи поздравителен адрес на полковник Ставрев.

 

12.07.2010 г.

На снимката: Министърът на отбраната Аню Ангелов и председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов разглеждат музейната експозиция в района на Националната гвардейска част.

Снимка Александър Червенков

Военен дневник
Премиерът покани командира на авиобаза „Безмер” на заседание на правителствoто

Спирдон Спирдонов

Премиерът Бойко Борисов иска всички министри да се запознаят с командира на Базата за предно разполагане в Безмер полковник Димитър Данев. По този повод той го кани на заседание на правителството тази сряда. Останах изключително впечатлен от командира и от състава на тази база, казва премиерът на министъра на отбраната Аню Ангелов, както е записано в стенограмата от последното заседание на правителството. Любопитното е, че за него командирът е със звание „бригаден генерал”, с което министърът също се съгласява. Не че един от асовете на българската бойна авиация не заслужава генералски пагони, но за това е необходима длъжност и съответно предложение. Знаем, че по закон предложенията ги прави Министерският съвет, а указите се издават от президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили.

Бойко Борисов вече гостува на авиобазата в средата на май. Сега очевидно командирът ще върне визитата. Тогава премиерът констатира, че самолетите Су-25 и екипажите им са фантастични. Видя обаче и още нещо „Един джип имат, който го покарах малко, карат го без съединител, на двойно амбриране. Второ, трите автобуса, с които ходят на работа, просто са в отвратително състояние, а такива бойци, такива чисти хора, такава готовност!” Последва разпореждане  министрите на отбраната и на финансите да отидат в Безмер и да решат проблемите. Това се случи на 22 май. Има автомобил и автобус, докладва министър Ангелов на правителственото заседание, което се проведе на 7 юли.

На снимката: полковник Димитър Данев, командир на База за предно разполагане „Безмер”

Министър Ангелов: Не съм поемал ангажименти са ПРО

otbrana.alle.bg

Освен изразената готовност, по време на посещението ми в САЩ не са поемани каквито и да са обвързващи българската страна ангажименти от финансов, материален или друг характер по противоракетната отбрана (ПРО), посочи  министърът на отбраната Аню Ангелов в отговор на депутатски въпрос в парламента днес.
На друг депутатски въпрос, свързан с недоволство на фирми, които не са получили парите си от изпълнени работи на „Ново село”, министър Ангелов заяви, че строителството на полигона се извършва в съответствие с българското и американското законодателство. МО не е страна по търговския спор между фирмите-подизпълнители, който не може да бъде решен по административен ред.

 

09.07.2010 г.


Военен дневник
Три начина за участието ни в ПРО

Спирдон Спирдонов

Първият е включването ни в общото финансиране. Става дума за около 200 млн. евро за 10 години за НАТО, които се делят между 28 страни. Отделно САЩ влагат още толкова. Вторият е модернизиране на нашите наземни зенитно-ракетни комплекси. Третият – разполагане на елементи на противоракетната отбрана (ПРО) на територията на страната, които ще бъдат или за откриване старта на ракетите или за тяхното унищожаване. Най-вероятното ще участваме в общото финансиране. Останалите два варианта зависят от възможностите ни. Всичко това заяви министърът на отбраната Аню Ангелов в началото на седмицата, коментирайки визитата си в САЩ. Той смята, че от технологична гледна точка нашата страна не е подходяща за разполагане на радари. В Североатлантическия съвет на НАТО са обсъждани и срокове. Предвижда се изграждането на ПРО да бъде на три етапа: 2015, 2018 и 2020. Затова се планира на срещата на високо равнище на НАТО в Лисабон през ноември т. г. да се приеме решение ПРО да бъде ключова мисия за алианса през следващите 10 години, т. е. до 2020 година.

07.07.2010 г.

 

На снимката: Зенитно-ракетни стрелби на полигон „Шабла” от формирования на българските ВВС.

Правителството разтовара бюджета на МО от някои допълнителни разходи


otbrana.alle.bg
Решение, с което ще се разтовари бюджетът на Министерството на отбраната от някои допълнителни разходи, прие правителството. С документа се предлага да се разшири кръгът на вземанията, които са предмет на решение Министерския съвет от 08.04.2010 г. за приемане на механизъм за уреждане на задължения по републиканския бюджет.
Това разширяване се налага поради наличието на много задължения на МО по договори, които не касаят капиталови разходи и доставки, но които значително натоварват бюджета, съобщиха от правителствената информационна служба.
Такива са задълженията по договори за покупка на жилища. Разширява се обхватът на вземанията предвид сключените договори за покупка на жилища за нуждите на МО, като се предвижда механизмът за уреждане на задълженията по републиканския бюджет да се приложи и върху договори, сключени по реда на Закона за държавната собственост.

07. 07. 2010 г.

Правителството взема военното НДК

otbrana.alle.bg

Събота и неделя се свържете с министър Ангелов и заедно с Маргарита Попова отидете да разгледате малкото (б.р. военното) НДК. Това разпорежда министър-председателят Бойко Борисов, което личи от стенограмата на последнотозаседание на правителството. По-нататък продължава така: „Ако след необходимото преустройство на малкото НДК, за което министър Попова казва, можем да съберем там няколко институции – абсолютно разбирам, че Министерство на отбраната има желание да го продаде и да вкара пари в Министерство на отбраната, но като ни го остойностите, ние ще се опитаме вместо от бюджета на Министерство на правосъдието за догодина и подогодина тези пари да ги компенсираме, защото една сграда, построена в центъра на София стои като паметник, не се ползва, а в същото време няколко институции буквално няма къде да ги настаним.”

Незавършанете сграда, наречена военното НДК, която се намира на столичния бул. „Скобелев”, на чието  място преди години бе НВИМ, е проектирана за Национален армейски комплекс. Опитите на министрите на отбраната Николай Цонев, Николай Младенов и Аню Ангелов да бъде продадена се оказаха неуспешни.

03.07.2010 г.

Военен дневник
В САЩ Аню Ангелов отхвърлил идеята да ликвидираме Военновъздушните си сили

Спирдон Спирдонов

В  Съвета за национална сигурност на САЩ е било изказано съображение, че едва ли не на България не са й нужни Военновъздушни сили. Тези задачи можело да се изпълняват от съюзници, които имат съответните възможности. Това каза министърът на отбраната Аню Ангелов в интервю по БНР в събота по повод на задокеанската си визита през миналата седмица. Подобна идея, посочва той, аз не мога да приема по никакъв начин и я отхвърлих незабавно. От една страна, отбелязва министърът,  ние сме гранична държава на НАТО и на ЕС и е немислимо по принцип на нямаме ВВС. Освен това, добави той, първи в света използваме самолета за военни цели. Аз знам за такива настроения, включително и в Пентагона, каза още министърът на отбраната.

Пред следващите две седмици ще дойде една експертна група от САЩ, която с наши експерти ще обсъди какви са  изискванията ни по принцип за модернизиране на ВВС и доколко САЩ със своите възможности могат да отговорят на тези изисквания, стана ясно още от интервюто. Министърът не говори за  закупуване, а за  придобиване на самолети „F - 16” втора ръка. Защото, до голяма степен, ако това се осъществи като най-добър вариант за България, то ще бъде въз основа на едно политическо решение на българското и на американското правителство, обясни министър Ангелов. Той изразява готовност да разговяра и с други държави по този въпрос.

03.07.2010г.
До 9 август ще приключи Прегледът на структурата на Въоръжените сили

otbrana.alle.bg

Очаква се значително преструктуриране на ВВС и ВМС, каза министърът на отбраната Аню Ангелов пред журналисти. Възможно е в някои поделения съставът да бъде увеличен, а в други - съкратен. Вероятно ще има допълнителна реорганизация на командните звена и като цяло в частите и подразделенията на бойната и логистичната поддръжка, посочи министърът.  

По думите му съотношението като състав сега е 50 на 50 и това не е ефективно; вероятно е да има пренасочване от едни в други поделения и окрупняване на бригади. Ще има промяна в техния профил и въоръжението и техниката, с която ще разполагат, допълни министърът.

По неговите думи от утре започва изслушване на различни работни групи, след което ще има заседание на Съвета по отбрана и до 9 август се очаква да приключи прегледът на структурата на въоръжените сили.

Според министър Ангелов, най-голямото изоставане по отношение на модернизацията е във ВВС. Много внимателно трябва да се поставя ударението кои сили приоритетно да се модернизират, допълни той. "Не считам, че решението за нови вертолети е най-правилно, защото тази сума спокойно можеше да се инвестира в изтребителната авиация", каза Ангелов.

Нови три групи за обучение и връзка ще действат в Афганистан, ще се осигури носим вариант на система за борба с ИВУ

Красен Бучков

Нови  три български групи за обучение и връзка ще действат  край Кандахар. те ще бъдат дислоцирани в базата на афганистанската национална армия , която е недалеч от летището. Офицерите ще помагат на афганистанските си колеги в щабните дейности и логистиката. ще изпълняват задачи и извън базата. Първата група за обучение и връзка бе българско американска и стартира мисията си през 2009 г.
В Съвместното оперативно командване замислят закупуването на носим вариант на системата "Комета", която е необходима за борба с импровизирани взривни устройства /ИВУ/. Около Кандахар талибаните използват за взривявания различни прийоми, а ИВУ са един от най-използваните за нанасяне на поражения на войските на международните сили, техника и обекти.
 
02.07.2010 г.

Американският сенат утвърди генерал Петреъс за командващ силите на САЩ и НАТО в Афганистан

Красен Бучков

С единодушие американските санатори дадоха карт-бланш на генерал Дейвид Петреъс, като  командващ на силите на Съединените щати и НАТО в Афганистан. Днес той е на посещение в Брюксел, където разговаря с генералния секретар на алианса Андерс Расмусен. Ще се срещне и с   посланиците на съюзниците за ги информира за приоритетите си за омиротворяване на Афганистан. Първоначалните му изказвания дават основание да се смята, че той ще заложи на печалившата си стратегия от Ирак . Целта му е да намалеят американските жертви и тези на съюзниците най-вече в южните  талибански провинции през оставащата една година до изтеглянето на НАТО и партньорите от Афганистан.

01.07.2010 г.

Министър Ангелов проведе срещи в Съвета за сигурност на САЩ

otbrana.alle.bg

Министърът на отбраната Аню Ангелов посети вчера, 30 юни, Съвета за национална сигурност на САЩ и разговаря с Бари Павел, специален помощник на президента Барак Обама и старши директор за отбранителната политика и  стратегия. На срещата присъства и директорът за Европа в Съвета за национална сигурност на САЩ Уилям Шликенмайер, съобщи Пресцентърът на МО.

Бяха обсъдени редица въпроси, сред които стратегическата среда за сигурност, възможностите за сътрудничество, както и използването на българо-американските съвместни съоръжения. Бари Павел благодари на България за приноса в операцията на НАТО в Афганистан.По-рано същия ден министър Ангелов участва в церемония по полагане на венец пред Паметника на незнайния войн на Националното военно гробище „Арлингтън” във Вирджиния. Той поднесе възпоменателен подарък - плакет на Министерство на отбраната.  Военното гробище съществува от 1864 г.,  в него са  погребани над 300 хиляди американски военнослужещи, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

Визитата на министър Ангелов  в САЩ продължи със среща с Джо Уилсън,  председател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите. Конгресменът е посещавал полеви учебен полигон „Ново село” и при пътуванията си до Ирак и Афганистан винаги се е срещал с българските военнослужещи. Министър Ангелов се срещна и с конгресмена Адам Смит, председател на Подкомисията за въздушните и сухопътни сили към Комисията за въоръжените сили. Акцент в разговорите бяха съвместните българо-американски тренировки и обучения, модернизацията и превъоръжаването на Българската армия. По време на срещата министър Ангелов отбеляза, че съвместните българо-американски тренировки и обучения трябва да се запазят и разширят.

01.07.20101 г.

Законът за Военната полиция е в програмата на правителството за второто полугодие

otbrana.alle.bg

68 проекта на закони са включени в законодателната програма на правителството за 2010 г. От тях 13 са ратификации на международни споразумения и меморандуми, 11 са проекти на нови закони, а останалите – за изменение и допълнение на съществуващи, стана ясно на днешното заседание на Министерския съвет.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма ще внесе три нови закона – за енергията от възобновяеми източници, за енергетиката и за туризма. В Министерството на отбраната се работи по законопроект за Служба „Военна полиция”, а в Министерството на културата – по законопроект за сценичните изкуства.

Министърът без портфейл Божидар Димитров готви законопроект за българските общности и българите, живеещи извън Република България. През ноември министърът на финансите ще предложи законопроекта за държавния бюджет за 2011 г. Експертите на МФ работят и по законопроект за хазарта, който цялостно да регламентира реда и начина за организиране на хазартните игри.

 По един проект на нов закон ще внесат министрите на труда и социалната политика – за бюджета на ДОО за 2011 г., на правосъдието – за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, и на образованието, младежта и науката – за училищното образование.

Сред останалите проекти, включени в законодателната програма на правителството, са законите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (усъвършенстване на пенсионния модел), на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (промените са свързани с ценообразуването и реимбурсацията на лекарствени продукти), на Закона за акцизите и данъчните складове (ограничаване на дейността на сивия сектор в търговията с акцизни стоки), на Закона за местните данъци и такси (за укрепване на финансовата самостоятелност на общините), на Закона за управление на етажната собственост и др.

30.06.2010 г.

 

МО: Военният клуб в Благоевград не е закрит, ще има нов началник

otbrana.alle.bg

Това се уточнява в съобщение на сайта на МО.          Поводът е публикация в столичен вестник. Няма заповед на министър ана отбраната Аню Ангелов за закриване на бившите гарнизонни военни клубове. От 1 юли ще бъде назначен нов началник на Военния клуб в Благоевград, уточняват още от МО. През следващия месец ще бъде приета Наредба за условията и реда за осъществяване дейността на военните клубове.

29.06.2010 г.

През юни в Афганистан са загинали най-много воини на НАТО

Красен Бучков
По данни на АФП загиналите в Афганистан воини от международните сили са достигнали рекордната цифра 100, а по информация на ръководството на ИСАФ те са малко над 75. Факт е, че въпреки прилагането на новата натовска стратегия в Афганистан, талибаните не се примиряват, набезите им стават по дръзки , а прийомите за взривяване по разнообразни и кървави. По свидетелство на наш експерт, главатарят на талибаните  Молла Омар сменя  моментално командирите си, ако през месеца не изпълнят планираните взривове и убийства. Не са редки и наказания като рязане на уши при неизпълнение на задачите.
Броят на загиналите воини от международните сили в Афганистан през изминалата година бе  520 души. сега само за половин година те надхвърлят 300, което е най-много в сравнение със същия период за годините от началото на мисията.
В Афганистан няма загинали български военнослужещи. След ракетни атаки в Кандахар бяха ранени наши бойци от четвъртия контингент през 2008 г. и от шестия през 2009 г.

29.06.2010 г.

Военният министър е декларирал най-малко пари от колегите си за 2009 г.

Красен Бучков

Министърът на отбраната Аню Ангелов  е декларирал най-малки спестявания за миналата година. В гардероба му освен генералската униформа  вече са закачени и модерни костюми за 4900 лева. Военният министър има в налични още  9000 лева в банки и портфейли. Заработил е още хонорар от 2904 лева от експертна дейност. така с тези декларирани средства министър Ангелов  остава далеч зад богаташите и първенците в правителството. Отличник продължава да бъде строителният министър Росен Плевнелиев , следван по петите от финансовия Симеон Дянков.

29.06.2010 г.

167 военнослужещи и цивилни служители ще бъдат освободени от висшите командни звена от 1 юли 2010 г.

otbrana.alle.bg

Това  обяви министърът на отбраната Аню  Ангелов днес по време на редовната си пресконференция по актуални въпроси от дейността на ведомството. Общо съставът на висшите командни звена е намален с 297 бройки. Прегледът на структурите на въоръжените сили  продължава. През август Съветът по отбрана ще приеме доклад за резултатите от него, който ще представлява виждане за бъдещето състояние на Българската армия. То ще бъде реализирано през следващите три години. Администрацията на Министерството на отбраната вече е реорганизирана. Общо 161 души са съкратени и още 16 ще бъдат освободени, поради навършване на пенсионна възраст, с влизане в сила на промените в Закона за държавния служител и промените в Кодекса на труда. От ИА „Военни клубове и ВПД” са съкратени 171 служители. Общо в Министерството на отбраната щатът е намален от 1432 на 980 бройки. По повод увеличаването на годините трудов стаж от 25 на 30 при пенсиониране, министър Ангелов каза, че е представил пред Министерството на труда и социалната политика разширено обяснение с всички негативни последици от това решение и при представяне на промените в самия кодекс за социално осигуряване няма да съгласува такъв текст. „Но правителството и парламентът са в правото си да вземат такова решение и ние ще трябва да го приложим на практика”, уточни той. Обезщетенията на военнослужещите от 20 заплати, които те получават при освобождаване от кадрова военна служба, няма да бъдат намалявани, съобщи министърът в отговор на появилите се слухове за редуцирането на размера им.

25.06.2010 г.

България увеличава контингента си в Афганистан с 65 военнослужещи
otbrana.alle.bg

Правителството разреши изпращането от 1 септември т. г. на до 65 военнослужещи за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан. От тях 45 ще се присъединят към състава на трета и четвърта оперативни групи за обучение и връзка на Афганистанската национална армия, 10 ще работят като инструктори в Центъра за военно обучение в Кабул и 10 – като медицински специалисти в полевите болници в Кабул и Кандахар. Увеличаването на приноса ни към операцията с военни инструктори и медицински специалисти е съобразено с преминаването на операцията в следваща фаза, насочена към подпомагане на афганистанските сили за сигурност с цел поемането на отговорността по сигурността в страната. Българските военнослужещи ще осигурят важни за успешното провеждане на операцията способности за изграждането на подготвена и боеспособна национална армия.

23.06.2010 г.

Съветът по отбрана обсъди новите правилници на "Военна информация" и "Военна полиция"

 

otbrana.alle.bg

Деветото редовно заседание на Съвета по отбрана се проведе днес в Министерството на отбраната, съобщи пресцентърът на ведомството. Под председателството на министъра на отбраната Аню Ангелов членовете на съвета обсъдиха редица проекти на нормативни документи. Дискутирани бяха Правилникът за организацията и дейността на служба „Военна информация”, както и Правилникът за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция”.
Обсъдена беше и Наредба за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерство на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят на свободно договаряне. Приемането на такава наредба се налага от промените в ЗОВСРБ за заплащане на наем на ведомствените жилища. Нормативният акт цели да регламентира взаимоотношенията и да установи механизъм за определяне на наемите, близък до компенсаторните суми при свободен наем. Предстои одобряване на окончателен текст на наредбата.
Членовете на Съвета разгледаха и Правилник за устройството и дейността на Института по отбрана и Правилник за дейността на Програмния съвет към министъра на отбраната.
В дневния ред на заседанието беше и проект на Наредба за подбор на военнослужещи и цивилни служители от МО, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи.
На заседанието бяха определени и обучаемите в специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” във Военна академия „Г.С.Раковски”.

 

22.06.2010 г.

МО да строи още детски градини или да му мислят майките и бабите

Спирдон Спирдонов

Оказва се, че нуждаещите се от детски градини семейства на военнослужещи, са много повече и от това, което бе построено по времето на бившия министър на отбраната Николай Цонев. Официалната информация от сайта на Министерството на отбраната показва, че при максимален капацитет от 64 деца за ОДЗ „Младост” в софийския квартал „Младост 3” са постъпили 111 заявления за прием. За ЦДГ „Калина” в Стара Загора при същия капацитет са постъпили 120 заявления, от които 113 са деца на военнослужещи, а 17 – на външни за МО лица. Тези две детски градини предстои да бъдат открити.  Само в детската градина на бул. „Столетов” до Централния затвор, която също ще заработи за първа година,   има свободни места.

Общият брой на всички приети деца във функциониращите четири детски градини към Министерството на отбраната „Средец” – София, „Светлина” – Карлово, „Детелина” – Казанлък и „Кокиче” – Пловдив,  през новата учебна 2010/ 2011 година е 189 деца. Това е максималният им капацитет. Според информацията няма деца на родители извън системата на МО и Българската армия. Изводът от тази информация е, че детски градини са необходими. Иначе да му мислят майките и бабите, а може би и дядовците.

Военен дневник
Началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов е изпратил поздравление по случай празника на войските за ядрена, химическа, биологическа защита и екология – 19 юни

otbrana.alle.bg

На 19 юни 1918 г., когато със заповед на министъра на войната се сформират химическите войски, се състоят само от един офицер с чин капитан и един служител, се припомня в поздравлението. Оттогава до днес те се трансформират и развиват в съзвучие с изискванията на времето, а служещите в тях винаги изпълняват отговорно и професионално функциите си и свързаните с тях задачи, подчертава генерал Симеонов. Със сертифицирането на подразделения от войските за ЯХБЗ и Е, посочва той, нараства ролята им при изпълнение на съюзническите ни задължения в Европейския съюз и НАТО и се постига оперативна съвместимост със сродните войски.

 Началникът на отбраната благодари на всички офицери, сержанти, войници и цивилни служители, които служат във войските за ядрена, химическа, биологическа защита и екология и давате своите знания и умения за техния днешен облик. Той отправя поздравления и към воините от резерва, служили във войските.

17.06.2010 г.
Барак Обама благодари за куража и всеотдайността на нашите войници в Афганистан

otbrana.alle.bg

В писмо до българския министър-председател Бойко Борисов президентът на САЩ Барак Обама изрази благодарност за помощта на България при военните операции в Афганистан. „Бих искал да Ви благодаря още веднъж за това, което правите в Афганистан, както и за куража и всеотдайността на вашите войници. Вашата устойчива подкрепа на общите усилия в рамките на НАТО в региона ще бъде от решаващо значение за нашия успех. Ценя също така факта, че приехте един задържан от Гуантанамо”, пише в писмото американският президент.

„Дълбоко оцених широкия обхват на проведените разговори по време на работната вечеря в Чешката република на 8 април т. г. и Вашата позиция по Иран, относно нашия нов прогресивно адаптиращ подход към европейската противоракетна отбрана и по отношение на енергийната сигурност. Както казах по време на нашия разговор, Атлантическият съюз играе централна роля в защитата на нашите общи интереси и глобалната сигурност”, подчертава още президентът Обама.

Той изказва още веднъж благодарност за отделеното от премиера Борисов време за разговор в Прага и изразява надежда, че сътрудничеството между България и САЩ ще продължи, както на двустранна основа, така и в рамките на НАТО.

17.06.2010 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg